Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Đặt cược trên trường đua

 Đặt cược trên trường đua

Tải bản đầy đủ - 0trang

hiểm.Tơikhơngdànhqnhiềuvốnvàođầutưmạohiểmbởivìđólàmộtcơng

việckhóvànhiềurủiro.Tơikhơngthíchnhữngviệckhókhăn,vàbạnbiếtrằng,

tơicũngkhơngthíchrủiro.ĐầutưtheoQuytắcsố1dễdàngvàítrủirohơnso

vớiđầutưmạohiểm.Ýtưởngcơbảncủađầutưmạohiểmlàtìmramộtcơngty

tốt, tiềm năng, mua cổ phần của cơng ty đó với mức giá hấp dẫn, và sau đó giữ

vĩnhviễn(hoặcítnhấtchođếnkhibạncóthểbánnóởthờiđiểmpháthànhlần

đầu).Điềunàyngherấtquenthuộcphảikhơng?Hãyxemxétnhữngýtưởngcơbản

trongđầutưmàBenGrahamdạy70nămtrướcđây,nhữngýtưởngnàyđượcvận

dụngtốtchomọiloạihìnhđầutư,baogồmcảđầutưmạohiểm.

Tơiđềcậpđếnvốnđầutưmạohiểmởđâykhơngphảivìbạnhọcđểtrởthành

nhàđầutưmạohiểm.Tơimuốndạybạnkhíacạnhtíchcựcnhấtcủaloạihìnhđầu

tưmạohiểmlà:Đặtcượctrêntrườngđua.

Đầutưmạohiểmlàđầutưởgiaiđoạnđầukhibạnthựcsựkhơngthểchắcchắn

việcđầutưsẽtiếntriểnnhưthếnào.Bạnkhơngthểnhìnvàonămchỉsốquantrọng

và xem xét sự nhất qn bởi vì chưa có những số liệu đó. Thậm chí cơng ty đó

chưabánbấtcứmặthàngnào.Tệhơnlàđơikhi,nhữngcơngtynàymớimẻđến

mứcngườitachưahìnhdungrõvềngànhnghềkinhdoanhcủahọ.Dokhơngbiết

kếtquảhoạtđộngtrongqkhứ,cácđốitácđầutưmạohiểmcủatơiđặtcượcvào

độiquảnlýbằngmứchọdànhchokếhoạchkinhdoanh.Đơikhichúngtanóivề

việcđặtcượctrêntrườngđuabằngmứcđặtchoconngựa.Bạncầnphảixemxét

điềunày,vìkhibạnmuacơngtylàmuamọithứcủacơngty.Vềmặtquảnlýdài

hạn, biết sự thật về tình trạng của cơng ty cũng quan trọng khơng kém chính bản

thâncơngty.

Mộttrongnhữnglýdotơimuốnsởhữumộtcơngtyđólàtơithíchvàtintưởng

ngườiquảnlýởđó.Điềunàyrấtquantrọngkhiđầutưtronggiaiđoạnđầu,quan

trọngđếnnỗicácnhàđầutưmạohiểmnhấtđặtlênđầudanhsáchnhữngyếutốcần

thiếtmộtcơngtycầncó-mộtCEOhọtintưởngvàmuốnđượchợptác.Nếumột

cơngtykhơngcómộtCEOgiỏi(rấtnhiềucơngtycơngnghệởgiaiđoạnđầuthành

lậpđượcđiềuhànhbởinhữngnhàcơngnghệkhơngcókinhnghiệmđiềuhànhmột

cơngtytrịgiá50triệuđơ-la),cácnhàđầutưmạohiểmnắmgiữcácquỹchođến

khitìmramộtCEOcóđủkhảnăngthamgiavàonhómcủahọ.Cácnhàđầutưmạo

hiểmkhơngsẵnsàngđặtcượcchonhữngnhàcơngnghệlớnnhấttrênthếgiớinếu

họchưatinrằngngườiđócóthểdẫndắtcơngtytớithànhcơng.

Chúngtađangtìmkiếmnhữngconngườinào?

Tơithíchđặtcượcchonhữngtrườngđualớnhaynhữngnhàlãnhđạotàiba.

Khơngcógìtốthơnviệctìmrangườithànhthật,cóđịnhhướngvàsẽnghĩcáchTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comkiếmthêmtiềnchotơiđểtơintâmgiaovốncủamìnhchohọ.

Tácgiả,nhànghiêncứukinhdoanhJimCollinscũngnghĩnhưvậy.Trongcuốn

GoodtoGreat(Từtốtđếnvĩđại).(NewYork:HarperCollins,2001),Collinscho

rằngnhữngnhàlãnhđạocókhảnănglàmchocơngty

củahọtrởnênvĩđại(đemlạinhiềulợinhuậnchongườisởhữu)lànhữngnhà

lãnhđạo“LevelFive”(cấpnăm).Collinsgiảithíchrằng,nhàlãnhđạocấpnămlà

ngườixâydựngđượccáitơibảnngã,thốtkhỏibảnthânanhtavàtiếnđếnmột

mụctiêulớnhơnlàxâydựngmộtcơngtyvĩđại.Nhàlãnhđạocấpnămpháttriển

tồndiện“xâydựngsựvĩđạidàilâunhờkếthợpsựkhiêmtốncánhânvàmộtý

chíchunnghiệp”.Tơisẽgiảithíchchobạnvềtínhcáchtơicholàtínhcáchquan

trọngnhấtcủamộtnhàlãnhđạocấp5.Đólàhaitínhcáchsau:

1.Hướngtớilợiíchcủachủsởhữu

2.Cóđịnhhướng

Mộtnhàlãnhđạohướngtớilợiíchcủachủsởhữu

“Hướngtớichủsởhữu”(Owner-oriented)làgì,vàmộtnhàlãnhđạoưutúlà

nhưthếnào?Mộtnhàlãnhđạohướngtớichủsởhữulàngườicólợiíchcánhân

hồntồnphùhợpvớicáccổđơngcủacơngty-nhữngchủsởhữu.

