Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.1 Giải pháp ứng dụng hiệu quả các bộ công cụ marketing điện tử

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sàn giao dịch B2B

Để sử dụng hiệu quả sàn giao dịch thương mại B2B, các doanh nghiệp

đầu tiên cần trang bị đầy đủ tất cả nguồn lực cho marketing điện tử. Trong đó,

các vấn đề chi tiết về sàn giao dịch B2B được tác giả đưa ra như sau: Tích cực

tham gia sàn giao dịch B2B qua việc đăng kí tài khoản, thường xun tìm kiếm

thơng tin trên sàn nhằm tìm kiếm đối tác nhằm tìm ra đối tác tiềm năng phù hợp

với sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó có các chiến lược marketing điện tử qua

các bộ công cụ tiếp theo giúp đối tác tiềm năng trở thành đối tác thực sự của

doanh nghiệp; Đồng thời các gian hàng được thành lập và chỉnh sửa thông tin về

giá cả, logistic thường xuyên nhằm đưa tới đối tác thơng tin chính xác nhất.

Giải pháp về email marketing

Về email marketing, ngoài việc tích cực sử dụng hình thức này thì lên

chiến dịch cho việc email marketing là khâu quyết định cho hiệu quả email

marketing. Xây dựng khách hàng mục tiêu liên quan tới sản phẩm xuất khẩu của

mình nhằm tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nội dung email marketing cũng cần lên

kế hoạch sao cho nội dung phù hợp, ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin mà khách

hàng mong muốn. Xây dựng nội dung hấp dẫn tránh việc bỏ qua (cho mail thành

thư rác) của khách hàng làm doanh nghiệp mất đi cơ hội tiếp cận khách hàng.

Giải pháp về website marketing

Các sản phẩm của doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thơng tin (hình ảnh,

chất lượng, tính năng...) được hiển thị trên website của doanh nghiệp để đơn vị

khách hàng doanh nghiệp có thể theo dõi tìm kiếm đơn giản. Bên cạnh đó, việc

thiết kế banner, logo trên web cần thiết kế thu hút được khách hàng khi vào

website của doanh nghiệp.

Giải pháp về quảng cáo trên mạng xã hội (facebook, instagram, Twitter,

youtube, flick)

Công cụ quảng cáo trên mạng xã hội cần thực hiện triệt để nhưng hiệu quả

tới đa. Bộ phận marketing điện tử cần phân tích rõ đối tượng mục tiêu nhằm cho vào

chiến lược quảng cáo cho phù hợp. Các đối tượng mục tiêu để chạy quảng cáo

khơng q rộng làm lãng phí chi phí quảng cáo trong khi hiệu thu được không cao.Việc lên chiến dịch, thay đổi chiến dịch và phân tích kết quả để đưa ra chiến lược

phù hợp cho từng thời điểm nhằm đem lại hiệu quả quảng cáo trực tuyến tối ưu

nhất.

Đồng thời với các kênh mạng xã hội như youtube, các doanh nghiệp có

thể xây dựng kênh giới thiệu sản phẩm dựa trên đặt thuê quảng cáo trên các

video được nhiều người quan tâm.

Giải pháp về chuỗi cung ứng

Việc hình thành chuỗi cung ứng mang lại nhiều lợi thế xuất khẩu cho các

doanh nghiệp, với việc tham gia chuỗi cung ứng sẽ làm cho việc quảng bá

thương hiệu và xuất khẩu sản phẩm được dễ dàng hơn. Do vậy, các doanh

nghiệp đẩy mạnh quá trình liên kết tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm

xuất khẩu. Để làm được điều này, cần có sự kết nới giữa đơn vị sản xuất, phân

phối, cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm xuất khẩu.

Giải pháp khác liên quan tới các công cụ

Các doanh nghiệp cần tích cực tham gia và thực hiện các sự kiện trực

tuyến giúp quảng cáo thương hiệu của doanh nghiệp mình cho các doanh nghiệp

khác biết tới nhằm mở rộng khách hàng tiềm năng. Một số sự kiện có sự kết hợp

các đới tác trong và ngoài nước về ngành hàng mà doanh nghiệp đang kinh

doanh sẽ là cơ hội lớn cho việc tìm kiếm thêm khách hàng từ sự kiện đó.

