Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Nắm bắt thời điểm thích hợp

 Nắm bắt thời điểm thích hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lợithếkhótincủaviệckhơngbaogiờbáncổphiếu

Đâylàlýdonhữngngườigiàunhấttrênthếgiớilnlàchủcáccơngty.Các

cơngtykiếmtiềnnhanhhơnbấtcứhoạtđộngnàokhácbởivìhàngnămhọkhơng

phảitìmmộtnơimớiđểtáiđầutư.Nếuchúngtakhơngthuđượctỷsuấtlợinhuận

15%mỗinămtừmộtcơngtytuyệtvời,thìchúngtacóthểkiếmđượcởđâukhác?

Chúngtacóthểđầutưvàocơngtynàotốthơnmộtcơngtymỗinămđemlạikhoản

lợinhuận15%hoặccaohơnkhơng?Khơngcólợinhuậnnàotốthơn,điềunàylàlý

dotạisaodùngkhoảnlợinhuậnkiếmđượctừhoạtđộngđầutưcủachúngtađể

đầutưtiếp(hơnlàrúttiềnra)làcáchthứcthíchhợpđểtrởnêncựckỳgiàucó.

Điềunàylàđúngdùchúngtacónghỉhưuhaykhơng.

Đểcóthểtáiđầutưkhoảnlợinhuậnhàngnămvàtiếptụcgiatănglượngtiền

vớitỷsuất15%mỗinămhoặchơn,nhàđầutưtheoQuytắcsố1cầnđầutưvào

mộtcơngtytuyệtvời.Điềuđócónghĩarằng,ítnhấtvềmặtlýthuyết,chúngtachỉ

nắmmộtsốcơngtytuyệtvời,muacổphiếucủahọvớimứcgiáhấpdẫn,chúngta

chắcchắnsẽgiàu.

Lnghinhớrằngmộtcơngtytuyệtvờibaogồmlợithếcạnhtranh,xahơnnữa

làsựhiểubiếtvềkhảnăngdựđốn.Nếucơngtykhơngthểdựđốnđược,cólẽ

lợithếcạnhtranhđãbịphábỏ.Trongtrườnghợpđó,cơngtykhơngcònlàcơngty

tuyệtvờinữavàchúngtasẽbánnó.

Sựthậtlànhữngngườigiàunhấttrênthếgiớikiếmđượctiềntừnhữngcơngty

tăngtrưởngtàisảncủachínhnó.Trongdanhsáchnhữngngườigiàunhấttrênthế

giới được đăng trên tạp chí Forbes năm 2004, người giàu nhất về lĩnh vực bất

động sản không xuất hiện trước vị trí thứ 34, trong khi người tiếp theo, Donald,

xuấthiệnởvịtrí78.Nhữngngườitrongdanhsáchnàylàmtăngtàisảncủahọtừ

hoạtđộngkinhdoanh.Danhsách10ngườiđứngđầutạodựngtàisảntrongnhững

lĩnh vực như: Cơng nghệ (Microsoft và Oracle, đứng vị trí thứ nhất và thứ năm

tươngứng;hệthốngbánlẻ,(Wal-Mart,vịtrítừthứsáuđếnthứ10);thựcphẩm(vị

tríthứba);dầuvàga(vịtríthứtư);đầutưchứngkhốn(WarrenBuffettởvịtrí

thứhai)…

Mộtcơngtycótỷlệtăngtrưởngtiềnmặtlớn,theocáchnóicủaAlbertEinstein

(khiđềcậpđếntỷsuấtlợinhuậngộp),là“lựclượngquyềnthếnhấttrênthếgiới”.

Vídụ,chúngtamuaApolloGrouptrongnăm2000vớimứcgiáhấpdẫn:10

đơ-lamộtcổphiếu.Cuốinăm2004,ApolloGroupcótỷlệtăngtrưởnglợinhuận

trên300%vàchúngtakhơngrútmộtđồngvốnnàorađểsửdụngvàobấtcứmục

đíchnàokhác.ChúngtađầutưtấtcảtiềnvàocơngtyvàtiếptụctănglượngtiềnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comlên trên mức 15% mỗi năm. Trước năm 2020, nếu Apollo có thể giữ được mức

tăngtrưởngnày,lợinhuậntáiđầutưcủachúngtasẽtăng7000%.