BillGatesvàStevenBallmercủaMicrosoftđượcxemlànhữngngườihướng

tớichủsởhữu,họđiềuhànhcơngtytheocáchnhưvậy.Đâylàmộttríchđoạntừlá

thưgửicáccổđơngnăm2002củahọ:

“Đốivớichúngtơi,phầnlớngiátrịtàisảnròngcủacánhânđượcđầutưvào

cổphiếucủacơngty.KhiMicrosoftpháthànhcổphiếuvàonăm1986,chúngtơi

chưabaogiờthựchiệnquyềnmuabáncổphiếu,vàchúngtơisẽkhơngbaogiờlàm

nhưvậy.Chúngtơihyvọngđiềunàyđảmbảochắcchắnlợiíchcánhânchúngtơi

hồntồnphùhợpvớilợiíchlâudàicủatấtcảcáccổđơng.”

Ýtưởngnhàđầutưđínhhơnvớilãnhđạodoanhnghiệphọgópvốnkhơngphải

làmộtphépẩndụtồi.Đừnghợptácvớibấtkỳainếubạnchưabiếtvàđồngývới

cáchhọsửdụngtiềncủabạn.

Gates và Ballmer xây dựng một ranh giới quan trọng giữa người sở hữu với

ngườiđầucơ.Nếungườiđứngđầucóquyềnmuabáncổphần,họsẽtrởthànhcác

nhàđầucơhưởnglợikhigiácổphiếutănglên,thậmchíkhigiácổphiếuchỉtăng

lêntrongngắnhạn,khihọthựchiệnquyềnmuabáncổphiếucủamình.ĐiềunàyTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comdẫnđếnnhiềuquyếtđịnhdàihạnkhơngtốtdựatrêngiácổphiếutrongngắnhạn.

Bằngviệckhơngchấpnhậnthựchiệnquyềnmuabáncổphiếu,GatesvàBallmer

nóivàlàmđúngnhưcamkết,cáclãnhđạocấpcaocủacơngty(và,tấtnhiên,là

“ngườichủsởhữu”nắmgiữcổphiếunữa)thựchiệnđiềuhànhcơngtyvìlợiích

lâudàicủanhữngngườichủsởhữukhácnhưhọ.QuanđiểmnàytnthủđúngQuy

tắcsố1(cóthểphụthuộcvàomốiquanhệbạnhữugiữaBillGatesvàBuffett).

WarrenBuffettlàmrõquanđiểmnàykhiơngmơtảmộtngườilãnhđạohướng

tớichủsởhữunênđiềuhànhcơngtynhưthếnào.Nhươngnóitrongbứcthưgửi

các cổ đơng năm 2004, “Thơng điệp của tơi (gửi đến các nhà lãnh đạo) rất đơn

giản:hãyđiềuhànhcơngtycủabạnnhưthểđólàtàisảngiađìnhbạnsởhữutrong

100nămsau”.

Chỉnóithơichưađủ,chúngtacóthểkiểmchứngnhữnggìCEOnóivớichúng

tabằngcáchtìmhiểuvềnhữngthơngtingiátrịvềcơngty.

Nóichotơiđiềutơicầnbiết

Cácnhàlãnhđạokhócóthểtraođổivớichúngta,chủsởhữuvềnhữngđiều

chúngtacầnbiết,bởivìhọerằngđiềuđósẽlàmxấuhìnhảnhcơngtyhoặctạora

nhữngvấnđềlớnhơn.Kếtquảlà,vàocuốinăm,chúngta,nhữngchủsởhữu,chỉ

nhậnđượcmộtbứcthưtốtđẹpkhơngbaogiờchỉravấnđề.Sauđó,đếnmộtngày

chúngtapháthiệnrarằngcónhữngvấnđềtolớnbịchegiấutrongmộtthờigian

dài.

Bạncóthểthựcsựbiếtliệunhữngngườiđiềuhànhcơngtycótrungthựchay

khơngvàhọcónóivớibạnnhữngđiềubạncầnbiếthaykhơng?Hãytrảlờicâuhỏi

này: Bạn có thể thực sự biết được liệu người chồng (vợ) đang lừa dối bạn hay

khơng?Mộtvàingườitrongchúngtasẽtrảlời“có”,nhưngchúngtachỉtìmracâu

trảlờisaukhiđãphạmsailầm.Saukhicânnhắckỹ,dườngnhưcóthểkếtluận

logicrằngmộtnhàlãnhđạocóthểlàmtổnthươngđếnniềmtincủachúngtavàche

giấuthơngtinquantrọngnếuanhtamuốn.Điềutốtnhấtchúngtacóthểlàmlàchọn

mộtnhàlãnhđạođiềuhànhcơngtynhưthểcơngtylàtàisảnduynhấtgiađìnhhọ

sởhữutrong100nămsau.

