Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpNăm 2000, Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long chuyển sang

nhiệm vụ chủ yếu là làm hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng của các cơng ty nước

ngồi như Garnet Corperation; Toyo Knit. Co. Ltd; S.K Global Co.Ltd; Tocontap

Corperation; Seyang Co.Ltd; Woo Sung Co. Ltd... Lúc này công tác quản lý đã

đi vào nề nếp, do đó quy mơ của Cơng ty phát triển rất nhanh, mỗi năm Công ty

đã xuất khẩu từ 4 đến 5 triệu sản phẩm.

Như ta đã biết, bất kì một doanh nghiệp nào cũng nằm trong mối quan hệ

khăng khít gắn chặt với các yếu tố thuộc mơi trường kinh doanh như: mơi trường

kinh tế, mơi trường chính trị , môi trường tự nhiên , môi trường công nghệ hoặc

các yếu tố thuộc môi trường vi mô như: nhà cung ứng, khách hàng đối thủ cạnh

tranh….Nói chung các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi ảnh hưởng rất lớn đến

q trình tồn tại và phát triển của Cơng ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long.

Từ năm 1986 trở lại đây, đất nước ta đã chuyển hướng sang thời kì quá độ

đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, tồn xã hội nói chung có sự chuyển biến mang

tính cách mạng . Nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường nhiều thành

phần có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, sản xuất phát triển mạnh, đời sống của

nhân dân ngày một nâng cao. Các năm trở lại đây kinh tế luôn tăng tưởng ổn

định. Mặt khác, Đảng và Nhà nước cũng tăng cường hợp tác với các nước trên

thế giới về mội mặt như: kinhtế, chính trị, văn hố… Xét trong hồn cảnh đó

Cơng ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long cũng như các doanh nghiệp khác đã

thích ứng với hồn cảnh phát triển theo xu thế chung, không ngừng đổi mới một

cách toàn diện về cơ cấu tổ chức, mặt hàng kinh doanh, công nghệ sản xuất để

nâng cao khă năng cạnh tranh, tăng lợi nhận cho doanh nghiệp.

Nước ta đi theo định hướng XHCN. Vì vậy chỉ có một đảng duy nhất cầm

quyền, một đảng do dân vì dân- Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng

suốt của đảng, tình hình đất nước ln ln ổn định vững tiết đi lên. Trong nămPhạm Văn Phiên - QTKDTH - K324Chuyên đề tốt nghiệp2002 vừa qua trước những biến đổi của quốc tế thì Việt Nam được coi là nước ổn

định nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương .

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long đã được sinh ra và trưởng

thành trong chế độ Xã hội chủ nghĩa, được nhà nước thành lập nhằm hoàn thành

những trọng trách do Đảng và Nhà nước giao phó. Vì vậy, cơng ty ln tn thủ

những quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới có nhiều biến đổi phức tạp

cả về chính trị kinh tế .Vì vậy để có một chiến lược phát triển phù hợp Công ty

cổ phần may và dịch vụ Hưng Long đã có kế hoạch phát triển thị trường nước

ngoài một cách hợp lý, phát triển thị trường tiềm năng đó là các khu vực như

EU, Bắc Mỹ đó là nơi có nhu cầu rất lớn về sản phẩm may mặc.

Sản phẩm của công ty phục vụ nhu cầu may mặc của con người đó là

quần dệt thoi, đồ bơi nữ, quần Jeans. Vì vậy, đối tượng khách hàng rất đa dạng

phong phú: nam, nữ , trẻ em… đều có thể là khách hàng của cơng ty .

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

2.1. Chức năng của Công ty

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long là một công ty cổ phần hoạt

động theo luật doanh nghiệp của Nhà nước, thực hiện theo các quy định của

pháp luật, điều lệ tổ chức của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam.

Chức năng kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất và gia công hàng

may mặc xuất khẩu và sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường may mặc trong

nước. Sản phẩm chính của Cơng ty là đồ bơi nữ, quần dệt thoi, quần Jean ….