Về diễn đàn tham gia, mặc dù diễn đang khơng còn phát triển mạnh mẽ

như khoảng 10 năm về trước (từ khi có facebook bắt đầu phát triển) tuy nhiên

việc duy trì tham gia diễn đàn (việc đầu tư cho diễn đàn có trọng sớ nhỏ hơn so

với các công cụ khác) vẫn giúp duy trì thương hiệu cũng như quảng cáo sản

phẩm của doanh nghiệp một cách cần thiết. Việc xuất hiện ở nhiều kênh uy tín

sẽ giúp tăng cường thêm thương hiệu của doanh nghiệp.

3.2.2 Giải pháp nâng cao các nguồn lực marketing điện tử

Để nâng cao marketing điện tử dựa trên kết quả phân tích phiếu khảo

sát, tác giả đề xuất các giải pháp dựa trên các ́u tớ có ý nghĩa thớng kê tác

động lên áp dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu. Các ́u

tớ cần thiết có ý nghĩa bao gồm: Định hướng thị trường, định hướng về

marketing điện tử và kì vọng hội nhập. Trong đó, để nâng cao định hướng thị

trường, doanh nghiệp cần định hướng và khách hàng, phối hợp chức năng, triếtlý kinh doanh, hậu cần; Đề nâng cao năng lựcmarketing điện tử, các doanh

nghiệp tập trung vào tất cả các yếu tố từ việc thực thi trong định hướng về

marketing điện tử.

Nâng cao khả năng định hướng thị trường

Nâng cao định hướng vào khách hàng: Doanh nghiệp cần thường xuyên

theo dõi và phân tích nhu cầu của khách hàng định kì nhằm tìm ra xu hướng

thay đổi của thị trường để tìm ra biện pháp thay đổi phù hợp. Đồng thời luôn ý

thức nâng cao sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm của công ty qua khảo

sát khách hàng cũng như thông tin khiếu nại từ khách hàng.

Định hướng đối thủ cạnh tranh: Doanh nghiệp cần phản ứng nhanh

chóng với những thay đổi hay hành động của phí đới thủ cạnh tranh trong cũng

như nước ngoài nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp. Để làm được việc này,

doanh nghiệp cần có bộ phận luôn tìm kiếm thông tin và chia sẻ thông này cho

các đơn vị.

Nâng cao phối hợp chức năng: Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận

trong công ty với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, những

nguồn lực trong cơng ty như trang thiết bị hay nhân lực luôn được chia sẻ giữa

các đơn vị khi có thể nhằm đem lại hiệu quả cơng việc với những chi phí về thời

gian và tài chính tới ưu.

Nâng cao khả năng định hướng marketing điện tử

Hồn thiện triết lý kinh doanh: Công ty cần đưa ra những quyết định mang

tính chiến lược về việc sử dụng marketing điện tử. Coi marketing điện tử là sự cần

thiết có tính chiến lược trong cả ngắn hạn và dài hạn đới với cơng ty. Doanh nghiệp

cần khún khích các sang kiến về marketing điện tử cho hoạt động kinh doanh của

mình.

Tăng cường công tác hậu cần trong hành vi tổ chức (Lên kế hoạch tổ

các cuộc họp để chuẩn bị kế hoạch cho marketing điện tử hàng năm. Việc này sẽ

giúp hoạt động marketing điện tử được triển khai theo đúng nội dung mà ban

lãnh đạo đề ra. Đồng thời các chiến lược marketing điện tử cũng được chuẩn bị

một cách kĩ lưỡng khi các ý kiến đóng góp được đưa ra và xét duyệt trong cuộc

họp. Ngoài ra, các cán bộ chuyên trách cần theo dõi sát sao việc thực hiện

marketing điện tử trong doanh nghiệp cũng như của đới thủ cạnh tranh để có

biện pháp ứng phó kịp thời.

Nâng cao yếu tố kì vọng hội nhậpCần tuyên truyền cho các phòng ban về lợi thế của việc hội nhập kinh tế

quốc tế. Càn chỉ ra những lợi thế có được khi hội nhập như tiếp cận được nhiều

khách hàng mới từ thị trường mở cửa.