Giámộtcổphiếucóthểtăngtừ10đơ-lalên1.000đơ-lakhơng?Cáccơngty

hiếmkhiđểgiácổphiếulêntới1.000đơ-la.BerkshireHathaway,tờWashington

Postvàmộtsốcơngtykhácđãlàmvậy,nhưngkhơngnhiều.Bởivìgiácổphiếu

càngcaocàngkhótìmđượcngườimua(hầuhếtmọingườiđềudèdặtkhiphảitrả

nhiềutiềnchomộtcổphiếu).CổphiếuhạngAcủaBerkShireHathawayhiệnnay

đượcđịnhgiátrên80.000đơ-lamộtcổphiếu.Buffettchủđịnhđầutưtiềnvàođó

nhằmngăncảnrấtnhiềugiaodịchđốivớiloạicổphiếunày.

Cáccơngtygiữgiácổphiếukhơngvượtmức80đơ-labằngcáchtáchmộtcổ

phiếubanđầuthànhhaicổphiếuvàothờiđiểmmứcgiátănggấpbalầnhoặccao

hơn.Giácủamỗicổphiếumớibằngmộtnửagiácổphiếubanđầu.Vídụ,nếugiá

cổphiếulà100đơ-la,haicổphiếugiá50đơ-lasẽthaythếchomộtcổphiếugiá

100đơ-lavàlúcnàytơisẽcógiátrịcổphiếulà100đơ-la,nhưngbâygiờtơicó

haicổphiếugiaodịchởmứcgiá50đơ-lamỗicổphiếu.Nghiệpvụnàygọilàtách

cổphiếuvànóđượcthựchiệnthườngxun.Dođó,10nămsau,kểtừbâygiờ,

chúngtacóthểsẽkhơngcómộtcổphiếutrịgiá1.000đơ-la.Đơngiảnhơn,với

mỗicổphiếubanđầu,chúngtasẽcó50cổphiếutrịgiá20đơ-la,giátrịtổngcộng

là1.000đơ-la.

Giảsửchúngtavềhưuởthờiđiểmđó.Lúcđólànăm2020,vàgiảsửApollo

vẫntăngtrưởngđều,ổnđịnhvàcóthểdựđốnđược,chúngtacóthểbáncơngty

từngmuavớigiá10đơ-lamộtcổphiếutrongnăm2000ởmức1.000đơ-lamộtcổ

phiếu.Tỷsuấtlợinhuậnlà25%mỗinăm.Nếuchúngtađầutư10.000đơ-lavào

TậpđồnApollotrongnăm2000,bâygiờchúngtacó1triệuđơ-la.Những1triệu

đơ-la!Liệuviệcrúttiềnravàlấy1triệuđơ-lađóđểsốngtrongthờigiannghỉhưu

cótốthơnkhơng?Haychúngtalàmmộtviệckhácvớisốtiềnđó?Đâulàcáchtốt

nhất-antồnnhấtđểnghỉhưu?

Nếuởbấtcứthờiđiểmnàotrong20năm,Apollotrởthànhmộtcơngtykinh

doanhkémhơnvàcổphiếuđượcđịnhgiáqcao,chúngtasẽbánnóvàsẽkhơng

đầutưtiếpchođếnkhitìnhhìnhđượccảithiện.Trongtrườnghợpđó,khoảntiền

sẽđượcđầutưvàomộtvàicơngtytốtkhácvớimộtmứcgiáhấpdẫn.Trênthực

tế,rấtítcơngtycóthểduytrìhoạtđộngtốttrongsuốt20năm.Tráilại,đốivớinhà

đầutưtheoQuytắcsố1,cácsốliệuphảităngnhưnhaudùhọnóivềmộtcơngty

trong20nămhaymộtvàicơngtytrong20năm.Nếutỷsuấtlợinhuậnhàngnăm

bìnhqnlà25%trong20nămnghecóvẻcaothìchúngtasẽsửdụngnó.Đólàtỷ

suấtlợinhuậnbìnhqncủaBuffetttrong50nămquavàchúngta,cácnhàđầutưTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnhỏlẻtheoQuytắcsố1,cónhiềuthuậnlợihơnBuffett,điềunàybùđắpchosự

thiếuhụttàinăngcủachúngta.Chúngtakhơngnêntrơngđợitỷsuấtlợinhuận25%

mỗinămtrong20năm.Đừngbậntâmnếukhơngcóđượcđiềuđó.Bạncócầnmột

vàibằngchứnghaykhơng?Hãyxemxétcáccâuchuyệnthựctếsauvềcáccơngty

tuyệtvờimàgiácổphiếucủachúngtănglênnhưsau:

•Walgreens:Từ50xutănglên48đơ-la(từ1978đến2002).

•Wal-Mart:Từ20xutănglên64đơ-la(từ1975đến2000).

•Dell:Từ4xutănglên42đơ-la(từ1989đến1999).

