Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Xác định lợi thế cạnh tranh

 Xác định lợi thế cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

xâmnhậpvàthànhcơngtrênthịtrườngthìcóthểcơngtyđócólợithếcạnhtranh

lớn.

Vídụ,khitơicònnhỏ,giađìnhtơicómộttrangtrạitrồnganhđàoởOregon.

Tơiđãkinhdoanhanhđàobằngcáchtrèolêncâyvàháiquả,rồinhờơngtơiđưa

tớitrạmthugomquảanhđào-đâylànơihọcânanhđàocủatơi,đokíchcỡquả

anhđàođượcchọnrangẫunhiênvàtrảtiềnchotơi.Khơngcógìcảntrởtơitrong

qtrìnhbnbánanhđào.Lýdolàbởivìkhơngaitrongcửahànghoaquảđặc

biệtquantâmđếnnguồngốccủanhữngquảanhđào.Anhđàolàmộtloạihànghố

thơngthường,điềunàycónghĩalàanhđàocủamộttrangtrạirấtkhóphânbiệtvới

anhđàocủacáctrangtrạikhác.Nhữngcơngtychunvềhànghốthơngthườngsẽ

khơng có lợithếcạnhtranh. Nếubạnsở hữumột cơngtynhưvậy,bạn sẽkhơng

đượcbảovệtrướcsựtấncơngcủacácđốithủ.Nếuhọmuốnchiếmlâuđàicủa

bạnthìkhiđósẽkhơngcónhiềuphươngánngăncảnhọ.Nếuhọcóthểtrồngvà

bánanhđàovớigiárẻhơncủabạn,bạncóthểbịphásản.Chúngtakhơngmuốnsở

hữunhữngcơngtykhơngcólợithếcạnhtranhbởivìchúngtasẽgặpkhókhănkhi

kiếmtiềnởđó.Hãyhỏinhữngaisởhữutrangtrại,hiệuthuốc,cửahàngbánthức

ănngon,trạmxănghaycửahàngbánquầnáo.Đâyđềulànhữngcơngtykhókiếm

tiềnbởivìchúngđềulànhữngcơngtykinhdoanhnhữngmặthàngcầnthiết.

Nhưngthayvìcạnhtranhtrênthịtrườnganhđào,tơitừngbướcxâmnhậpvào

thịtrườngcủaCokevàPepsithìsao?Cóvẻnhưngànhnàykiếmđượcrấtnhiều

tiền.Nhưngbạncónghĩlàtơisẽgặpkhókhănkhixâmnhậpvàothịtrườngnày

khơng?Hãygiảsửrằngcâycơcacủatơitrồngđượcnhiềuloncolacóhươngvị

giốnghệtmộtloncocathật.Tơicóthểnhặtcâycơca,đếncửahàngvàbánchohọ

với giá rẻ và cạnh tranh với Coke khơng? Khơng. Chủ cửa hàng còn nhiều chỗ

trống trong thùng đá bán hàng của mình. Coke và Pepsi được để đầy vào những

khoảngtrốngđóbởivìkháchhàngđếncửahàngđóchỉđểmuaCokehoặcPepsi.

LýdokháchhàngmuốnmuanhữngnhãnhàngnàylàbởivìCokevàPepsiđược

quảngcáotrêntivisuốtngày.Chủcửahàngkhơngphảitrảtiềnchonhữngquảng

cáonày(hơnthếnhữngngườibánbncònđượcnhậnmộtkhoảntiềnthưởnglớn

khihọnhậnbánCokehayPepsitrongcửahàngmình.Tạisaokhơngmộtchủcửa

hàngcóthểdànhmộtchỗcủaCokevàPepsichosảnphẩmkhơngcótiếngcủatơi?

Câutrảlờilà:khơngbaogiờ.Khơngnhườngmộtcentimetnàocả.

Vậythìlàmcáchnàođểtơicóthểbánđượccolacủatơi?Nếutơikhơngtìmra

câutrảlờithìchứngtỏCokevàPepsicókhảnăngbảovệlớn-“hàngrào”đósẽ

ngănnhữngđốithủcạnhtranhnhưtơikhỏitấncơngvàolâuđàicủahọ.Ngaycả

nếutơicóthểtạorađượccolatừcâycủamìnhthìtơicũngkhơngcóchỗđểbánTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comsảnphẩmcủamìnhởcáccửahàng.