3.2.3 Giải pháp thực thi chi tiết hoạt động marketing điện tử của các doanh

nghiệp xuất khẩu

Xây dựng chiến lược marketing điện tử

Việc áp dụng marketing điện tửyêu cầu các doanh nghiệp cần làm quen

với những cách thức tiến hành marketing hoàn toàn khác so với cách thức tiến

hành marketing truyền thống (Phạm Thu Hương, 2009). Do vậy, để ứng dụng

thành công marketing điện tử, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình

một chiến lược marketing điện tử phù hợp với bối cảnh xu thế thị trường cũng

như tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Không phải bất kỳ chiến lược marketing điện tử nào cũng có thể áp dựng

cho tất cả các doanh nghiệp, nó phụ thuộc vào rất nhiều ́u tớ như: lĩnh vực

kinh doanh, tình hình tài chính, cơ sở hạ tầng công nghệ, nguồn lực của doanh

nghiệp, đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh. Vì thế, trước khi xây dựng

một chiến lược marketing điện tử, doanh nghiệp phải cân nhắc thật kỹ tất cả các

́u tớ có liên quan như: Môi trường kinh doanh; Sản phẩm doanh nghiệp;

Khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động marketing điện tử

Các nguồn lực đóng vai trò then chớt qút định sự thành cơng của chiến

lược thực thi các hoạt động marketing điện tử: hệ thống tổ chức và nhân sự,

nguồn lực thông tin, nguồn lực công nghệ và ngân quỹ marketing điện tử.

Trong điều kiện môi trường luôn biến động và đặc biệt là sự thay đổi

nhanh chóng của khách hàng, sự cạnh tranh gay gắt nhằm giành giật thị trường,

thành công của marketing điện tử được quyết định bởi khả năng quản trị và tổ

chức chiến lược marketing một cách hệ thống và bám sát đặc điểm của từng thị

trường mục tiêu.

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để phát triển chiến lược marketing

điện tử thành công. Doanh nghiệp cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

marketing điện tử đáp ứng yêu cầu về quy mô, cơ cấu, về trình độ chuyên môn

và kỹ năng trong hoạch định và thực thi các chiến lược, kế hoạch marketing điện

tử. Để làm tốt công tác này cần triển khai các hoạt động sau:Xây dựng chính sách thu hút nguồn lực hấp dẫn nhằm khai thác hiệu quả

thị trường xuất khẩu đang mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội. Như vậy cần tạo ra

mội trường làm việc thân thiện, đáp ứng các yêu cầu về công tác và phát triển cá

nhân bên cạnh các chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần phù hợp.

Tổ chức hoặc gửi các cán bộ nhân viên của mình tham gia các khóa đào

tạo ngắn hạn về marketing thương mại điện tử để phát triển các kiến thức và kỹ

năng cần thiết, cũng như tìm hiểu và chia sẻ thông tin thị trường khách hàng và

các đối tác.

Phát triển hệ thống thông tin thị trường về marketing điện tử

Thông tin về môi trường kinh doanh của thị trường mục tiêu có chính

xác,cập nhật, đầy đủ và kịp thời thì những chiến lược marketing được hoạch

định trên cơ sở nguồn dữ liệu đó mới có hiệu quả thực thi.Trong khi đó với

những thị trường xuất khẩu, do các yếu tố như sự khác biệt về ngôn ngữ, tập

qn, hành vi… thì việc có được nguồn thơng tin đáp ứng được yêu cầu trên lại

càng khó khăn. Do vậy, nâng cao hiệu quả phân tích thơng tin về môi trường

cũng như hành vi người nhận tin để thiết lập chương trình marketing phù hợp là

việc làm cần thiết. Cần thơng qua cơng nghệ máy tính và mạng để tập hợp thông

tin từ nhiều kênh khác nhau như: thông tin từ các bản thống kê doanh số và mặt

hàng mà thị trường nước bạn tiêu thụ, nguồn thông tin về đặc điểm thị trường,

khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước, các công ty chuyên nghiên cứu

thị trường, các tổ chức cá nhân nhập khẩu và phân phối cung cấp trên websites.

