Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Chộp lấy cây gậy

 Chộp lấy cây gậy

Tải bản đầy đủ - 0trang

củabạncógiátrịbằnggiábạnmuavàothángtrước.Ơngtasẽcườivàomặtbạn

vàtốngbạnrangồi.

Ơngtasẽnóirằnggiátrịcổphiếucủabạnchínhlàmứcgiáthịtrườngchấp

nhậntạithờiđiểmhiệntại,chứkhơngphảilàgiábạntựnghĩra,cũngkhơngphải

giámongmuốn,vàcàngkhơngphảilàgiábạnđãtrảchonóvàothángtrước.Theo

nhậnđịnhcủaơngchủngânhàng,nếuthịtrườngtrảgiácổphiếubạnnắmgiữthấp

hơnsovớimứcgiábạnmuavàonghĩalàbạnthựcsựmấttiềnvàtàisảnròngcủa

bạngiảmxuống.Vìthế,chúngtakhơngthểgiảvờrằngchúngtachưamấttiềnkhi

cổphiếuchúngtamuavàoliêntụcbịrớtgiá.Đểmấttiền,dùchỉtrongthờigian

ngắn,cũngcónghĩalàđãviphạmQuytắcsố1.Vìthế,chúngtacầnphảitìmra

giảiphápkhácchứkhơngphảichỉngồiđóvàgiảvờnhưkhơngcóchuyệngìxảy

ra.

GiảiphápThứhai:Bùlỗ

GiảiphápthứhaiđểđốiphóvớivấnđềnàychínhlàcáchthứcWarrenBuffett

sử dụng. Ơng khơng giả vờ rằng mình chưa mất tiền. Thay vào đó, ơng lấp chỗ

trống của khoản tiền đã mất bằng cách tiến hành những đầu tư ngắn hạn để thu,

đượcsốtiềnlãinhiềuhơnsovớinhữnggìơngmất,đúngtheoQuytắcsố1.Nếu

bạncóthểápdụngthìđâylàmộtthủthuậtrấttốt.Buffettlàmộtnhàđầutưcóđủ

khơnngoanđểlàmđiềunày.Ơngkhơngchỉlàmộttrongnhữngnhàđầutưdàihạn

hàngđầutrênthếgiớimàcònlàmộtnhàđầutưngắnhạntuyệtvời.Ơngkiếmđược

hàngtỷđơ-latừnhữngvụđầutưngắnhạnvàotráiphiếu,bạc,ngoạitệvàđầucơ

mualại.

Liệuchúngtacóthểlàmđượcđiềunàyhaykhơng?Thựctếlàcácgiaodịch

tiềntệ,giaodịchhànghốvàcácvụmualạicơngtycórấtnhiềuđiểmthúvịvà

chúngtahồntồncóthểthựchiệnđược.Nhưngchúngtasẽđềcậpđếnchủđềnày

trongmộtcuốnsáchkhác.BởivìtơichorằngnhữngngườithựchànhQuytắcsố1

khơng cần đi q sâu vào chủ đề này để trở thành những nhà giao dịch chun

nghiệp.Mặtkhác,tơichorằngmụctiêucủabạnđọckhicầmcuốnsáchnàylàđể

đảmbảokhơngbịmấttiền.Bởivìviệcbùlấpkhoảntiềnđãmấtbằngnhữngkhoản

đầutưngắnhạnvàkhơnkhéolàmộtkỹthuậtcaocấp,phứctạp,đòihỏinhiềuthời

gianvàrènluyện,vìvậy,chúngtasẽcầnmộtgiảiphápkhácphùhợphơn.

GiảiphápThứba:Khơngđểmấttiềnngaytừđầu

Cómộtcâuchuyệnvềngườihọctròđượcrènluyệnởmộttuviệntrongnhiều

nămđểtrởthànhthầytu.Mộtngàykia,ngườithầyđếncănphòngnhỏcủaanhta,

mangtheochiếcbatoongsầnsùivànói:“Conđãlàmrấttốt,contraicủata,giờ

đâychỉcònmộtthửtháchcuốicùngmàconphảivượtqua.Tasẽtrởlạitrongmột



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



ngàygầnđây.Nếuconvượtquathửthách,consẽtrởthànhthầytu.Nếuconthất

bại,tasẽdùngcâygậynàyđểđánhcon.”Trướckhingườihọctròkịphỏixemthử

thách cuối cùng này là gì, vị thầy tu bước ra khỏi phòng và khố trái cửa lại.

Ngườihọctròkhơngcònbiếtlàmgìngồiviệcngồitrongphòngvàsuynghĩvề

thửtháchcuốicùng.

Ngày hơm sau, người thầy trở lại mang theo cây gậy và nói: “Vậy thì…” và

trướckhingườithầykịpthốtrathêmtừnào,anhhọctrònhảyvọttớivàchộplấy

câygậy.Vịthầytumỉmcườivànói:“Chàomừng,ngườihuynhđệ.”

Giảiphápthứbacủachúngtalàhãychộplấycâygậy.