•Amgen:Từ10xutănglên72đơ-la(từ1985đến2001).

Giá cổ phiếu của những cơng ty này (và nhiều cơng ty khác) tăng bình qn

25%mỗinămtrong20nămhoặclâuhơn.Trong10nămqua,giácổphiếucủaTập

đồnApollotăngtừ(1đơ-lađến80đơ-la),WholeFoods(6đơ-lađến120đơ-la),

Toll Brothers (4 đô-la đến 48 đô-la), Urbar Outptters (1 đô-la đến 50 đơ-la),

ChicosFashion(20đơ-lađến35đơ-la),BedBath&Beyond(3đơ-lađến46đơla),vàgiácổphiếucủanhiềucơngtykháctăng25%hoặchơn.10.000đơ-lađầu

tưvàobấtkỳcơngtynàohoặctồnbộtrongnhómđầu(từWalgreensđếnAmgen)

bâygiờcógiátrịtrên1triệuđơ-la.10nghìnđơ-lađầutưvàobấtkỳhoặctấtcả

cáccơngtytrongnhóm2(từApollođếnBedBath&Beyond)bâygiờđánggiá

hơn100.000đơ-lamặcdùchúngđãtrảiquamộttrongthờikỳsuygiảmtồitệnhất

tronglịchsử.

Haicáchnghỉhưu

Chúngtacóthểnghỉhưutheohaicách:BáncổphiếuApollo(trịgiákhoảng1

triệuđơ-la)vàsửdụngkhoảntiềnnàyđểhồntấtnhữngkhoảnthanhtốnthếchấp,

dulịchthếgiới,vàthămnombọntrẻhoặcchúngtacóthểđầutưlâudàivàocơng

tynàyvàkiếmtiềntừkhoảnlợitứctrênvốnhàngnămđểsốngtrongthờikỳnghỉ

hưu.Cáchnàotốthơn?

Tìnhhuống1:BántấtcảcổphiếuApollo.Khichúngtabáncổphiếu,chúngta

sẽnộpthuếlợinhuậndàihạnvàcuốicùngcònkhoảng850.000đơ-la.Sauđó,tơi

giảsửmỗinămđầutưvàotráiphiếuchínhphủvớilãisuất4%vàchúngtasẽcòn

30.000đơ-lasauthuếđểsống.

ĐâylàcáchkiếmtiềncủamộtsốngườikhơngtheoQuytắcsố1.

KhichúngtatheoQuytắcsố1,chúngtabiếtrằngmìnhcóthểđầutưtiềnlươngTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comhưumàkhơngsợthualỗ.VậytạisaochúngtabántồnbộcổphiếutrongkhiTập

đồnvẫnhoạtđộngtốtvàđượcđịnhgiáthấphơngiátrịthực?Tạisaokhơngđể

mộttriệuđơ-lađótăng15%vàsốngbằnglợinhuậnhàngnăm?CổphiếuApollo

sẽtiếptụctăngcùngvớităngtrưởngvốncổphần.Tăngtrưởngvốncổphầnđạt

15%mỗinăm,dođócuốinămgiátrịcổphiếucủaApollosẽtăng15%,ítnhấtlà

trênlýthuyết.Chúngtacóthểkiếmđược15%hoặchơnởđâukhác?Tấtnhiênlà

khơngphảitừtráiphiếuchínhphủ!

Rõràng,điềunàydựatrêngiảđịnhthịtrườngđịnhgiáđúng.Nhưchúngtabiết

thìkhơngphảilúcnàocũngvậy.Trênthịtrường,giácổphiếuApollocóthểcao

hoặcthấphơnnhiềusovớimứctăng15%chúngtamongđợi.Đốivớingườivề

hưu,giálênhoặcxuốngcóthểtạoracúsốctâmlý.Tơisẽchỉchobạncáchgiải

quyếtvấnđềnàytrongchươngsau.Tuynhiên,hãygiảsửrằngthịtrườngđịnhgiá

đúng.

Tình huống 2: Chỉ bán một số cổ phiếu để có tiền chi tiêu, và giữ cổ phiếu

Apollođểtăngsốtiềncủachúngta.Ởgiaiđoạnđầunăm,chúngtacó1triệuđơ-la

cổphiếucủaApollovànótiếptụctăngtrưởngởmức15%.Dođó,vàocuốinăm,

chúngtacó1,15triệuđơ-lacổphiếuApollo.Nếuchỉbánphầnlợinhuậntrênvốn

củanămđó,haylượngcổphiếutrịgiá150.000đơ-la,vànộpthuếlợinhuậndài

hạnlà15%,chúngtacó128.000đơ-lasauthuế.