Ngoài ra, thông tin tình báo cạnh tranh cũng là một nguồn dữ liệu bổ sung quan

trọng cho những bản báo cáo tổng hợp từ các nguồn thông tin khác.

Các phương pháp thu thập dữ liệu điện tử như tổ chức thử nghiệm trực

tuyến, quan sát trực tuyến, hội thảo trực tuyến, phỏng vấn, điều tra trực tuyến, sử

dụng các công cụ như cookies, server… sẽ trở thành những phương pháp thu

thập thông tin thực sự tiết kiệm và đóng góp quan trọng trong việc gia tăng hiệu

quả phân tích thị trường cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế

của các doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ cho marketing điện tử

Công nghệ là nền tảng để phát triển các công cụ marketing điện tử. Cơ sở

dữ liệu khách hàng, nguồn thông tin về thị trường, đới tác có được tập hợp và

quản lý một cách hiệu quả hay không phụ thuộc vào cơ sở nguồn lực công nghệcủa doanh nghiệp. Đặc biệt khả năng tích hợp cơng nghệ để làm giàu tính năng

website, phát triển hoạt động chào bán hàng trực tuyến và các cơng cụ marketing

điện tử khác đóng góp quan trọng vào sự thành công của chiến lược marketing

điện tử. Do vậy, cần trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, chất lượng đường truyền

internet cho các cán bộ nhân viên làm marketing điện tử. Đảm bảo xây dựng

mạng nội bộ Intranet trong mỗi doanh nghiệp.Ngoài ra, việc trang bị thêm các

hệ thớng phần cứng và phần mềm máy tính cũng cần được quan tâm và chú

trọng đầu tư.

Phát triển ngân sách cho marketing điện tử

Với thị trường xuất khẩu phức tạp và sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa,

tập quán, và đặc biệt là khoảng cách địa lý, nếu thực hiện marketing theo cách

truyền thống sẽ vô cùng tốn kém. Thực trạng cho thấy hầu hết các doanh nghiệp

đều gặp vấn đề về ngân sách, vì thế các doanh nghiệp nên phân bổ ngân sách

theo yêu cầu thực tế của dự án.Với mỗi thị trường mục tiêu khác nhau, căn cứ

vào đặc điểm thị trường, khách hàng; để xây dựng kế hoạch phương án triển

khai và bớ trí ngân qũy tương ứng. Cách thức phân bổ này phải được đặt trên

nền tảng là sự quan tâm đầy đủ và cần thiết cũng như đánh giá đúng mức của

ban lãnh đạo đối với hoạt động marketing điện tử và sự nỗ lực và tâm huyết của

các bộ phận marketing điện tử nhằm bám sát thị trường và khai thác tới đa thị

trường mục tiêu.

3.2.4 Phát triển quy trình marketing điện tử cho doanh nghiệp xuất khẩu

* Nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng

Cũng như chiến lược marketing thông thường, trước khi đưa ra được một

chiến lược marketing điện tử cụ thể và có hiệu quả, doanh nghiệp phải tiến hành

nghiên cứu thị trường, môi trường và nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp

phải làm rõ được các vấn đề: Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Họ thường

tìm kiếm thông tin trên mạng internet như thế nào?; Các yếu tố ảnh hưởng tới

việc mua hàng của họ là gì?; Đặc điểm nào của sản phẩm cuốn hút khách hàng

mua hàng qua mạng internet? Sau khi nắm bắt được các thơng tin trên, doanh

nghiệp cần phân tích, xử lý các thông tin để xây dựng kế hoạch hố marketing

điện tử để có thể thoả mãn tớt hơn nhu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu phát triển sản phẩmCác doanh nghiệp xây dựng phòng R&D sử dụng cộng cụ điện tử trao đổi

giữa các cá nhân phòng mẫu một cách liên tục. Việc này nhằm nghiên cứu các

sản phẩm mới (có thể xây dựng thêm các phòng mẫu với từng sản phẩm khác

nhau) giúp ý tưởng xây dựng sản phẩmmới đảm bảo cả về số lượng và chất

lượng. Luôn luôn cải tiến mẫu mã cũng như chất liệu sản phẩm phù hợp với xu

hướng từ nghiên cứu thị trường ở trên. Các mẫu sản phẩm có thể tham khảo để

lấy ý tưởng qua các kênh internet hay kêu gọi các nhà đối tác về thiết kế qua hệ

thống internet.

