Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Tính giá trị thực

 Tính giá trị thực

Tải bản đầy đủ - 0trang

nàyđềuđượcnghiêncứutrongcuốnsáchnày.Ràochắnđầutiênlàcầnhiểucơng

tycóđủýnghĩađốivớibạnđểđầutưlâudàihaykhơng.Thứhai,đảmbảorằng

cơngtycólợithếcạnhtranhtốtđểbạncóthểđưaradựđốntươngđốichínhxác

về tương lai dựa vào năm chỉ số tăng trưởng quan trọng trong q khứ. Thứ ba,

đảmbảorằngbạnthíchngườiquảnlý,bạnbiếtrằnganhtahaycơtasẽhànhđộng

nhưmộtchủsởhữulâudài.Vàràochắnthứtư-cóthểquantrọngnhất-làmua

cơngtyvớimộtbiênđộantồncao.Dođó,nếucóvấnđềgìxảyra,bạnsẽkhơng

bịthualỗ.NhữngràochắnnàylàbốnchữcáiM.ChúngtasẽhồnthiệnchữMthứ

tư,Biênđộantồn,hayMOS,trongchươngnày.Đểthựchiệnđiềunày,chúngta

phảitínhtốnchínhxácgiátrịthựccủacổphiếu.

Tơi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tìm giá trị thực mà khơng sử dụng máy tính.

MộtvàingườibạncủatơixâydựngbảngtínhgiátrịthựctheoQuytắcsố1vàđưa

lên trang web của tơi. Nếu bạn muốn, bạn có thể vào trang

www.ruleoneinvestor.com và sử dụng những bảng tính này. Sau các bước trong

quytrìnhtínhgiátrịthực(nơibạnthựchiệnnhữngbảngtínhtrêngiấyhoặctrong

đầu),tơi liệt kê quytrìnhtheotừng bướcđểsử dụngbảng tínhcủatơi.Nếu bạn

thíchthựchiệntrựctiếpvớicơngthức trênExcel,nhữngcơng thứcnày cũng có

sẵntrêntrangwebcủatơi.

Đểtìmragiátrịthực,chínhxácbạnphảibiếtbốnsốliệu-nhữngsốliệunày

sẽđượcsửdụngđểthựchiệnmộtvàiphéptínhquantrọng.Đầutiên,hãyđểtơichỉ

ravàgiảithíchnhữngsốliệuchúngtasẽđềcậptới-vàsauđó,tơisẽhướngdẫn

bạnlàmcáchnàođểtínhgiátrịthựctừnhữngsốliệuđó.

Tìmgiátrịthựccủacổphiếu

Đểtìmgiátrịthựccủacổphiếu,chúngtacầncóbốnsốliệu:

1.EPS(Lợinhuậntrênmỗicổphiếu)hiệnhành.

2.TỷlệtăngtrưởngEPSdựđốn(tươnglai).

3.PE(giá/thunhập)dựđốntrongtươnglai.

4.Tỷsuấtlợinhuậntốithiểuchấpnhậnđượctừkhoảnđầutưnày.

Tạisaolạicầnnhữngsốliệunày?Giátrịthựcđượctínhtốnkhibiếtlượng

tiềncơngtysẽkiếmđược.Lượngtiềncơngtykiếmđượcgọilàthunhập(hoặclợi

nhuận),vàlợinhuậnchínhxácchochủsởhữuđượcgọilàlợinhuậntrênmỗicổ

phiếu,hoặcEPS(Earningspershare).Dođó,đểcóthểbắtđầutínhtốnchúngtaTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comcầncầnbiếtEPStăngtrưởngnhưthếnàotrongtươnglai.Đặcbiệt,chúngtamuốn

biếtEPStăngtrưởngnhưthếnàotrong10nămtới.ĐểtìmraEPStươnglai,chúng

tacầncóhaisốliệu:EPShiệnhànhvàtỷlệtăngtrưởngEPSdựđốntrongtương

lai. Nhân EPS hiện hành với tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đốn trong tương lai 10

năm,chúngtacóEPStươnglaitrong10nămtới.

KhibiếtEPStươnglai,chúngtacũngcóthểtìmragiáthịtrườngcủacổphiếu

trong10nămtới.Phầntínhtốnnàyrấtdễ.Thịtrườngđịnhgiácơngtyquamột

vàiphépnhânvớiEPScủanó.PhépnhânnàyđượcgọilàchỉsốPE(giá/thunhập

-PriceperEarnings),hoặcchỉlà“PE”.ChúngtatìmraPEtươnglaitốtnhấtđể

sửdụng-tơisẽhướngdẫnbạncáchlàmtrongphầnsau-vàsauđó,nhânsốđó

vớiEPSđểđượcgiáthịtrườngtươnglaicủacơngtytrong10năm.