Haitìnhhuốngđềudựatrêncùngmộtlượngtiềnbanđầu,nhưngkếtquảhồn

tồnkhácnhau.Vớicùngmộtkhoảnlươnghưuởmứckhởiđiểm(1triệuđơ-lacổ

phiếu),nhàđầutưtheoQuytắcsố1kiếmđược10.000đơ-lamỗithángtrongkhi

nhàtriệuphúkhác(ngườibáncổphiếuApollovàmuatráiphiếuchínhphủ)chỉ

kiếmđược1.500đơ-lamỗitháng.

VídụnàynêulênmộttrongnhữnglợiíchlớnvàtuyệtvờicủađầutưtheoQuy

tắcsố1:Sauvàinăm,mộtcơngtyhoạtđộngtốtsẽlàmtănglượngtiềncủachúng

ta-baogồmlợinhuậntrênvốnvớitỷsuấtlợinhuậnlớnnhưvậy,thậmchíbắtđầu

vớivốnđầutưnhỏ,chúngtasẽcóthểkiếmđượcrấtnhiềutiềntừkhoảnđầutư

trongngắnhạn.

Hãysuynghĩxemchúngtađượclợigìkhisởhữumộtcănhộhồnhảo.Saukhi

tơitrảtấtcảchiphíquảnlý,chiphíduytrì,bảohiểmvàthếchấp,sốtiềncònlại

là phần để tơi chi tiêu. Số tiền đó tương đương với mức thu nhập khi làm việc

trongmộtcơngty.Nhưngtơikhơngdễdàngtáiđầutưsốtiềnnày.Tơiphảitìmmột

khoảnđầutưbấtđộngsảnkhác.Tơiphảilàmviệcnàybằngtồnbộlợinhuậnthu

được.Mặtkhác,mộtcơngtytốtsẽtáiđầutưlợinhuậngiúptơivàtănglợinhuậnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comtrênkhoảnđầutưđó.

Bạncóthểtưởngtượngrằngchỉnghỉngơilúcvềhưuvàtheodõikhoảnđầutư

10.000đơ-la20nămtrướcđâysẽđemlạichobạn150.000đơ-lamỗinămkhơng?

Mộtthờikỳnghỉhưusungtúc.

Hiện nay, nhiều cơng ty gặp nhiều khó khăn trong việc tái đầu tư để duy trì

ROICcao,khicácđốithủcạnhtranhbiếtcáchvượtquađượclợithếcạnhtranh

của các cơng ty đó, khi những phát minh mới tấn cơng tồn bộ các ngành cơng

nghiệpvàchiếntranh,khủnghoảngkinhtếcóthểlàmchothịtrườngtrởnênchao

đảo. Do đó, sống sung túc khi nghỉ hưu chỉ với một công ty tuyệt vời là một hy

vọngchứkhơngphảilàýtưởngkhóthựchiện.Chúngtasẽlàmgì?

Câutrảlờilà:Bán.

Vâng,đơikhi,cónhữngthờiđiểmthíchhợpđểbán.Nhưngđólàkhinào?

Thờiđiểmbán

Cóhaithờiđiểmđểbánra:

1.Khicơngtychấmdứtthờikỳthịnhvượng

2.Khigiátrịthịtrườngởtrênmứcgiátrịthực.

1.Cơngtychấmdứtthờikỳthịnhvượng

Một cơng ty được xem là “tuyệt vời” là cơng ty chúng ta muốn sở hữu nó.

Chúngtahiểuvềcơngtyđó,nócólợithếvềtăngtrưởngổnđịnh,cókhảnăngdự

đốnđượctươnglai,vàcóđộingũquảnlýtốt.Mộtcơngtytốtcóxuhướngtiếp

tụchoạtđộnghiệuquả.Nóicáchkhác,nósẽduytrìhoạtđộngtốtvĩnhviễn.Cóhai

lýdomộtkhiếncơngtycóthểthayđổitừtìnhtrạnghoạtđộngtốtsangkhơngtốt:

(1)sựtấncơngtừbênngồivà/hoặc(2)cónộigiánbêntrong.