Dướiđâylàvídụtiêubiểuvềmộtnhàlãnhđạogiảithíchrõràngtìnhhìnhcủa

cơngty.ĐâylàđoạntríchtừbứcthưcủanhàlãnhđạoJohnMackeycủatậpđồn

WholeFoodsnăm2002gửitớicácchủsởhữu:

Hỏi:Tháchthứcchủyếuơngphảiđốimặttrongnăm2003làgì?Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comĐáp:TháchthứclớnnhấtđốivớiWholeFoodsMarkettrongnăm2003vẫnlà

vấnđềcảithiệnhoạtđộngcủacơngty.Chúngtơikhơngtrơngđợiduytrìmứctăng

trưởngdoanhthuởmứchồnhảolà10%trongnămnay.HệthốngcửahàngHarry

gâyranhữngtácđộngtiêucựckhidoanhthutạiđâyđượctínhchungvàodoanhthu

củacảcơngtytạithờiđiểmđầunăm,vàchúngtơivấpphảisựcạnhtranhgaygắt

từcácđốithủ.Tuynhiên,chúngtơihyvọngrằngkhinềnkinhtếphụchồi,chúngtơi

sẽduytrìđượcmứcdoanhthucaovàtăngtrưởngxahơnvềquymơtrungbìnhtrên

thịtrường.Đểcóthểgiữvữngsựtăngtrưởngcủacổphiếutrênthịtrường,chúng

tơiphảitiếptụchọcvàcảitiếnnhanhhơncácđốithủ.

Tháchthứclớnthứhaicủachúngtơilàsựpháttriểncủachuỗicáccửahàng

trongqtrìnhpháttriển.Mụctiêumởrộnghệthốngcửahàngbanđầucủachúng

tơilàtăngtừ15đến20cửahàngmớihoặcmualạihàngnămtrêncơsởchuỗihệ

thốngcửahàngsẵncó.Khơngphảilúcnào,chúngtơicũngđạtđượcmụctiêuđề

ra.Lýdochínhlàchúngtơikhơngcóđủsốlượngcửahàngđểđápứngqtrình

pháttriển.Chúngtơicóhướngtiếpcậnrấtchặtchẽđốivớibấtđộngsảnvàkhơng

viphạmcácchuẩnmựccaonhấtđãđề rachỉđểđạtđược mụctiêu tăngtrưởng

mongmuốn.Ngượclại,cáccổđơngcủachúngtơirấtquantâmđếnvấnđềtăng

trưởngdoanhthutừchuỗicửahànghiệncó,đồngthờicủahệthốngcửahàngmới

mở. Do đó, chúng tơi phải tăng số lượng các cửa hàng trong q trình mở rộng,

đồngthờivẫnduytrìnghiêmtúcnguntắcđốivớibấtđộngsản.Đểđạtđượcmục

tiêunày,chúngtơiđãbổsungthêmnhómnhânviênbấtđộngsảnđểtăngnguồnlực

choviệcpháttriểncáccửahàngmới.

TháchthứcthứbalàvấnđềthâmnhậpthànhcơngchuỗihàngcủaHarrytrong

cơngty.Trongnăm2003,việccứuvãnsựsuygiảmdoanhthucủacửahàngHarry

rấtquantrọngvớichúngtơi.Việctổchứclạicửahàngvàsựảnhhưởngmạnhmẽ

củavănhốcơngtysẽthuhútkháchhàng.Chúngtơihyvọngsẽcóchuyểnbiến

tích cực sau hai năm sở hữu. Một trong những điều thú vị nhất ở Whole Foods

Marketlàdùcóthànhcơngthếnàođichăngnữa,chúngtơivẫnphảitiếptụchồn

thiện.

Chú ý rằng, ơng Markey đưa ra một câu hỏi lớn mà tôi luôn mong muốn có

đượccâutrảlời,đólà:Cónhữngtrởngạinàotronghoạtđộngnămtới?Vàơng

đưaracâutrảlời:ơngkhơngtrơngđợiduytrìmứctăngtrưởng10%;ơnggặptrở

ngạikhithâmnhậpvàohệthốngcửahàngcủaHarry(mộthệthốngWholeFoods

mualại);ơnghyvọngnềnkinhtếphụchồisẽcảithiệnđượcvấnđề;vàơngmuốn

xâydựngthêmnhiềucửahàngmàkhơnglàmảnhhưởngđếncácchỉsốtrongkhi

vẫnđạtmụctiêu.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comDướiđâylàtríchđoạnláthưWarrenBuffettgửicáccổđơngnăm2004.Đây

làláthưtiêubiểuchorấtnhiềubứcthưcủaơngtrong20nămqua:

Nămngối,giátrịsổsáchcủaBerkshineđạtmứctăngtrưởng10,5%,thấphơn

mộtchútsovớitỷlệtăngtrưởngcủachỉsốtồnthịtrường(index)là10,9%.Hoạt

độngcủachúngtơichưathựcsựthuyếtphục,khơngphảivìnhữngsailầmcủanhà

lãnhđạotrongđiềuhànhcơngty:nhưthườnglệ,họthuvềnhiềuhơnsốlượngcổ

phiếucủahọ.Thơngđiệpcủatơiđốivớihọrấtđơngiản:Hãyđiềuhànhcơngty

củabạnnhưthểnólàtàisảnduynhấtgiađìnhbạnnắmgiữ100nămsau.Hầunhư

lúcnàocũngvậy,họchỉlàmđiềuđósaukhiđápứngnhucầucủacơngty,hãygửi

sốtiềndưthừađếnOmahachotơisửdụng.

