Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tính toán mạch điều khiển:

3 Tính toán mạch điều khiển:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

Ta có f = 50Hz => T = 1/f = 20ms

=>1 chu kì xung răng cưa : T1 = 10ms.

Sườn lên : 9.5 ms

Sườn xuống : 0.5ms

Chọn tụ răng cưa:

C10 có giá trị : 500pF - 1 µ FThời điểm phát xung:tTr =V11 .R9 .C10

Vref .K

Vref .KDòng nạp tụ:I10 =R9

Vref .K .tĐiện áp trên tụ:V10 = R9 .C10TCA 785 do hãng SIEMEN chế tạo được sử dụng để điều khiển các thiết bị chỉnh

lưu, thiết bị chỉnh dòng điện áp xoay chiều.

Có thể điều chỉnh góc α từ 00 đến 1800 điện. Thơng số chủ yếu của TCA là:

-Điện áp nguồn ni:

Dòng điện tiêu thụ:

Điện áp ra:

Điện áp răng cưa:US= 15V

IS= 10mA

I= 50mA

URC max= (US- 2) VĐiện trở trong mạch tạo điện áp răng cưa: R9= (20 ÷ 500) kΩ

Điện áp điều khiển:U11 = - 0,5 ÷ (US – 2) VDòng điện đồng bộ:IS = 200 ( µ A)Tụ điện:C10 = 0,5 ( µ F)Tần số xung ra:f = (10 ÷ 500) HzGVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

Chọn giá trị ngồi thực tế:C10=0,1(µF); C12 = 4,7nF ; R9 = 33kΩ.Biến trở điều chỉnh xung răng cưa: VR1= 10kΩ.

Biến trở điều chỉnh chân 11(điện áp điều khiển):VR2 = 10kΩ.

Khâu đồng pha chọn R8 = 1MΩ.

4.3.2 Tính chọn khuếch đại cách ly.Hình 4.3.2.Sơ đồ, câú tạo của cách ly quangChọn loại MOC 3020

Yêu cầu: đối với MOC 3020- Input diode:

 Dòng điện vào (DC) là 50(mA)

 Năng lượng tổn hao ở 250 là : 100mW- Output (max)

 Điện áp vào điều khiển : 250V

 Dòng vào điều khiển : 1,5A

 Dòng ra điều khiển (50Hz ≤ f ≤ 60Hz)T = 250: I = 100mA

T = 700: I = 50mA Igt U

GVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

 Tổn hao năng lượng (TA=250C): 300mWĐiện áp ra của TCA là Umax=Vcc=15V. Sụt áp tại diode lúc này điện áp còn

lại là:U=Vcc - 0.7= 15-(0.7*2)=13,6( V).

MOC3020 có dòng vào chân 1 là Igt=50mA, lúc này ta có điện trở cần trong

mạch là:

13,6-3

Rin= = 50.10

=272 ( Ω ).=> Chọn trở là R8=R9=220 Ω

Điện áp sụt tại đầu ra của MOC là Us=3V và dòng điện vào để điều khiển

BT151 dẫn là Igt=15mA, nên ta có:

U V - Us

220 - 3

-3

Igt

Rout=

= 15 *10 =14,466(k Ω ).=> Chọn trở là R7=R11=10(k Ω ).

4.4 Chọn và tính tốn mạch nguồn.

u cầu : Điện áp một chiều ổn định, đáp ứng yêu cầu về dòng điện và điện áp

của mạch điều khiển.

Do yêu cầu điện áp nguồn nuôi của TCA785 là 15 (V), sử dụng IC 7815 ổn áp.Hình 4.4.1. Mạch nguồn

GVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

 Chọn máy biến áp:Với chỉ tiêu đầu Ura =15V, và đặc tính kĩ thuật của IC 7815 thì điện áp vào IC

cần thỏa mãn từ +5V--> +24V.

Với điện áp lưới U=220V.

Chọn biến áp : 220VAC/15VAC

 Chọn chỉnh lưu: U1v=220V, điện áp đặt ngược nên diode chỉnh lưun1

n2Ungmax=U2 2 = U1max1

15=220 2= 20,5 VDòng điện qua diode: có I2=1(A)

Id =I2

= 0.5( A)

2Tần số của biến áp ra bộ chỉnh lưu :f= 100Hz

- Chọn loại diode: 1N4007

- Ổn áp chọn: IC 7815 để có điện áp ra Ura=15(V)

- Chọn tụ lọc: do điện áp lớn nhất là 20,5(V) nên chọn tụ lọc có điện ápUmax= 25(V) hoặc cao hơn.

Chọn độ gợn sóng sau khối chỉnh lưu là K=5%= 0.05

1

Chu kỳ: T= f =0.01 s

T

Khi đó: CL= 3RK =0,0013FTa chọn tụ lọc C3 : 2200µF / 25V

Sử dụng một tụ khơng phân cực C4 mắc song song .(C4=0,1µF)

 Hiển thị: mắc led nối tiếp với R6 để báo hiệu mạch điều khiển có nguồn.Với R6=1,2kΩGVHD: Th. Đỗ Cơng ThắngTrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tính toán mạch điều khiển:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×