“Hàngrào”ngăncảncạnhtranhlớnrấtcóýnghĩavớingườichủsởhữucơng

tybởivìcơngtyđósẽrấtkhóbịcácđốithủkháctấncơng.MộtchaiCokeđắthơn

nhiềusovớimộtchaicolabìnhthườngnhưngnhữngaimuốnuốngCokeđềukhơng

quantâmđếnvấnđềnày.BạnkhơngthểcạnhtranhvớiCokebằngcáchhạthấpgiá

thànhcủabạnvàđócũnglàdấuhiệucủamộtlợithếcạnhtranhlớn.Chúngtarất

khócạnhtranhvớieBaybởivìđólàtrangthươngmạitrựctuyếnlớnnhấtthếgiới.

Gillettecũnglàcơngtykhócóthểcạnhtranhbởihọcórấtnhiềufanhâmmộsản

phẩm của Gillette. Điều này cũng tương tự với các cơng ty Disney, Wrigley và

Apple.

Điềukỳdiệuhơnnữađốivớinhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớnđólàkhả

năngtheokịplạmphát.Haynóicáchkhác,nhữngcơngtynàycókhảnăngtănggiá

dochiphítănglên.MọingườivẫnmuaCoke,daocạoGillettehoặcmuacácsản

phẩmcủaStarbucksngaycảnếugiáhiệnnaycủanhữnghànghốnàyđắthơnso

vớigiángàyhơmqua.

Lợithếcạnhtranhkhơngphảilàsựuthíchmộtsảnphẩm.Nhiềungườighét

Microsoft nhưng vẫn sử dụng Windows bởi vì có nhiều phần mềm họ bắt buộc

phảisửdụnglạichạytrênnềnWindows.(BạncònnhớcâuchuyệnNeXTcủatơi

chứ?Nhữngngườibạnđầutưcủatơivàtơikhơngthểvượtquađược“hàngrào”

ngăncảncạnhtranhcủaMicrosoftđểtấncơngvàolâuđàicủahọ).Mộtđốithủ

cạnh tranh như Linux có thể tặng hệ điều hành (miễn phí) mà vẫn khơng chiếm

đượcthịphầnlớncủaMicrosoft.Việctíchhợpmộthệđiềuhànhnàyvớimộthệ

điềuhànhkháccóthểgâyranhiềurắcrốibởivìbạnsẽphảisửdụngnhiềuhệđiều

hành.VàmặcdùngườidântrongcácthịtrấnnhỏcóthểkhơngưanhữnggìWalMartđãlàmđốivớicáccửahàngkimkhítrongvùngcủahọ,họvẫnmuahàngở

Wal-Martbởivìgiáởđâyrẻ.Wal-Martcólợithếcạnhtranhvềgiácả.

MộtcơngtytheoQuytắcsố1lnlnlàcơngtycóthểvượtquađượccác

đợtlạmphát.Đólàmụcđíchcủađườnghàođốivớitồlâuđài:bảovệkhỏilạm

phát và các đối thủ cạnh tranh. Các cơng ty có lợi thế cạnh tranh khơng bị ảnh

hưởngbởilạmphátbởivìhọcókhảnăngtănggiákhichiphíkinhdoanhtănglên.

Nhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớn-nhữngcơngtytheoQuytắcsố1-cóthể

làmđượcđiềuđóbởivìhọgiữvịtríđộcquyềntrênthịtrường.Điềucốtyếucủa

độcquyềnđólàkhảnăngtănggiátheoýmuốn.

Cácbíquyếtkinhdoanhcóthểtạoralợithếcạnhtranhvàhàngràongăncản

cạnhtranhkhiếncáccơngtykháckhơngthểsaochépđược.NgồiviệcsởhữumộtTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comlợithếcạnhtranhvềnhãnhiệu,bíquyếtkinhdoanhcònđượcthểhiệnquahương

vịtuyệtvờikhiếnchochínhCokecũngkhơngthểcạnhtranhđượcvớichínhmình.

