Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA .

CHƯƠNG I - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửphù hợp và những tín hiệu đó cần có những phương pháp nào để hợp thành tin tức, để có

dung lương lớn nhất và tốc độ truyền nhanh nhất .

* Kết cấu hệ thống .

Để đàm bảo các yêu cầu về kết cấu tin tức, hệ thống điều khiển từ xa có các yêu cầu cơ bản

sau :

- Tốc độ làm việc nhanh .

- Thiết bị phải an toàn, tin cậy .

- Kết cấu phải đơn giản .

Hệ thống điều khiển từ xa có hiệu quả cao là hệ thống đạt tốc độ điều khiển cực đại đồng thời

đảm bảo độ chính xác trong phạm vi cho phép .

1.1.3. Các phương pháp mã hóa trong điều khiển từ xa .

Trong hệ thống truyền thông tin rời rạc hoặc truyền thông tin liên tục nhưng đã được rời rạc

hóa, tin tức thường phải được biến đổi thông qua một phép biến đổi thành số (thường là số

nhị phân) rồi mã hóa và được phát đi từ máy phát. Ở máy thu, tín hiệu phải thơng qua các

phép biến đổi ngược lại với các phép biến đổi trên: giải mã, liên tục hóa … .

Sự mã hóa tín hiệu điều khiển nhằm tăng tính hữu hiệu và độ tin cậy của hệ thống điều khiển

từ xa, nghĩa là tăng tốc độ truyền và khả năng chống nhiễu.

Trong điều khiển từ xa ta thường dùng mã nhị phân tương ứng với hệ, gồm có hai phần tử

[0] và [1]. Do yêu cầu về độ chính xác cao trong các tín hiệu điều khiển được truyền đi để

chống nhiễu ta dùng loại mã phát hiện và sửa sai.

Mã phát hiện và sửa sai thuộc loại mã đồng đều bao gồm các loại mã: mã phát hiện sai, mã

sửa sai, mã phát hiện và sửa sai.

Dạng sai nhầm cuả các mã được truyền đi tùy thuộc tính chất của kênh truyền, chúng có thể

phân thành 2 loại :

- Sai độc lập: Trong quá trình truyền, do nhiều tác động, một hoặc nhiều ký hiệu trong các tổ

hợp mã có thể bị sai nhầm, nhưng những sai nhầm đó khơng liên quan nhau.

- Sai tương quan: Được gây ra bởi nhiều nhiễu tương quan, chúng hay xảy ra trong từng

chùm, cụm ký hiệu kế cận nhau . Sự lựa chọn của cấu trúc mã chống nhiễu phải dựa trên tính

chất phân bố xác suất sai nhầm trong kênh truyền .

Hiện nay lý thuyết mã hóa phát triển rất nhanh, nhiều loại mã phát hiện và sửa sai được

nghiên cứu như: mã Hamming, mã chu kỳ, mã nhiều cấp .

1.1.4. Sơ đồ khối của một hệ thống điều khiển từ xa .

Tín hiệu điều

khiển

Điều chế

Tín hiệu

Giáo viên hướng

dẫn sóng

: Chu Thị Thanh Thơ

mang

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiKhuếch đại phát

Trang : 5Đồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 1.1.4.1- Sơ đồ khối máy phát

Khuếch đại

thuGiải điều

chếKhuếch

đạiChấp

hànhHình 1.1.4.2 – Sơ đồ khối máy thu

1.2 . ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG TIA HỒNG NGOẠI .

1.2.1. Khái niệm về tia hồng ngoại .

Ánh sáng hồng ngoại (tia hồng ngoại) là ánh sáng khơng thể nhìn thấy được bằng mắt

thường, có bước sóng khoảng từ 0.86μm đến 0.98μm. Tia hồng ngoại có vận tốc truyền bằng

vận tốc ánh sáng.