GiátrịthựccủabấtcứcơngtynàođượctínhdựatrênEPSvàPEtươnglaicủa

nó.Nóicáchkhác,nếuchúngtacóthểchỉraEPSvàPEtươnglaicủacơngtylà

baonhiêuthìchúngtacóthểnhânnhữngsốliệuđóvới(n)vàxácđịnhgiátương

laicủacơngtytrong10nămvàtừđóxácđịnhlạigiátrịthựchiệntạicủanó.

Nhậnđịnhchunglànếuchúngtabiếtgiáthịtrườngcủacơngtylàbaonhiêu

trongvòng10năm-haynếuchúngtacóquảcầuphalêvàcóthểnhìnthấyđiềugì

sẽxảyra.Nhưvậy,chúngtasẽdễdàngbiếtđượchiệntạinêntrảbaonhiêucho

cơngty.Chúngtachỉcầnbiếttỷsuấtlợinhuậntốithiểucóthểchấpnhậnhàngnăm.

Bạnnênnắmrõđiềunày.ĐốivớinhàđầutưtheoQuytắcsố1,tỷsuấtlợinhuận

tiếuthiểuchấpnhậnđượclà15%.

1.EPShiệnhành

Chúngtakhơngphảilàmbấtcứcơngviệctínhtốnphứctạpnàođểtìmđược

EPShiệnhànhvìnóđượcbáocáotronghầuhếttrangWebtàichínhvàdễdàng

lấyđược.

Bạn sẽ nhận thấy giá trị này còn được gọi là “TTM EPS” (Trailing Twelve

monthsEarningpershare-Thunhậptrênmỗicổphiếutrong12thánggầnnhất),

đượcsắpxếptheoEPS12thánggầnnhất.Thựctế,bạnsẽtìmthấy“TTM”trên

trang web tài chính, nó phản ánh số liệu được đo lường trong suốt bốn q tài

chính.TrênMSN,sốliệuEPShiệnhànhđượcđưaranhưsau:

2.TỷlệtăngtrưởngEPSdựđốn

SaukhitínhgiátrịEPS,chúngtasẽtínhsốliệuthứhai,tỷlệtăngtrưởngEPSTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comdự đốn. Có thể dự đoán tỷ lệ tăng trưởng EPS tương lai của một công ty bằng

cáchxemxéttỷlệtăngtrưởngquákhứ.Bâygiờlàphầnquantrọngnhưngkhôngdễ

tiếpthungaylậptức.Bốntrongnămchỉsốtăngtrưởngchủyếuchochúngtabiếttỷ

lệ tăng trưởng của một công ty trong quá khứ. Yếu tố tốt nhất để xác định tăng

trưởngEPSkhơngphảilàtỷlệtăngtrưởngEPSqkhứmàlàtỷlệtăngtrưởng

vốncổphầnqkhứ.Điềunàynghecóvẻkhóhiểuvàphảnkhoahọcnhưngchúng

tacầnnhớrằngsốliệuquantrọngnhấtđểlựachọntỷlệtăngtrưởngEPStươnglai

là tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần trong q khứ và khơng cần xem xét tỷ lệ tăng

trưởngtrongqkhứ.Tạisaolạinhưvậy?

Tómlại,qtrìnhấnđịnhmứcgiáhợplýnhưsau:

1.TăngEPShiệnhànhtheotỷlệtăngtrưởngEPSdựtínhtrong10nămđểdự

đốnEPStươnglai.

2. Nhân EPS tương lai với PE tương lai (tôi sẽ miêu tả việc tính tốn trong

phầnsau)đểdựđốngiáthịtrườngtươnglai.

3.Dựavàogiátrịtrườngtươnglaitheotỷsuấtlợinhuậnhàngnămtốithiểucó

thểchấpnhậnđượcđểtínhđượcgiátrịthực.

Quy tắc số 1 sử dụng số liệu 10 năm để dự đốn tương lai vì hai lý do đơn

giản:

1.Quyluật10-10:Chúngtakhơngmuacơngtytrongvòng10phútnếuchúng

takhơngsẵnsàngnắmgiữnótrong10năm.

2.Thựctế:20nămlàthờigianqxatrongtươnglaiđểđưarabấtkỳdựđốn

khảthinào,cònnămnămthìlạiqngắnđểcóthểxemxétmộtkhoảnđầutưdài

hạn.

Dođó,10nămlàkhoảngthờigianthíchhợp.