Cơngtynàyđãcốgắngđưaramộtcơngthứcmới-NewCokevàbịsụtgiảmvề

doanhthu.MọingườithíchCokenhưnóvốncótronggần100nămqua.Nếucác

cơngtykháccóthểsaochépđượccơngthứcsảnxuấtcủaCokethìhọcóthểtạora

sảnphẩmgiốngnhưCoke.NhưnghọkhơngthểlàmsảnphẩmyhệtnhưCoke.Khi

bạnmuốnmuaCoke,bạnsẽmuaCoke.Ngaycảnếubạncóthểsaochépyngun

Coke,bạncũngkhơngthểcạnhtranhđượcvớinhãnhiệuvàsựphânphốisảnphẩm

trêntồnthếgiớicủahọ.Cokecólợithếcạnhtranhtốt.

CơngtydượcphẩmkhổnglồPfizercóđượclợithếcạnhtranhtừcácbằngphát

minhsángchếvềcácloạithuốc.Đólàlợithếcạnhtranhđượcluậtpháphỗtrợ.

Intelcóđượclợithếcạnhtranhnhờcókinhnghiệmlâunămtrongviệctạonêncác

loạimạchđiệntửsiêunhỏ.PhảinhờnhữngnhânviêncủaIntel,bạnmớitìmhiểu

đượcvềcơngtynày.

CơngtytiệníchnhưPG&Etựbảovệchínhmìnhbằngluậtchínhphủ.Đólà

cơngtyduynhấtcungcấpnguồnđiệnchocảvùngvàdođóđộcquyền.Đểsửdụng

điệnởCalifornia,bạnphảimuađiệncủaPG&E,hoặctựxâydựngnhàmáyphát

điệnchoriêngmình.Nhữngcơngtytiệníchgiốngnhưnhữngchiếccầuthulệphí.

Đểvượtquaconsơngbạnphảitrảphíquacầu,hoặcbạnphảicóthuyềnriêngcủa

mình.Nhữngcơngtynàyđượcđộcquyềnvìcóchínhphủhậuthuẫnnhưngchúng

khơngnhấtthiếtphảilànhữngcơngtyđộcquyền.Hầuhếtnhữngcơngtyquảngcáo

vàtruyềnthơnglàvídụvềnhữngchiếccầuthulệphí.Nếubạnmuốnquảngcáoở

thủđơWashington,bạncóthểđăngkýtrêntờWashingtonPost.Bạnphảitrảphí

chotờPost.TimeWarnerlàmộtcơngtykiểunhưthế.Googlecũngvậy.

Thựctế,mộtcơngtycólợithếcạnhtranhthườngđượcủnghộ,giúpđỡlâudài

đểbảovệkhỏibịcạnhtranh.Họkhơngcầnphảilàmộtcơngty“độcquyền”theo

đúngnghĩa(nghĩalàcóquyềnlựctolớnchiphốitớimộtmảngthịtrườngnàođó)

nhưngnênlàcơngtyđứngởvịtrísố1hoặcsố2trênthịtrườngđó.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comLýdocácnhàđầutưtheoQuytắcsố1rấtthíchlợithếcạnhtranhđólàbởivì

họcóthểdựđốnđượctươnglaicủanhữngcơngtycólợithếcạnhtranhdễdàng

hơn.Nhữngcơngtycómộthoặcnhiềuhơnmộttrongnămkiểulợithếcạnhtranh

cóthểtồntạivàtăngtrưởngmạnhhơnnhiềusovớinhữngcơngtyphảiđánhbại

đốithủbằngviệchạgiáthànhsảnphẩmcủamìnhxuốngmộtmứcđộnàođó.Do

vậy,lànhàđầutưtheoQuytắcsố1,chúngtasẽmuamộtcơngtynhưthểnólà

nguồnthunhậpduynhấtcủagiađìnhchúngtatrong100nămtới.Vìvậy,chúngta

muốnchắcchắncơngtyđócólợithếcạnhtranh.

Nhữnglợithếcạnhtranhbềnvững

Nếucơngtybạncamkếtbảovệchínhmìnhkhỏinhữngđốithủcạnhtranhtiềm

tàngthìlợithếcạnhtranhcủacơngtybạnphảicótínhbềnvững.Hãynhớrằngbạn

vàtơiđềutrơngcậyvàocơngtynàytrongkhoảngthờigian20năm,vìvậytínhlâu

bền của sản phẩm và ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng. Công ty phải làm

nhiều việc hơn nữa, chứ không chỉ đưa ra mức giá tốt cho sản phẩm của mình.