Tia hồng ngoại có thể truyền đi được nhiều kênh tín hiệu. Nó được ứng dụng rộng rãi trong

cơng nghiệp. Lượng thơng tin có thể đạt 3 mega bit /s... Trong kỹ thuật truyền tin bằng sợi

quang dẫn không cần trạm khuếch đại giữa chừng, người ta có thể truyền 15000 cuộc điện

thoại hay 12 kênh truyền hình qua một sợi tơ với đường kính 0,13mm với khoảng cách 10km

đến 20 km . Lượng thông tin được truyền đi với ánh sáng hồng ngoại lớn gấp nhiều lần so với

song điện từ mà người ta vẫn dùng.

Sóng hồng ngoại có những đặc tính quan trọng giống như ánh sáng ( sự hội tụ qua thấu kính,

tiêu cự …). Tuy nhiên ánh sáng thường và ánh sáng hồng ngoại khác nhau rất rõ trong sự

xuyên suốt qua vật chất. Có những vật mắt ta thấy “phản chiếu sáng” nhưng với tia hồng

ngoại nó là những vật “phản chiếu tối”. Có những vật chất ta thấy nó dưới một màu xám đục

nhưng với ánh sáng hồng ngoại nó trở nên xuyên suốt. Điều này giải thích vì sao LED hồng

ngoại có hiệu suất cao hơn LED phát ánh sáng nhìn thấy như LED đỏ, vàng, xanh lục, ... .Vì

vật liệu bán dẫn “trong suốt” đối với ánh sáng hồng ngoại, tia hồng ngoại khơng bị yếu đi khi

nó vượt qua các lớp bán dẫn để đi ra ngoài . Trong điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại,

chùm tia hồng ngoại phát đi hẹp, có hướng, do đó khi thu phải đúng hướng.

1.2.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển từ xa dùng tia hồng ngoại .

a) Nguyên lý thu phát hồng ngoại .

Việc thu hoặc phát bức xạ hồng ngoại có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau .

Nhiều thứ có thể phát tia hồng ngoại như: lò bức xạ, lò điện, đèn, cơ thể người,... . Để có thể

truyền tia hồng ngoại tốt, tránh xung nhiễu bắt buộc phải dùng mã phát và nhận ổn định để

xác định xem đó là xung truyền hay nhiễu .Tần số làm việc tốt nhất từ 30 KHz đến 60 KHz,

nhưng thường sử dụng khoảng 38 KHz .

Dùng tần số 38 KHz để truyền tín hiệu hồng ngoại thì dễ, nhưng khó thu và giải mã, phải sử

Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 6

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửdụng bộ lọc để tín hiệu ngõ ra là xung vng, nếu ngõ ra có xung nghĩa là đã nhận được tín

hiệu ở ngõ vào.

b) Sơ đồ khối phần phát .

-Khối chọn chức năng và khối mã hóa: Khi người sử dụng bấm vào các phím chức năng để

phát lệnh u cầu của mình, mổĩ phím chức năng tương ứng với một số thập phân. Mạch mã

hóa sẽ chuyển đổi thành mã nhị phân tương ứng dưới dạng mã lệnh tín hiệu số gồm các bít 0

và 1. Số bit trong mã lệnh nhị phân có thể là 4 bit, 8 bit hay 12 bit… tùy theo số lượng các

phím chức năng nhiều hay ít .

-Khối dao động có điều kiện: Khi nhấn 1 phím chức năng thì dồng thời khởi động mạch dao

động tạo xung đồng hồ, tần số xung đồng hồ xác định thời gian chuẩn của mỗi bit .

-Khối chốt dữ liệu và khối chuyển đổi song song ra nối tiếp : Mã nhị phân tại mạch mã hóa sẽ

được chốt để đưa vào mạch chuyển đổi dữ liệu song song ra nối tiếp . Mạch chuyển đổi dữ

liệu song song ra nối tiếp được điều khiển bởi xung đồng hồ và mạch định thời nhằm đảm

bảo kết thúc đúng lúc việc chuyển đổi đủ số bit của một mã lệnh .