Đólàbởităngtrưởngvốncổphầntrongqkhứchothấycơngtycóthểtạora

khoảnthặngdưtiềnmặtmỗinămngàycànglớn.Nhữngkhoảnthặngdưtiềnmặt

nhưvậylàmchocơngtytrởnêncógiátrịhơnđốivớichủsởhữu.Bởivìgiátrị

thựccủamộtcơngtychỉlàtồnbộsốtiềnbạncóthểthuvềtừcơngtyquacác

năm.Hãynghĩđếnđiềunàyvìlýdothứhai:Nếubạnvừatrả100.000đơ-lađể

mua cổ phiếu của cơng ty Laundromat, nhưng cơng ty này khơng tạo ra thặng dư

chobạn,bạnsẽlàmgìđểthốtkhỏicơngtyđóvàkhơngdínhlíugìđếnnócả?

Khơngcógìđánggiá.Nhữnggìthuđượchồntồnbằng0.BởivìtấtcảthunhậpTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comtrênmỗicổphiếusẽđượcđầutưtrởlạivàocơngtyđểduytrìhoạtđộngcủacơng

ty.Nếuviệcđóvẫndiễnra,bạnsẽkhơngbaogiờchorằngđâylàmộtgiaodịchvơ

ích, đúng khơng? Mặt khác, nếu bạn trả 100.000 đô-la để mua cổ phần công ty

Laundramat,vàthuđược20.000đơ-lathặngdưtrongnămnay,điềuđócónghĩalà

vốncổphầntăngtrưởnglớntươngđươngmứcđó.Giátrịcủacơngtychắcchắn

tăng cùng với sự tăng lên trong giá trị vốn cổ phần. Một cơng ty đang tăng tiền

thặngdưvớitỷlệ20%mỗinămsẽđemlạinhiềutiềnhơnchochủsởhữu.Đólàlý

dovìsaoWarrenBuffettnóitrongbứcthưcủaơngviếtnăm2004rằngchỉsốthay

thếtốtnhấtchotăngtrưởnggiátrịthựclàtăngtrưởngvốncổphần.

Trongkhiưutiênvịtrísốmộtchovốncổphần(biếtrằngđólàchỉsốtốtnhất

vềtỷlệtăngtrưởngtươnglai),chúngtavẫnxemxéttồnbộcáctỷlệtăngtrưởng

đểtìmratỷlệtăngtrưởngEPSđượcdựđốnchínhxácnhất.Điềuchúngtatrơng

đợilàmứcđộtincậyvàtỷlệtăngtrưởngphùhợpmàcơngtycóthểđạtđược.

Nhưngnhớrằng,nếusốliệubạnquyếtđịnhchọnkhơngrõràng,bạnsẽtựcảmthấy

việcdựđốndựatrênrấtnhiềusốliệurấtphứctạp,vàcuốicùng,nókhơngphải

làcơngtynênsởhữu.Đặcbiệt,đốivớinhàđầutưmớibắtđầu,bạncầnkiênnhẫn

vàchờđợisốliệurõràngđểthựchiệncáccơngviệctiếptheo.

TrongChương6,tơiđãnóirằngsựtăngtrưởngvốncổphầntrongmộtcơngty

làđiềuchúngtamuốnthấyhơnbatỷlệtăngtrưởngchínhkhác(EPS,doanhthuvà

dòngtiền).Tạisaolạinhưvậy?Tỷlệtăngtrưởnggiátrịthực-giátrịcủacơngtydiễnbiếnsátnhấtvớitỷlệtăngtrưởngvốncổphầnbởivìtăngtrưởngvốncổphần

có được từ tăng trưởng dòng tiền thặng dư… và thặng dư tiền mặt tạo ra giá trị

cơngty.Điềunàylýgiảitạisaochúngtaưutiênxếpsốliệutăngtrưởngvốncổ

phầnlênđầukhidựđốntỷlệtăngtrưởngtươnglai.

Vìtỷlệtăngtrưởngdựđốnchomộtcơngtylàsốliệuthựcsựkhódựđốn

chínhxác,nênchúngtamuốncómộthướngdựđốntừbênthứhai.Đólàtìmhiểu

ýkiếncủacácnhàphântíchchunnghiệpvềtỷlệtăngtrưởngbìnhqncủacơng

ty.Ítnhấtmỗiq,cácnhàphântíchđưaradựđốnchínhxácnhấtcủahọvềtỷlệ

tăngtrưởngcủamộtcơngtychonămnămtiếptheo.Đâylàthơngtinquantrọngđối

vớicácnhàđầutư.Dođó,nólnlàthơngtinđượctìmkiếmnhiềutrênhầuhết

cáctrangwebtàichính.Hầuhếtmọingườicóthơngtinnàytừ:Zacks,mộtdịchvụ

thống kê dự đốn của những chun gia. Bạn có thể vào trang Zacks

(www.zacks.com)vàtrảphíđểcóthểxemcácdựđốnvềmộtcơngty.Hoặcbạn

cóthểxemnhữngdựđốntrungbình(tứclàkhơngphảitồnbộdanhsáchdựđốn

củacácnhàphântíchkhácnhau)củacácnhàphântíchtừtrangwebưathíchcủa

bạn.MSNMoneygọisốliệunày-là“earningsestimate”(thunhậpdựđốn)vàTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnóđượcmơtảnhưsau:

Cơngviệccủachúngtalàsosánhtỷlệtăngtrưởngtrongqkhứvớidựđốn

củacácchungiavềmứctăngtrưởngtươnglai.Nếuhaisốliệutăngtrưởngnày

khơng khớp nhau (chẳng hạn các nhà phân tích dự đốn tốc độ tăng trưởng của

cơng ty trong tương lai sẽ nhanh hơn), khi đó chúng ta cần quyết định tỷ lệ tăng

trưởngnàotronghaisốliệuđóđángtincậynhấtđểtínhtốngiátrịtươnglaicủa

cơngty.Đầutiên,chúngtasửdụngsốliệunhỏhơnvàkhiêmtốnhơn.Dođó,nếutỷ

lệtăngtrưởngqkhứthấphơntỷlệtăngtrưởngtươnglaidocácnhàphântíchdự

đốn,chúngtasẽsửdụngsốliệuqkhứ.Nếucácnhàphântíchdựđốntỷlệ

tăngtrưởngtrongtươnglaithấphơntỷlệtăngtrưởngqkhứ,chúngtasẽsửdụng

sốliệudựđốn.Sauđó,khicónhiềukinhnghiệmhơn,chúngtacóthểsửdụngtỷ

lệcaohơnnếucảmthấynóxácđáng.

Mộtvàibạnđọcchorằngcácnhàphântíchcóthểdựđốnsaihoặcsốliệu

qkhứkhơngthểlàcăncứđểdựđốnchínhxáctươnglai.Haitrườnghợpnày

đềucóthểxảyra.Thựctế,mộtsốcơngty,đặcbiệtnhữngcơngtycònkhámới,có

thểcótỷlệtăngtrưởngkhơngtốttrongqkhứ,nhưngcácnhàphântíchdựđốn

tỷlệtăngtrưởngtrongtươnglairấtcao.Nhữngcơngtynàyđươngnhiênkhơngđủ

tiêuchuẩntheoQuytắcsố1.Tuynhiên,chúngcóthểtrởthànhmộtphầndanhmục

“RiskyBiz”(kinhdoanhmạohiểm)-khiđóbạnchấpnhậnmứcrủirocaohơn,

bởivìbạnnghĩnhữngcơngtynàysẽtạorasựkhácbiệtsovớiqkhứ.

Ví dụ, tơi mua một lô cổ phiếu Google như một phần kinh doanh mạo hiểm

trongdanhmụccủatơi(phầnnàychiếm10%sốlượngcổphiếutơinắmgiữ)bởi

vìgiácổphiếuGooglekhárẻ nếucả tỷlệtăngtrưởng qkhứvàdựđốnđều

đúng.Nhưngnhưbạnbiết,tơikhơngcócáchnàođểdựđốnliệuGooglecònhoạt

độngtrong10hay20nămnữakhơng.Dođó,cổphiếunàykhơngđủtiêuchuẩnlà

mộtkhoảnđầutưtheoQuytắcsố1.TơisẽthảoluậnkhoảnđầutưkinhdoanhmạoTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comhiểmsau,vàcungcấpchobạnmộtvàiquytắcđểkiếmtiềnnếubạnthựcsựchấp

nhận rủi ro. Bạn không nên phân bổ trên 10% danh mục đầu tư của bạn vào cổ

phiếumạohiểm.Bâygiờ,bạnhãytheosátQuytắcsố1vàchỉtậptrungvàonhững

cơngtythựcsựđủtiêuchuẩnvànhữngcơngtycónămchỉsốtăngtrưởngchủyếu

tốtvàđángtincậy.

3.DựđốnPEtươnglai

Khidựđốnđượctỷlệtăngtrưởng(tươnglai)dựatrêntỷlệtăngtrưởngq

khứvàcócácsốliệucủacácnhàphântíchdựđốn,chúngtacầnxácđịnhgiátrị

củaEPStrong10nămtới.ChúngtanhânPEvớilợinhuậntrênmỗicổphiếuđể

tínhgiácủamỗicổphiếu.Vídụ,nếucơngtycóEPSlà1đơ-latrênmỗicổphiếu

cho10nămkểtừbâygiờ,giámỗicổphiếucóthểlàbấtcứsốnàotừ5đơ-lađến

50đơ-latuỳthuộcvàoPEtươnglaiEPStươnglai.