Chộplấycâygậy

Cóthểnóibạnrấtgiốngvớingườihọctròtrongcâuchuyệnvừakể.Bạnhọc

đượcnhiềuvềnhữngyếutốkhiếnmộtdoanhnhiệptrởnêncótriểnvọngvàhấp

dẫnđốivớinhàđầutư.Thếnhưngbấtluậnbạnhiểubiếtnhưthếnào,thịtrường

vẫncóthểquấtvàobạnthậtđaubằngcâygậykhilàmchogiácổphiếucơngtybạn

vừamuasụtgiá.Bâygiờtơisẽchỉchobạncáchđểlấyđượccâygậytừtaythị

trường.Chođếnvàinămgầnđây,việcnàyvẫnrấtkhókhănvàđòihỏirấtnhiều

cơngsức.Nhưnggiờđây,nhữngnhàđầutưnhỏlẻlạicómộtlợithếrấtlớnsovới

nhữngnhàđầutư“khổnglồ”trênthịtrường.Tơisẽchỉchobạncáchthứctậndụng

lợithếnàyvàkhiếnchothịtrườngkhơngthểraroivớibạnkhihạgiácổphiếucủa

cơngtybạnmua.Nhưngtrướchếtbạncầnhiểuđiềugìkhiếngiácổphiếutănglên

vàhạxuống.

Khitơihỏimọingười“Điềugìkhiếngiácổphiếutănglên?”,mọingườiđều

chorằnggiácổphiếutăngvìlãisuấtgiảm,hoặcgiácổphiếutăngvìdoanhnghiệp

đókiếmđượcnhiềulợinhuận,hoặcvìdoanhnghiệpthđượcmộtgiámđốcđiều

hành tài giỏi, hay vì giá đơ-la tăng cao hơn giá đồng n và vì hàng ngàn lý do

khácnhưngthựctếtấtcảđềukhơngphải.

Giácổphiếutănglênvìmộtlýdoduynhất:cónhiềungườimuốnmuahơnlà

muốn bán. Như tơi đã nói từ Chương 1, hiện nay, trong 17.000 tỷ đơ-la của thị

trườngchứngkhốn Mỹ,cótrên 14.000tỷ đơ-lalàtừcácquỹhưutrí,quỹngân

hàng,quỹbảohiểmvàquỹđầutư.Tấtcảcácquỹnàyđượcgọibằngmộttênchung

làquỹđầutưtheotổchức.Tấtcảđềurấtlớn,mỗiquỹthườngđầutưtrên1tỷđơla.Cácquỹnàyhợpthànhthịtrườngvàkiểmsốtgiácủabấtcứloạichứngkhốn

nào chúng đầu tư vào. Nếu các quỹ này đổ thêm tiền vào cổ phiếu nào, giá cổ

phiếuđólậptứctănglên.Nếucácquỹnàyrúttiềnrakhỏicổphiếunào,giácổ

phiếuđólậptứcgiảmxuống.



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



Điềunàynóilênđiềugì?Nónóilênrằng,chodùcổphiếucủacơngtyđược

bándướigiátrịthực50%,giácủanóvẫncóthểsụtgiảmtrongngắnhạnnếunhà

quảnlýcủacácquỹtrêntiếptụcbáncổphiếuđóra,mặcdùtheologic,đâylàviệc

làmkhơnghợplý.Bạnhãynhớrằng,thịtrườngkhơngphảilúcnàocũnghợplývà

sángsuốt.MặcdùtheoBenGraham,xéttrongthờigiandài,thịtrườnglàmộtloại

“máyđịnhgiá”chuẩnxácnhất.Thếnhưng,trongngắnhạn,thịtrườngchỉlàmột

loại“máykiểmphiếu”vànóchothấychỉsốtínnhiệmcủanhữngláphiếu,phần

lớndựavàocảmtínhchứkhơngphảilýtrí.Vàthếlànóchoranhữngkếtquảđịnh

giásailệchđốivớibấtkỳcơngtynào.Thêmvàođó,cácnhàquảnlýquỹkhơng

phảilàngườisởhữucáccơngty.Họmuacổphiếucơngtykhơngphảivìmụctiêu

lợiíchchiếnlượclâudàicủacơngty.Họchỉquantâmtớilợinhuậntrướcmắtvà

việchọcóthểkiếmđượcbaonhiêutiềntrongqnày.

LýdoBuffettphảichấpnhậnnhữngkhoảnlỗtrongngắnhạnkhigiácổphiếu

giảmxuốngbởiơngkhơngdễrútchânrakhỏicơngtyđãđượcơngđầutưhàngtỷ

đơ-la. Chúng ta hãy nhớ lại những gì ơng viết trong lá thư gửi các cổ đơng năm

2004:Chínhvịthếqlớnvàvữngchãicủachúngtađãtạoranhữngkhókhăn

trongviệcmuabáncổphiếunhanhchóngkhigiátrịcủanódaođộng.

Ngay đến Buffett cũng khơng thể phản ứng nhanh trước những biến động thị

trườngthìliệucáccơngtylớnkháccóthểxửtrínhanhhơn?Điềuđángngạcnhiên

làkhốilượngtrungbìnhcủamộtgiaodịchtrênsàngiaodịchchứngkhốnNew

York vào năm 2005 là 345 cổ phiếu (nguồn: Mohammed Hadi, “Tracking the

number”,WallStreetJournal(TạpchíPhốWall),10tháng6,2005.)Khốilượng

giaodịchnàycógiátrịkhoảng5.000đơ-la.Đóhồntồnkhơngphảilàmộtcon

sốlớn.Bạnhãythửtưởngtượngsẽphảithựchiệnbaonhiêugiaodịchvớigiátrị

5.000đơ-lađểcóthểmuavàbánhết2tỷđơ-la?Câutrảlờilàphảimất400.000

giaodịch.Bâygiờhãyhìnhdungtơisởhữu10triệucổphiếucủacơngtyXYZ.