2.2. Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty

Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty là sản xuất kinh doanh hàng may mặc

theo kế hoạch và quy định của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, đáp ứng nhu

cầu của người tiêu dùng trong nước và theo nhu cầu thị trường trên thế giới. Vì

vậy, Cơng ty ln khai thác hết khả năng của mình để mở rộng sản xuất, mở rộng

Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K325Chuyên đề tốt nghiệpthị trường tiêu thụ trong nước cũng như thị trường xuất khẩu: Từ đầu tư sản xuất,

cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm, liên doanh liên kết với tác tổ chức kinh tế trong

và ngoài nước, nghiên cứu áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại tiên tiến, đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ quản lý, cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao … Với những sản

phẩm chủ lực mũi nhọn, có những đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân hành

nghề cùng với cơ sở sản xuất khang trang, Công ty cổ phần may và dịch vụ

Hưng Long đã chiếm một vị thế khá quan trọng trong Tổng Công ty Dệt - May

Việt Nam, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.200 cán bộ công nhân viên làm việc

trong Công ty.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần may và dịch vụ

Hưng Long

3.1. Mơ hình tổ chức bộ máy quản lý

Trong cơ chế thị trường hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung

và Cơng ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long nói riêng đều phải tự chủ về sản

xuất, kinh doanh tự chủ về tài chính, hạch tốn độc lập. Do đó bộ máy tổ chức

của Cơng ty đã được thu gọn lại không cồng kềnh.Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K326Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíSơ đồ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Hội đồng quản trịGiám đốcPhó Giám đốc 1Phòng

Kỹ thuậtPhòng

KCSPhòng

Kế tốnPhòng

TCHCPhòng

Cơ điệnPhạm Văn Phiên - QTKDTH - K32Phó Giám đốc 2Tổ

CắtXưởng

may IXưởng

may IIXưởng

may IIIPhòng

XNK8Xưởng

may IVXưởng

may VXưởng

may VIChuyên đề tốt nghiệp3.2. C cu t chc b mỏy

Cụng ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long có bộ máy quản lý được tổ

chức theo mơ hình quan hệ trực tuyến chức năng.

* Hội đồng quản trị: Có tồn quyền nhân danh cơng ty để quyết định

tất cả các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, ngoại trừ các

vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

* Giám đốc: Chịu trách nhiệm chung về tồn bộ q trình sản xuất

kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật mọi

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Phó giám đốc 1: Phụ trách cơng tác kỹ thuật chất lượng, đào tạo, đại

diện lãnh đạo về chất lượng, mơi trường, trách nhiệm xã hội, an tồn và sức

khoẻ. Thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết mọi công việc khi Giám Đốc

đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc và pháp luật về các quyết định của

mình.

* Phó Giám đốc 2: Phụ trách chung. Thay mặt Giám Đốc giải quyết

các công việc được uỷ quyền khi Giám Đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước

Giám Đốc và pháp luật về các quyết định của mình.

* Các phòng ban:

- Phòng kỹ thuật: Quản lý công tác kỹ thuật sản xuất, tổ chức sản xuất,

nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị máy móc

theo yêu cầu sản xuất.

- Phòng Tổ chức hành chính: Phụ trách cơng tác quản lý lao động,

tuyển dụng, bố trí, sử dụng, sa thải lao động, lựa chọn hình thức lương, thực

hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ, nhà trẻ, y tế, bảo hiểm xã hội cho Cơng

ty.

- Phòng kế hoạch: Chịu trách nhiệm về công tác ký kết hợp đồng,

phân bổ kế hoạch cho các đơn vị, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện tiến độ giao

hàng của các đơn vị, giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu.