HầuhếtcáccơngtychưatừngbánđượccổphiếudùchỉmộtlầnkhichỉsốEPS

hiệntại,hoặcPEbằng1.Vídụ,nếuEPShiệntạicủacơngtybạnsởhữulà1đơla,liệubạncóbánnóvớigiá1đơ-latrênmộtcổphiếukhơng?Điềuđóxảyrachỉ

khibạnchorằngcơngtynàysắpphásảngầnnhưngaylậptứcthơi!Mặtkhác,bạn

biết bạn chắc chắn sẽ thu được lợi. Bạn không cần bán để thu được khoản lợi

nhuậnnày.Bạnsẵnsàngnhận5hoặc10đơ-lachoEPScógiátrị1đơ-lakia,chứ

khơngphảilà1đơ-la.Tứclà,bạncóthểbánnókhiPEbằng5hoặc10màkhơng

phảibằng1.

“ChỉsốPE”cóvẻkháquantrọng.Bạncóthểngạcnhiên làchođếngiờtơi

mớiđềcậpnhữngchỉsốPE,vìcóqnhiềuchungiatàichínhkhácthíchcơng

bốchỉsốnàythườngxun.TrướckhibạntìmhiểuchỉsốPE,hãyxemđâylàvấn

đềđơngiản.Nhớrằng:Chúngtachỉragiácủa1cổphiếuchotrướctrongvòng10

nămkểtừbâygiờ.Dođó,chúngtacóthểlàmviệcngượclạivớinhữngsốliệuđó

đểcómứcgiáhợplýhiệntại.Mỗicổphiếuđềucómộtmứcgiá,đúngkhơng?Chỉ

sốPElàgiáchiachothunhập.Đâylàcơngthứctínhtốn:

PExEPS=Giá

hoặc

PE=Giá/EPS

Vídụ:GiảsửAssumeStarbuckshơmnaycóPEhiệnhànhlà42vàEPSlà1

đơ-la.GiácổphiếuStarbuckshiệntạilàbaonhiêu?

42x1đơ-la=42đơ-la

ChỉsốPEchothấychúngtasẵnsàngtrảbaonhiêucho1đơ-lathunhậpcủaTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comcơngty.Hãycẩnthận,đừngqđặtnặngvấnđềvềchỉsốPE.Chúngtađơngiản

sửdụngnónhưmộtcơngcụđầuvàođểxácđịnhgiátrịthực.Khơngnhữngthế,

chúngtacònkhơngquantâmPElàgìnữa.

Cơ chế thị trường điều tiết như sau: Nếu thị trường nghĩ một công ty tăng

trưởng thực sự nhanh, mức PE cao, chẳng hạn như 50. Nếu thị trường cho rằng

công ty không tăng trưởng nhiều, thị trường sẽ chấp nhận mức PE thực sự thấp,

chẳnghạnlà5.Nhiềukhithịtrườnglạiphảnứngtheocảmxúc.Khiđóthịtrường

cóthểđưaPElênqcaohoặcqthấp.Tấtnhiên,chúngtahyvọngPEđượcđặt

ởmứcqthấpkhichúngtamuavàsauđó,sẽđẩyPElêncaođếnmứccóthểbán

đểkiếmlờigấpnhiềulầnchúngtamongđợi.Nhưngkhiquyếtđịnhtrảbaonhiêu

chocơngty,chúngtasẽsửdụngPEphùhợp-khơngqcaovàkhơngqthấp.

ChúngtamuốnPEởmứcphùhợp.

BảngtrênlàquytắctínhnhanhkhiPEgấpđơitỷlệtăngtrưởng.Dođó,nếu

chúngtanghĩmộtcơngtyđạttăngtrưởngthunhập8%trong10nămsau,chúngta

cóthểchấpnhậnchỉsốPEbằngkhoảng16%cho10nămkểtừthờiđiểmhiệntại

(giảsửcơngtytiếptụctăngtrưởngvớitỷlệnhưvậy).ChúngtagọiđólàPEmặc

định. Nếu khơng có số liệu nào khác, chúng ta sử dụng PE mặc định. Nhưng tất

nhiên, chúng ta cũng có một vài số liệu khác chẳng hạn PE trong quá khứ. Mỗi

công ty hoạt động tốt đều có lợi nhuận/cổ phiếu, và mỗi cơng ty đều có giá cổ

phiếu.Dođó,mỗicơngtytốtđềucómộtchỉsốPE.Chúngtacóthểtracứusốliệu

PEqkhứvàxemxétsốliệuđóvớichỉsốPEmặcđịnh.