Coke đã có lợi thế trong khoảng 100 năm. Cơng ty này duy trì lợi thế của mình

bằngcáchbảovệbíquyếtcơngthứcvềxirơvìcơngthứcnàylànhântốquyếtđịnh

sựtồntạicủacơngty.NhưngCokecũngphảibảovệhệthốngphânphốisảnphẩm

củamìnhvàcũngphảicạnhtranhvớiPepsi.Haiphươngphápnàybảovệlợithế

cạnhtranhcủacơngtynhưngnếuCokecứphómặctìnhhìnhvàkhơngbảovệđược

lợithếcạnhtranhcủamìnhthìhãngPepsisẽvượtquavàchiếmđượcthịphầncủaTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comCoke.

Microsofttiếptụcbảovệlợithếcạnhtranhcủamìnhbằngcáchnângcaocơng

nghệ và cải tiến kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của công ty và của khách hàng.

Microsoftkhơngchorằnghọvẫnduytrìđượcvịthếcủamìnhkhidựatrêncơng

nghệlạchậuvàyếukém.Khitơiviếtrađiềunày,GoogleđãkhiếnchoBillGates

đặcbiệtquantâmbởivìhọtạorađượccơngcụtìmkiếmthơngtintuyệtvờidưới

lợithếcạnhtranhcủatậpđồnMicrosoft.BillGatesđãđúngkhilolắng,bởivì

Google đang tính tốn làm thế nào để kiếm được nhiều tiền mà khơng buộc mọi

ngườiphảithayđổitrangwebcủahọvàkhơngphảithayđổimáytínhhayhệđiều

hành.GoogleđượcxâydựngdựatrênLinuxvìvậynókhơngcầnsửdụngbấtkỳ

sảnphẩmnàocủaMicrosoft.LợithếcạnhtranhcủaGoogle-cáimàGatesđang

cốgắngtìmcáchvượtquađểcóthểhạđượcđốithủcạnhtranh-đangdẫnđầu

trongcáccơngcụtìmkiếmthơngminh.Googlecólợithếcạnhtranhvềbíquyếtvà

lợi thế cạnh tranh về nhãn hiệu. Google có khả năng tạo ra sự liên lạc hiệu quả

giữacáckháchhàngđểkhơngkháchhàngnàophảiquantâmđếnviệccóphảichạy

trên Windows nữa khơng? Bạn có thể thấy cuộc chiến đang xảy ra rất ác liệt.

“Hàngrào”ngăncảncạnhtranhcủaMicrosoftcólâubềnkhơng?Và“hàngrào”

ngăncảncạnhtranhcủaGooglecũnglâubềnchứ?

Bạnkhơngphảixácđịnhnhiều“hàngrào”củamộtcơngtyđểxemxétxemđó

cólànơiđầutưtốthaykhơng,mặcdùbạncóthểpháthiệnrarằng“hàngrào”càng

lớn thì có khả năng đó là sự kết hợp của nhiều loại “hàng rào”. Ví dụ, Coke và

Microsoftđềucóđượcnhữngthươnghiệunổitiếngtrongkhiđóvẫnsởhữucác

đặcđiểm“hàngrào”khác.Đừngqchúýđếnviệcđếmxemcóbaonhiêu“hàng

rào” trong một cơng ty, thay vào đó hãy tập trung xác định xem “hàng rào” nào

khiếncácđốithủcạnhtranhkhóvượtquanhấtvàphảicólòngtinlàcơngtyđócó

thểduytrì“hàngrào”đótrongmộtthờigiandài.