Nếumỗigiaodịchcókhốilượnglà345cổphiếuthìtơisẽphảimất30.000giao

dịchliêntụcđểcóthểbánhếtsốcổphiếuđó.Nhưvậy,tơisẽphảimấthàngtuần

để thực hiện với điều kiện khơng tạo ra những báo động q tải cho thị trường.

Nhưngnếutơicốgắngbánrachỉtrongmộtvàiphiêngiaodịch,lậptứccácnhà

quảnlýquỹsẽnhìnthấykhốilượngqlớnđangđượcbánranàyvàhọsẽlosợ.

Sauđó,họbắtđầubánratheo,giácổphiếuđósẽrớtnhanhchóngvàcóthểlàm

tổnhạitớimứclợinhuậntơidựđịnhtheođuổingaytừđầu.

Giácủachứngkhốnkhơngbịthayđổibởicácsựkiệnxảyratrênthếgiới,bởi

mứclợinhuậncaomàcơngtytạora,bởiviệcsathảimộtgiámđốcđiềuhành,bởi

việcmấtbảnquyềncơngnghệ,haybởibấtcứđiềugìkhác.Bảnthâncácsựkiện



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



đókhơngthayđổiđượcgiáchứngkhốnmàchínhlàsựchuyểndịchdòngtiềnra,

vàothịtrườngcủacácquỹđầutưtheotổchứcđểphảnứnglạivớicácsựkiệnđó

làmthayđổigiácổphiếu.Hãynghĩvềcácsựkiệncókhảnăngtrởthànhngun

nhân ảnh hưởng tới giá chứng khốn, những tín hiệu có thể tạo ra sự thay đổi.

Khơngmộtsựkiệnnàocóthểảnhhưởngtớigiáchứngkhốntrongngắnhạnbởivì

yếutốduynhấtcóthểlàmgiáchứngkhốnthayđổichínhlànhữnggìmànhàquản

lýcủacácquỹđầutưtheotổchứcthựchiệnvớikhoảntiềntrongtaymình.Nếuhọ

bánra,giáchứngkhốnsẽlậptứcsụtgiảm.Rõràng,nhữngsựkiệnthếgiớiđều

cókhảnăngảnhhưởngtớinhữngquyếtđịnhcủacácnhàquảnlýquỹđầutưtheotổ

chức,nhưngxétđếncùnggiácổphiếulênhayxuốnglàdoảnhhưởngtrựctiếpcủa

cáckhoảnđầutưcủacácquỹnày.

Lưuý:Mộtlýdokhiếnchothịtrườngchứngkhốngiatăngmạnhtrongvòng

25nămqualàvìnhữngnhàquảnlýquỹ,nhữngngườitrựctiếpraquyếtđịnhcủa

các quỹ đầu tư theo tổ chức, đã được cấp một khoản vốn rất lớn từ quỹ hưu trí

trongnhữngnăm1980và1990vàtrởthànhnhữngngườinắmgiữkhoảnvốnlớn

hơnbấtkỳcánhânnàotronglịchsửcủathịtrườngchứngkhốn.Họcầnphảiđầu

tưlàmchokhoảnvốnnàysinhlời. Họđãđổ vàothịtrườngchứngkhốnkhoản

tiềnlà401.000đơ-latiềnmặtvàlàmchogiácổphiếutănglên.Thâtđángngạc

nhiên.Giácổphiếugiatăngvìlượngtiềnđượcbỏrađểmuachúngnhiềuhơnbất

kỳthờiđiểmnàotronglịchsử.

Tơisẽlấymộtvídụsosánhđểgiúpcácbạnhìnhdungranhữngvấnđềcác

nhàđầutưlớnthườngmắcphải.Hãytưởngtượngbạnđangngồigiữamộtrạphát

chậtníchngười.Bạnngửithấymùikhói,ngaylậptứcbạnsẽchạyrangồibằng

đườngthốthiểm,haylặnglẽđiratừcửachính?Nếubạnbắtđầuchạyvànhững

ngườikháccũngngửithấymùikhói,bạncóthểtạoramộtsựhoảngloạnvàrấtcó

thểbạnsẽbịkẹtlạitrongđámđơngđó.Vìthế,bạnkhơnglàmvậy.Bạnsẽlặnglẽ

vàkhẩntrương,tranhthủthờigianđivềphíacửachính.Nhưngkhiđó,mọingười

cũngbắtđầungửithấymùikhóivàdùbạnkhơngchạyvộivãthìmọingườicũngsẽ

đứngdậyvàtìmcáchđirakhỏiphòng.Vìngàycàngnhiềungườicốgắngrờikhỏi

phòngnênlốirasẽbịùntắc,hậuquảlàkhơngaicóthểthốtrangồimàkhơngbị

thươngítnhiều.