Nămngốitơikhơnglàmtốtcơngviệcđó.Tơihyvọngthựchiệnmộtvàivụ

sáp nhập đáng giá nhiều tỷ đô-la, làm tăng lợi nhuận đáng kể cho nhiều cơng ty

chúngtơivừamualại.Thêmvàođó,tơitìmđượcmộtvàimãchứngkhốnhấpdẫn

đểmua.Kếtquảlà,Berkshinekếtthúcmộtnămvới43tỷđơ-latiềnmặtdư,khơng

phảilàmộttìnhtrạngtốt.Charlievàtơisẽthốngnhấtvớinhauđểđầutưmộtphần

sốtiềntrênvàonhữngtàisảnhấpdẫntrongnăm2005,mặcdùchúngtơikhơngthể

hứatrướclàsẽthànhcơng.

Ơnggiảithíchrõràngnhữngsựviệcđichệchhướngtrongnămqua,nhữnggì

ơnghyvọngđiềuchỉnhtrongnămtới.Tơicảmthấythúvịvớitròđặtcượcnày.

Địnhhướng

Tínhcáchthứhaicủamộtnhàlãnhđạotàigiỏilàcóđịnhhướngđểthayđổi

thếgiớitheomộtvàicáchriêngbiệt,mặcdùmộtcáchthứcphổbiếncũngcóthể

đượcchấpnhận.Tơigọiđiềumàmộtnhàlãnhđạomongmuốnlàthựchiệnđược

mụctiêutáobạolớnlaocủamình-BAG(BigAudaciousGoal).Nhàlãnhđạocó

mụctiêutáobạolớnlaolàmtăngnhiệthuyếtchochínhbảnthânhọ,khiếnhọđến

cơng ty khơng phải chỉ để làm những cơng việc hàng ngày, ngay cả khi họ, như

Buffett,GatesvàMackey,lànhữngngườithựcsựgiàucó.BAGcũngchỉchomọi

ngườithấyđiềuquantrọngnhấtcầntậptrungthựchiệnhàngngày.Mụctiêunàytrở

thànhtầmnhìncủacơngty,hoặcítnhấtnhàlãnhđạohyvọngsẽthựchiệnđược

mụctiêuđó,vànếuBAGlàmộtmụctiêutốtthìnócóthểđịnhhướngcơngtytrong

nhiều năm. BAG không hẳn thay đổi thế giới như Mackey mong muốn là có

“Whole Food, Whole People, Whole World” (một thơng điệp của Whole Food

mong muốn sản phẩm của mình phục vụ tất cả mọi người trên thế giới). Buffett

dườngnhưhướngđếnđếnmộttầmnhìnthựctếhơnkhicốgắnggiữlợinhuậncủa

BerkshineHathawayởmứctrên20%.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comMụctiêutáobạolớnlaocủaDarwinSmithtạicơngtyKimberly-Clarklàví

dụđiểnhìnhkhácvềmộttrườngđuakhốcliệtđiềukhiểnnhữngchúngựabấtkham

đểgiànhchiếnthắng.Phầnthưởngvơcùnggiátrị.KhiơngđếnKimberly-Clack

vớicươngvịchủtịchvàonăm1971,cơngtyđượcđặttạiNeenah,bangWisconsin

nàygầntròn100tuổi.Ơngmuốnkhơiphụccơngtythànhcơngtysảnxuấtgiấytốt

nhấttrênthếgiới(nhưgiấyvệsinh,khăngiấy,băngvệsinh,khănướt-nhữngsản

phẩmthiếtyếuchúngtanhìnthấyvàsửdụnghàngngàytrongphòngtắm,nơilàm

việc,kháchsạnvàtrongnhàvàchínhnhữngsảnphẩmnàytạolậpthịtrườngcho

Kleenex). Trở ngại duy nhất này ngăn cản ông là người khổng lồ Procter &

Gamble,cơngtysảnxuấthàngtiêudùng.Trởngạinàychiếmtồnbộthờigiancủa

Smith.Nhưngtrongsuốt20nămởcươngvịtổnggiámđốcđiềuhành,ơngđãđưa

Kimberly-Clackpháttriểnvàlàmchonhữngchủsởhữucủacơngtykiếmđược

hàngtriệuđơ-la.

Khi Steve Jobs thành lập cơng ty máy tính Apple, mục tiêu táo bạo lớn lao

(BAG)củaơnglàchiếnđấuvớiIBMvớinhữngphátminhđểconngườicóthểsử

dụng, khơng cần lao động chân tay. Mục tiêu của ông là cung cấp các sản phẩm

tuyệtvờichongườitiêudùng.MụctiêucủaơngcókếtquảđốivớiApple,Lisa

(máytính),Micintosh,NeXT,iPod,vàPixar,cácbộphimnhưToyStory,Finding

Nemo,vàTheIncredibles.Nhàlãnhđạonàycótàisảnđánggiáhàngtỷđơ-lavà

ơngvẫnlàmviệchàngngàybởivìơngđangthựchiệnmụctiêutáobạolớnlaocủa

mình. Là những nhà đầu tư, chúng ta thực sự u thích những người thơng minh,

giàucó,cốnghiếnhếtmìnhđểlàmchochúngtagiàucóhơn.