Sựtấncơngtừbênngồiđếntừđốithủcạnhtranhsẽđedoạcơngty.Điềuđó

cóthểxảyrabởivìbộmáyquảnlýcủacơngtykhơngbảovệđượclợithếcạnh

tranhđồngthờiđốithủđãlàmchosảnphẩmcủacơngtytrởnênlỗithời.Điềunày

cũngnhưnhữnggìđiềuxảyravớichiếcmáychữkhicácphầnmềmxửlývănbản

xuấthiện;haytươngtựnhưngànhđườngsắtkhơngthểcạnhtranhvớingànhhàng

khơng;tươngtựnhưDVDthaythếVideo,CDthaythếbăngcasset,nhạctrựctuyến

thaythếnhữngcửahàngbánđĩanhạctruyềnthống.Sựtấncơngtừbênngồixảyra

mọilúc.ĐâylàmộttrongnhữnglýdotạisaochúngtaphảihiểucơngtychúngtaTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comsởhữuvàtạisaochúngtađòihỏicơngtyphảicólợithếcạnhtranhlâudài-theo

địnhnghĩa,lợithếđóbảovệcơngtytrướcsựtấncơngbênngồi.

Nội gián bên trong khó phát hiện hơn. Nội gián bên trong có thể là CEO đã

dịchchuyểnlợiíchtừbạnsangphíaơngta.Điềunàydiễnraphổbiếnvìnhững

CEOcủacáccơngtythànhcơngthườngthíchpháttriểncơngtyhơnlàmđiềugìđó

phùhợpvớilợiíchcủachủsởhữu.

Trênthựctế,mọicơngtyđềutăngchíphípháttriển.CEOlạikhơngthểtáiđầu

tư lợi nhuận của chúng ta vào công ty bằng ROIC tuyệt vời chúng ta đang kiếm

được. Ông ta chi nhiều hơn cho quảng cáo nhưng vẫn không kiếm được nhiều

khách hàng thời điểm đó. Là chủ sở hữu, chúng ta muốn ông ta trả lại tiền cho

chúng ta nhiều hơn. Nếu ơng ta làm điều đó, chúng ta sẽ rất sung sướng bởi vì

chúngtacóthểđầutưvàomộtcơngtykháctăngtrưởngnhanhhơn.

NhưngvịCEOcủachúngtacóthểkhơngnhìnnhậnviệcnàytheocáchđó.Ơng

talạinghĩ,“Ồ,sẽtốthơnnhiềukhirúttiềnthặngdưravàmuatấtcảnhữngcơngty

khácthayvìtrảchochủsởhữu”.ĐốivớirấtnhiềuCEO,việcmuacơngtysẽthú

vịhơnnhiềusovớitròchơigơn.Chúngtacóthểtáiđầutưnhữngkhoảntiềnthặng

dưvàomộtcơngtyđemlạitỷsuấtlợinhuận15%mỗinăm.Thayvàođó,những

CEOnộigiánbêntronglừadốichúngtađểlàmvừalòngnhữngngườibạncủahọ.

Nhữngvấnđềvềsựtấncơngtừbênngồivànộigiánbêntrongđềuđượcthể

hiệnquanămchỉsốtăngtrưởngchủyếu.Nếunămchỉsốtăngtrưởngnàykhơngđủ

tốtđểtiếptụcgiữcổphầnthìhãybáncổphầnđi.

2.Giáthịtrườngcaohơngiátrịthực

Đâylàđiềuchúngtamuốn.Chúng tamuaTậpđồnApollotrongnăm2000.

Khiấythịtrườnguthíchngànhcơngnghệvàđịnhgiáthấpcáccơngtygiáodục

thuầnt.Giácổphiếugiảm75%sovớigiátrịthực.Chúngtamuacổphiếu.Cơng

tynàytiếptụctăngtrưởngvàcuốicùng,thịtrưởngbắtđầunhậnrasailầmtrong

việcđịnhgiácổphiếunày,dođógiábắtđầutăngvàtăngliêntục.Trongvòngbốn

năm,giácủacơngtyđãcaohơngiátrịthựccủanó.

Điều gì sẽ xảy ra? Cơng ty này vẫn tăng trưởng tốt. Doanh thu, EPS, vốn cổ

phầnvàdòngtiềnđềutăngtrưởngổnđịnh.ROICvẫncaovàổnđịnh.Chúngtacó

nêngiữnókhơng?Thờigiangiữcổphiếunàycólàvĩnhviễnkhơng?

TậpđồnApollotiếptụclàmộtvídụtốt;dovậy,hãyđềcậpđếnnó.Trong

năm2004,TậpđồnApollođượcđịnhgiáởmức95đơ-lamộtcổphiếu.ChúngtaTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.commua với giá 40 đơ-la và biên độ an tồn là 20 đơ-la. Vậy giá trị thực hiện nay

(năm2004)làbaonhiêu?

Cơngtyđangpháttriển,dođó,chúngtaphảitínhtốnlạigiátrịthực.Mộtlần

nữa,giốngnhưlàmmộtchiếcbánh,chúngtaphảitrộncácngunliệuvớinhau.