Nếubạnmuốncómộtchiếcxemáytốt,bềnvàđượcnhữngngườiđixemáy

ưachuộngthìchỉcóduynhấtmộtloại-đólàchiếcHarley.Nhữngchiếcxelàđối

thủ cạnh tranh của Harley được giới thiệu ở Sturgis và Daytona hàng năm. Kiểu

dáng,âmthanh,cảmgiácvàđặctínhcủanhữngchiếcxemáynàylànhữnggìmà

chủnhâncủachiếcHarleymuốn.Khơngcósựlựachọnthứhai.Harleyđãcómặt

trênthịtrườnghàngthậpkỷnayvàsẽcòntiếptụctrongnhiềuthậpkỷnữa.Nhưng

quaytrởlạinhữngnăm70củathếkỷtrước,cơngtynàyphảicạnhtranhvớicác

cơngtycủaNhậtBản.Hondađãdànhhàngtriệuđơ-lanhằmcạnhtranhvớiHarley.

XemáycủaHondatốthơnvềmặtkỹthuậtvàrẻhơnrấtnhiều.NhưngxeHonda

vẫnkhơnggiốngxeHarley,nókhơngthểđiđượctrênđườnggồghềnhưHarleyvàTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnó cũng khơng được người tiêu dùng ưa chuộng như Harley. Khơng có gì ngạc

nhiênkhibiếtrằngHondakhơngthànhcơngtrongviệcthuyếtphụcngườiđixemáy

rằngxemáycủahọlàHarleymặcdùxétbềngồichiếcxenàygiốnggầnnhưhồn

tồnchiếcHarley.Ngàynay,ngườiNhậtnhậpkhẩuxeHarleybởivìnhữngchiếc

xenàyrấtkhácsovớinhữngchiếcxeđượcsảnxuấttrongnướchọ.Bạnmuốncó

mộtchiếcHarleyvàbạnquyếtđịnhsẽmuamộtchiếcHarley.Lợithếcạnhtranh

đóđãtạorasựđộcđáochoHarleyvàbảovệnóbằngcácbằngphátminhsáng

chế,bởiluậtsưvàbởihoạtđộngmarketingcủacơngty.Harleyduytrìđượctính

bềnvữngcholợithếcạnhtranhvềnhãnhiệucủamình-kiểudáng,âmthanhvà

cảmgiácHarley.Liệuchúngtacóthểdựđốnchúngvẫnsẽgiữđượcvịtrínhư

hiệnnaytrong20nămnữakhơng?

Một cơng ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thường khó có nguy cơ phá sản.

Chúngtacóthểdễdàngdựđốnthunhậpcủacơngtytrongmộtthờigiandài.Do

đó,chúngtacũngcóthểdễdàngdựđốnkếtquảđầutưcủanhữngcơngtycólợi

thếcạnhtranhbềnvững.

Rấtnhiềunhàđầutưmắcsailầmkhinghĩvềgiácổphiếuvàsựlênxuốnggiá

cổphiếucóliênquanđếnkhảnăngcơngtycóthểcạnhtranhvớinhữngcơngty

kháctốtđếnđâu-hoặctheocáchnóicủatơilàlợithếcạnhtranhcủacơngtylớn

baonhiêu.Vídụ,trongcơngtyđóhơnbảynămqua,giácổphiếucủaPepsităng

hơnrấtnhiềusovớigiácổphiếucủaCoke.Nhưngxinbạnhãynhớchochúngta

khơngmuacổphiếu,chúngtamuacơngty.Làmộtngườimuacổphiếu,chúngta

phải hiểu rằng, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - những yếu tố này

thườngkhơngcógìliênquanđếnchấtlượngcủacơngtyhaymứcđộlợithếcạnh

tranhcủacơngtyđó.

Đâylàmộtvídụrấtquantrọng(xembiểuđồ):Năm1998giámộtcổphiếucủa

Pepsilà44đơ-lavàgiámộtcổphiếucủaCokelà42đơ-la(chúngtasẽnghiên

cứuchitiếtcáchtínhtốngiátrị-giátrịthựcởChương9).Trênthịtrường,Pepsi

bánvớigiá30đơ-lamộtcổphiếu,thấphơn30%sovớigiátrịcủanóvàngược

lạiCokebánvớigiá90đơ-lamộtcổphiếu,caohơnkhoảng200%sovớigiátrị

củanó.Dovậy,kểtừđó,thịgiácủaCokegiảmxuốngvàcủaPepsilạitănglên.

Quảlàmộtđiềuđángngạcnhiên!