-Khối điều chế và phát FM : mã lệnh dưới dạng nối tiếp sẽ được đưa qua mạch điều chế và

phát FM để ghép mã lệnh vào sóng mang có tần số 38Khz đến 100Khz, nhờ sóng mang cao

tần tín hiệu được truyền đi xa hơn, nghĩa là tăng cự ly phát .

-Khối thiết bị phát : là một LED hồng ngoại. Khi mã lệnh có giá trị bit = ’1’ thì LED phát

hồng ngoại trong khoảng thời gian T của bit đó . Khi mã lệnh có giá trị bit=’0’ thì LED khơng

sáng. Do đó bên thu khơng nhận được tín hiệu xem như bit = ‘0’ .Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 7

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 1.2.2.1 – Sơ đồ khối phần phát tia hồng ngoại

c) Sơ đồ khối phần thu .

- Khối thiết bị thu: Tia hồng ngoại từ phần phát được tiếp nhận bởi LED thu hồng ngoại hay

các linh kiện quang khác.

- Khối khuếch đại và Tách sóng: trước tiên khuếch đại tính hiệu nhận rồi đưa qua mạch tách

sóng nhằm triệt tiêu sóng mang và tách lấy dữ liệu cần thiết là mã lệnh.

- Khối chuyển đổi nối tiếp sang song song và Khối giải mã: mã lệnh được đưa vào mạch

chuyển đổi nối tiếp sang song song và đưa tiếp qua khối giải mã ra thành số thập phân tương

ứng dưới dạng một xung kích tại ngõ ra tương ứng để kích mở mạch điều khiển.

- Tần số sóng mang còn được dùng để so pha với tần số dao động bên phần thu giúp cho

mạch thu phát hoạt động đồng bộ, đảm bảo cho mạch tách sóng và mạch chuyển đổi nối tiếp

sang song song hoạt động chính xác .Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 8

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 1.2.2.2 – Sơ đồ khối phần thu và giải mã tia hồng ngoại1.3 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG SĨNG VƠ TUYẾN .

1.3.1. Sơ lược về hệ thống điều khiển từ xa dùng sóng vơ tuyến .

Hệ thống vơ tuyến là hệ thống truyền tín hiệu từ nơi này sang nơi khác bằng sóng điện từ .

Tín hiệu thơng tin được truyến đi từ nơi phát được chuyển thành tín hiệu điện, sau đó được

mã hóa để truyền đi . Tại nơi thu, tín hiệu điện sẽ được giải mã, phục hồi lại thơng tin ban đầu

.

Việc điều chế tín hiệu điện trong hệ thống vơ tuyến, truyến tín hiệu là q trình đặt tín hiệu

thơng tin vào sóng mang có tần số cao hơn để truyền đi . Tại máy thu tín hiệu sẽ được loại bỏ

thành phần sóng mang, chỉ nhận và giải mã tín hiệu thơng tin, đây là quá trình điều chế .

Hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng vơ tuyến bao gồm máy phát và máy thu . Máy phát có

nhiệm vụ phát ra lệnh điều khiển truyền ra ngồi mơi trường dưới dạng sóng điện từ mang

theo tín hiệu điều khiển . Máy thu thu tín hiệu từ mơi trương, xử lý tín hiệu và đưa ra lệnh

điều khiển đến mạch chấp hành . Đặc điểm của hệ thống này là phải dùng Antena để bức xạ

tín hiệu điều khiển đối với máy phát và một Antena khác để thu tín hiệu điều khiển đối với

máy thu .

Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 9

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tử1.3.2. Sơ đồ khối máy phát .ANTENA

Phát lệnh

điều khiển

hóaKhuếch đại

cao tầnDao động

cao tầnĐiều

chếHình 1.3.2.1 – Sơ đồ khối máy phát sóng vô tuyến

- Khối phát lệnh điều khiển : Dùng các phím để phát lệnh điều khiển theo phương thức ma

trận phím hoặc từng phìm riêng lẻ .