Tìmkiếmmụctiêutáobạolớnlao(BAG)

Nhưvậy,bạncóbiết,bằngcáchnàomộtnhàlãnhđạocóđượcmụctiêutáo

bạolớnlao(BAG)?Đặtvấnđềnhưsau:NếuhọkhơngnóivớibạnrằngBAGlà

gìthìhọcólẽkhơngcómụctiêunày.Họcóthểchỉcótunbốsứmệnh.Rấtnhiều

cơngtycótunbốsứmệnh,nghenhưthểhọcómụctiêutotát.Nhưngmộtmục

tiêutáobạolớnlaokhơngphảilàmộtbảntunbốsứmệnh.Đólàđộnglựcthơi

thúcnhàlãnhđạo.Nếunhàlãnhđạokhơngcóđịnhhướng,lờitunbốsứmệnh

củacơngtycóthểchỉlàrỗngtuếch.(Trongphầnsaubạnsẽbiếtrằngcómộtcách

rấthiệuquảđểpháthiệnsựrỗngtuếchlàsosánhsốliệutăngtrưởngcủacơngtynhữngtỷlệtăngtrưởngvàchỉsốROIC-vớinhữnggìnhàlãnhđạoviếttrongthư

gửicáccổđơng.Ởcuốichươngnày,tơiđưarachobạnmộtsốvídụtiêubiểuvề

nhữngtaihoạtừsựrỗngtuếch).

Bạncóbiếtlàmthếnàotìmramộtnhàlãnhđạocóđịnhhướngkhơng?Bạncó

thể truy cập trang web Google để tìm tên của các nhà lãnh đạo. Fast company,Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comBusiness Week, Forbes, Fortune, và Wall Street Journal đều đăng tải những câu

chuyệnvềcácnhàlãnhđạo.Quacácbàibáođó,hãytìmhiểuvềthủlĩnhcủacác

tậpđồn,vàcáchhọđiềuhànhcơngty.Điềuthúvịlàbạncóthểbiếttấtcảnhững

câuchuyệnđóchỉvớimộtcúnhắpchuột.Hãynghĩvềđiềuđó.Thơngtinvềnhững

nhàlãnhđạođượctậphợpđầyđủvàbạncầnquyếtđịnhxemhọcókhảnănglãnh

đạocơngtybạnmuốnđầutưhaykhơng.

Mặcdù,rấtnhiều,nếukhơngmuốnnóilàhầuhết,cácbàibáođềucóxuhướng

phóngđại,nhưngbạncũngcóthểthuthậpđượcrấtnhiềuthơngtintừmộtsốbài

báođượcnghiêncứucẩnthận.KhiJimCollinsthựchiệnnghiêncứucủaơngkhi

viếtcuốnGoodtoGreat(Từtốtđếnvĩđại),mộttrongnhữngphươngphápcủaơng

làđọcnhữngbàibáoviếtvềcácnhàlãnhđạovàchúýđếncáckháiniệmnhư:

“humble”(tầmthường)và“self-effacing”(khiêmtốn).Ơngtanhậnrarằng,nhà

lãnh đạo tài ba thường phủ nhận đóng góp cá nhân của họ và dành phần thưởng

cũngnhưniềmtinchongườikhác.Sựkhácnhaugiữamộtnhàlãnhđạovìbảnthân

họvàmộtnhàlãnhđạovìmụctiêutáobạolớnlaocóthểphânbiệtđượcthậmchí

chỉtrongmộtbàibáocótínhchấtcangợi.

Khibạnđọccácbàibáonày,hãyđọcláthưcủanhàlãnhđạogửitớicổđơng

trêntrangwebcủacơngty.Mộtlầnnữa,bạntìmkiếmmộtnhàlãnhđạo,ngườisẽ

nóivớibạnnhữnggìbạncầnbiết.Họthườngthểhiệnmụctiêutáobạolớnlao

(BAG) của mình trong những bức thư. Sau khi đọc các bài báo và những lá thư

này,bạnphảiquyếtđịnhxemđócóphảilàtấtcảnhữngđiềucầnnóichưa,hoặc

liệu họ có làm việc đó hay khơng. Nếu bạn tự hào khi sở hữu công ty, bạn hiểu

cơngty,vànămtỷlệtăngtrưởngchủyếuchỉralợithếcạnhtranhlớnthìbạnđang

ởmộtvịtríkhátốtđểxácđịnhnhàlãnhđạođócóphảilànhàlãnhđạocấpnăm

haykhơng.

Nhưngtơicóhaithủthuậtnhỏcóthểgiúpbạn:(1)kiểmtracácgiaodịchnội

bộvà(2)xemxétkhoảntiềnthưởngchoCEO.

