Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Những câu hỏi thường gặp

 Những câu hỏi thường gặp

Tải bản đầy đủ - 0trang

cũnglặplạicácbướcynhưvậy.Ngườimơigiớisẽlàmngượclạitheolệnhcủa

bạnvàđưatiềntrởlạitàikhoản.Tấtnhiên,vìgiábánvàgiámuacủabạnchênh

lệchnhau,tàikhoảncủabạnsẽkhơngcósốtiềnnhưtrướckhibán.Khibạnbán,

ngườimơigiớicủabạnbáncổphiếuvớigiáhiệnhànhtrênthịtrường.Vìvậy,bạn

cóthểđượcnhiềuhơnhoặcíthơnbanđầu.Rấtđơngiảnphảikhơng?

HỎI-TơiphảimấtbaolâuđểtrởthànhmộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1?Tơi

phảihysinhbaonhiêuthờigiandànhchocơngviệcvàgiađình?

ĐÁP-Hàngtuần,tơimấtkhoảng15phútđểxemlạidanhmụcđầutưvàquản

lýcácsốliệu.Đơikhicũngmấtnhiềuthờigianhơn,nếutơitìmkiếmnhiềuhơnthì

mấtđến vàigiờđồnghồ.Có tuầntơi mấtchưa đếnmột phútmỗingày.Để cơng

việcđókhơnglàmmấtnhiềuthờigian,bạnhãylậpmộtdanhsáchngắncổphiếu

củacáccơngtytiềmnăngbạnmuốnsởhữuvàđểchocáccơngcụhỗtrợlàmmọi

việccònlại.Nếumộttrongcáccơngtytrongdanhsáchcủatơiđượccácnhàđầu

tưtheotổchứcđổtiềnvào,tơisẽmuanó.Nếukhơng,sẽchẳngcóviệcgìphải

làm.Tơikhácvớicácnhàđầutưchunnghiệpkhácởđiểmnày.Mộtsốchorằng

cầnmộtgiờmỗituầnchomộtcơngty,vàbạncầncóítnhất5cơngtytrongdanh

sách.Nhưvậy,sẽtốn5giờmỗituần.Nhưngsauđó,họlạidànhhếtthờigiancho

thịtrườngvàcốgiànhđượcmứclợinhuậncao.Tơichỉlàmtheocáchcủamìnhvà

khơngmấttiền,vàtơihạnhphúcvìcóthểthốtkhỏithịtrườngtronghàngtháng

liền.

HỎI-Tơinênbắtđầunhưthếnào?Bướcđầutiêntơicầnthựchiệnkhibắtđầu

đầutưlàgì?

ĐÁP-TheoQuytắcsố1,đâylà10bướcđầutiên:

1.Ghinhớmụctiêu:mua1đơ-lachỉvới50xu.

2.Đừngnênbắtđầuchođếnkhibạntìmđượcnhữngcơngtythoảmãnbatiêu

chuẩnđầutiên:cóýnghĩavớibạn,cóđiểmkhácbiệtvàbanquảnlýtốt.Hãynhớ

rằngcơngtycóthểdựđốnđượctươnglailàmộtcơngtytuyệtvời.Bạnphảihiểu

rõvềnó,muốnsởhữunóvàpháthiệnđượcmộtbanlãnhđạotuyệtvờicũngnhư

điểmkhácbiệtrõràngcủacơngtyđó.

3.Đểbiếtđượcmìnhcóthểtìmthấy1đơ-lachỉvớigiá50xuhaykhơng,bạn

phải biết giá trị của cơng ty đó. Điều này đòi hỏi bạn phải dự đốn trước được

tươnglaicủacơngtyởmộtmứcđộnàođó.Bạnhãytínhtốnđểtìmragiátrịthực

củanó.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com4.Xácđịnhbiênđộantồnvềgiá.

5.Lậpramộtdanhsáchtheodõicáccơngty.

6.Kiênnhẫnchờđợi.

7.Khigiáthịtrườngđạtđếnmứcdựđịnh,hãyhànhđộngngay.

8.Hãytheodõibacơngcụđểbiếtkhinàonênmuavàkhinàonênbán.

9.Theosátcácnhàđầutưlớntrênthịtrườngbằngbacơngcụtrênchođếnkhi

mứcgiáthịtrườnglêncaohơnhoặcbằnggiátrịthựcbạntìmđược.

10.Khigiáthịtrườngcaohơngiátrịthực,ngừngquantâmđếncơngty,hãytìm

mộtcơngtykhácđểmua.

HỎI-CótrangwebnàogiúptơithựchiệnQuytắcsố1khơng?

ĐÁP-Cóđấy.Trangwebcủatơi:www.ruleoneinvestor.com

HỎI-TơicócầnmộtđườngtruyềnInternettốcđộcaokhơng?