Đó chính là những gì đã xảy ra với cơng ty Enron. Khi cổ phiếu của Enron

đượcđịnhgiáởmức60đơ-lamộtcổphiếu,cókhoảng500quỹđãđầutưhàngtỷ

đơ-la.Mộtsốnhàquảnlýquỹđánhhơiđược“mùikhói”vàbắtđầutiếnvềphía

cửa,lặnglẽ,theotuầntự.Giácổphiếuđãphảnứngvớiviệcbánralặnglẽnày

bằngviệchạtừtừtrongvòngbốntháng,từ60đơ-laxuống30đơ-la.Khơngcósự



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



khủnghoảng.Khơngcósựsụtgiảmđộtngột.Chỉcónhữnglệnhbánralặnglẽvà

đềuđặn.Tấtcả500quỹđềucótiềntrongtàikhoảncủaEnron,mộtsốquỹcóít

hơnsovớithờiđiểmmứcgiá60đơ-la.Nhưnggiờđây,khicóqnhiềunhàđầu

tưmuốnbáncổphiếuEnron,cácnhàquảnlýquỹbắtđầulolắngrằnghọsẽkhơng

thểthuhồiđượchếtkhoảnvốnmàmìnhđãđầutư.Dấuhiệucủasựbấtanngày

càngrõrệt.Việcbánrakhơngcònlặnglẽ,giácổphiếulậptứcsụtgiảmtrongvòng

mộtthángtừ30đơ-laxuốngcòn9đơ-la.Thếnhưng,tạithờiđiểmđó,vốncủa500

quỹđầutưvẫnđangcònkẹtlạitrongEnronvìngàycàngkhóđểtìmđượcnhàđầu

tưlớncóthểmualạikhốilượngcổphiếukhổnglồđó.Sauđóxảyramộtvụbán

tốngbántháocủacả500quỹđầutư,vàchỉtrongmộtđêm,giácổphiếurớttừ9

đơ-laxuốngcòn0đơ-la.Khơngmộtaicóthểthốtraantồn.Giờthìcả500quỹ

đầutưnàyvẫnđangxếphàngchờphánquyếtcủatồvềvụphásảnvàcốgắnglấy

lạibấtcứcáigìcóthể.

Cáccơngcụ

Vậychúngtaphảilàmgì?Trướchết,phảinhìnnhậnrằngchúngtakhơngphải

thần thánh. Chúng ta chỉ là những con người bình thường với những nghề nghiệp

bình thường. Có thể bạn là hướng dẫn viên du lịch, người làm đồ gỗ, nhà kinh

doanh, giáo viên, luật sư hay chỉ là người làm nến. Thứ hai, chúng ta phải hiểu

rằng chúng ta chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chúng ta khơng giống với Buffett,

chúngtacóthểnhanhchóngvàdễdàngrútchânrakhỏimộtcơngtynàođónếu

khơngmuốntiếptụcđầutư.Vìthế,chúngtacầntậndụnglợithếquymơnhỏ.

Một nhà quản lý quỹ trung bình mất từ sáu đến mười hai tuần để hồn thành

việcđầutưvàohoặcrúttiềnrakhỏimộtcổphiếu.Nhưngvớichúngta,cơngviệc

đóchỉmấttámgiâymàkhơnggâyratácđộnggìtớigiácủacổphiếuđó,cảkhi

mua vào và bán ra. Hãy hình dung khi giá của một cổ phiếu tăng lên vì các nhà

quản lý quỹ mua vào với khối lượng lớn, và giảm xuống khi được bán ra, nếu

chúngtacóthểtheodõinhữngchuyểnđộngđóthìsẽthúvịnhưthếnào?Khiđó,

chúngtacóthểbắtnhịpvàđitrướchọchỉmộtbướcchân.

Hãynghĩvềđiềuđótronggiâylát.Nếucácnhàquảnlýquỹmấtsáutuầnđể

lặnglẽmuavàođủsốlượngcổphiếucủamộtcơngty,giásẽliêntụcđượcđẩy

lên,nếuchúngtanhìnthấyđượcnhữnghànhđộngcủahọthìđiềunàycóýnghĩa

gì?Điềuđócótạochochúngtalợithếkhơng?Câutrảlờilàcó.

Nhữngnhàđầutưthơngtháithườngxâydựngmộtbộcơngcụđểtheodõidòng

tiềnvàoragiữacácchứngkhốn,cácquỹđầutưvàquỹchỉsốlớntrênthịtrường.

Nhữngcơngcụnàythườngđượcxâydựngchonhữngnhàđầutưchunnghiệpvà

cótiềmlựctàichính.(Bạncóchorằngmộtngườinàođólạibỏcơngsứcthiếtkế



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



nhữngcơngcụnàychocácnhàđầutưchỉcó5.000đơ-la?Thậmchílàkhơngai

chịulàmmơigiớichobạnkhibạnchỉcó5.000đơ-la.)Tuynhiên,điềubấtngờlà

Internetlnsẵnsàngvàchúngtacóthểtiếpcậnvớinhữngcơngcụchunnghiệp

nàyquamạngtồncầu.Đâymớilàđiềuđángngạcnhiênnhất:bạnvàtơi,những

nhàđầutưnhỏlẻ,cóthểsửdụngnhữngcơngcụnàytốthơnrấtnhiềusovớinhững

nhàđầutưlớn.Bạnhãysẵnsàngđểhọcđiềunày.

Tơisẽchọnrabachươngtrìnhmáytínhtheodõimọigiaodịchtrongcáccơng

tychúngtaquantâm.Tơigọiđólà“bacơngcụ”.Khơngcógìbímậtởđâycả.

Hầu hết các nhà đầu tư chun nghiệp đều sử dụng những cơng cụ này dưới rất

nhiềuhìnhthức,kểcảviệctheodõixemđốithủcủahọđanglàmgì.Hầuhếtcác

trangwebmơigiớitrựctuyếnđềucócơngcụnàyvàcácbạnđượcsửdụngmiễn

phí.Nếutrêntrangmơigiớichứngkhốncủabạnkhơngcó,bạncóthểtìmthấy

trêntrangYahoo!FinancehoặctrangMSNMoney.