HãyđểcơngcụtìmkiếmtrựctuyếnnhưGoogletìmkiếmcácbàibáoliênquan

đếnvấnđềbạnquantâm.Hãyđọcđểtìmratấtcảnhữnggìbạnmuốnbiếtvềnhà

lãnhđạocủacơngty.Bạncũngcóthểthửvàomộtsốtrangwebsau:

•www.forbes.com

•www.businessweek.com

•www.fortune.comTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com•www.fastcompany.com

•www.wsj.com

Giaodịchnộibộ

Hãynhớrằng,nếulàvịtổnggiámđốcđiềuhành(CEO)CấpNăm,họnêncoi

cơngtynhưthểnólàtàisảnduynhấtcủagiađìnhmìnhtrong100nămtới.Dovậy,

cầnđặtramộtcâuhỏi:Nếucơngtylàtàisảnduynhấtcủahọtrong100nămsau,

tạisaohọlạibánrẻtừngphầncơngtytrừkhibắtbuộcphảilàmnhưvậy?Khimột

CEO(hoặcbấtcứaikháctrongcơngtycóthểtiếpcậncácthơngtinnộibộkhơng

đượccơngbốrộngrãi)muahoặcbáncổphiếucủachínhcơngtymình,cácgiao

dịchđóđượcgọilàgiaodịchnộibộ.Bạnsẽthấycácthơngtingiaodịchnộibộ

đượccơngbốbêncạnhnhữngsốliệusẵncótrêncáctrangwebtàichính.Vídụ,

tạitrangMSNMoney,nóđượccơngbốtạimục“Research”(Nghiêncứu).

GiaodịchnộibộsẽhợpphápnếuCEOthơngbáovớiUỷbangiaodịchchứng

khốn(SEC)rằnghọsẽthựchiệngiaodịchtrongvòng48giờ.Giaodịchnộibộlà

mộttrongnhữngthơngtinquantrọngđểđánhgiátìnhhìnhcơngtytrongthờigian

tớisẽtốthayxấu.Lýdolàbởimộtngườiđiềuhànhthườngbiếtvấnđềnhiềutháng

trướckhisựviệcxảyra,vànếukhơnggiữcổphiếudàihạn,rấtcóthểhọđang

giảmthiệthạibằngcáchbáncổphiếu.Hoặcnếumọiviệcthựcsựtốtđẹpđốivới

cơngtythìhọsẽmuacổphiếuvàođểđónnhậncáckhoảnlợinhuậnlớn.

WarrenBuffettlàtrườnghợpđiểnhìnhvềgiaodịchnộibộcủaCEO.Vớisự

hiểubiếtcủamìnhtronghơn40nămđầutư,Buffettchưabaogiờbánbấtcứcổ

phiếuriênglẻnàocủaBerkshineHathaway.

Cácnhàlãnhđạokhácthườngkhơngqgắnbóvớicổphiếucủamình.Ngay

trướckhicổphiếuEnronrơitừ60đơ-laxuống0đơ-la,chủtịch,CEOvàgiám

đốc tài chính (CFO), đã bán tháo toàn bộ cổ phiếu Enron, trong khi vẫn khun

nhânviênmuacổphiếunày.

NgàiBuffettchỉbáncổphiếucủaơngởcáccơngtykhác,vàkhiơngthựchiện

giaodịch,bạncũngsẽđượcthơngbáo.

Việclãnhđạocơngtybánchứngkhốnkhơngphảilnlànhữngtínhiệuđèn

đỏ.Vídụ,BillGatesbáncổphiếucủaMicrosoftđểlàmtừthiệnvàcáchoạtđộng

đầu tư khác. John Mackey của Whole Foods cũng làm như vậy. Nhưng nếu bạn

xemxéttồnbộcổphiếuhọsởhữu,bạncóthểthấyphầnlớntàisảncánhâncủa

họđượcđầutưvàochínhcơngty,Buffettlàmộtvídụ.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comKhơngcómộtcáchthứchồnhảođểđolườngkhinàomộtvàigiaodịchnội

bộsẽkéotheorấtnhiềugiaodịchnộibộkhác.Bạnphảisửdụngmọigiácquan.

Nếuhầuhếtcáclãnhđạocấpcaocủacơngtybántốngbántháohơn30%lượngcổ

phiếucủahọcùngmộtlúc,điềunàycóthểlàtínhiệukhơngtốt.Nhưtơiđãnói,

phảisửdụngmọigiácquan.Tơixemxétviệcmuacổphiếucủamộtcơngtytài

chínhnổitiếng,chođếnkhitơiđượcbiếthộiđồngquảntrị,tổnggiámđốcđang

bántháotrên50%lượngcổphiếucủahọ.Thếlàtơikhơngmuavàsauđó,giácủa

cổphiếucủacơngtynàyrơixuốngrấtnhanh.Bạnsẽbiếtđượcrằngcónhiềulýdo

đểngườitabáncổphiếu,nhưngnếutấtcảđềucùngbánrathìđólàmộtdấuhiệu

tiêucực.Bạncũngsẽbiếtđượcrằngchỉcómộtlýdođểcácnhàlãnhđạocấpcao

muacổphiếuđólà:bởivìcổphiếuđósẽtănggiá.Nhưngđiềuđócũngkhơnghẳn

đúng.Rấtnhiềulầncácnhânviêncủacơngtymuacổphiếuchỉđểthểhiệnsựhợp

táccủahọ.Họthậmchícốgắnghếtsứcđểcứuvãnsựsụtgiácổphiếu,đặcbiệt

cơngtymuabánkhốilượngtươngđốinhỏvàcómộtchútchiếnlượcsẽảnhhưởng

đếngiácổphiếu.Nhưngkhingườibêntrongcơngtythếchấp tàisảncủahọđể

gomcổphiếulẻ,đólàmộtdấuhiệutíchcực.

