Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2. Kiến nghị

Đề tài cần nghiên cứu thêm:

-Loại cam và điều kiện canh tác, độ chín của cam ảnh hưởng tới hiệu suất

trích ly tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước.-Ứng dụng các phương pháp mới vào q trình chưng cất như: chưng cất

bằng nước có hỗ trợ của vi sóng, sóng siêu âm,…-Xác định tính chất vật lý khác của tinh dầu thu được như: chỉ số chiết

quang, nhiệt độ kết tinh tinh dầu,…-Xác định các chỉ số hóa học như: chỉ số iod,…-Phát triển sản phẩm từ tinh dầu cam sành ứng dụng trong thực phẩm,

dược phẩm và mỹ phẩm.CHƯƠNG 6:TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tài liệu tiếng Việt

[1]. Dương Phước An, Huỳnh Thị Bích Tuyền, Nguyễn Ngọc Khơi (2010).

Khảo sát thành phần hóa học và thử hoạt tính giải lo âu của tinh dầu bưởi,

cam, chanh, quýt, quất. Y Hoc TP. Ho Chi Minh, Vol. 14 - Supplement of

No 1 - 2010: 35-40.

[2]. Trần Thị Ngọc Anh (2011). Khảo sát thành phần hóa học của quả quất trên

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đại học Đồng Tháp. Khóa luận tốt nghiệp đại học.

[3]. Lê Văn Đăng (2005), Chuyên đề một số hợp chất thiên nhiên, NXB Đại học

quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[4]. Tơn Long Dày (2013). Ly trích và khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu

Bạc Hà. Đại học Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp.

[5]. Nguyễn Thượng Dong (2006). Phương pháp nghiên cứu tác dụng được lý

từ thảo dược. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[6]. Nguyễn Hữu Đống và cộng sự (2003). Cây ăn quả có múi (cam, chanh,

quýt, bưởi). Nhà xuất bản Nghệ An, trang 7 – 25.

[7]. Lê Thị Ngọc Duyên (2011), Nghiên cứu ly trích tinh dầu từ vỏ quả quất

bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, Luận văn tốt nghiệp đại

học, Trường Đại học Đồng Tháp.

[8]. Phạm Thanh Hiền và Huỳnh Hồng Quang (2008). Sắc ký khí ghép khối phổ

và ứng dụng (GC/MS-Gas Chromatography Mass Spectometry). Nhà xuất

bản Viện sốt rét ký sinh trùng cơn trùng Quy Nhơn.

[9]. Trịnh Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Bảo trân, Lê Ngọc Thạch (2009). Ly trích

tinh dầu vỏ trái và lá tắc. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 12,

số 10, trang 41.

[10]. Nguyễn Minh Hoàng (2006). Khảo sát tinh dầu vỏ trái giống citrus họ

rutaceae. Đại học Mở Tp HCM.

[11]. Nguyễn Thanh Huệ, Trịnh Minh Khang, Nguyễn Tấn Hồng Sơn, Nguyễn

Thị Bích Thuyền (2012), Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng

vi sinh vật của tinh dầu gừng (Zingiber officinale roscoe) và tinh dầu tiêu(Piper nigrumL.), Trường Đại học Cần Thơ, Tập chí Khoa học 2012:21a

139-143.

[12]. Nguyễn Hồi Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Bích Phượng

(2014). Thực hành cơng nghệ lên men. Đại học công nghệ Tp.HCM, trang

21.

[13]. Phùng Thị Ái Hữu (2012). Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần

hóa học tinh dầu cây sả chanh ở quận cẩm lệ - Đà Nẵng. Đại học sư phạm

Đà Nẵng.

[14]. Nguyễn Công Khẩn và cộng sự (2007). Bảng thành phần thực phẩm Việt

Nam. Nhà xuất bản Y Học, trang 210.

[15]. Đỗ Tất Lợi (1985), Tinh dầu Việt Nam, Nhà xuất bản Y học TP Hồ Chí

Minh.

[16]. Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hồng Đình Hòa (2004). Nghiên

cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá bưởi, cam và

chanh. Tạp chí khoa học và cơng nghệ 52(5A) 1-6.

[17]. Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ,

NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

[18]. Phạm Thành Quân, Tống Văn Hằng, Nguyễn Hải Hà (2006). Trích ly có

hỗ trợ vi sóng các polyphenol từ búp trà tươi. Nhà xuất bản Đại Học Quốc

Gia Tp.HCM. Tập 9, số 8, trang 69-75.

