Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giới thiệu về vi mạch TCA 785

2 Giới thiệu về vi mạch TCA 785

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tửb. Chức năng:ChânKí hiệuChức năng1GNDChân nối đất2Q2Đầu ra 2 đảo3QUDầu ra U4Q1Đầu ra 1 đảo5VSYNCTín hiệu đồng bộ6ITín hiệu cấm7QZĐầu ra z8VREFĐiện áp chuẩn9R9Điện áp tạo xung răng cưa10C10Tụ tạo xung răng cưa11V11Điện áp điều khiển12C12Tụ tạo độ rộng xung13LTín hiệu điều khiển xung ngắn, xung

rộng14Q1Xung ra ở nửa chu kỳ âm15Q2Xung ra ở nửa chu kỳ dương16VSĐiện áp nguồn nuôiGVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tửc. Sơ đồ cấu tạod. Dạng sóng dòng điện:GVHD: Th. Đỗ Cơng ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tửe. Các thông số của TCA 785:Thơng sốDòng tiêu thụGiá trị Giá trị đặc Giá

min

trưng(F= 50 max

HZ. VS=5V)

ISĐiện áp vào điều khiển , V11

chân 11trở kháng vào

R11trị Đơn

vị4,56,510MA0,215V10VMAXGVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

Mạch tạo răng cưa

Dòng nạp tụI10Biên độ răng cưaV10Điện trở mạch nạpR910

80

31000μAVS-2V300Thời gian sườn ngăn của tP

xung răng cưaMsTín hiệu cấm vào, chân 6

CấmV6I3.3Cho phépV6H43.3Xung hẹpV133.52.5Xung rộngH2.5V

VĐộ rộng xung ra, chân 13

2.53.5V

VXung ra chân 14,15

Điện áp mức caoV14/VVS-13VS-2.5VSVĐiện áp mức thấp150.30.81.0VĐộ rộng xung hẹpV14/V20302μsĐộ rộng xung rộng1553062040μs/n760F3.13.4V2x10-45x10-41/KtP

Điện áp điều khiển

Điện áp chuẩnVREFGóc điều khiển ứng với αrsef2.8GVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

điện

áp chuẩn Nguyên ký làm việc của vi mạch TCA 785TCA 785 là một vi mạch phức hợp thực hiện 4 chức năng của một mạch điều

khiển: “tề đầu” điện áp đồng bộ tạo điện áp răng cưa đồng bộ, so sánh và tạo xung ra.

Nguồn nuôi qua chân 16. Tín hiệu đồng bộ được lấy qua chân số 5 và số 1. Tín hiệu

điều khiển được đưa vào chân 11. Một bộ nhận biết điện áp 0 sẽ kiểm tra điện áp lấy

vào chuyển trạng thái và sẽ chuyển tín hiệu này đến bộ phận đồng bộ. Bộ phận đồng

bộ này sẽ điều khiển tụ C10; Tụ C10 sẽ được nạp đến điện áp không đổi (quyết định

bởi R9). Khi điện áp V10 đạt đến điện áp V11 thì một tín hiệu sẽ được đưa vào khâu

logic. Tuỳ thuộc vào biên độ điện áp điều khiển V 11, góc mở α có thể thay đổi từ 0 đến

180o. Với mỗi nửa chu kì song một xung dương xuất hiện ở Q 1, Q2 . Độ rộng trong

khoảng 30-80μs.

Độ rộng xung có thể kéo dài đến 180o thơng qua tụ C12.

Nếu chân 12 nối đất thì sẽ có xung trong khoảng α đến 180o.

Nguyên lí hoạt động của khâu tạo xung điều khiển:Hình 3.2.2.1: Khâu tạo xung điều khiểnGVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

Điện áp lưới sau khi qua máy biến áp được hạ xuống 12VAC đưa vào chân số 5

và chân số 1 qua điện trở R. Tín hiệu điều khiển V dk được đưa vào chân 11 so sánh với

điện áp răng cưa tạo bởi tụ C 10 cho ta xung điều khiển thyristor có góc mở α tăng dần ở

đầu ra chân 14 và 15. Khi xảy ra ngắn mạch chân 16 nhận được tín hiệu cấm, tại chân

14 và 15 khơng còn tín hiệu đầu ra.

Từ u cầu thực tiễn ta chọn IC TCA 785 do hãng SIMEN sản xuất cùng các linh

kiện đi kèm sau: C10= 104, C12= 473, R9= 33kΩ ,R5= 1MΩ,VR1= VR2= 10kΩCHƯƠNG IV: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ , THIẾT KẾ MẠCH4.1 Mục đích và ý nghĩa

Trong việc chọn thiết bị ở các hệ thống truyền động điện có ý nghĩa rất quan

trọng. Mục đích của nó để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống với vốn đầu tư

tối thiểu.

Trong đó việc chọn cơng suất động cơ có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu chọn

công suất động cơ lớn hơn công suất yêu cầu thì làm tăng vốn đầu tư. Động cơ làm

việc non tải khong sử dụng hết khả năng phát nhiệt dẫn đến làm giảm hiệu suất của hệ

GVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTrường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa Điện - Điện tử

thống, hệ số công suất thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Ngoài ra việc

chọn các thiết bị khác cũng phải phản ánh được chế độ làm việc và đảm bảo các kỹ

năng kinh tế và kỹ thuật, tận dụng hết khả năng làm việc của các thiết bị.

4.2 Tính chọn mạch động lực:

Các thơng số của động cơ điện 1 chiều như sau:

Uđm = 220 (V); Pđm = 0,27 (kW); I=1,2(A)

f= 50 (Hz); 2p= 4; n1 = 2000(v/p)

 Các thơng số còn lại của động cơ:

- Dòng điện phần ứng định mức động cơ: Iưđm = 1,2(A)

η = 0,76

- Hiệu suất : đmĐiện trở mạch phần ứng động cơ:

U đm

Rư = 0,5.(1- η đm ). I đm = 0,5.(1- 0,75).220÷1,2=22(Ω).

- Điện cảm mạch phần ứng động cơ:Lư=γ.60.U đm

2π . p.nđm .I đm = 0,1(H)Trong đó: γ = 0,25 là hệ số lấy cho động cơ có cuộn bù4.2.1 Tính tốn chọn van động lực

a. Tính chọn thyristor

Tính chọn Thyristor dựa và các yếu tố dòng tải, sơ đồ đã chọn, điều kiện tản

nhiệt, điện áp làm việc. Các thơng số của van được tính như dưới đây:

= (1+Cosα)

=198,2(V) với α=

Dòng qua tải

Id =U d − Ed

RdGVHD: Th. Đỗ Công ThắngTrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giới thiệu về vi mạch TCA 785

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×