Nhữngcơngcụnàychobiếtkhinàonhữngnhàđầutưlớnmuavàohaybánra

một loại cổ phiểu nào đó. Điều này làm được vì những nhà đầu tư lớn thường

chiếm 80% thị trường. (Nếu ở thời điểm những năm 1950, những cơng cụ này

khơngmấytácdụngvìcácnhàđầutưlớnchỉchiếm15%thịtrường.Nhưnghiện

nay,khihọkiểmsốtphầnlớnthịtrườngvàchuyểnđộngchậmchạp,nhữngcơng

cụnàysẽchochúngtanhữngcảnhbáohữuíchvềviệckhinàothìdòngtiềnvàovà

rasẽđổichiềuvớinhữngcổphiếutheoQuytắcsố1).

Nhữngcơngcụnàyrấthữuíchvìhailýdo:

1.Giúpchúngtagiảmbớtnguycơbịmấttiền.

2.ChúnggiảmbớtERI.

Vậy ERI là gì? Đó là quy luật đầu tư dựa trên cảm tính (Emotional Rule of

Investing).Quyluậtđónóirằng:

Nếubạnmuacổphiếunày,lậptức,giácủanóliêntụcsụtgiảm.Nhưngnếubạn

khơngmua,thìgiácủanóliêntụctănglên…chođếnkhibạnmuavào,giácủanó

bắtđầusụtgiảm.

Giốngnhưviệcniêmyếtgiábảohiểmtrựctuyếnvàchỉdẫnmuaơtơcủatrang

webEdmund.comđãthựcsựthayđổingànhkinhdoanhbảohiểmvàxehơibằng

việccungcấpchokháchhàng,nhữngngườinhưchúngta,nhữngthơngtinhữuích

vềviệcchúngtanêndùngbaonhiêutiềnđểmuabảohiểmvàxehơi.Vìthế,những



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



cơng cụ này thay đổi cách thức chúng ta nhìn nhận thị trường, tạo cho chúng ta

nhữnglợithếchưatừngcó.Cụthể,nhữngcơngcụnàygiúpchúngtađưarađược

nhữngquyếtđịnhsángsuốttrongviệcđầutư,vàdẫnđầutrongcuộcchạyđuabằng

nhiềucáchthức,bấtchấpviệcchúngtalnphảiđốimặtvớicảmộtmơitrường

đầy những chun gia tài giỏi. Đúng như Levitt và Dubner, chỉ ra trong cuốn

Freakonomics(Kinhtếhọchàihước),sứcmạnhcủathơngtinlàvơcùngtolớn:

“Thơngtinlàcộtmốcchỉđường,làtấmbảovệ,làcànholive,làràocản,tuỳthuộc

vào người sử dụng nó và sử dụng nó như thế nào”. Những nhà mơi giới chứng

khốnvànhữngnhàquảnlýquỹtrướcđâycóđượclợithếvàsứcmạnhchínhlàtừ

nhữngthơngtinmàhọlnchegiấuchúngtahoặckhiếnchúngtachorằngchúngta

khơngthểhiểuđược.ChúaphùhộInternet!Mộtkhinhữngthơngtinđóđượccơng

khailênInternetvàđếnđượcvớichúngtatứclàchúngtađãcócơngcụđểhành

động. Những lợi thế tài chính của những “người khổng lồ” trong ngành đầu tư

khơngcònnữa.TheolậpluậncủaLevittvàDubner,“Internetđãthuhẹpkhoảng

cách giữa một nhà đầu tư chun nghiệp và cơng chúng đầu tư”. Điều đó quả là

tuyệtvờivớichúngtavàmaymắnthay,bạnkhơngcầnphảilàmộtthiêntàiđểcó

thểsửdụngnhữngcơngcụnày.

BạncóthểtảixuốnghoặcđăngkývàonhữngcơngcụcaocấptrêntrangMSN

Money hoặc trang Yahoo! Finance. Lấy ví dụ, ở trang MSN, bạn phải tải xuống

phầnmềmcótên“AdvanceInvestor’sToolbox”,đâylàphầnmềmrấtdễsửdụng

vàgiúpbạntiếpcậnvớikhơngchỉmộtloạicơngcụ.Khibạncàiđặtphầnmềm

“MSN’sdeluxeinvestingtool”vàomáycủabạn,bạnclickvào“Charts”ởthanh

cơngcụbêntrái,bạnsẽthấyđượccảbacơngcụtơitrìnhbàytrongchươngtiếp

theo. (Trong trang Yahoo!, các cơng cụ cũng được tìm thấy ở dưới “Charts” ở

thanhthựcđơnbêntaytrái.CóthểbạncầnphảitạolậpmộtIDvàpasswordđểcó

thểxemhếtnhữngtiệníchcủanó.Tấtcảđềumiễnphí).