[19]. Lê Phạm Tấn Quốc, Võ Ái Mỹ, Trịnh Thị Minh Nguyệt (2010). Nghiên

cứu tách chiết tinh dầu cam sành (Citrus sinensis (l.) osbeck). Tạp chí đại

học cơng nghiệp Tp HCM, số 12 (2).

[20]. Trần Minh Tâm (2000). Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoach.

NXB Nông nghiệp Hà Nội.

[21]. Lê Ngọc Thạch (2003), Tinh dầu, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

[22]. Lưu Thị Thủy (2008-2009). Xác định thành phần hóa học tinh dầu vỏ

quả bưởi (Citrus maxima (burm) merr). Trường Đại học Vinh. Khóa luận

tốt nghiệp đại học.[23]. Ngơ Văn Tĩnh (2014). Nghiên cứu tách chiết tinh dầu vỏ quả cam, bưởi

(Citrus) và ứng dụng xử lý rác thải xốp. Trường Đại học Nông Lâm Thái

Nguyên.

[24]. Đái Thị Xuân Trang, Lâm Hồng Bảo Ngọc và Võ Thị Tú Anh (2015).

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hóa của cao methanol cây Hà

Thủ Ô Trắng (Streptocaulon juventas MERR.). Khoa Khoa học Tự nhiên,

Trường Đại học Cần Thơ, phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi

trường: 40 (2015): 1-6.

[25]. FAO FNP 14/7, p.205-1986 – Xác định hàm lượng ẩm.

[26]. Dược điển Việt Nam IV (2004), Nhà xuất bản Y học.

[27]. Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 189:1993). Tinh dầu và phương pháp thử.

Năm ban hành 1993-09-07, 430/QĐ-TĐC2. Tài liệu tiếng Anh

[28]. Celikel N., Kavas G. (2008). Antimicrobial properties of some essential

oils against some pathogenic microorganisms. Czech J. Food Sci., 26: 174–

181.

[29]. D.C. Sikdar, (2016). Extraction of citrus oil from orange (Citrus sinensis)

peels by stram distillation and its characterizations. International Journal of

Technical Research and Applications e-ISSN: 2320-8163, Volume 4, Issue 3

(May-June, 2016), PP. 341-346.

[30]. F. Gulay Kirbaslar, Aydin Tavman, Basaran Dulger and Gulen Turker

(2009). Pak. J. Bot., 41(6): 3207-3212.

[31]. Shalu Hasija, Geeta Ibrahim, Ashok Wadia (2015). Antimicrobial Activity

of Citrus Sinensis (Orange), Citrus Limetta (Sweet Lime) and Citrus Limon

(Lemon) Peel Oil on Selected Food Borne Pathogens. International Journal

of Life Sciences Research, Vol. 3, Issue 3, pp: (35-39), Month: July September 2015

[32]. Julia F. Morton, Miami, FL (1987). Fruits of warm climates.Mandarin

Orange. p. 142–145[33]. Celikel N., Kavas G. (2008): Antimicrobial properties of some essential

oils against some pathogenic microorganisms. Czech J. Food Sci., 26: 174–

181.

[34]. Kamal, Anwar, Hussain, Sarri, Ashraf (2011). Yield and chemical

composition of Citrus essential oils as affected by drying pretreatment of

peels. International Food Research Journal 18(4): 1275-12823. Tài liệu Internet

[35]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_s%C3%A0nh.

[36]. Http://fruitvietnam.com/tin-tuc/kham-pha-14-loi-ich-tuyet-voi-tu-trai-cam.

html.

[37]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Salmonella.

[38]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli.

[39]. Https://vi.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus.

[40]. Https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis.

[41]. Http://healthplus.vn/loi-khuan-bacillus-subtilis-tac-dung-cua-loi-khuantrong-men- vi-sinh-d47393.html.

[42]. https://en.wikipedia.org/wiki/Limonene.

[43]. https://en.wikipedia.org/wiki/Myrcene.

[44]. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinene.PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả thống kê kích thước nguyên liệu

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 2: Kêt quả thống kê tỷ lệ nguyên liệu vỏ cam sành/nước

chưng

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 3: Kết quả thống kê nồng độ muối NaCl

Bảng 1: Summary StatisticsBảng 2: AnovaBảng3: Method: 95.0 percent LSDPhụ lục 4: Kết quả thống kê thời gian ngâm muối NaCl bổ sung

Bảng 1: Summary StatisticsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×