HãyxemxétnhữngcơngtylàứngcửviêncủaQuytắcsố1vàchỉsốPEtrong

mối quan hệ với những chỉ số tăng trưởng EPS từ các nhà phân tích trong năm

2005:ChúýxemPEcủanhữngcơngtynàygầngấphailầntỷlệtăngtrưởngEPSdự

đốnnhưthếnào?ChỉsốnàynhìnchunglàđủchonhữngcơngtytheoQuytắcsố

1.NếuchỉsốPEqkhứvàmặcđịnhkhơngnhấtqnvớinhau,khithựchiệntính

tốnchúngtasửdụngsốnhỏhơntronghaisố.BạncóthểtìmraPEtrongqkhứ

củabấtkỳcơngtynàotrêncácwebsitetàichính.TạitrangMSNMoney,chỉsốPETai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comđượcthểhiệnnhưdướihình.

Vídụ:NếuPEmặcđịnhcủaGarmin(GRMN)là48.Bởivìchúngtadựđốn

tỷ lệ tăng trưởng tương lai ở mức 24% mỗi năm và 2 x 24 = 48, PE bình qn

trongqkhứcủacơngtysẽlà23(xembiểuđồnàynhậnthấymứccaolà35,3và

mứcthấplà12,1),chúngtasẽsửdụngPEtrongtươnglailà23chứkhơngphảilà

48.

Biểuđồdướiđâyđưarasốliệucủabốncơngtyvớicáctỷlệtăngtrưởngvà

PEqkhứ.Chúýrằng“tỷlệtăngtrưởngtheoQuytắcsố1”làsốthấphơntrong

nhữngtỷlệtăngtrưởngdựđốncủacácnhàphântíchvàtỷlệtăngtrưởngtrong

qkhứ.PEmặcđịnhđượcxácđịnhbằngphépnhânđơinhữngtỷlệtăngtrưởng

theoQuytắcsố1.ChúngtacóPEtheoQuytắcsố1bằngviệclấysốthấphơnhai

sốPEqkhứvàPEmặcđịnh.Nhữngvídụdướiđâyđượclấytừnăm2000.Mộtlầnnữa,tỷlệtăngtrưởngtheoQuytắcsố1làsốthấphơnsovớisốliệu

cácnhàphântíchdựđốndựatrêntỷlệtăngtrưởngtrongqkhứ.PEtheoQuy

tắcsố1làsốthấphơnPEmặcđịnhhoặcPEqkhứ.Khichúngtacótỷlệtăng

trưởngdựđốntheoQuytắcsố1,chúngtacóthểtínhtốn.

4.Tỷsuấtlợinhuậntốithiểucóthểchấpnhậnđược

TỷsuấtlợinhuậntốithiểutheoQuytắcsố1là15%mộtnăm.Giátrịthựclàsố

tiềnlớnnhấtchúngtacóthểtrảvàvẫncótỷsuấtlợinhuận15%trong15nămtiếpTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comtheo.Nóicáchkhác,giátrịcủacơngtynàyđốivớichúngtalàmứcgiátạiđó,nếu

dựđốncủachúngtalàđúng,10nămtớichúngtasẽthuđượcmứclợinhuậnhàng

nămlà15%.Tấtnhiên,mọithứgầnnhưchưabaogiờhoạtđộngtrơichảyvàchúng

tatiếptụcđòihỏimộtbiênđộantồndướigiátrịthực.

Tỷsuấtlợinhuậntốithiểulà15%mộtnăm.Đừngchấpnhậnconsốnàothấp

hơn.

15%khơngphảilàmộttỷlệqcao,đólàconsốtơisửdụngnhưmộttỷsuất

tăngtrưởngmụctiêubởivìtỷsuấtnàyđủcaođểbùđắpchotỷlệlạmphátởmức

vừaphải,khoảnthuếphảinộptrênphầnlợinhuậntrênvốnkhitơibáncổphiếuvà

thutiềnvề,cũngnhưrủirokhitơigửitiềnchomộtaikhác.Tỷlệnàykhơngq

caođếnnỗitơikhơngthểtìmracơngtytốtởnhữngmứcgiáđemlạichotơilợi

nhuậncao.Đólàđiềuthầygiáotơi,ơngWolf,đãdạy(vànóđượcxemnhưtỷsuất

lợinhuậnmặcđịnhBuffettsửdụng).Hãyxemxétvấnđềnàymộtcáchđơngiản,

15%làtỷsuấtlợinhuậnkhátốtvànếubạncóđượctỷsuấtlợinhuậnnàytrong

nhiều năm, bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Hãy ghi nhớ tỷ suất đó trong đầu.

15%làtỷsuấttốithiểuhàngnămchúngtacóthểchấpnhậnđược.Bấtcứcổphiếu

nàocóvẻmanglạilợinhuậnởmứcthấphơn,chúngtasẽkhơngmuacổphiếuđó.

Quytắc72

Khichúngtađãbiếtbốnsốliệucầncóđểtínhtốngiátrịthựccủacổphiếu.