ĐÁP-Khơng.BạncóthểdễdàngthựchiệnvớiđườngtruyềnDial-up.Nếu

bạn khơng có đường truyền Internet, hãy đến thư viện địa phương, qn café

InternethaybấtkìđâubạncóthểtruycậpInternetnhanhvàrẻ.Ngàynay,chẳng

khókhăngìđểtruycậpInternetvàchỉvớimộtchútthựchànhlàcóthểhọccách

sửdụngInternet.

HỎI-PhilTown,anhcóthểchochúngtơibiếttrướcđâyanhđãmuavàtránh

khơngmuanhữnggì?

ĐÁP-Nếubạnmuốnhỏivềcácmánhkhchơicổphiếuthìbạnđãhiểulầm

mụcđíchcủaquyểnsáchnày.TơimuốnbạntrởthànhnhàđầutưtheoQuytắcsố1

bằngcáchtìmnhữngdoanhnghiệpcóýnghĩađốivớibạn-bạnhiểurõ,vàbạn

muốnsởhữucổphầncủanó.Đólàmộtkinhnghiệmmangtínhcánhân.Nếutơikể

chobạnnhữngthànhcơnghaythấtbạicủatơitrongqkhứthìcũngchẳngthểgiúp

bạntrởthànhnhàđầutưgiỏi.Gợiýbạnmualoạicổphiếunàosẽđingượclạitriết

lývềQuytắcsố1củatơi.LnnhớrằngQuytắcsố1giúpbạnlàmchủviệckinh

doanh,chứkhơngchobạnbiếtphảiđầutưvàocổphiếunào.Việckinhdoanhlà

mộtsựliênkếtmậtthiếtcủanhữnggiátrị,trithứcvàsựhiểubiếtcủamộtcánhân.

Nóphảnánhconngườibạntrongcơngviệc.Nóivậy,tứclàtơiđãsởhữuvàtránhTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnhữngcổphiếutơinóiđếntrongcuốnsáchnày.

HỎI-Liệutơicóphạmsailầmkhơng?Anhđãbaogiờmắcsailầmlớnchưa?

ĐÁP-Tơitừngmắcrấtnhiềusailầmnhưngchưađếnmứckhiếntơimấttiền.

GiốngnhưkhiBuffettđầutưvàoCoke,tơiđãmấtmộtphầnthunhậpcủamìnhvì

giữcổphiếuqlâu.Tơikhơngmuốnnêutêncơngty.Tơiđầutư500.000đơ-la

vàomộtcơngtyphầnmềmvàkiếmđượcmộttriệuđơ-la,nhưngtơinghĩnócóthể

lênđến20triệuđơ-la.Quảthựclànhưvậy,nóđãđượcđánhgiáqcaovàrồi,

thậtngạcnhiên,nórớtgiáthêthảm.Tơichỉvừavặnlấyđược1triệuđơtừvụgiao

dịchnày.Từđó,tơihọcđượcbàihọc:nênbáncổphiếuởmứcgiátrịthựchoặc

trênmộtchút.Điềunàyxảyratrướckhitơibiếtđếncáccơngcụ.Hiệnnay,rủiro

giảmđirấtnhiềuvàchúngtacóthểgiaodịchkhimứcgiáthịtrườnggầnbằnggiá

trịthựcvàbánrangaykhicómộtdấuhiệuxấutừthịtrường.

HỎI-AnhnhắckhánhiềuđếnBuffett,tơibănkhoănkhơngbiếtcónênđầutư

vàocơngtycủaơngtavànhữngcơngtyơngtađangđầutưkhơng?

ĐÁP - Tơi rất thích những Quy tắc đầu tư của Buffett và ơng ấy là một biểu

tượngcủasựtincậy.Nếubạnđọccuốnsáchnàythìbạncóthểtựtìmlấycâutrả

lời:BạntìmhiểucơngtyBerkshireHathawayvàxemxét(1)đấycóphảilàmột

cơngtytốtkhơngvà(2)bạncóthểmuađượccổphiếucủacơngtyvớimứcgiá

hấpdẫnkhơng.Nếucổphiếuđótốtvàrẻ,hãyđầutư.Buffettđầutưvàocơngty

Berkshirevà sởhữumộtsốcổphiếucơngkhainhưcủaCoke vàtờWashington

Post.HãyápdụngbàisáthạchbốnchữcáiMvớicáccơngtynày,nếubạnthấyđó

làloạicổphiếutuyệtvời,giárẻthìbạnhãymuachúng.Nhưngcóthểbạnsẽthấy

đólàloạicổphiếutốtnhưnggiákhơngrẻchútnào.Hãychochúngvàodanhsách

theodõi,cậpnhậtgiáthựctếkhoảngbốnlầnmộtnăm,khinàothấygiárẻthìmua.

Đừngbaogiờmuamộtloạicổphiếunàođóchỉvìthấyngườikháccũngmuanó.

Buffett ln mua những loại chứng khốn có tính thanh khoản cao và những trái

phiếu có thể chuyển đổi được. Vì vậy nếu một loại chứng khốn khơng đáp ứng

đượcucầucủaQuytắcsố1,tơikhơngquantâmaiđangsởhữunó,tơisẽtìm

mualoạikhác.

