Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I/ CÁC KHÁI NIỆM

I/ CÁC KHÁI NIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án mơn họctriển.Bên cạnh mặt tích cực, cạnh tranh cũng có những tác dụng tiêu cực thể

hiện ở cạnh tranh

không lành mạnh như những hành động vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp

luật (buôn lậu, trốn thuế, tung tin phá hoại...) hoặc những hành vi cạnh tranh

làm phân hố giàu nghèo, tổn hại mơi trường sinh thái.

3. Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là sở hữu của những giá trị đặc thù, có thể sử dụng

được để “nắm bắt cơ hội”, để kinh doanh có lãi. Khi nói đến lợi thế cạnh tranh

là chúng ta nói đến lợi thế mà một doanh nghiệp đang có và có thể có, so với

các đối thủ cạnh tranh của họ.

Lợi thế cạnh tranh còn được hiểu là các đặc điểm hay các biến số của

sản phẩm hoặc nhãn hiệu, mà nhờ có chúng doanh nghiệp tạo ra một số tính

trội hơn, ưu việt hơn so với nhữn doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp.

II/ CÁC VŨ KHÍ CẠNH TRANH CHỦ YẾU

1/ Cạnh tranh bằng sản phẩm

1.1 Cạnh tranh về trình độ sản phẩm

Trình độ sản phẩm bao gồm: chất lựong sản phẩm, tính hữu dụng của sản

phẩm, bao bì.. Tùy theo những sản phẩm khác nhau mà từng doanh nghiệp lựa

chọn những nhóm chỉ tiêu khác nhau để quyết định trình độ từng sản phẩm.

1.2 Cạnh tranh về chất lựong

Tùy theo từng sản phẩm mà doanh nghiệp lựa chọn những chỉ tiêu phản

ánh chất lựong khác nhau.Nếu một doanh nghiệp tạo ra đựoc nhiều lợi thế chỉ

tiêu này thì sản phẩm càng có cơ hội cạnh tranh trên thị trường.

1.3 Cạnh tranh về bao bìSinh viên: Phạm Thị HuệLớp: Tổng hợp 47AĐề án mơn họcCạnh tranh về bao bì đặc biệt những ngành liên quan đến thực phẩm

những mặt hàng có giá trị sử dụng cao. Cùng với việc thiết kế bao bì cho phù

hợp, doanh nghiệp còn phải lựa chọn cơ cấu sản phẩm cho phù hợp. Điều đó

có nghĩa là trong việc đa dạng hóa cơ cấu chủng loại và sản phẩm nhất thiết

phải dựa vào một số sản phẩm chủ yếu.

1.4 Cạnh tranh về nhãn mác, uy tín sản phẩm

Một sản phẩm được người tiêu dùng chọn không những chất lượng mà

con phải bắt mắt. Doanh nghiệp sử dụng công cụ này để đánh trực tiếp trực

giác của người tiêu dùng.

Cạnh tranh do khai thác hợp lý chu kỳ sống của sản phẩm

Sử dụng biện pháp này doanh nghiệp cần có những quyết định sáng suốt

để đưa ra một sản phẩm mới hoặc dừng việc cung cấp một sản phẩm đã lỗi

thời, hoăc có nhưng chiến lược phù hợp với từng chu kì sống của mỗi sản

phẩm.

2/ Cạnh tranh về giá

Giá là một trong những công cụ quan trọng trong cạnh tranh thường

đựoc sử dụng trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp khi doanh nghiệp bước

vào một thị trường mới.

2.1 Chiến lược chi phí thấp

Chiến lược này được hiểu là duy trì mức chi phí thấp nhất trong ngành

hoặc trên thị trường. Những công ty theo đuổi chiến lược này cần có:

• Vốn để đầu tư cho những cơng nghệ giúp cắt giảm chi phí.

• Quy trình vận hành đạt hiệu quả cao.

• Nền tảng chi phí thấp (nhân công, nguyên vật liệu, thiết bị…).Sinh viên: Phạm Thị HuệLớp: Tổng hợp 47AĐề án môn họcRủi ro lớn nhất khi áp dụng chiến lược này là không phải chỉ có cơng ty của

bạn tiếp cận được các nguồn lực giá rẻ. Vì thế, các đối thủ khác hồn tồn có thể

sao chép chiến lược của bạn. Điều quan trọng là liệu bạn có khả năng duy trì chi

phí thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua đường trường hay không?