- Phòng xuất nhập khẩu: Có chức năng tổ chức kinh doanh hàng

trong nước, chào hàng, quảng cáo sản phẩm.Ph¹m Văn Phiên - QTKDTH - K328Chuyên đề tốt nghiệp- Phũng kế tốn: Quản lý tài chính trong Cơng ty và tổ chức theo dõi

tình hình sử dụng vốn và quỹ trong Công ty. Định kỳ lập báo cáo kết quả tài

chính của Cơng ty.

- Phòng Cơ điện: Quản lý, sửa chữa tồn bộ máy móc thiết bị của Cơng

ty.

- Phòng KCS: Có chức năng xây dựng và sửa đổi hệ thống quản lý

chất lượng, theo dõi việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị

trong Công ty, giám sát quá trình thực hiện kỹ thuật trong q trình sản xuất.

3.3. Cơ cấu sản xuất của Cơng ty

- Cơng ty có 1 tổ cắt và 6 phân xưởng may. Mỗi phân xưởng may có, 1

tổ máy, 1 tổ kiểm hoá, 1 tổ là, 1 tổ hộp con, 1 tổ quản lý phục vụ.

- Quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về kế

hoạch sản xuất đơn vị mình: Về năng suất, chất lượng, tiến bộ và thu nhập của

công nhân viên trong phân xưởng.

4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty

cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

4.1. Đặc điểm công nghệ sản xuất

Trong các doanh nghiệp sản xuất, tổ chức sản xuất kinh doanh là nhân

tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu tình hình tổ chức và quản lý sản xuất của

Cơng ty chúng ta đề cập đến quy trình công nghệ sản xuất của Công ty.

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long là một Công ty công

nghiệp chế biến, đối tượng chế biến là vải được cắt và may thành rất nhiều

loại mặt hàng khác nhau, kỹ thuật sản xuất các kích cỡ của mỗi chủng loại

mặt hàng lại có mức độ phức tạp khác nhau, phụ thuộc vào mốt và số lượng

chi tiết của mỗi mặt hàng đó. Do mỗi mặt hàng kể cả các cỡ vóc của mỗi loại

mặt hàng đó có yêu cầu sản xuất kỹ thuật sản xuất riêng về loại vải cắt cho

từng mặt hàng nên tuy chủng loại của mặt hàng khác nhau đều được tiến hành

trên cùng một dây chuyền không tiến hành đồng thời trên cùng một thời gian.Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K329Chuyên đề tốt nghiệpMi mặt hàng được may từ nhiều loại vải khác hoặc có nhiều mặt hàng được

may từ cùng một loại vải. Do đó cơ cấu chi phí chế biến và định mức của mỗi

loại chi phí cấu thành sản lượng của từng loại mặt hàng có sự khác nhau.

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần may và dịch vụ

Hưng Long là sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục, sản phẩm của

Công ty là hàng may mặc do vậy rất đa dạng có nhiều chủng loại khác nhau,

tuy nhiên nhìn chung mọi sản phẩm đều phải trải qua nhiều giai đoạn sản xuất

kế tiếp nhau theo qui trình cơng nghệ sau đây.

Sản phẩm của Cơng ty chủ yếu là hàng may mặc do vậy đối tượng chủ

yếu là vải, từ nguyên liệu vải thô ban đầu để trở thành sản phẩm hoàn thiện

phải trải qua các cơng đoạn như cắt, là, đóng gói.

a. Cơng đoạn cắt.

- Trải vải

- Cắt pha

- Cắt gọt chi tiết chính xác

- Đánh số

- KCS bán thành phẩm rồi chuyển sang tổ may

b. Cơng đoạn may.