Trangwebgiaodịchnộibộthườngchobiếtnhữngcổphiếuđượcbánvàtổng

khốilượngnắmgiữ,nhưngkhơngphảitấtcảcáctrangwebđềucungcấpthơngtin

này.Vídụ,trangMSNđăngthơngtinmộtnhânviênvẫnsởhữubaonhiêucổphiếu

(“cổphiếucònlại”)nếubạnkíchchuộtvào“InsiderTrading”(Giaodịchnộibộ)

sau đó vào trang web về thơng tin cổ phiếu của cơng ty và kích chuột vào tên

ngườisởhữucổphiếucầntracứu.Bạncũngsẽbiếtcácgiaodịchcổphiếuhiện

hữu có mức độ đáng giá như thế nào. Tại trang Yahoo! Finance, kích chuột vào

“InsiderRoster”(Bảngliệtkêdanhsáchngườisởhữutrongcơngty)đểvàotrang

cổphiếuchínhcủacơngtyvàbạnsẽtìmthấysốliệuvềkhốilượngcổphiếuđược

các thành viên chủ chốt nắm giữ. Sau đó kích chuột vào “Insider Transaction”

(Giao dịch nội bộ) để xem ai đang mua bán cổ phiếu. Trang Vickers

(www.vickers-stock.com)cónhiềuthơngtinhơn,nhưngđólàtrangphảitrảtiền.

Kiểmtracáctrangwebkhácvàxembạncóthểtìmđượcthơngtingì(mộtsốtrang

cóthểcungcấpmiễnphítrongmộtthờigiannhấtđịnh).

Tơisẽnóikỹhơnvềgiaodịchnộibộtrongchươngsau,khiđótơisẽchỉcho

bạncáchthuthậpcácthơngtinnàybêncạnhcáccơngcụkhácbạntìmđượctrên

mạng. Bây giờ, hãy chú ý đến các giao dịch mua hoặc bán đột ngột của những

người điều hành cơng ty vì đó có thể là tín hiệu về vận mệnh của công ty trong

tươnglai.

XemxétkhoảntiềnthưởngcủaCEOTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comMộtcáchđánhgiákhácđểxembộmáyquảnlýcóđứngvềphíachúngtahay

khơngđólàxemxétkhoảntiềnthưởngcủaCEO.GầnnhưcácCEOtừnglàmviệc

cho Buffett (tơi tiếp tục lấy ví dụ về ông) đều là những nhà tỉ phú. Vậy điều gì

khiếnhọlàmviệcchămchỉ?Cócùngmộtlýdo,BuffettlàmnhưvậyvàBillGates

cũnglàmnhưvậy-đólàvìhọthíchnhữngviệchọlàm.Họlàmkhơngphảivìtiền,

mặc dù tất nhiên họ trơng đợi được trả cơng xứng đáng cho những cơng việc họ

làmtốt.Họlàmviệcđểxâydựngmộtcơngtythànhcơng.StevenJobstrởlạicơng

tymáytínhApplevàonăm1997vàchấpnhậnkhoảnlương1đơ-la/nămvàkhơng

nhậnđượckhoảnthưởngbằngcổphiếuhayquyềnmuacổphiếunàocảvàơngcó

thể đưa cơng ty trở lại con đường hoàng kim trước đây. Khi Apple lấy lại danh

tiếng,ơngbắtđầuđòihỏikhoảnthùlaonhiềuhơn.Buffettlàmviệcvớimứclương

100.000 đơ-la mỗi năm. Bên cạnh khoản lương đó, khoản tiền thưởng ơng nhận

đượcbằngmứccáccổđơngnhậnđược.Tơithíchmẫulãnhđạonàyvìơngln

đứngvềphíacổđơng.

Mứclươngcủacácnhàlãnhđạođượccơngbốởđâu?Trongbáocáothường

niên.Dođó,chúngtahãytruycậptrangwebcủacáccơngty,tảibáocáothường

niênmớinhất,vàtìmphầnmụclục.Tratừ“ExcutiveCompensation”(khoảntiền

thưởngchongườiđiềuhành).Chúngtacũngcóthểlấyđượcbáocáothườngniên

trêntrangwebYahoo!FinancevàMSNbằngviệckíchchuộtvào“SECFillings”

(HồsơcủaUỷbangiaodịchchứngkhốnMỹ)vàsauđóchọn“10-K”(Báocáo

thườngniên);nếuđặtmuatrựctuyến,bạnsẽđượccungcấpđầyđủcácthơngtin

này.