Dướiđâylàcáchtínhnhẩm.Trướctiên,chúngtacầntìmEPStrong10nămtới.

EPShiệnhànhvàtỷlệtăngtrưởngEPSdựđốnđượcsửdụngđểtínhtốnEPS

trong10năm.Hãybớtchútthờigianđọcnhữngđiềusau,bạnsẽkhơngbịthualỗ:

TỷlệtăngtrưởngEPSphảigấpđơiEPShiệnhànhtrongmộtvàinăm.Chúngta

cầnbiếtphảimấtbaonhiêunămđểgấpđơiEPShiệnhànhnếunótăngvớitỷlệ

tăngtrưởngEPSnhấtđịnh.Quytắc72chochúngtabiếtsốnămcầnthiếtđểgấp

đơiEPShiệnhành.ChúngtachỉviệcchiatỷlệtăngtrưởngEPSdựđốncho72

vàconsốchúngtanhậnđượclàsốnămcầnthiếtđểtănggấpđơi.

GiảsửEPShiệnhànhlà1đơ-lavàchúngtadựđốntỷlệtăngtrưởngEPSlà

24%.Quytắc72chophéplấy72chia24,từ24đến72làbalầngấpđơi.Dovậy,

nếutăngtrưởngvớitỷlệ24%mỗinăm,cứbanăm,1đơ-lacủachúngtasẽtăng

gấpđơimộtlần.

Sốnămchínhxáccầncóđểgấpđơimộtlầntỷlệtăngtrưởng24%là3,2năm,

điềunàychứngtỏQuytắc72cóđộchínhxáckhoảng10%.Tuynhiên,mứcđộnày

cũngđủđểchúngtamuaởmứcgầnđúng.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comChúngtađangtínhEPSlàbaonhiêutrong10nămtới,chúngtatrơngđợităng

trưởnggấpđơisẽxảyrabaonhiêulần?Chúngtachỉsửdụngquytắc72:EPSsẽ

gấpđơimộtlầnsaumỗibanăm,dođó,trong10nămnósẽgấpđơikhoảngbalần.

Tơinóilàkhoảngbởivìquytắc72chỉlàmộtphéptínhtươngđốinênchúngta

khơngthểnhậnđượcconsốhồntồnchínhxác.Nhưngnókháthuậnlợivìchúng

tacóthểtínhnhẩm.

Từtínhtốntrên,chúngtacóthểhyvọngsẽcóbalầngấpđơitrong10nămtới

vớitỷlệtăngtrưởngEPS24%.Hãythựchiệnphéptính:1đơ-lagấpđơibằng2

đơ-latrongbanămđầutiên;2đơ-lagấpđơibằng4đơ-latrongbanămthứhai;và

4đơ-lagấpđơibằng8đơ-latrongbanămtiếptheo.Dođó,chúngtahyvọngEPS

tươnglai(trong10năm)vàokhoảng8đơ-lachomỗicổphiếu.Xinchúcmừng,

bạnđãthựchiệnphéptínhtốnkhónhấttheoQuytắcsố1.Bâygiờ,bạnchỉcần

lặplạinhữngphéptínhtươngtựvớicácsốliệukhác.Nếukhơngmuốnthựchiện

lầnlượtcácbước,bạncóthểsửdụngbảngtínhđểtínhtốnchínhxác.

TừEPStươnglaitìmragiáthịtrườngtươnglai

KhibiếtEPStrong10năm,chúngtacóthểtínhragiácủamỗicổphiếutrong

10nămbằngcáchnhânPEvớilợinhuậntrênmỗicổphiếu.Đơngiản,hãynhân

EPStươnglaivớiPE.GiảsửchúngtatrơngđợithịtrườngsửdụngPE=40,vìPE

trongqkhứlà40thấphơnPEmặcđịnhlà48(PEmặcđịnhđượctínhbằngcách

nhânđơitỷlệtăngtrưởngtheoQuytắcsố1,hay24%nhân2).Điềunàycónghĩa

là,giáthịtrườngtươnglaitrong10nămtínhtừthờiđiểmhiệnnaylàkhoảng320

đơ-la(PE=40xEPS=8đơ-la).

Từgiáthịtrườngtươnglaitìmragiátrịthựccủacổphiếu

Chúngtacóthểtínhragiátrịthựchiệntạicủacơngtylàbaonhiêubằnggiáthị

trườngtươnglai.Mộtlầnnữa,chúngtasửdụngquytắc72.Chúngtabiếttỷsuất

lợinhuậntốithiểucóthểchấpnhậnđượclà15%.Với15%,đểtănggấpđơikhoản

tiền, chúng ta phải mất khoảng năm năm (72/15 xấp xỉ bằng 5). Với tỷ suất lợi

nhuậntốithiểucóthểchấpnhậnlà15%,chúngtacóthểtrơngđợităngsốtiềnlên

gấpđơi(10nămchia5bằng2lầngấpđơi).Điềuđócónghĩalà,chúngtachỉnhận

đượchailầnnhânđơitừgiátrịthựcđếngiáthịtrườngtươnglai.Nếuchúngtagấp

đơi1đơ-lađược2đơ-lavàsauđógấpđơi2đơ-lađược4đơ-lachúngtacóhai

lầngấpđơi.Bạncầnchúýthêmmộtphươngphápnữa:1đơ-lalà1/4của4đơ-la.