HỎI - Anh hãy thử phân tích Quy tắc số 1 đối với công ty Berkshire

Hathaway?

ĐÁP-Bạnhãyxembảngsau;Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com

Nếubạncònthấynghingờvềlợinhuậnvàđặttăngtrưởnglợinhuậngầnvới

tăngtrưởngcủacơngtytrongqkhứlà21%,cổphiếuđócóthểmuađượcnếu

bạnvẫnđangmuanó,nhưngchỉđếnthếthơi.Nhưvậy,tơicóthểmuavàohoặc

bánra.Cònnếubạnthấycácnhàphântíchđúngthìtơiđãđánhgiácổphiếuđó

qcao.Vìthế,quyếtđịnhđưaratrongtrườnghợpnàyđỏihỏisựchunnghiệp

khá cao so với những nhà đầu tư theo Quy tắc số 1. Hãy tìm một loại cổ phiếu,

theođóphântíchcủabạnphùhợpvớicácnhàphântíchhoặcdựđốncủabạnđối

vớicổphiếuđóthậntrọnghơn(vàthấphơnmứcdựđốncủacácnhàphântích).

HỎI-Chẳnghạncómộtngườithơngminhtìmđượcmộtcơngty,tínhtốnvà

nhậnthấytiềmnăngtolớn,nhưngcácnhàquảnlýquỹlạikhơngđánhgiácaovà

giá cổ phiếu của cơng ty đó chẳng bao giờ lên cả. Vậy chìa khố thành cơng có

phảilàđầutưvàoviệcdựđốnxemmọingườisẽlàmgì-nóicáchkháclàlàm

theosốđơngvànhìnthịtrườngtheocáchcủahọ?

ĐÁP-Câuhỏinàyliênquanđếnviệcđầucơvàđầutưchứngkhốn.Tơimuốn

nhắcđinhắclạiđiềunày:LàmộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1,bạnphảihànhđộng

như một nhà kinh doanh, chứ khơng phải như một người đầu cơ chứng khốn.

Chúngtakhơngquantâmngườikháclàmnhữnggìvàcũngkhơngquantâmđếnthị

trườngchứngkhốn.Chúngtachỉcầnmuađượcnhữngcổphiếutuyệtvờivớigiá

hấpdẫn.Mọingườinghĩgì,haylàmgìkhơnglàmchúngtabậntâm.Càngítchúý

đến những nhà bình luận trên truyền hình và sự lên xuống của thị trường chứngTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comkhoáncàngtốt.

Nếu chúng ta mua được một cổ phiếu tốt với biên độ an toàn về giá hợp lý,

chúng ta sẽ kiếm được tiền, vấn đề chỉ là thời gian. Ở một mức độ nào đó, thị

trườnglnđịnhgiáđúngmọithứ.Nóicáchkhác,quyếtđịnhcủachúngtakhơng

cầnphảixétđếnthựctếlà“sốđơng”cóđồngývớichúngtahaykhơng,bởivìđến

mộtlúcnàođó,họsẽphảiđồngý.

HỎI-Nếutơikhơngthểtheodõithịtrườngtrongmộtkhoảngthờigian,vídụ

nhưđinghỉ,hoặctơibiếtsẽkhơngcóđườngtruyềnInternetvàkhơngmuabángì

đượctrongnhữngngàyđó?Cónêndùnglệnhgiớihạnkhơng?

ĐÁP-Nếubạnkhơngthểtheodõiđượcviệcđầutưcủamìnhthìnêndùnglệnh

giới hạn hoặc lệnh dừng thua lỗ (stop - loss). Lệnh dừng lỗ là cách giảm thiểu

nhữngmấtmáthiệuquả;bạnđặtlệnhchongườimơigiới,ucầuanhtabánmột

sốlượngcổphiếunàođókhinóđạtđếnmộtmứcgiánhấtđịnh,chẳnghạn10%

dướimứcbạnđãtrảchocổphiếuđó.Khidùngloạilệnhnày,tơithườngđặt5%

dướimứcgiáhiệnthờivìkhicổphiếurớtgiá5%tứclànócódấuhiệurõràngsẽ

rakhỏithịtrường(Trongtrườnghợpnày,cảbacơngcụsẽbảobạnphải“Bánđi”.

Vìvậy,nếutơikhơngkếtnốiđượcvàkhơngthấycácdấuhiệuđó,tơivẫnntâm

sẽbánđượccổphiếukhicả3cơngcụđềuđưaratínhiệubán).

Nếucóthểbạnhãyđặtmộtlệnhdừnghaylệnhdừnglỗlinhhoạtcóthểchuyển

độngtheogiá.Trênhầuhếtcáctrangwebmơigiớichứngkhốn,lệnhnàyđược

gọilàvạchdừng(trailingstop).Dĩnhiênbạncóthểchọncáchđổihếtratiềnmặt

vàqntấtcảđitrongvàituầnlễmàchẳngcórủironàocả.Nămngối,khiđi

Romevớicáccon,tơilàmđúngnhưvậyvàqnbẵngđitrongbatuần.Điềunày

đặcbiệtcólợikhimuabántrongtàikhoảnđượcmiễnthuế.