Dướiđâylànhữngsốliệucầnthuthậptừnhữngtrangwebtàichính:

•EPS,2004TTM(12thánggầnnhất):0,90đơ-la.

•TỷlệtăngtrưởngEPSđượccácnhàphântíchdựđốn:23%.

•PEqkhứ:62.

•Giáthịtrường:95đơ-la.

Bâygiờđãcócácngunliệucầnthiết,chúngtahãytínhtốntỷlệtăngtrưởng

EPSbằngcáchxemxétnămtỷlệtăngtrưởngchủyếu.Khithựchiệnviệcđó,tơi

nhậnthấyrằngdựđốntỷlệtăngtrưởngEPScủacácnhàphântíchlà23%cóvẻ

rấttốt.Điềunàycónghĩalàcóbalầngấpđơitrong10năm(72chia23).Dođó,

EPSởmức0,90,balầngấpđơisẽlàkhoảng7đơ-latrong10năm.PEqkhứ

khácao,dođó,chúngtasẽápdụngQuytắcsố1.PEmặcđịnhgấphailầntỷlệ

tăngtrưởng:2x23=46.Điềunàylàmgiátươnglaicủacổphiếulà320đơ-la

hoặctươngđươngvàkhigiátrịthựclnbằng1/4giátươnglai.Giátrịthựclà80

đơ-la.

Đólàcáchtínhnhanhvàgầnđúngđểgiảiquyếtbàitốnnày.

Bạn có để ý rằng số liệu của Apollo cũng giống như số liệu của Harley Davidsontrongnăm2000?Chỉlàmộtsựtrùnghợp?Nhữngcơngtytăngtrưởng

nhanhcóthểduytrìtỷlệkhoảng24%vàbằngviệctáchcổphiếunhiềulần,chúng

cóthểgiữEPSgiảmxuốngkhoảng1đơ-la.Rấtnhiềucơngtylàmnhưvậy,vìvậy,

nhữngsốliệunàytrởthànhconsốhấpdẫnđốivớicácnhàđầutưlớn.

Rõràng,nếumuốntínhtốnchínhxácnhất,chúngtacóthểsửdụngcơngthức

trongExcelhoặcsửdụngcơngthứctrêntrangwebcủatơi.Nhưngcórấtnhiềunhà

đầutưkhơngsửdụngbảngtínhđểtínhtốnchínhxáckếtquả.Họcóthểtínhnhẩm

nhanhtừnhữngsốliệuthơvàbiếtngaynhữngsốliệuthơnàynóilênđiềugì.

Thơngthườngđặcbiệttrongthịtrườngnày,thờigianmộtcơngtyđượcđịnhgiá

gầnvớigiátrịthựclàkhinhữngơnglớn(nhữngnhàđầutưtheotổchức)bắtđầu

thulợinhuận.Họcũngcóthểthựchiệnnhữngphéptínhnày.HọphảixửlýmộtsốTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comvấnđề:mộtbáocáophântíchtiêucực,bàibáoxấu,mộtdựánbịbỏqua,hoặc

đangởtronggiaiđoạnthựchiệnvàbắtđầugiảmlợinhuận.Đừngcốgắngtìmhiểu

tạisaohọquyếtđịnhbán.Cóthểcólýdohoặckhơngcólýdonàocảvàsauđó,

nhữngnhàđầutưtổchứckháccũngbắtđầubánra.Đốivớichúngta,từthờiđiểm

đótrởđi,chúngtatrơngđợimộtcơhộitốthơnđểđầutưvớimộtbiênđộantồn

lớnhơnrấtnhiều.

TrêntrangwebcủatơibạncóthểtínhtốngiátươnglaicủacổphiếuApollo,

giátrịthựcvàbiênđộantồnhiệnnaybằngcáchthựchiệnnhữngbướcsau:

1.Mởbảngtính“StickervàMOS”

2.Nhậpgiátrị“EPS”:0,9đơ-la.

3.Tronghộp“GrowthRate”(Tỷlệtăngtrưởng)nhậptỷlệ23%.

4.Tronghộp“PE”:nhập46(khigấpđơitỷlệtăngtrưởngthìgiátrịnàythấp

hơnPEqkhứ).

5.Tronghộp“Years”(Năm):nhậpgiátrị10.

6.Tronghộp“Minumumacceptablerateofreturn”(tỷsuấtlợinhuậntốithiểu

cóthểchấpnhậnđược)nhập:15%.