Dođó,nếuchúngtabiếtgiáthịtrườngtươnglai,chúngtacóthểchỉphảichiacho

4 để tìm được giá trị thực. Chúng ta ln ln có thể thực hiện điều này bởi vì

15%lnlàtỷsuấtlợinhuậntốithiểuđượcchấpnhận(nólàmộthằngsố)và1/4

giáthịtrườngtươnglailnđemlạichochúngtagiátrịthựcchínhxácnếumuốnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnhậnđược15%lợinhuận.Đólàđiềuhiểnnhiên.

Hãytrởlạivídụcủachúngta.Nếuchúngtatrơngđợicơngtymanglại320đơlamỗicổphiếutrong10năm,chúngtachỉcóthểphảichiacho4đểcógiáhợplý.

320đơ-lachia4bằng80đơ-la.Nếutơimuốnítnhất15%tỷsuấtlợinhuậngộp

cho10nămtới,tơicầnmuacơngtynàyvớigiá80đơ-lahoặcthấphơnvàohơm

nay.

Giả sử lợi nhuận là 15%, giá trị thực hơm nay sẽ bằng khoảng 1/4 giá thị

trường10nămsau.Lýdolàbởivìbấtcứgiánàovớitỷlệtăngtrưởng15%mỗi

nămsẽgấpđơitheoquytắc72xấpxỉmỗi5nămhoặctănggấpđơitrong10năm.

Hailầntănggấpđơibằngmộtlầngấp4.Vàđểbảotồnnó,chỉcầnchiagiáthị

trườngtươnglaicho4.

Từgiátrịthựctìmrabiênđộantồnvềgiá

Đừngqn:Chúngtachưatừngmuacổphiếuvớigiátrịthực.Chúngtaln

lnmuốnmua1đơ-lagiátrịbằng50xu.Chúngtamuốncóbiênđộantồnlớn.

Đểcóbiênđộantồnlớn,chúngtacầnmuacơngtyvớigiábằng50%giátrịthực.

Chúngtamuốnđiềunàyvàonhữngdịpgiảmgiálớn.Trongvídụtrên,tabiếtrằng

giátrịthựclà80đơ-la,vàchúngtacóthểdễdàngtínhđượcmộtnửacủa80đơ-la

làbaonhiêu.Chúngtamuốntrả40đơ-lađểmuacổphiếucủacơngtyđó.

Giátrịthực,BiênđộantồnvềgiávàROIcủaHarley

Bạnbiếtkhơng,tơithíchxemotor,đặcbiệtlàdòngxeHarley.Tơicóđến10

chiếcHarley.Tơithíchcảmgiácláixequanhữngsamạcrộnglớnđểnhữngcơn

gióthổibaytóc.

BởivìtơiđầutưnhiềuthờigianvàcơngsứcvàoHarleynêncơngtynàycórất

nhiềuýnghĩa(Meaning)đốivớitơi.Harleycólợithếcạnhtranhvềthươnghiệu.

Ngồira,cơngtynàyvẫnđượcquảnlýtheokiểucơngtygiađình,vàbộmáyquản

lýcơngtyđiềuhànhnhưthểhọmuốntiếptụcsởhữucơngtytrong100nămtới.Ba

chữMnàynóichotơibiếtđâycóthểlàmộtcơngtyrấttốtđểđầutư.(Nhớrằng,

đâycóthểlàcơngtyrấttốtđốivớitơi,khơngcónghĩanólàtốtđốivớibạn.Có

thểbạnghétxemotorvànghĩrằng,chúngnênbịcấmtrêncácxalộ.Cóthểbạn

khơnghiểutạisaoHarleyđượcưachuộngvàđiềugìlàmnênnhữngchiếcxetuyệt

vời.Đừngmuamộtcơngtychỉvìnhữngngườikhácđangmuanó.Hãymuanhững

cơngtybạncholàtốtđốivớibạn!).

Hãyquaytrởlạimộtvàinămtrướcđâyvàdựđốn.Bâygiờchúngtađangở

giaiđoạnđầunăm2000,thịtrườngcổphiếutrởnên“hàophóngvơlý”.GiácổTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Tính giá trị thực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×