HỎI-Tơimuốnbiếtquyềnchọnlàgìvàtơicóthểhọcđượcởđâu?

ĐÁP-Quyềnchọnlàmộtcáchđểbạnkiếmđượcnhiềutiềntừmộtsốvốnítỏi

mà khơng gặp rủi ro mất hết số tiền đó. Rất nhiều nhà đầu tư thơng minh dùng

quyềnchọnmuabáncổphiếuđểgiảmbớtrủiro.Theotơi,bạncóthểthànhcơng

trong việc sử dụng quyền chọn khi bạn trở thành một nhà đầu tư thành thạo theo

Quytắcsố1vàkhithựchànhnhiều.Hãyxemcácđườnglinktrêntrangwebcủa

tơi để tìm những khóa học về quyền chọn. (Xem phần chú giải thuật ngữ để tìm

địnhnghĩachunngành,vìquyềnchọnkhơngnằmtrongphạmvicủacuốnsách

này).Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comHỎI-Thếcònnhữngcổphiếutuầnhồn?Cóloạicổphiểutuầnhồnnàođáp

ứngđượccáctiêuchícủaQuytắcsố1khơng?Nếukhơng,tơicóthểápdụngcác

cơngcụđểđầutưvàonhữngcổphiếunàykhichúngcógiátăngcaokhơng?

ĐÁP-Đầutiên,chúngtahãyđịnhnghĩathếnàolàtuầnhồn.Cổphiếutuần

hồnlàcổphiếulênxuốngtheochukỳtăngtrưởngkinhtế,đăcbiệtlàtheochukỳ

tăngtrưởngcủachínhngànhliênquanđếncổphiếuđó.Vídụ,cácthiếtbịvàphụ

tùnglắprápmáymócchịuảnhhưởnglớncủanềnkinhtế(vìmọingườikhơngđi

muaơtơkhinềnkinhtếđangtrongtìnhtrạngxấu,khinềnkinhtếpháttriểnmạnh

mẽthìcáchãnghàngkhơngsẽtăngcườngmuamáybay);trongkhiđó,cáccơngty

chămsócytếthườngkhơngtuầnhồnvìdùnềnkinhtếnhưthếnàothìngườita

vẫncầnthuốcmen,vàchămsócytế.Cácvídụkhácvềnhữngngànhcơngnghiệp

tuần hồn bao gồm thép, giấy, công nghiệp nặng và nội thất. Những ngành cơng

nghiệptuầnhồnthườngbiếnđộngtheochukỳcủanềnkinhtếvàcủasựthayđổi

vềgiá.Ngượclại,nhữngcơngtycungcấpsảnphẩmhoặcdịchvụthơngthườngvà

nhu cầu về nó thường khơng phụ thuộc vào tình hình kinh tế, chúng được gọi là

nhữngngànhkinhdoanhbấtbiến.Quytắcsố1giúpbạnmuađược1đơ-lachỉvới

50 xu, bất kể đó là loại hình kinh doanh gì. Thật ra, rất khó đầu tư vào loại cổ

phiếutuầnhồn,đơngiảnvìcáccơngtythườngrơivàotìnhtrạngsuythốitheo

chukỳvàkhơngthểbiếtđếnkhinàochúnghồiphụctrởlại.Nếubạnkhơngbiết

đượcthờigiansuythốilàbaolâuthìlàmsaobạnchắccổphiếuđóđánggiá1

đơ-la? Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các cơng cụ, bạn có thể chọn mua chứng

khốntuầnhồnvàođúngthờiđiểmnóvừarakhỏivòngsuythối.Nếubạnlàm

đượcnhưvậy,lợinhuậnthuđượcsẽkhơngnhỏ.Hãysửdụngthậttốtcáccơngcụ

vànếutrongvàithángvẫnkhơngcógìxảyra,bạnkhơngnêntiếptụcvớichúng

nữa.

HỎI-Tơiphảimấtbaolâuđểlậpramộtdanhsáchcáccơngtytơiưathích?

ĐÁP-Hãydànhtừbốnđến10tiếngđồnghồđểnghiêncứutừngcơngtytrong

danhsáchcủabạn,tùyvàomứcđộhiểubiếtcủabạnđốivớicơngtyđó.Hầuhết

chúngtađềucóýtưởngvềnhữnggìmìnhmuốnsởhữu,bởichúngtathườngxun

muabánvàcóthểquyếtđịnhđượcmìnhthíchcổphiếucủaWholeFoodsMarket

hơnRalph,haycủaWal-MarthơnKmart(hoặcngượclại).Tấtnhiênbạnkhơngthể

dànhbốnđến10tiếngchotấtcảcáccổphiếu,nhưngkhibạnthuhẹpdanhsáchlại

cònvàiứngcửviên,bạnnêndànhnhiềuthờigianhơnchonhữnglựachọnítỏiđó.