Mua sắm

Tận dụng hệ thống marketing điện tử để tìm kiếm khách hàng về máy

móc cũng như dây trùn cơng nghệ mới. Việc mua sắm máy móc hay dây

truyền sản xuất mới giúp cải tiến sản phẩm cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất

và hoạt động xuất khẩu sẽ hiệu quả hơn. Doanh nghiệp cần liên hệ với các

nguồn nguyên phụ liệu ổn định về giá cả và nguồn đáp ứng kịp thời giúp quá

trình sản xuất được diễn ra liên tục. Cần tham khảo và áp dụng những cải tiến

mới về dây truyền sản xuất để đưa thêm các hạng mục giúp giảm chi phí và gia

tăng hiệu quả sản xuất.

Sản xuất

Quy trình sản xuất trong doanh nghiệp cần được duy trì hoạt động liên

tục, tránh gián đoạn do lỗi kĩ thuật. Đồng thời công ty cũng cần sử dụng

marketing điện tử để quảng bá quy trình sản xuất liên tục và đảm bảo của công

ty mình nhằm thu hút quan tâm từ phía khách hàng. Với quy trình sản xuất được

cung cấp một cách rõ ràng qua kênh marketing điện tử, các doanh nghiệp xuất

khẩu có thể làm bên đối tác (bên mua) thấy được sự chuyên nghiệp cũng như

chất lượng có thể đạt được thơng qua giới thiệu quy trình sản xuất.

* Xác định mục tiêu của hoạt động marketing điện tử, khách hàng mục tiêu và

nội dung thông điệp cần truyền tải

Các mục tiêu cần được xác định cụ thể về xây dựng thương hiệu, về bán

hàng hay chăm sóc khách hàng,… Các khách hàng mục tiêu nước ngoài cũng

cần xác định rõ họ là ai, ở đâu, đặc điểm hành vi kinh doanh của các khách hàng

là nhà nhập khẩu nước ngoài. Cần xác định chính xác và đầy đủ các giá trị và lợi

ích của sản phẩm xuất khẩu cần truyền tải tới khách hàng.

* Sáng tạo ý tưởng cho toàn bộ hoạt động marketing điện tử xuất khẩuCần xây dựng quy trình để sáng tạo, đánh giá và chọn lọc ý tưởng phù

hợp dẫn dắt hoạt động marketing điện tử của doanh nghiệp xuất khẩu.

* Lập kế hoạch kênh marketing điện tử và kế hoạc hành động

Kế hoạch phương tiện/kênh marketing điện tử cần xác định rõ các kênh

chính sẽ sử dụng. Kế hoạch hành động cần cụ thể về ngân sách chi cho hoạt

động đó, thời gian và khơng gian thực hiện, cá nhân và nhóm phụ trách.

* Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng marketing điện tử

Bán hàng (Quảng cáo bán hàng)

Kênh quảng cáo bán hàng qua marketing điện tử là xu hướng chung trên

toàn thế giới hiện nay. Ngoài cách tiếp cận truyền thống cũ qua các khách hàng

cũ, tìm kiếm qua hội trợ thì việc tìm kiếm hay quảng cáo sản phẩm qua kênh

quảng cáo trên mạng xã hội, email… sẽ giúp công ty phát triện được thị trường

của mình rộng hơn và tớn ít cơng sức hơn. Các kênh mạng xã hội facebook,

youtube, email marketing hay các diễn dàn về dệt may sẽ cần đầu tư nhiều để

phát triển thị trường nước ngoài.

Dịch vụ sau bán

Trong kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ, khi sản phẩm hay dịch vụ đã

đến với khách hàng, điều này khơng có nghĩa là chúng ta có thể dừng ở đó.