- Khối mã hóa : Biến đổi sóng dao động điện được tạo ra từ bàn phím lệnh thành sóng điện có

tần số đặc trưng cho lệnh điều khiển tương ứng .

- Khối dao động cao tần : Tạo dao động bên trong máy phát, có nhiệm vụ tạo sóng mang để

chun chở tín hiệu điều khiển trong không gian .

- Khối điều chế : Phối hợp 2 tín hiệu dao động lại với nhau theo các phương pháp khác nhau,

tùy theo đặc điểm của hệ thống thu-phát như điều chế biên độ (AM), điều chế tần số (FM), ...

- Khối khuếch đại cao tần : Khuếch đại biên độ tín hiệu nhằm tăng cường cơng suất bức xạ

sóng điện từ .

1.3.3. Sơ đồ khối máy thu .ANTENA

Khuếch đại

cao tầnGiáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh ThơTrộn

tầnDao động

nộiTách

sóngGiải

Mạch điều

khiển

Trang : 10Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 2.3.2 – Sơ đồ khối máy thu sóng vơ tuyến

- Khối khuếch đại cao tần : khuếch đại biên độ tín hiệu cao tần thu được từ Antena để bù lại

năng lượng tiêu hao trong qua trình sóng điện từ lan truyền trong mơi trường .

- Khối dao động nội : Là dao động cao tần hình sin biến đổi năng lượng dao động một chiều

thành xoay chiều có tần số yêu cầu . Khối dao động nội là dao động tự kích có tần số ổn định

cao

- Khối trộn tần : biến đổi tín hiệu cao tần thành tín hiệu trung tần chung, với tần số này việc

thế kế mạch trở nên dễ dàng hơn cững như mạch sẽ có độ ổn định cao hơn . Khối trộn tần còn

có nhiệm vụ khuếch đại biên độ tín hiệu tín hiệu trung tần chung .

- Khối tách sóng có nhiệm vụ triệu tiêu sóng mang cao tần, phục hồi lại tín hiệu điều khiển .

- Khối giải mã : Nhận biết tín hiệu vừa phát đi để phát ra lệnh tác động đúng thiết bị cần điều

khiển .

Qua thực nghiệm cho thấy, để sóng điện từ bức xạ và lan truyền tốt trong môi trường thì tần

số thích hợp là hơn 100 kHz . Ngồi ra vấn đề phối hợp trở kháng giữa các tầng trong máy

phát, giữa Antena và tầng công suất phát là rất quan trọng trong việc nâng cao khoảng cách

phát tín hiệu .

Vì Antena thu có đặc tính cộng hưởng với tần số phát nên kích thước Antena có quan hệ chặt

chẽ với tần số phát .

Tầm thu-phát của hệ thống còn phụ thuộc vào địa hình, độ cao của Antena và độ nhạy của

thiết bị .1.4 - PHÂN TÍCH ƯU-KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ

XA DÙNG TIA HỒNG NGOẠI VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG

SĨNG VƠ TUYẾN .

1.4.1. Ưu và khuyết điểm của từng phương pháp .

Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 11

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửa) Phương pháp điều khiển từ xa dùng tia hồng ngoại .

Ưu điểm :

- Không dây dẫn .

- Thiết bị phát và thu tín hiệu (LED phát và quang điện trở, PhotoDiode hay

PhotoTransistor, ...) nhỏ, gọn, dễ lắp đặt và có độ tin cậy cao .

- Điện áp cung cấp thấp, có độ tin cậy nhỏ .

- Điều khiển được nhiều thiết bị .

- Tính khả thi cao, linh kiện dễ tìm thấy, giá thành rẻ, dễ thiết kế và chế tạo .