7.Nhấpchuột“Calculate”(Tínhtốn)sẽcóđượckếtquảsau:

a.Giátrịtươnglaicủamộtcổphiếutrong10nămtớilà360đơ-la.

b.Giátrịthựchiệnnaylà89đơ-la.

c.Biênđộantồnvềgiáhiệnnay(năm2004)là45đơ-la.

Giátrịthựchiệnnaylà89đơ-la,nhưnggiáthịtrườnglà95đơ-la.Tậpđồn

Apollođượcđịnhgiátrêngiátrịthựcvàbiênđộantồnlà45đơ-la.

Mặtkhác,sẽthậtngượngkhichúngtađãlàmtấtcảđểthâmnhậpvàoTậpđồn

Apollorồisauđấylạiquaylưngđi.Thayvìthế,saukhibán,chúngtasẽgiữTập

đồnApollotrêndanhsáchtheodõicủabạn.Nếunólạicómứcgiáhấpdẫnchúng

tacóthểmualại.

Danh sách theo dõi là nhóm cổ phiếu chúng ta đang xem xét. Khi thị trường

địnhgiáthấpmộtcôngtytrongdanhsáchnày,chúngtasẽmuavào!NếuphảibánTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comcơngtyrấttốtđó,chúngtađặtnólạivàodanhsáchxemxéttiếptụcđánhgiávề

biênđộantồn,muanólạikhimứcgiáđượcxácđịnhhợplý.

Nếucổ phiếu giảmđếnmứclạicó biênđộan tồnlớn,chúngtacóthểmua

Apollolạivàchờnótănggiá.LýdotơisửdụngTậpđồnApollolàmvídụlàvì

giácủanódiễnbiếntheohìnhvòngcung.Giácổphiếugiảmtừ95đơ-lavàogiữa

năm2004xuốngcòn65%vàotháng11cùngnăm.Nhưngchúngtaphảimuaởmức

giáđó(nhớrằngbiênđộantồnchúngtađãtínhtốnchoApollolà45đơ-la)?

Câuhỏimấuchốtlà:Khinàochúngtanênmualạicổphiếuởmứcgiáthấphơngiá

trịthực?Nếuchúngtacần50%biênđộantồnđểmuacổphiếutronggiaiđoạn

thứnhất,thìchúngtacóthểmualạivớiBiênđộantồnnhỏhơn(hẹphơn)khơng?

Câutrảlờiđốivớicâuhỏinàylàcó.

TrườnghợpngoạilệđốivớiMOSvềgiá

Nếucóhaicơngtynhưnhau,tơisẽkhơngchọnmuacơngtycóbiênđộantồn

vềgiácaohơn.Rõràng,tơisẽmuamộtcơngtymàtạiđótiềncủatơisẽtăngvới

tỷsuấtlớnnhất.Tạithờiđiểmnày,Apollocóbiênđộantồnvềgiálà30%.Trên

thựctế,khơngtồntạicơngtytốtnàođượcbánvớiMOS50%màchúngthựcsựcó

ýnghĩa(Meaning)đốivớitơi,đồngthờitơithíchbộmáyquảnlýởđóvàhơnnữa

cơngtynàycólợithếcạnhtranhlớn.

Khimuavàbánmộtcơngtymộtvàilần,bạnsẽnhậnthấyrằngbạncảmthấy

thoảimáikhiđầutưvàođóhơnnhữngcơngtykhácmàbạnkhơngbiếtnhiều.Tơi

nhậnthấymìnhlạiđầutưtrởlạinhữngcơngtyđãhiểurõkhithịtrườngđịnhgiá

chúngthấphơngiátrị:TậpđồnApollo,ChicosFashion,WholeFoods,HarleyDavidson,vànhữngcơngtyđángđầutưkhác.

LànhàđầutưtheoQuytắcsố1,chúngtasẽthíchthúvớiđiềuđó.Dođó,câu

trảlờilà:Đầutưvàonhữngcơngtychúngtahiểurõsẽtốthơn,thậmchí,nếubiên

độantồnkhơnglớnnhưchúngtamongmuốn.Nhưngnếuchúngtamuacổphiếu

banđầuvớibiênđộ50%.Sauđó,chúngtamualạicổphiếuđóvớilợinhuậntrên

vốnkiếmđượctừmứctănggiá.Đừngứngdụngngoạilệnàyđểmuacổphiếucủa

nhữngcơngtykhơngđảmbảoMOSucầu.Bạncóthểgặpkhókhănnếulàmđiều

này.