- May lắp ráp hồn chỉnh theo đúng yêu cầu chất lượng, kỹ thuật

(may cổ, may tay)

- KCS sản phẩm chuyển sang tổ là.

c. Công đoạn là

- Là thành phẩm theo đúng quy trình

- Gấp cài nhãn các loại thẻ bài, hồn thiện sản phẩm

d. Cơng đoạn đóng gói, nhập kho thành phẩm

Quy trình cơng nghệ là một nhân tố quan trọng tác dụng trực tiếp đến

bộ máy sản xuất của Cơng ty. Do đó ở Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng

Long các phân xưởng sản xuất được tổ chức theo dây chuyền khép kín, giữa

các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhng, trỏnh lóng phớ v nguyờn liu v thi

Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K3210Chuyên đề tốt nghiệpgian nờn sn phẩm vừa đảm bảo chất lượng và giá thành hạ dẫn đến sức cạnh

tranh của sản phẩm công ty cao.

4.2. Môi trường kinh doanh trong nước

Thời gian trước thị trường hàng may mặc trong nước là một thị trường

rất tổng hợp, thời trang không theo một xu hướng nào. Hàng may mặc nhập

khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, hàng Secondhand nhập lậu

tràn vào thị trường Việt Nam gây cản trở cho các nhà sản xuất may mặc trong

nước. Bên cạnh đó hàng của các Cơng ty may trong nước cũng cạnh tranh với

nhau, bên cạnh những yếu tố tích cực là động lực thúc đẩy hàng may mặc Việt

Nam phát triển nó còn là nhân tố cạnh tranh khơng tích cực làm lũng đoạn thị

trường hàng may mặc Việt Nam vì chưa có sự quản lý nhất quán, Công ty nào

cũng muốn bán được hàng nên họ có thể sẵn sàng bán phá giá với biểu hiện

như đại hạ giá gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác.

Nhưng cũng phải thấy rằng, tập quán tiêu dùng của người Việt Nam

đang thay đổi. Trước năm 1992 hàng may sẵn công nghiệp chỉ chiếm 20% thị

phần tại các thành phố lớn nhưng hiện nay theo đánh giá của các chuyên gia

nhu cầu này chiếm khoảng 60-70% trong cả nước. Ngày nay với sự phát triển

của nền kinh tế thị trường, đời sống của con người ngày càng được nâng cao,

kéo theo sự đòi hỏi phong phú hơn của nhu cầu, nhất là ở các thành phố lớn,

các khu đô thị, thị xã xu thế mặc mốt ngày càng nhiều và ưa chuộng đồ ngoại,

phong phú hơn về mẫu mã chủng loại .

Với sự thay đổi như vậy ngành may mặc Việt Nam đã gặp phải khơng ít

những khó khăn nhất là trong việc thu hút vốn đầu tư, về vốn để mở rộng thị

trường, cải tiến chất lượng mẫu mã, để vừa định được mức giá phù hợp với

thu nhập của người dân, vừa bù đắp được chi phí trang, trải chi phí và thu được lợi nhuận tái sản xuất. Tuy nhiên ngành may mặc trong nước đang trên đà

phát triển, sản phẩm được sản xuất ra không chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngồi với một khối lượng lớn. Đấy là

lợi thế để hàng may mặc Việt Nam có điều kiện giao lưu hội nhập, học hi

Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K3211Chuyên đề tốt nghiệpkinh nghiệm và tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, hiện i nhm phc v

cho sn xut trong nc .Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K3212Chuyên đề tốt nghiệp4.3. Mụi trng kinh doanh quốc tế

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long chuyên sản xuất hàng gia

công may mặc xuất khẩu. Hàng năm Công ty đã sản xuất từ 1-1.5 triệu sản

phẩm/năm trong đó hàng may mặc xuất khẩu là chủ yếu, còn lại là phục vụ

nhu cầu nội địa. Thị trường xuất khẩu hàng may của công ty bao gồm:

Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển, Mỹ… Trong

đó hai thị trường Mỹ, Nhật bản và EU là hai thị trường lớn nhất của Công ty.