2.2 Bán với mức giá hạ và mức giá thấp

Để thăm dò thị trường các doanh nghiệp đưa vào thị trừờng mức giá thấp và

sử dụng mức giá đó để phá kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh. Nếu mức

chênh lệch về giá giữa doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh lớn hơn chênh lệch về

giá trị sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh thì doh

nghiệp sẽ đem lại lợi íchcho người tiêu dùng lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh. Vì

vậy doanh nghiệp càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nghĩa là sản

phẩm có lợi thế cạnh tranh càng cao.

Hạ giá là phưong pháp cuối cùng mà doanh nghiệp sẽ thực hiện trong cạnh

tranh bởi hạ giá ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp

3/Cạnh tranh về phân phối bán hàng

3.1 Cạnh tranh về phân phối và bán hàng được thể hiện qua những

nội dung chủ yếu sau:

-Khả năng đa dạng hóa các kêng và lựa chọn được kênh chủ lực- Tìm được người điều khiển đủ mạnh. Đối với doanh nghiệp sử dụng

các đại lý độc quyền thì cần phải xem xet đến sức mạnh của các doanh nghiệp

thương mại làm đại ký cho doanh nghiệp. đối với doanh nghiệp sử dung nhiều

kênh phân phối và trực tiếp quản lý các kênh phân phối phải tìm ra được kênh

phân phối chủ đạo, chiếm tỷ lệ chính trong tiêu thụ sản phẩm của doanh

nghiệp.

- Có hệ thống bán hàng phong phú.đặc biệt là hệ thống các kho, trung tâm

bán hàng. Các trung tâm này phải có được cơ sở vật chất hiện đại.

- Có nhiều biện pháp kết dính các kênh với nhau.

Sinh viên: Phạm Thị HuệLớp: Tổng hợp 47AĐề án mơn học- Có các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng hợp lý

- Kết hợp hợp lý giữa phương thức bán và phương thức thanh toán.

3.2Cạnh tranh về dịch vụ bán và sau bán Tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất trong thanh tốn.

 Có chính sách tài chính và tiền tệ nhanh, hợp lý vừa tạo điều kiện

thuận lợi thanh toán nhanh vừa đảm bảo công tác quản lý của doanh nghiệp.

 Có phương tiện bán văn minh, các phương tiện tạo ưu thế cho khách

hàng, nắm được phản hồi từ khách hàng một cách nhanh nhẩt.

 Bảo đản lợi ích của nguời mua và người bán. Thường xuyên cung

cấp những dịch vụ sau bán hàng cho người sử dụng, đặc biệt là những sản

phẩm có bảo hành hoặc hết hạn bảo hành.

4.Cạnh tranh về thời cơ thị trường

Doanh nghiệp nào dự báo được thời cơ thị trường nắm được thời cơ

thị trường thì doanh nghiệ đó sẽ chiến thắng trong canh tranh.

Cạnh tranh về thời cơ thị trường thể hiện ở chỗ doanh nghiệp dự báo được

những thay đổi của thi trường. từ đó có các chính sách khai thác thị trường

hợp lý và sớm hơn các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, canh tranh về thời cơ

thị trường còn thể hiện ở chỗ doanh nghiệp tìm ra được những lợi thế canh

tranh sớm và đi vào khai thác thị trường và một loạt sản phẩm của doanh

nghiệp cũng nhanh chóng bị lão hóa. u cầu này đòi hỏi các doanh nghiệp

phải thích ứng nhanh với những thay đổi đó.

5. Cạnh tranh về không gian và thời gian

Loại cạnh tranh này xuật hiện những vấn đề về chính sách sản phẩm và

chính sách giá cả của sản phẩm, những doanh nghiệp nào có q trình bn

bán thuận tiện nhất, nhanh nhất sẽ chiến thắng trong cạnh tranh.

6. Chiến lược khác biệt hóa

Nội dung cốt lõi của chiến lược này là làm cho sản phẩm/dịch vụ của công ty

khác biệt và hấp dẫn hơn sản phẩm/dịch vụ của đối thủ cạnh tranh (về hình thức,

Sinh viên: Phạm Thị HuệLớp: Tổng hợp 47ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I/ CÁC KHÁI NIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×