Sauđâytoisẽhướngdẫnbạncáchmualạimộtcơngty.Khichúngtamuốncó

MOS lớn (MOS = 50% giá trị thực) và khi chúng ta chắc chắn đúng thì giá cổ

phiếu sẽ tăng đến mức giá trị thực, nếu muốn mua lại cơng ty với lợi nhuận thu

đượctừvụmuabántrước,tơisẽmualạikhigiácủanógiảmtới20%dướigiátrị

thực. Các cơng ty lớn thường xun có thay đổi về giá đến 20%. Harley -Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comDavidsonđãtănggiálêntrênmứcgiátrịthựclà50đơ-latrướcthángMộtnăm

2002,dođótơiđãbánra.Sauđónógiảmhơn20%dướigiátrịthựctrướctháng

Mộtnăm2003.Thờicơđểnắmgiữcổphiếuđãđến.Năm2004,giácổphiếulên

tới62đơ-la,caohơngiátrịthựckhánhiều(vàtơilạibánđilầnnữa)vàsauđónó

giảmxuống45đơ-la,giảmhơn20%dướigiátrịthựcmộtlầnnữa.Thờicơmua

vàolạitới,vàtạithờiđiểmnàygiáHarleylà52đơ-la.Tơisẽgiữcổphiếunày

miễnlàHarleyđangtrongchukỳthíchhợptiếnđếngiátrịthực,(15%hoặcmứctỷ

suấtlợinhuậnhàngnămtốthơnnhưthơngthường).ChukỳthựctếcủaHarleysử

dụngcáchtiếpcậnnàylàgần40%mỗinăm.Đólàđiềucóthểxảyrakhibạntìm

kiếmmộtcơngtylớntheoQuytắcsố1vàbiếtkhinàomuavàovàkhinàobánra.

(Nếubạnđangnghĩrằngthuếđánhvàophầnlãilàmộtvấnđềcầnxemxét,hãygiữ

suynghĩnày.Tơisẽtìmhiểunhữngthơngtinvềthuếsauvàchứngminhchobạnsự

engạivềthuếcủamộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1.

Nếubạnđangmualạimộtcơngtytrướcđâybạnđãsởhữu,nhưngbâygiờbạn

đangchấpnhậnnóvớimộtbiênđộantồnthấphơn,hãyxemxétvấnđềnàykhi

bắtđầutìmkiếmnhữngmứcgiátốthơnđểmuanhữngcơngtybạnthích.Khibạn

bánmộtcơngtykhơngcònqtốt,đừngđưanóvàodanhsáchnhữngcơngtycần

xemxétvàhyvọngbạncóthểmualạingaykhicóthể.Hãynỗlựcđểtìmnhững

cơngtytuyệtvờikhácthoảmãnbốnchữM.Hãylàmbàitậpthựchànhvềvấnđề

này.Và,quantrọngnhất,đừngđánhmấtcáinhìncủamộtnhàđầutưtheoQuytắc

sốthứnhất.

Trên thực tế, hành động mua vào - bán ra này tương tự như một q trình tự

điềuchỉnh.Vìcơngtychúngtađầutưcómứcgiákémhấpdẫn,chúngtasẽchuyển

dòngvốnsangcổphiếucótỷsuấtlợinhuậntiềmnăngcaonhấtvớimứcrủirotiềm

năngthấpnhất

Loạibỏnghingờ

Phươngphápbánkhigiáthịtrườngbằnggiátrịthực,vàsauđó,mualạiởmức

giáthấphơngiátrịthực-biênđộantồnhẹphơnkhơngucầuchúngtacóđủtự

tinvềkhảnăngxácđịnhgiátrịthựcđúngngaytừđầu.Và,chúngtacóthểbắtđầu

dựđốndễdàng,hyvọngvàmongđợi.“Cơngtynàycóthựcsựđượcđịnhgiáở

mứchợplýkhơng?Cácnhàphântíchcódựđốnđúngvềtỷlệtăngtrưởngkhơng?

NếutơithayđổiPEmộtchútthìsao?Tơinênđợilâumộtchútvàgiữcơngtynày

khơng?”

Nóicáchkhác,giốngnhưthịtrường,chúngtabắtđầubịchiphốibởicảmxúc.

ĐiềunàykhơngtốtchonhàđầutưtheoQuytắcsố1.Chúngtaphảicócáchtốthơn

đểđưaraquyếtđịnhvàcảmthấythoảimáivềquyếtđịnhcủamình.TrongchươngTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comsauchúngtasẽhọccáchsửdụngnhữngcơngcụloạibỏnhữngyếutốcảmxúckhỏi

qtrìnhquyếtđịnhđầutư,giúpchúngtatránhnhữngsailầmrấtdễgặpphải.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Nắm bắt thời điểm thích hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×