Cácphântíchtàichínhcủabạnsẽnhanhhơnnếubạnkhơngdùngnhữngcơngcụtốt

vàmấtnhiềuthờigianhơnnếudùngnhữngcơngcụcósẵnnhưngchấtlượngkhơng

cao.Nhưngbạnkhơngviệcgìphảivội.Thịtrườngchẳngđiđâucả.BạncứthoảiTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.commáitìmkiếmvàmặccả.Đimuahàngrấtthúvị,vìthếhãytậnhưởngđiềuđó.

HỎI-Tơiphảitìmcácnghiêncứuởđâunếutơikhơngđủtiềnmuacáccơngcụ

chunnghiệp?

ĐÁP-Trướckhiđivàovấnđềnày,tơimuốnnhắclạimộttrườnghợptương

tự:trồngtrọtchỉđơngiảnlàđàoxớivàgieohạt.Mộtsốngườidùnggậyđểđào,

mộtsốlạidùngmáykéocỡlớn.Tấtnhiên,dùngmáykéonhanhhơnnhiều,nhưng

điều đáng nói ở đây là bạn khơng nhất thiết phải có một cái máy kéo mới làm

được.Đúnglàmáykéolàmtốthơnvànhanhhơnnhưngnếukhơngđủtiềnmuamột

cái máy kéo, bạn vẫn trồng trọt được. Việc đầu tư cũng tương tự như vậy. Cách

dùng“gậy”đểđầutưlàdùngnhữngbảnbáocáohàngnămvàcốgắnghiểuhếtnó,

bạnsẽmấtkhánhiềuthờigiannhưngkhơngphảikhơnglàmđược.Nếuchịukhó

tìmkiếm,bạnsẽthấyrấtnhiềutrangwebnhưMSNMoney,Yahoo!Finance,CNN

Moneycungcấpdữliệuvềhàngngànchứngkhốn.Cáccơngcụtìmkiếmcủahọ

chỉlàloạitầmthườngnhưngkhibạnđãxácđịnhđượcmộtcơngtyvàbạnmuốn

nghiêncứuvềcơngtyđóthìxalộthơngtinmiễnphítrênInternetcóthểcungcấp

chobạntới70%nhữnggìbạncầnnếuchịukhótìmkiếm.Đừnghoangmangtrước

khốilượngthơngtinkhổnglồđó.KhiđãquentruycậpthơngtintrênInternet,cụ

thểhốđượcnhữnggìbạncầnvàtìmthấyýnghĩacủanó,mọiviệccònlạisẽrất

dễdàng.Biếtđâuđếnlúcbạnđọcquyểnsáchnày,cáccơngcụtìmkiếmmiễnphí

trênmạngvàcáccơngcụchứcnăngtrởnêntốthơn,dễsửdụngvàhồnthiệnhơn.

Ngồira,bạnphảisửdụngmộtcơngcụtìmkiếmhữuhiệu,nhưGoogle,đểtìm

thơngtinvềsựkiệnvàbanlãnhđạocơngty.Hãyđăngkývàotrangwebcủatơi,

để sử dụng máy tính theo Quy tắc số 1. Sau đó, thêm vào một số cơng cụ quan

trọngnhưMACD,Stochasticsvàđườngtrungbìnhtrượttừnhữngtrangtàichính

hoặctrangmơigiớichứngkhốncủabạn.

HỎI-Thếnàolàcơngcụtốtnhất?

ĐÁP-Sosánhailàngườicóbộcơngcụtốtnhấtlàmộttrongnhữngsởthích

củatơi.Bởivìtơithườngphảiđứngtrênbụcgiảngđểnóichomọingườibiếtcách

thứcthựchiệnđầutưtheocáchtơiđangthựchiệnnêndĩnhiêntơisẽchỉchohọ

nhữngcơngcụtơiđãdùng.Docáccơngcụthayđổiliêntụcnêntơisẽkhơngnói

ngayởđây,tơimuốncácbạnvàothămtrangweb,nơitơithườngxuncậpnhật

thơngtinvềcáccơngcụtuyệtvờinhất.Tơicóđưacảđườnglinkđếncáctrang

webvềcơngcụchunnghiệpvàphântíchtỉmỉchobạncơngcụnàolàtốtnhất

đốivớimỗiphươngthứcđầutư.Tơicóthểđưaramộtvàivídụnhư:Investors

BusinessDaily,Zacks,MorningstarvàSuccess.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comHỎI-Cáccơngcụcũngkhơngthểnóilênnhiềuđiềuhơncácdữliệuđược.Có

phảicơngtynàođượcniêmyếttrênthịtrườngchứngkhốnNewYorkcũngcótên

tronghệthốngdữliệukhơng?