Khuyết điêm :

- Tầm xa hạn chế .

- Dòng điện cao tức thời .

- Bị nhiễu bởi hồng ngoại do các nguồn xung quanh phát ra, ảnh hưởng tới tầm phát tín hiệu .

Do đó chỉ dùng trong nhà hoặc nơi có nhiệt độ mơi trường ảnh hưởng thấp .

- Tín hiệu chỉ truyền được theo đường thẳng nên gặp hạn chế khi bị vật cản .

b) Phương pháp điều khiển từ xa dùng sóng vơ tuyến .

* Ưu điểm :

- Truyền đạt tín hiệu với khoảng cách xa .

- Khơng bị ảnh hưởng nhiều bởi vật cản .

- Tầm phát rộng, nhiều hướng khác nhau nên có thể điều khiển cùng một lúc với các thiết bị

nhận kênh đồng thời .

* Khuyết điểm :

- Khi phát hay thu đều cần có Antena .

- Làm khơng gian bị bão hòa, gây nhiễu vô tuyến .

- Hay bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ mơi trường gây méo, sai tín hiệu làm khơng điều khiển được

.

- Để tránh ảnh hưởng các tần số phát sóng chuyên nghiệp nên phải tuân thủ theo quy định của

bưu điện . Do đó khơng thể điều khiển nhiều kênh vì dãy tần nghiệp dư theo quy định của

bưu điện rất hẹp .

- Sóng vơ tuyến thường bị nhiễu nên hệ thống mã hóa khá phức tạp .

- Tính khả thi khơng cao vì nhiều linh kiện khó tìm, giá thành cao, thiết kế và chế tạo có

nhiều khó khăn .

1.4.2. Phân tích và so sánh ưu và khuyết điểm .

* Vấn đề tần số sóng mang :Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 12

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửKhi truyền tín hiệu đi xa cần có sóng mang để chun chở tín hiệu . Với phương pháp dùng

sóng vơ tuyến sử dụng sóng mang tần số cao nên kho chế tạo; mặt khác, phương pháp dùng

sóng vơ tuyến phải tn thủ quy định của bưu điện . Còn phương pháp dùng sóng hồng ngoại

tần số thấp dễ chế tạo và không cần khung cộng hưởng LC như sóng vơ tuyến .

* Vấn đề thu-phát :

Phương pháp dùng sóng vơ tuyến u cầu sử dụng Antena để phát và thu tín hiệu gây bất tiện

khi sử dụng, khoảng cách điều khiển lại phụ thuộc nhiều vào chiều dài của Antena, điều kiện

môi trường và địa hình . Ngồi ra còn phải lưu ý vấn để phối hợp trở kháng giữa Antena thuphát và mạch khuếch đại công suất phát .

Phương pháp điều khiển từ xa bằng hồng ngoại thì có nhiều ưu điểm hơn như gọn nhẹ, khơng

cần Antena thu-phát, LED có kích thước nhỏ nên dễ bố trí, giá thành rẻ .

* Vấn đề công suất phát :

Để nâng cao khoảng cách điều khiển của thiết bị thì phải nâng cao cơng suất phát và độ nhạy

của chúng . Trong trường hợp điều khiển dùng sóng vơ tuyến có nhược điểm là khuếch đại

cộng hưởng nằm ở tầng công suất nên khiến mạch phát có kích thước và tiêu hao cơng suất

lớn .

Với phương pháp điều khiển từ xa dùng tia hồng ngoại thì để tăng khoảng cách phát ta có thể

tăng số lượng LED hay phân cực cho thiết bị thu để nó chạy “mạnh” hơn thì khơng nên thực

hiện vì khiến việc điều khiển phụ thuộc nhiều hơn vào điều khiên mơt trường ngồi .