Chiến lược chăm sóc khách hàng sau bán hay chính sách đổi trả rõ ràng sẽ mang

lại uy tín cho cơng ty. Đồng thời đó cũng làm cho marketing truyền miệng cũng

tự phát triển do khách hàng. Các công cụ marketing điện tử có thể sử dụng để

truyền đạt các dịch vụ sau bán để mọi người tin tưởng và đặt niềm tin vào công

ty. Đồng thời các phản hồi tốt của khách hàng cũng cần được đưa lên qua các

công cụ marketing điện tử.

* Kiểm soát và đo lường hiệu quả marketing điện tử

Hầu hết các doanh nghiệp hiện vẫn chưa xây dựng và xác định các

phương pháp cụ thể để đánh giá marketing điện tử và do vậy rất khó để đo lường

mức độ đóng góp của nó vào hiệu quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp

cũng như đánh giá hiệu quả của bản thân chiến lược chức năng này.

Áp dụng phần mềm giúp các doanh nghiệp có thể đo lường được các khía

cạnh bao gồm tài chính, khách hàng, khả năng học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo

cũng như khả năng tăng trưởng, và cuối cùng là quy trình thực hiện. Dựa trên

chức năng của công cụ này, doanh nghiệp có thể đánh giá khơng chỉ những chỉ

tiêu tài chính mà cả chỉ tiêu phi tài chính, khơng chỉ đánh giá kết quả hiện tại mà

còn hàm chứa cả sự đo lường kết quả tương lai (nghiên cứu – tăng trưởng).3.2.5 Một số đề xuất cho các cơ quan quản lý nhà nước

Hỗ trợ về pháp lý

Mậc dù nhà nước đã có những khung pháp lý cho hoạt động marketing

điện tử cũng như thương mại điện tử. Tuy nhiên, hoạt động marketing điện tử

trong ngành dệt may xuất khẩu nói riêng và ngành khác nói chung cần nhiều hơn

những điều luật chặt chẽ giúp các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh và cơng

bằng với nhau. Đồng thời có điều luật hợp lý giúp doanh nghiệp có thể phát huy

hết khả năng marketing điện tử của mình.

Bên canh đó, nhà nước cũng cần sửa đổi những văn bản pháp quy khác

liên quan đến hoạt động thương mại điện tử và marketing điện tử như: Luật kế

toán, Luật hải quan, Luật công nghệ thông tin. cần phải nhìn nhận các hoạt động

về internet có liên quan tới hầu hết các mặt của đời sớng kinh tế xã hội. Trong sớ

các chính sách đã ban hành, chính sách về quản lý cung cấp thông tin điện tử,

thiết lập trang tin điện tử, quản lý tên miền internet và an ninh mạng đòi hỏi sự

nghiên cứu sửa đổi càng sớm càng tốt.Hợp tác quốc tế về lĩnh vực thương mại điện tử và marketing điện tử

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, nhất là việc gia nhập khối AEC và

chuẩn bị cho hiệp định CPTPP sắp tới. Ngoài việc tích cực tham gia học hỏi

kinh nghiệm các đối tác ở nước ngoài. Thì đây cũng là cơ hội cho các doanh

nghiệp xuất khẩu tiếp cận thị trường mới thông quan kênh bán hàng trực tiếp

truyền thống và qua kênh internet. Do vậy, việc tích cực tham gia các khới liên

minh trong khu vực cũng như trên toàn thế giới sẽ mở ra các cơ hội mới giúp

các doanh nghiệp có thể ứng dụng nhiều hơn và tốt hơn khả năng marketing điện

tử của mình.