Bạncầnhiểurằng,lợithếcạnhtranhchochúngtabiếtliệumộtcơngtysẽdiễn

biến như thế nào trong 20 năm nữa, chứ không phải giá mà chúng ta trả để mua

cơngtyđótạithờiđiểmhiệntại.Nhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớnthường

đượcđịnhgiáqcaovàdovậy,cóthểbịgiảmgiámạnhnhưthểkhơngcóngày

mai.Nhưngnếutrongthựctế,mộtcơngtycólợithếcạnhtranhlớnthìsựtồntạiTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comcủalợithếcạnhtranhđócóthểđảmbảorằngtươnglaicủacơngtysẽtươisáng

hơnsovớingàyhơmnay.Tấtnhiên,“ngàymai”đólàthứ mànhững nhà đầutư

theoQuytắcsố1nhưchúngtatincậy:Đócáigiáđểmuamộtcổphiếukhimọi

ngườiđềuđịnhgiáthấpnó.

MọingườihọcQuytắcsố1đơikhichorằng,cáccơngtycólợithếcạnhtranh

thường được định giá cao hơn so với giá trị thực của nó. Khơng phải như vậy.

Thựcsựkhơngphảinhưvậy.Nếuđiềuđóđúngthìđểcóbiênđộantồnlớnthì

bạnvàtơiphảitìmkiếmnhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớntrướckhingười

khácnhậnra.Tơikhơngbiếtbạnthếnàonhưngtơikhơngphảilàngườiđủthơng

minhđểkiênđịnhlàmviệcnày.Vềphầntơi,tơisẽchỉlàmnhữngviệccóýnghĩa:

xácđịnhnhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớnvàsauđó,muachúngvớigiáthấp

hơnnhiềusovớigiátrịđángcócủanóbấtcứkhinàotơicóthể.

NếubạnmuaCokenăm1980thìtỷsuấtlợinhuậnvàonăm2005,25nămsau

sẽlà12%.NếubạnmuaPepsinăm1980thìtỷsuấtlợinhuậnsẽlà12%.Nhưvậy,

chúngtacóhaicơngtysảnxuấtrasảnphẩmgầngiốngnhau,cùngcólợithếvề

nhãnhiệuvàcólợinhuậndàihạngộptrênthịtrườngbằngnhau.Nhưnghãynhìn

vàobiểuđồgiávàxemsựkhácbiệtrõràngnhưthếnào.Khơngcósựkhácbiệtvề

tỷ suất lợi nhuận nhưng có vẻ như Pepsi hoạt động hiệu quả hơn. Trong thực tế,

Cokeđượcđịnhgiáqcaotrongnhữngnămcuốicủathếkỷtrướcnhưngsauđó

đãđượcthịtrườngđịnhgiálại.

Nhiệmvụcủachúngtalàtìmkiếmnhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớn,mua

chúngkhithịtrườngđịnhgiánhầmởmứcthấpsauđóbánrakhithịtrườngđịnh

giáqcao.Làmcơngviệcngượclại,muaCokevớigiá90đơ-lakhinóchỉđáng

40 đơ-la là một việc làm sai lầm. Chúng ta muốn bán ra với mức giá 90 đơ-la.

Nhữngcơngtycólợithếcạnhtranhlớnđượcđịnhgiáqcaocóthểđemlạicho

chúngtacơhộimualạivớigiácaovàgiữchúngtrong10hoặc20nămnữacho

đếnkhichúngđượcđịnhgiáqcaomộtlầnnữa.Nhưngđểlàmđượcđiềunày,

bạncầnphảitựtinvàolợithếđó.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com

Tìmkiếmcơngtycólợithếcạnhtranhcóthểkhókhănnếubạncốgắnglàm

việcđóchỉdựavàobảnnăng.Tuynhiên,cácnhàđầutưtheoQuytắcsố1đãtính

tốncáchxácđịnhmộtlợithếcạnhtranhbằngcáchnhìnvàonămchỉsốcụthể.

Nămchỉsốnàylàlăngkínhvềtìnhhìnhcủacảmộtcơngty,chophépchúngtathấy

điềugìđangthựcsựdiễnrabêntrongcơngtyvàliệuchúngtacóthểtiếptụcgiữ

nhữngcơngtynàytrongdanhsáchcáccơngtytuyệtvờikhơng.