ĐÁP-Còntuỳvàoloạihệthống.Cáchệthốngdữliệuchunnghiệpcótấtcả

dữliệuđócùngvớidữliệuchứngkhốnởToronto,Montrealvàcácchứngkhốn

ngồiluồngnhưngbạnphảitrảphí.CòncáchệthốngdữliệumiễnphítrênMSN

vàYahoo!cókhoảng60%doanhnghiệpniêmyếttrênsànvìthếđâylànơikhởi

đầulýtưởng.Bạnđừngbậntâmnhiềuđếnđiềuđó.

HỎI-Trangwebnàocungcấpdữliệutàichínhmiễnphítốtnhất?

ĐÁP - MSN Money và Yahoo! Finance. MSN cung cấp thông tin về chứng

khốnriênglẻcònYahoo!cóthơngtintheongànhtốthơn.

HỎI-Nếutơinợqnhiềuthìsao?

ĐÁP-Mộttrongnhữngưuđiểmtơicóđượcnhờthamgialựclượngđặcbiệt

nhiềunămtrướclànhữngrắcrốinhỏtrongcuộcsốngkhơnglàmtơiqlolắng.

Khibạnbịbắn,mọithứkhácdườngnhưđềutrởthànhnhỏnhặt.Vậy,nếubạnđang

nợqnhiềuthìđiềuđầutiêntơimuốnkhunbạnlàhãynhìnxatrơngrộngmột

chút. Giống như cách những người lính đặc vụ thường nghĩ khi gặp chuyện xấu:

Khơngcóaichếtcả,chúngtavẫnkhoẻvàvẫntiếptụccuộcchơi.

Nhưngcũngphảithựctếmộtchút.Rấtkhórũbỏáplựcmàcácmónnợđặtlên

đầubạn.Bạnnhưđangởtrongmộtguồngcốixay,vàdùchạynhanhthếnào,bạn

cũngkhơngđiđượcđếnđâucả.Đểcảithiệntìnhtrạngnày,chúngtaphảithựctập

nhiềuhơnvàcóphươngthứckhácđểgiảiquyếtvấnđề.

Đầu tiên là luyện tập: Hãy đọc những quyển sách của Suze Orman, William

DankovàDavidBach.Sáchcủahọsẽgiúpbạntìmratiềnngaycảkhiđangphải

cốtrảhếtnợ.

Dựavàonhữnggìbạnhọcđược,lậprakếhoạchvàcốgắnghồnthành.Ln

giữmụctiêu,rồisaumộtvàinăm,bạnsẽthốtkhỏinợnầnvàbắtđầucótiềnđể

đầutư.

Trongqtrìnhtrảnợ,bạnsẽbồiđắpchobảnthânmộtkinhnghiệmrấtquan

trọng:kinhnghiệmđầutư.Bấtkểbạncónợhaykhơng,tơicũnggợiýđiềunày:

NếubạnmớibắtđầuđầutưtheoQuytắcsố1,tơikhunbạnnêntậpgiaodịch

300.000đơ-labằngtiềnảochođếnkhihiểurõmìnhđanglàmgì.(TơiđãnóivềTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comgiaodịchảoởChương14,bạntheodõilỗlãitrongmộtquyểnsổ,nhưthểđang

thựcsựmuabántrênthịtrường.Bạnsẽgặpnhữngngườiđónggiảnhàmơigiới

chứngkhốnđểtạođiềukiệnchobạngiaodịchvàkhơngngừngghichéplạikhoản

đầutưcủabạn.Tơimuốnbạndùng300.000đơ-lavìkhibạnthựcsựcósốtiềnđó

và thu được lợi nhuận 15% một năm thì theo tơi bạn có thể nghỉ ngơi được rồi.

Hãybắtđầutừtrangwebcủatơi,ởđótơicóthểcungcấpchobạncáccơngcụvà

thơngtinđểbắtđầu.)Bạnsẽmấthaithánghoặchainămđểthựchành.Nhưngđiều

đó khơng quan trọng bằng việc tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. Trong lúc đó,

bạncũngtrảhếtđượcnợ.

HỎI-Muabáncổphiếuthườngxuncóảnhhưởngđếnthuếphảinộpkhơng?

ĐÁP-Nếubạnđangsửdụngmộthaynhiềutàikhoảnhưutrícánhân(IRA)hay

cáctàikhoảnlươnghưukhácthìkhơngcóhậuquảnàovềthuếcả.TrongIRA,bạn

cóthểmuabántuỳthíchmàkhơngphảitrảthuếchophầnlợinhuận.Nếubạnlàm

việcchomộtdoanhnghiệpnhỏhoặctựlàmchomình,mỗinămbạncóthểtíchluỹ

hàngngànđơ-lavàoIRA.Đâylàmộtưuđiểmlớn.Dùbạncótiềnđầutưmàkhơng

thểgửivàotàikhoảnmiễnthuế,bạnvẫnsẽmuốnđầutưsốtiềnđómàkhơngmuốn

bánđivìcáclýdovềthuếthìđiềuđóthậtngớngẩn.Nếuphảitrảthuế,bạnhãytrả

đi.Nếubạnlàmra15%vàsauđógiảmxuốngcòn10%thìvẫncòntốthơnlàmất

tiền.(XemChương14đểhiểurõhơnvấnđềnày.Tơiđãgiảithíchtạisaokhơng

nênmuabándựatrênnhữngđiềukhoảnvềthuế.)