Đào tạo nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là quan trọng quyết định tới sự thành công của hoạt động

marketing điện tử. Thực tế cho thấy ở Việt Nam, mặc dù các doanh nghiệp đã

biết về hoạt động marketing điện tử, tuy nhiên những lợi ích cũng như tài

nguyên này vẫn chưa được sử dụng một cách triệt để. Vì thế, vấn đề hiện nay là

phải đào tạo một đội ngũ cán bộ có chun mơn về thương mại điện tử và

marketing điện tử. Biện pháp đưa ra là đa dạng hoá các hình thức đào. Bên cạnh

việc đẩy mạnh hình thức đào tạo chính quy tại các trường đại học cao đẳng

nhằm tạo nguồn nhân lực trung và dài hạn, càn đẩy manh các hình thức tuyên

truyền, phổ biến và đào tạo khác như sử dụng các phương tiện thông tin đại

chúng, đặc biệt là mạng internet để tuyên truyền phổ biến những kiến thức về

thương mại điện tử cũng như về marketing điện tử

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng: phát triển nguồn nhân lực là việc

làm của toàn xã hội, nhà nước chỉ hỗ trợ mạnh trong giai đoạn đầu, sau đó chính

các doanh nghiệp là lực lượng chủ yếu ữong việc phát triển nguồn nhân lực lâu

dài cho đất nước. Vì thế, nhà nước cần có những chính sách khuyến khích chính

doanh nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ marketing điện tử cho riêng mình. Đây là

hình thức đầu tư hiệu quả đối với doanh nghiệp, bời doanh nghiệp có thể chủ

động về nguồn lực của mình và có thể kiểm sốt được chất lượng nguồn lực.

Xây dựng hệ thống an tồn thơng tin

Hiện này, trên mạng internet có nhiều hình thức tội phạm mới xuất hiện

liên quan đến xâm nhập tư liệu, bảo mật,.. .Các văn bản pháp lý hiện nay của

Việt Nam đã đề cập tới loại tội phạm này và hệ thống pháp luật quốc gia cũng

phần nào đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động ứng dụng internet. So vói cácnước và lãnh thổ trong khu vực, Việt Nam có đi chậm hơn trong xây dựng cơ sở

pháp lý về giao dịch điện tử. Malaysia đã ban hành Luật Chữ ký số vào năm

1997, Singapore ban hành luật giao dịch điện tử vào năm 1998. Hàn Q́c có

luật chữ ký điện tử vào năm 1999 và sửa đổi vào năm 2001. Thái Lan và Nhật

Bản cũng đã có các văn bản pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử vào năm

2001 (Phạm Thu Hương, 2009)

Bảo mật thông tin và an toàn trong giao dịch là vấn đề cốt yếu để triển

khai các hoạt động và marketing điện tử. Nếu không giải quyết được vấn đề này

thì không thể phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến ở mức độ cao. Do vậy,

xây dựng một hệ thống an toàn thông tin mạng là cần thiết để đảm bảo cho các

hoạt động diễn ra giữa các chủ thể trong thương mại trực tuyến.

Với ngành xuất khẩu, luôn luôn làm việc với đối tác nước ngoài với các

giao dịch lớn. Do đó, sự sai xót trong hệ thớng liên quan tới mạng cần hạn chế

tới đa. Việc xảy ra sai xót mang tới những hậu quả lớn về mặt kinh tế hay chính

trị trong trường hợp đặc biệt.

Mặc dù đã có những văn bản cho việc cảnh báo và xử lý hành vi liên

quan tới vi phạm bảo mật thông tin. Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của tội

phạm công nghệ sẽ mang tới những hình thức vi phạm mới tinh vi hơn. Do vậy,

hệ thống an toàn thông tin mạng cần được chính phủ quản lý chặt chẽ khơng

ngừng cảnh báo và xây dựng hệ thống bảo vệ cật nhập liên tục các thuật toán

mới nhẳm giúp ngăn chặn những hành vi vi phạm an ninh mạng trong các giao

dịch của doanh nghiệp nói chung và xuất khẩu nói riêng.

3.3 Kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing điện tử, các doanh nghiệp

cần có những chính sách về quỹ đầu tư phát triển hệ thống marketing điện tử và

đầu tư cho nguồn nhân lực trong công ty để chủ động trong hoạt động marketing

điện tử. Doanh nghiệp cần đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật đủ năng lực

triển khai và quản lý hệ thớng kinh doanh và cơng nghệ mói. Đầu tư cơ sở vật

chất kỳ thuật, triển khai các máy chủ Intemet, các giải pháp hệ thớng máy tính,

đảm bảo nhanh chóng đưa thương mại điện tử vào ứng dụng cho doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×