Nămchỉsốtàichínhchủyếu

Nếumộtcơngtycóítnhấtmộttrongnămlợithếcạnhtranhthìnósẽđượcthể

hiệnquanămchỉsốchủyếu.Nhữngconsốnàylàbằngchứngvềsựtồntạicủalợi

thếcạnhtranh.Nhữngcơngtykhơngcólợithếcạnhtranhsẽkhơngcónămchỉsố

chủyếunày.Nếubạnkhơngthểpháthiệnranhữngchỉsốnàythìtơitinrằngbạn

đangởmộtvịtrírấtít“hyvọng”trongviệccốgắngdựđốntươnglaicủacơngty

đó.Cơngtycóthểkhơngcólợithếcạnhtranh-haytươnglai-nhưsuynghĩcủa

bạn.Nhữngconsốnàyquantrọngđếnmứctơikhơngbaogiờmuamộtcơngtycó

nămconsốnàykém.Đâylànămchỉsố:

1.Tỷsuấtlợinhuậntrênvốnđầutư(ROIC).

2.Tỷlệtăngtrưởngdoanhthu.

3.Tỷlệtăngtrưởngcủalợinhuậntrênmỗicổphiếu(EPS).

4.Tỷlệtăngtrưởnggiátrịsổsáchtrênmỗicổphiếu(BVPS)

5.Tỷlệtăngtrưởngdòngtiềntựdo(FCF)

Tấtcảnămchỉsốnàynênbằnghoặclớnhơn10%mỗinămtrongvòng10năm

qua.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comHãytruycậpvàotrangwww.ruleoneinvestor.comđểtìmđượcnhữngthơngtin

cóíchvànhữngđườnglinkđángtincậytớicáctrangwebvềtàichínhgiúpbạn

thuthậpnhữngdữliệuthơbạncầnđểđánhgiáchínhxáccáccơngty.

Mặcdùcóhàngtrămchỉsốdànhchonhiềucơngtyđượcđưaratrêncáctrang

webtàichínhnhưYahoo!FinancevàMSNMoney,nhưngnămchỉsốnàythường

khơngđượccungcấpmiễnphí.LànhàđầutưtheoQuytắcsố1lntậptrungvào

nămchỉsốtrên,tơisẽchỉchocácbạnlàmthếnàotựmìnhxácđịnhđượcnămchỉ

sốvềtỷlệtăngtrưởngquantrọngnàytừnhữngnguồnthơngtinhồntồnmiễnphí.

Chương6sẽtậptrungnóirõcáchthứcnày.

Trongchươngtới,chúngtatìmhiểuxemmỗimộtnămchỉsốtrongchỉsốnày

nóilênđiềugìvàcáchthứcnhậndạngcáccơngtycólợithếcạnhtranhlớn.Để

làm quen với những chỉ số này cần phải có thời gian. Vì vậy, các bạn hãy kiên

nhẫn.Hãyhồitưởngcảmgiácchánnảnnhưthếnàokhihọcphéptính2+2=4hồi

lớpmột.Cóthểphéptínhtốnnàykhơngkhókhănđốivớibạn,nhưngkhibắtđầu

học,bạnphảiđếmbằngcácngóntay.Cơngviệcnàydễdànghơnnhiềukhichúng

tacósựhỗtrợcủamáytính.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comLồingườiáccảmvớilaođộngtríóc;nhưngngaycảđốivớinhữngkiến

thức phụ trợ có thể dễ dàng đạt được, vẫn có nhiều người thà bằng lòng với

việckhơngbiếtcònhơnlàphảinhọclòngđơichútđểđượccókiếnthức.

—SAMUELJOHNSON(1709-1784)

TríchdẫntừcuốnCuộcđờicủaSamuelJohnsoncủatácgiảBoswell.