Trong khi thuyết trình tại cung điện Cow, trên khu vực khán đài gần San

Francisco,tơiđãnóivềnhữngnhàđầutưtheotổchứcvànhữngcơngcụkỳdiệu

giúphọlàmmưalàmgiótrênthịtrường.Saukhigiảithíchlàmcáchnàohọnắm

giữđược80%lượngtiềntrênthịtrường,vàvìthếkiểmsốtđượcgiácủatấtcả

cácchứngkhốn,tơihỏikhángiảmộtcâuhỏichỉmangtínhcủngcốlạinhữnggì

tơivừanói“Vậythìaiđãkhiếnthịtrườngsụtgiảm?”lẽdĩnhiêncâutrảlờilà:do

phảitốnnhiềutiềnmớicóthểkhiếnthịtrườngđixuốngnênngunnhânchínhlà

vìcácnhàđầutưtheotổchứcđãkiểmsốtgiá.Thếnhưng,mộtngườingồingay

hàngghếđầuđãtrảlờikhác:“Làdotơi.Bấtkỳchứngkhốnnàotơimuavàođều

mấtgiángaylậptức.Đóchínhlàvìtơiđãmua.”Đâylàvídụđiểnhìnhvềquy

luậtđầutưdựatrêncảmtínhERI.



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



Chúngtacầnphảinhanhchóngtừbỏthóiquennàybởivìchúngtacầnsẵnsàng

đầutưkhimọingườiđềulosợ.Chúngtacầnbánngaycảkhimọingườiđềucho

rằnggiácổphiếuđókhơngthểxuốnghơnnữa.Nóicáchkhác,nhữngngườiđầutư

theoQuytắcsố1cầntnthủmộtnguntắcchunglàphảibiếtmuavàokhimọi

ngườilosợvàbiếtbánrakhimọingườiđềumuốnmua.Cònnếubạnbịchiphối

bởithóiquenđầutưdựavàocảmtínhthìdùcổphiếubạnđịnhmuacótiềmnăng

nhưthếnào,vàdùbạncólàmộtnhàđầutưkhơnngoan(thậmchícóthểlàrấtkinh

nghiêm),bạnvẫncóthểgặpnhữnglúcbănkhoăn,thiếuquyếtđốncóthểsẽkhơng

đưarađượcquyếtđịnhmuavàbánvàođúngthờiđiểmcầnthiết.

Nhưvậy,việctìmhiểubốnvấnđề:ýnghĩacơngty,lợithếcạnhtranh,độingũ

quảnlývàbiênđộantồnrấthữuíchtrongviệcgiúpchúngtaloạibỏdầnthói

quenđầutưtheocảmtính.Nếuchúngtahiểubiếtđầyđủvềcơngtychúngtacóý

địnhđầutưvàcóthểmuađượccổphiếucủacơngtyvớimứcgiáhợplý,chúngta

cóthểloạiđinhữnglýdoduylýngăncảnchúngtamuacổphiếucủacơngtyđó.

Giờđây,chúngtachỉcònphảiloạibỏnhữnglýdocảmtính,haycòngọilàERI.

Tơithựchiệnđiềunàybằngbacơngcụ.

Trong chương tiếp theo, tơi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng những

cơngcụnàyđểquyếtđịnhxemkhinàonênmuavàovàkhinàonênbánra.Nói

cáchkhác,khinàonên“chộplấycâygậy.”

Nhữngđiểmcầnlưuý:

1.Nhữngnhàđầutưlớn(ngườikiểmsốtquỹlươnghưu,quỹbảohiểm,quỹ

đầutư…)lnkiểmsốtthịtrườngvàlnphảichuyểnđộngchậmchạpnhưmột

contàulớn.Mọiđộngtháicủahọđềulớntớimứcchúngtacóthểdễdàngtheo

dõi.

2.Nhữngnhàđầutưnhỏlẻ(nhưtơivàbạn)cóthể“chuyểnđộng”maulẹnhư

mộtvậnđộngviênlướtsóng.Nhữngquyếtđịnhđầutưcủachúngtarấtnhanhvàcó

quymơnhỏvìthếchúngtacóthểdễdàng“tànghình”trongthịtrường.

3.Cáccơngcụsẽchochúngtabiếtnhữngcontàukhổnglồsẽđitheohướng

nàovàvìthế,chúngtacóthểvượtlêntrướcnó,đồngthờicũngchochúngtabiết

khinàonórẽhẳnsanghướngkhácvàđểlạinhữngvếtnứtgâythiệthạilớntrên

conđườngnóđiqua.Bộbacơngcụsẽgiúpchúngtatránhxađượcnhữngvếtnứt

đóvàkhơngđểmấttiền!



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



12.Bacôngcụ

“Nhữngcôngnghệhiệnđạiđôikhikỳdiệuchẳngkhácnàomộtphéplạ.”

—ARTHURC.CLARKE(1917-2008)-Diệnmạotươnglai,1961

(ĐịnhluậtthứbacủaClark).

Ba công cụ này sẽ rất hữu ích khi chúng ta xác định được loại cổ phiếu của

cơngtythoảmãncáctiêuchuẩncủacuộcsáthạchbốnchữcáiM.Nhữngcơngcụ

nàysẽgiúpchúngtacóđượcquyếttâmvàcanđảmđể“chộplấycâygậy”từthị

trườngbởivìchúngtakhơngmuốnbịquậtngã.Chúngtamuốnkêcaogốingủngon

trongkhinhữngđồngtiềncủachúngtavẫnđượcantồn.Hơnnữa,chúngtacũng

sẽkhơngđểmấttiềnchỉvìtâmlýlolắnglàmgiảmsựsángsuốttrongquyếtđịnh

đầutư,vàkhiếnchúngtacónhữngbướcđikhơnghợplý.