Kim ngạch xuất khẩu của Công ty sang Nhật Bản chiếm hơn 30% và sang thị

trường EU chiếm khoảng 18% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàng hố

nhập vào EU có mức độ cạnh tranh tương đối gay gắt do mức độ tập trung

của các nhà sản xuất và xuất khẩu trên thế giới ngày càng quan tâm tới thị

trường tiềm năng này. Hơn thế nữa, bởi là một thị trường đa quốc gia phát

triển với mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, do vậy yêu cầu

về sản phẩm khá cao, không chỉ phát triển theo chiều rộng mà còn phát triển

theo chiều sâu của sản phẩm. Điều này nghĩa là sản phẩm nhập khẩu vào EU

không những đòi hỏi sự hợp lý về giá cả, chất lượng tốt mà sâu hơn nữa chính

là lợi ích đem lại trong q trình sử dụng thậm chí là sau khi kết thúc việc sử

dụng sản phẩm đó. Trong tương lai Mỹ và các nước Đông Âu sẽ là những thị

trường mới với những hướng phát triển cho Dệt may của Công ty. Mỹ là thị

trường tiêu thụ lớn, người dân Việt Nam cư trú ở đây cũng khá đông đặc biệt

là Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đã được ký kết và hiệu lực sẽ tạo ra một

tiền đề vững chắc cho phát triển của Công ty.

4.4. Môi trường cạnh tranh của Công ty

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh luôn là vấn đề diễn ra sôi động,

cấp bách và gay gắt. Bất cứ một doanh nghiệp nào để tồn tại trước tiên phải

có vốn, lao động và kỹ thuật nhưng phải biết sử dụng và quản lý một cách có

hiệu quả. Bên cạnh đó các Cơng ty ln phải có các cơng cụ và phương pháp

cạnh tranh thì mới có thể đứng vững và phát triển. Khi đóng vai trò là yếu tố

tích cực cạnh tranh chính là bước tạo đà, là động lực để các Công ty vn lờn

Phạm Văn Phiên - QTKDTH - K3213Chuyên đề tèt nghiÖpphát triển, theo kịp với xu thế phát triển kinh tế thế giới, đem lại hiệu quả cao

cho hoạt động kinh doanh, đóng góp vào ngân sách nhà nước, đem lại cuộc

sống ấm no cho người lao động. Cạnh tranh được coi là yếu tố tiêu cực khi nó

gây ra áp lực, dẫn đến phương lối làm ăn vi phạm chuẩn mực xã hội. Cạnh

tranh là biểu hiện của tính hai mặt đối lập nhau tuy nhiên nó khơng thể thiếu

trong nền kinh tế thị trường. Đối với Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng

Long, là Công ty mới thành lập nên có nguồn vốn tích luỹ chưa cao, kinh

nghiệm kinh doanh còn chưa có nhiều song bước đầu Công ty đã khẳng định

được sức mạnh của mình trong ngành Dệt may Việt Nam, sản phẩm của công

ty không chỉ phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng trong nước mà

còn đáp ứng nhu cầu nhiều khách hàng trên thế giới. Điều đó đã khẳng định

được về chất lượng sản phẩm của Công ty trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ

chế thị trường mà các đơn vị cùng ngành khác như Công ty may Thăng Long,

Công ty may 10, Công ty may Việt Tiến, Công ty may Chiến Thắng và các

sản phẩm nhập khẩu khác như Trung Quốc, Thái Lan, Singapo. Việt Nam có

một mơi trường chính trị ổn định, được nhà nước quan tâm tạo mơi trường

cạnh tranh lành mạnh đấy chính là điểm thuận lợi để các doanh nghiệp trong

nước nói chung và các cơng ty may nói riêng có cơ hội và điều kiện phát huy

và khai thác những điểm mạnh, những lợi thế của mình của mình đồng thời

hạn chế những rủi ro và bất lợi mang đến cho bản thân doanh nghiệp.

5. Thực trạnh khả năng cạnh tranh của Cơng ty

5.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ca Cụng tyPhạm Văn Phiên - QTKDTH - K3214Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×