* Phạm vi ứng dụng :

Tia hồng ngoại được sử dụng nhiều để điều khiển các thiết bị sinh hoạt trong gia đình như

đèn, quạt, ti-vi, ... tuy nhiên khơng dùng được ngồi nắng . Sóng vơ tuyến có phạm vi ứng

dụng lớn hơn tia hồng ngoại .

* Tính khả thi :

Những thiết bị của mạch điều khiển sử dụng tia hồng ngoại đã có như IC PT2248 và

PT2249A (hoặc SZ9148, SZ9149 tương đương), LED phát hồng ngoại, thiết bị thu hồng

ngoại, ... khá dễ tìm và có giá thành rẻ . Những thiết bị của mạch điều khiển sử dụng sóng vơ

tuyến cuộn dây làm khung cộng hưởng, ... khá khó tìm và khơng có thiết bị đo lường cụ thể .

1.4.3. Kết luận và chọn phương án chế tạo .

Sau khi so sánh, phân tích những thuận lợi và khó khăn cơ bản; em thấy phương án chế tạo

mạch điều khiển từ xa dùng tia hồng ngoại cũng có nhiều ứng dụng trong thực tế, lại dễ chế

tạo và phù hợp với trình độ hiện tại của bản thân . Vậy nên trong đề tài này em quyết định sử

dụng kỹ thuật điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại để “thiết kế và chế tạo mạch điều khiển

tốc độ quạt” .Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 13

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tử1.5. MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG HỒNG NGOẠI .

1.5.1. Tai nghe hồng ngoại .Hình 1.5.1.1 – Sơ đồ mạch phát

D1,D2,D3: LD271T1: BS170T2: BS547BR1: 100k Ω ,P1: Biến trở 100k ΩC1: 100nF ,R2 : 80k Ω ,R3 : 6,8k ΩC2 : 220 uF, 16V* Nguyên lý hoạt động của mạch :

Ba LED hồng ngoại được cấp điện với MOSFET T1 . Dòng điện này có thể chỉnh được nhờ

biến trở P1. Tín hiệu âm thanh đến C1 phần 1 chiều được giữ lại , phần xoay chiều đến cực

ốn của T1 và làm biến điệu dòng điện qua các led hồng ngoại . Cường độ ánh sáng hồng

ngoại phát đi do đó bị biến điệu (AM) . T2 và R3 hạn chế dòng điện qua mosfet T1 làm hỏng

LED khi ở cổng có điện thế quá lớn . Dòng điện bị hạn chế nhỏ hơn 100mA. Transistor

BS170 có thể làm việc với dòng qua cực máng đến 500mA và có cơng suất tiêu tán 730mW

tụ C2 là tụ lọc nguồn .Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 14

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 1.5.1.2 – Sơ đồ mạch thu

* Nguyên lý hoạt động :

Trong mạch thu có thể dùng diode BPW41W hay BP140. Cả 2 diode đều được che chắn

bởi 1 màng lọc ánh sáng . Với điện trở 560 ,ta có thể dùng loại ống nghe 600 , như thế T1 làm

việc với tải 300. P1 được chỉnh sao cho sự méo âm thanh bé nhất. R1 là điện trở hạn chế

dòng cho LED .

Khi D1 nhận tín hiệu từ bộ phát ,sau đó đưa đến tác động cực cổng của T2, tín hiệu được

khuếch đại loại bỏ sóng mang tín hiệu âm tần lấy ra ở chân D của MOSFET T2 nối qua loa

(K1) .

* Ứng dụng của mạch :

Khi sử dụng tai nghe , radio , casset , tivi … Ta ln có cảm giác vướng víu dây dẫn , khơng

được tự do đi lại , rất bất tiện . Sau đây là mạch ứng dụng thu phát hồng ngoại giúp cho ta

vừa đi lại tự do trong phòng của mình vừa nghe nhạc , tin tức mà khơng ảnh hưởng tới người

khác.Hình 1.5.1.3 – Hình ảnh thực tế của tai nghe hồng ngoạiGiáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 15

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×