Tơikhơngphảingườicứngnhắc,tựgắnchặtmìnhvàonhữngcơngcụtơichuẩn

bịgiớithiệuchocácbạnnhưngđâythậtsựlànhữngcơngcụhữuíchnhấtđốivới

tơi. Hơn nữa, chúng cũng được cung cấp miễn phí trên các trang web như MSN

Money, Yahoo! Finance, hay bất kỳ trang web mơi giới chứng khốn nào. Tuy

nhiên,tơiphảinóitrướcvớicácbạnrằngsẽkhơngcócácmơhình,đồthịgiống

hệtvớinhữnggìmàbạnđượcthấytrongchươngnày.Cácmơhìnhởđâychỉmang

tínhminhhoạ.Vìthế,cácbạnkhơngcầnphảicốtìmkiếmnhữngmơhìnhvàbiểu

đồgiốnghệtnhưvậy.

Nhữngcơngcụbạnsửdụngcóthểcókhácbiệtđơichútvìnóphụthuộcvào

nguồnbạntảivề.Tuynhiên,bạnsẽbiếtphảisửdụngnhữngcơngcụnàynhưthế

nào thơng quacác ví dụ tơitrình bàysauđây.Khiquenvớicáccơngcụnày và

nắm được những Quy tắc chung, bạn sẽ khơng gặp khó khăn gì khi chuyển sang

dùngmộtphiênbảntươngtự.Mộtsốtrangwebgọicáccơngcụ(Tools)bằngtên

gọi“Cácchỉsốkỹthuật”(Technicalindicators).Bạnkhơngnênbậntâmvềnhững

khácbiệtgiữacácgiaodiệnkỹthuậtkhácnhau.Thayvàođó,bạnnênbắtđầulàm

quenđểhiểuđượcquytắchoạtđộngchungcủachúng.Bạncầnbiếtlàmthếnàođể

hiểuđượcýnghĩacủacáckýhiệu,nhậnbiếtđượckhinàonênmuavào,khinào

nênbánra.Việcđọchiểucáckýhiệunàynhanhchóngtrởthànhbảnnăngcủabạn,

giốngnhưkhibạnđọcmộtcuốnsáchvớihệthốngchữcáimới.Vìthế,cơngviệc

trướctiênlàbạnphảihọccáchđểđọcđượcchúng.

Khiđangláixetrênđườngvàtrơngthấytínhiệuđènxanhhoặcđènđỏ,bạncó

dừnglạivàsuynghĩxemlàmthếnàomànhữngtínhiệunàychuyểnsangmàuđỏ



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



hoặcmàuxanhkhơng?Câutrảlờilàkhơng.Bạnbiếtrằng,mộttínhiệuchophép

bạnđitiếpcòncáikiabắtbạndừnglại,vàbạnlàmtheotínhiệuđónhưmộtphản

xạvơđiềukiện.Đóchínhlàcáchthứctơimuốncácbạntiếpcậnvớinhữngcơng

cụkỹthuậtnày.Hãyhọccáchvậndụngnhữngkỹthuậtnàyvàocácquyếtđịnhcủa

bạn,đừnglãngphíthờigiansuynghĩtạisaonhữngcơngcụđóchỉrađượcnhư

vậy.

Nếubạnđãquenvớibộcơngcụcủatrangwebnào,hãythườngxunsửdụng.

Đâychínhlàmộttrongnhữngbíquyếtgiúpbạntránhđượcnhữngcúđánhcủathị

trường.

Sứcmạnhcủanhữngcơngcụ

Chắccácbạncònnhớ,khinhắcđếnsứcmạnhcủanhữngcơngcụnàytrongcác

chương trước, tơi có nói rằng những cơng cụ này mới được cung cấp miễn phí

trongthờigiangầnđây.Thựctế,chúngmớichỉthựcsựđượcứngdụngvàilầnvà

chúngđãcứutơithốtkhỏivụ“đắmtàu”nhưrấtnhiềungườikhácvàonăm2000

vànhữnglầnsauđó.Nhưngchỉđếnkhicácdữliệuphântíchtàichínhđượcđưa

lênmạngInternet,nhữngcơngcụnàymớithựcsựđượccácnhàđầutưnhỏlẻsử

dụngvớitấtcảtínhnăngcủanó.Lợiíchtolớncáccơngcụnàymanglạilàgiúp

chúngta,nhữngnhàđầutưnhỏ,khơngcònphảilàmnhữngphéptốnphứctạpnữa.

Máytínhsẽlàmthaychúngta,sauđótựđộngxâydựngđồthịtừnhữngdữliệuđã

tínhtốn.Trướcđây,chúngtacóthểphảimấthànggiờđểtínhtốnthìbâygiờchỉ

mất vài giây. Thay vì phải tính tốn từng thay đổi nhỏ trong các giao dịch trong

ngàyrồisauđóđưavàobiểuđồcủamộtloạichứngkhốnvàtiếptụclặplạiquy

trìnhđóvớitừngloạichứngkhốnchúngtaquantâm,giờđâychúngtachỉcầnđể

chomáytínhtựđộngthựchiệntấtcả.Nhữnggìchúngtacầnhọclàđọchiểukết

quả.