Thậtkhơngmay,cómộtmẫulãnhđạokhácsẽkhơngđếncơngtylàmviệcvào

mỗisángnếuơngtakhơngcómộtđặcquyềnghêgớm.Nhữngmẫulãnhđạonày

khơngđiềuhànhcơngtyvớimộtmụctiêutáobạolớnlao(bởivìhọkhơngcógì

cả).Họcũngkhơngđiềuhànhcơngtybằnglòngsaymê.Họkhơngphảilànhững

người u q cơng ty giống như Buffett, Jobs, và Gates. Họ là những người vụ

lợi.Nhưnhữngkẻvụlợithựcthụ,lòngtrungthànhcủahọđượctínhtươngđương

vớisốtiềnhọnhậnđược.Nếucơngtyđangởtronggiaiđoạnkhókhăn,mốiquan

tâmchínhcủahọlàchạytrốnvớimộtđốngvàng.NhữngcơngtysụpđổnhưTyco,

Enron và WorldCom trả khoản tiền thưởng q lớn cho những nhà lãnh đạo cao

cấpcủahọ.

Vìlàchủsởhữumộtsốcổphiếucủamộtvàicơngtynêntơicoitiềnthưởng

cáclãnhđạonhậnđượcnhưkhoảntiềnlấyratừtúitơi,vàtơikhơngthíchđiềuđó.

ĐốivớicácnhàđầutưtheoQuytắcsố1,nhữngnhàlãnhđạonày,vàbanlãnhđạo

hỗtrợcơngviệcchohọ,lànhữngngườivụlợikhơngthểkiểmsốtđược,họkhơngTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comxứngđángđượchưởnggìcả,họđángbịcoithườngvànênchấmdứthợptácvới

họ.Cắtđứtvớinhữngkẻănbámnàytấtnhiênkhơngdễ.Rấtnhiềukẻvơlạinhư

thếsẵnsàngsửdụngchiếnthuật“thuốcđộc”(tránhviệccáccơngtykhácthơntính

bằngcáchpháthànhcổphiếuthưởnghoặcgiáưuđãichocổđơnghiệnhữu)-một

hợp đồng ký kết giữa ban lãnh đạo và hội đồng quản trị công ty để đảm bảo có

được một phần thưởng khổng lồ nếu chủ sở hữu (chẳng hạn là các cổ đơng) của

cơngtyphảnbộilạiniềmtincủahọ.Nhữnggiaodịchthiênvềlợiíchcánhânnày

làm cho chủ sở hữu khó khăn khi nhận những khoản lợi từ đó. Dưới đây là các

trườnghợpcủa(khơngtiệnnêutên)cácvịCEOcódấuhiệuvụlợivàbanlãnh

đạokhơngcóđạođứctrongmộtvàinămqua:

Từnăm2000đếnnăm2004,khoảnthunhậpcủamộtvịCEOlà40triệuđơ-la

trongkhichủsởhữulạikhơngcó.Mộtnhómchủsởhữukhácbịthiệthại80%cổ

phiếuvàvẫnchịuáplựctừphíabanlãnhđạophảitrảthùlaochongườiđứngđầu

cơngtytrên20triệuđơ-lavìgiúpcơngtyđạtđượcmụctiêukinhdoanhtrongmột

q.Giátrịcủamộtcơngtykhácgiảmxuống40%,nhưngbanlãnhđạotrảtrên70

triệuđơ-lachongườiđứngđầucơngtyvìnhữngcơngviệctuyệtvờiơngtalàm.

Mộtcơngtylớnkhácgiảm70%giátrịvàmấtphầnlớnthịphầnchocácđốithủ

nướcngồitrongnămnămqua,nhưngvẫntrảchongườiđứngđầucơngtytrên40

triệuđơ-la.Đâysẽtrởthànhmộtvấnđềđángquantâmnếucơngtysalầyvàomột

thươngvụvàphảichịuthualỗ,thậmchísauđó,ngườichịutráchnhiệmbịphạt.

Nhưng trước đó, người này được trả số tiền khơng tưởng như một khoản thưởng

chocơngviệclàmtốt!Điênrồhếtchỗnói!

Sailầm cơbảnkhơngxuấtpháttừnhàlãnhđạo.Vấnđềchínhlàởbanlãnh

đạo,nhữngngườiđượctrảlương,chủyếulàđểtìmngườiđứngđầuxứngđángvà

khoảnthùlaotrảchohọđảmbảokhuyếnkhíchhọđemlạilợiíchtốtnhấtchochủ

sởhữu.Banlãnhđạođãlàmđiềuđórấtmuộn.Nhiềungườitừlâuđãqnailà

chủsởhữu.Cólẽđólàlýdotạisaohọgọichúngtalà“shareholders”(ngườinắm

giữcổphiếu)chứkhơngphải“owners”(chủsởhữu)đểtránhnhắcrằngchúngta

thựcsựsởhữucơngty.

Chúngtakhơngmuabấtkỳcơngtynàonếukhơngthíchbộmáyquảnlýởđó.

Đơngiảnlànhưvậy.Mộttrongnhữnglýdochínhđểkhơngthíchbộmáyquảnlý

làvìhọđượctrảthùlaoqlớn.Cáchthứcchủyếuđểtrảchobộmáyquảnlýmột

khoảnlớnlàquyềnmuacổphiếu.Nhàquảnlýkhơngmấtmộtchiphínàođểcó

đượcquyềnmuacổphiếu.Phầnthưởngcủacơngtychocácnhàquảnlýlàquyền

đượcmuacổphiếuởmứcgiánhấtđịnhtạimộtthờiđiểmnàođótrongtươnglai.

ÝtưởngcủaviệcthưởngquyềnmuacổphiếulàđộngviênnhàquảnlýđểhọkéoTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Đặt cược trên trường đua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×