HỎI-Nếuphảichọnmộtchỉsốquantrọngnhấttrongnămchỉsốtàichínhchủ

yếu,anhsẽchọnsốliệunàovàtạisao?

ĐÁP-ChỉsốquantrọngnhấtlàROIC,bởivìnóchochúngtabiếtrấtrõdoanh

nghiệpđanghoạtđộngnhưthếnào.Chỉsốquantrọngthứhaiđốivớitơilàtỷlệ

tăngtrưởngvốnchủsởhữuvìnóđạidiệnchotỷsuấttăngtrưởngcủagiácốđịnh

(còngọilàgiátrịthựchaygiátrịnộitại).Nếuvốnchủsởhữutăng24%mộtnăm,

giátrịthựcsẽphảnánhsựtăngtrưởngđó.Nhưngnóichung,cảnămchỉsốtrên

đềuquantrọng.

HỎI-Vậycònphítrảchocáctàikhoảntrựctuyếnthìsao?Nếutrảphícaohơn

chongườimơigiới,tơicóthuđượcnhiềulợiíchhơnkhơng?Haydùngmộtnhà

mơigiớigiárẻcóhạnchếgì?

ĐÁP-Mứchoahồngdaođộngtrongkhoảngtừ5đơ-lađến20đơ-lachogiao

dịch khơng giới hạn. Những nhà mơi giới giá cao như Schwab có các tài khoản

kiểmsốtvàthanhtốnhốđơntrựctuyếnnênkhoảnphí.NếuthấycácdịchvụTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comkhơngquantrọng,caolàhợplýbạnhãysửdụngcácnhàmơigiớihạngnhấtnhưng

giárẻnhưBrown,Scottrade,FidelityvàAmeritrade.

HỎI - Tơi biết, mình ln phải cập nhật mọi thơng tin và số liệu về cơng ty

mìnhsởhữucổphiếu,nhưngtơiphảinhìnnhậnvàđánhgiánhữngthơngtinmang

tínhquảngbáhìnhảnh,haynóichunglàmọithơngtintơinhậnđượcnhưthếnào?

Cònchươngtrìnhtàichínhcủacáckênhtruyềnhìnhcápthìsao?

ĐÁP-Bạncầnphảilntheodõithơngtinđểbiếtđượcbạnđangsởhữucái

gì.Ngồiviệcđóra,tơithàđitrượttuyếthaycưỡingựatrênnúicònhơnlàdõi

theomộtđámngườichỉbiếtnóisng.Tơichỉđảoquabacơngcụmỗingàymột

lầnđểxemcóđộngtháigìmớitừcácnhàđầutưlớnhaykhơng.Bạnhãytintơi,họ

lnbiếttrướcnhữnggìsắpxảyravàảnhhưởngcủanótớicơngtybạnnắmgiữ

cổphiếuhơncảtơivàbạnrấtnhiều.Vìthế,mộtkhiđãchọnmuađượcmộtloạicổ

phiếu,bạnchỉcầntheodõisátsaođểbiết,nhữngnhàđầutưlớnnàyđangmuahay

báncáigìmàthơi.Việcđósẽcóíchhơnlàtìmkiếmthơngtinquabáochívàtheo

dõitivirấtnhiều.Nếuhọbắtđầubánphágiátấtcáccổphiếuthìlúcđóbạnhãy

xemlạicácthơngtintrênphươngtiệnthơngtinđạichúngđểbiếtđiềugìđangxảy

ra.

CònnếubạntheodõinhữngbuổibìnhluậntrênTivi,hãynhớrằngbạnđang

theodõimộttròchơikhơnghơnkhơngkém.Nhữngngườiđócórấtnhiềutiềnđể

đầutưvàhọsẽnóivàlàmtấtcảnhữnggìcóthểđểgiatăngtàisảnchohọ,nhấtlà

khihọmuốnbáncổphiếuđi.NóivậynhưngtơirấtthíchxemchươngtrìnhcủaJim

Cramer.Ơnglàmộtngườikỳquặc,nhưngrấtthơngminh.

HỎI-Vậycónênmuamộtquỹchỉsốhaykhơng?