Támnămtrướcđây,tơitừngphảilàmtấtcảnhữngcơngđoạnnàyvàchỉdừng

lạichođếnkhicáccơngcụxuấthiệntrênInternet.Mộtngườibạnkhuntơinên

thửthayđổi,vàtơithamgiamộtkhốhọc.Tơithậtsựthíchthúvớinhữnggìhọc

được.Banđầu,nhữngcơngcụnàykhơngđemlạihiệuquảrõrệt.Nhưngngaysau

đó, những loại chứng khốn tơi mua đều lên giá. Vào tháng Tám năm 1999, nhờ

nhữngcơngcụnày,tơibiếtnênrútkhỏithịtrường.Sauđóthịtrườngcổphiếusụt

giảmmạnhvàtơikhơngmấttiềnnhưnhiềungườikhác.Mọiquyếtđịnhtơiđưara

đềurấthợplývềthờigian.Sauđó,vàotháng10năm1999,nhữngcơngcụnàylại

chotơibiếtnhữngnhàđầutưlớnđangtrởlại.Vàtơicũngđầutưtrởlạivàonhững

cổphiếuhọmua.Sauđó,bảnthântơicũngngạcnhiênkhichứngkiếnthịtrường

tănglênliêntục,bấtchấpnhữnglờicảnhbáovềmộtsựcốsậpsànvàmột“trận



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



quyếtchiếncuốicùng”trênsànchứngkhốnsẽxảyravàothángMộtnăm2000.

Tơikhơnghềlosợnhữnglờicảnhbảođó.Nhữngdữliệuchothấycácnhàđầutư

lớn đang đổ tiền vào loại chứng khốn tơi nắm giữ. Sau đó, vào tháng Ba năm

2000, cáccơngcụlại chothấycácnhà đầutưlớnđangrútdầnvốn rakhỏicác

cơngtyđó.Nhậnthấyđâylàthờiđiểmchínmuồi,tơibánhếttấtcảcổphiếuđang

nắmgiữvàrồimộtlầnnữangạcnhiênchứngkiếnthịtrườngsụpđổnhanhchóng.

Khibạnvượtquanhữngcơnsụtgiảmtrầmtrọngnhưtronggiaiđoạn2000-2003

màkhơngđểmấtmộtđồngxunàotrongkhitấtcảnhữngngườixungquanhđềuthua

lỗthìbạnsẽtinchắcrằngnhữngcơngcụnàyhỗtrợrấtđắclựcchonhữngnhàđầu

tưnhỏtntheoQuytắcsố1.

Mộthọcviêncủatơiđặtracâuhỏi:“Vậynhàquảnlýquỹcónhữngcơngcụ

nàyhaykhơng?Nếucóvàchúnghoạtđộngtốtthìtạisaoơngtalạikhiếntơimất

mộtnửasốtiềntừnăm2000đếnnăm2003?”Mộtcâuhỏirấthay.Chắcchắncác

nhàquảnlýquỹcủabạncótrongtaynhữngcơngcụnày.Chúngđượcxâydựngcho

nhữngngườinhươngta,chắcbạncònnhớđiềunày.Nhưtơinóiởchươngtrước,

bạnđừngbaogiờlầmtưởngrằngnhữngcơngcụkỳdiệunàyđượcthiếtkếracho

tơivàbạn.Đólàmộtthựctế.Tuynhiên,điềutrớtrêulànhữngngườiđầutưnhỏ

lạicóthểsửdụngchúngtốthơncácnhàđầutưchunnghiệp.

Trongchươngtrước,tơiđãđềcậpđếnvấnđềcủacácnhàđầutưlớn:họphải

quảnlýmộtkhoảntiềnqlớn,tớimứcbảnthânhọtrởthànhnhữngcơngcụthị

trường. Họ sẽ phải dùng hàng triệu đơ-la đầu tư vào một loại chứng khốn nhất

định để có thể bẻ lái các cơng cụ thị trường, từ chỗ nói “bán” sang nói “mua”.

Chínhtrongqtrìnhdịchchuyểnhàngtriệu,thậmchílàhàngtỷđơ-la,nhàquảnlý

quỹthayđổinhữngtínhiệumàcáccơngcụđưara.Chắchẳnbạncũnghiểurằng

rấtkhóđểtheodõivàtìmracácchỉdẫntừnhữngcơngcụkhichínhbạnlàngười

tạoramọitínhiệuvàchỉdẫnthịtrường.Nếunhưnhàquảnlýquỹbắtđầumuavào

(nhớrằngơngtamấthàngtuầnđểhồntấtmỗivụmuabán),cáctínhiệubắtđầu

thayđổi.Nhưngnếuơngtađợichođếnkhicáccơngcụchoơngtabiếtrằngcần

phảimuavàothìlúcđóđãqmuộnbởivìơngtasẽmấtrấtnhiềuthờigianđểdi

chuyển cả khoản tiền lớn như vậy. Đến khi hồn thành việc mua vào thì những

ngườiđitrướcơngta,nhữngngườitạoratínhiệuthịtrườngmàcáccơngcụnhanh

chóngnắmbắtvàphảnánhlại,đãbắtđầubánravàthulợinhuận.

Nếuvẫncònnghingờvềđiềunày,bạncóthểkiểmchứnglạibằngcáchthửđầu

tư50.000đơ-lavàomộtcổphiếucókhốilượnggiaodịchkhoảng50.000cổphiếu

mộtngàyvàmứcgiá10xumộtcổphiếu.Bạnhãymua500.000cổphiếuvàchờ

xemtínhiệucáccơngcụđưarathayđổinhưthếnào.Bạnsẽthấyrằngtấtcảcác



Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Chộp lấy cây gậy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×