ĐÁP-Bạncóthểmuacổphiếucủamộtchứngchỉcủaquỹchỉsốvàxemnó

nhưcácloạichứngkhốnthơngthườngkhác.ChúngđượcgọilàcổphiếuETF.Lợi

íchcủaviệcmuacổphiếucủaquỹchỉsốnằmởchỗbạnkhơngphảitốncơngtìm

mộtcơngtytuyệtvờithoảmãnmọitiêuchíđềra.Thayvàođóbạnsởhữutấtcảc

cácloạicổphiếuthơngquacổphiếucủaquỹchỉsố(tứclàcócảcổphiếutốtvà

khơngtốt).DođómứctănggiácủacổphiếuETFbằngvớimứctăngtrungbình

của các cổ phiếu trong quỹ đó, trong khi một cơng ty tuyệt vời bạn chọn có khả

năngtănggiácổphiếukhơnggiớihạn.Lấyvídụ:trongvòngnămnămqua,chỉsố

củacáccơngtybánlẻvàbánbnthựcphẩmtăng0%trongkhichỉsốcủariêng

cáccơngtybánbntăng600%,mộtconsốrấtđángkểphảikhơngcácbạn?Tuy

nhiên,nếubạncảmthấyrắcrốivàkhơngmuốnđầutưtheoQuytắcsố1,lựachọn

tốtnhấtchobạnchínhlàcácquỹchỉsố.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comHỎI-Cơngtycủatơicócungcấploạitàikhoản401k,nhưngnókhơnghồn

tồnphùhợpvớitơi,tơilạikhơngthểchọnmuamộtchứngkhốnriênglẻvìđang

bịmắckẹtvàomộtquỹđầutư.Liệutơicónêndừngđầutưtiềnvàotàikhoản401k

vàtựmởmộttàikhoảnkhác?Nếucóthìnênmởtàikhoảngì?

ĐÁP-Tơikhơngphảilàngườiủnghộcáckếhoạch401k,bởivìkếhoạchnày

thườnggiảđịnhrằngbạnkhơngcókhảnăngđưaracácquyếtđịnhđầutư,vìthế

bạnphảiđưatiềnchonhữngngườiquảnlýquỹđầutưđểhọđầutưgiúpbạn,vàcó

thểsốtiềncủabạnvẫngiữngungiátrịsau20năm.Tuynhiên,nếukhoảnđầutư

nàyănkhớpvớicácquỹ,đósẽlàmộtkhoảnđầutưđúngđắn.Nếucóthểbạnhãy

mởthêmmộttàikhoảnSIMPLEIRAđểgửivàođónhữngkhoảntiềnlớnđểkhơng

phảichịuthuế.Nhưngtrongtrườnghợpcủabạn,khoảnđầutưđókhơngănkhớp,

vìthếbạnhãyqnnóđi.BạnhãymởmộttàikhoảnhưutrícánhânIRA.Đểbiết

rõthêmvềvấnđềnàybạncóthểxemlạiChương14.Dựatrênmứcthunhậpvà

khảnăngsửdụngcácquỹlươnghưu,bạnhãyxácđịnhcáchthứccụthểđểsửdụng

cáctàikhoảnchomình.CórấtnhiềuloạitàikhoảnhưutrícánhânIRA,mỗiloại

cóưuđiểmvàhạnchếriêng.Nhàtưvấnkếtốncũngcóthểgiúpbạnquyếtđịnh

xem loại tài khoản nào phù hợp nhất với bạn. Điểm mấu chốt là làm sao để có

đượcnhiềutàikhoảnmiễnthuếnhất,trongkhivẫncóthểtựdomuabántrênthị

trườngkhơngbịgiớihạn.Bạnsẽmuốncómộttàikhoảnđiềuchỉnhđượctheoý

muốncủamình.

HỎI-Tơicònrấtnhiềutiềnbịkẹttrongtàikhoản401k,tơirấtmuốnchuyểnsố

tiềnđósangmộttàikhoảnkhácđểcóthểtựquảnlývàtựmuanhữngloạichứng

khốnriêngbiệtvìtàikhoản401kcórấtnhiềuhạnchế.Nhưngtơisẽbịphạtnếu

rúttiềnrakhỏitàikhoản401k.Vậytơiphảilàmgì?

ĐÁP-Bạnhãygọichobấtkỳmộtngườitưvấntrựctuyếnnàovàhọsẽchỉcho

bạncáchchuyểnđổimàkhơngbịphạt.Họthườngxunlàmviệcnày.Tuynhiên,

đơikhibạnkhơngthểlàmđượcvìchínhsáchcủacơngty,vàvậylà,bạnbịgắn

chặtvàomộtquỹđầutư401k.Trongtrườnghợpđó,bạnhãyđưacổphiếucủacác

chứngchỉquỹvàodanhsáchtheodõi,sauđósửdụngcơngcụtrợgiúpdàihạn,

bạnhãyrúttiềnrakhicótínhiệuđỏvàcấttiềnvàotàikhoảntiềntệthơngthường.

Nếu làm được điều đó vào thời điểm từ năm 2000 đến 2005, một quỹ như quỹ

Janus 20 (giảm 40% giá trị) có thể đem lại cho bạn tỷ suất lợi nhuận 15% một

năm.

HỎI-MộtcôngtytrảcổtứclớnlàđiềutốthayxấuvớinhàđầutưtheoQuy

tắcsố1?Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Những câu hỏi thường gặp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×