Chodùchúngtanghĩrằngcóthểnhậndạngđượclợithếcạnhtranhởmộtcơng

tymàkhơngphảinỗlựcthìđiềunàycũngkhơngcónghĩalàchúngtasẽdừnglạiở

đó,chúngtasẽtiếptụcxemxétcơchếquảnlýtạiđó(chữMthứba).Trướctiên,

chúngtaphảikhẳngđịnhđượcsứcmạnhcủadoanhnghiệpquaviệcxemxétnăm

chỉsốtàichínhchủyếu.Đâylànămchỉsốđượctơisửdụngđểxácđịnhxemliệu

một doanh nghiệp có thể mang lại cho tơi ít nhất 15% lợi nhuận một năm hay

khơng.Nóicáchkhác,nămchỉsốnàylàmộtđầumốiquantrọngđểxemliệucơng

tynàycókhảnăngdựđốnhaykhơngvàcóthểhyvọngđemlạitỷsuấtlợinhuận

dựtínhtrongtươnglaihaykhơng.Sauđó,chúngtacũnghãyliếcnhanhtớichỉsố

nợ.Tơikhơngcoichỉsốnợcủamộtcơngtylàmộttrongnămchỉsốquantrọng

nhưngđâylàchỉsốchúngtasẽphảixemxéttớikhihồnthànhviệckiểmtranăm

chỉsốnày.(Nếunămchỉsốnàycủachúngtađềucóvẻtốtthìnợcũngvậy).

Hãynhớrằng:Tấtcảnămchỉsốchủyếunàysẽbằnghoặclớnhơn10%mỗi

nămtrongítnhất10năm.Chúngtacũngphảixemxéttớicácchỉsốtrongnămnăm

vàmộtnăm,vàsosánhchúngvớicácchỉsốcủa10nămđểtinchắcrằngdoanh

nghiệpkhơngpháttriểnchậmlại.Nhưngnếumuốntậptrungvàoítchỉsốởmức

tốithiểuđểlàmquenvớiquytrìnhđánhgiánày,bạncóthểbắtđầutừchỗchỉxem

xétđơnthuầnchỉsốtrungbìnhcủa10nămvànếunólớnhơn10%thìchuyểntiếp

sangbướctiếptheo.Hãyxemxemmỗisốtrongnămchỉsốđónóilênđiềugì.Tại

thời điểm hiện tại, bạn đừng bận tâm về xuất xứ của những con số này. Hãy tập

trung để hiểu xem chúng có ý nghĩa gì và sau đó chúng ta sẽ học cách tính toán

chúng.

ROIC

Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) là tỷ suất lợi nhuận một cơng ty thu được

trên số tiềnmặtcơngty đó đầutưmỗinăm.Vídụ,cácconcủabạnđầutưkinh

doanhmộtcửahàngbánnướcchanhvớisốtiềnlà200đơ-ladànhchosắpxếp,tổ

chứcvàquảnlýcửahàngnày.Saumộttuần,cácconcủabạnquaytrởvềnhàvới

sốtiềnlà300đơ-la.Saukhitrừchiphí200đơ-ladùngđểtrảchongườicungứng,Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comtrảlương,vàchotờrơimàchúngđãphátởKinkothìlợinhuậnlũtrẻthuđượclà

100đơ-la.ROIClàlợinhuậncủachúngchiachosốvốnmàchúngđầutư.Trong

trườnghợpnày,lũtrẻcólợinhuậnđầutưlớn:100đơ-lachiacho200đơ-labằng

50%.Mộtkhoảntiềnlờiđángkinhngạcchỉtrongmộttuầnlễ.Hãysosánh,nếu

chúnggửi200đơ-lavàongânhàngđểhưởnglãisuấtlà2%mộtnămthìkhoảnvốn

đầutưnàysẽchỉtănglênthêmđượcdưới10%.Hãysosánhgiữa:100đơ-lahoặc

0,10đơ-la-khoảnnàotốthơn?Điềunàycóthểđemlạimộtbàihọcnàođócho

nhữngđứatrẻcủabạn.

TrongbấtkỳtrườnghợpnàoROICcũnglàtỷlệ%lợinhuậnbạnthuđượctừ

khoảntiềnbạnđầutưvàodoanhnghiệpcủamình.Đâylàthướcđomứcđộhiệu

quảtrongviệcmộtcơngtysửdụngtiền(đivayhoặccủariêngmình)đểđầutưvào

cáchoạtđộngcủamình.Hiểutheocáchđó,đâycũnglàchỉsốchobiếtmứcđộ

hiệuquảmàđộingũquảnlýcủacơngtyđạtđượckhisửdụngtiềnđểđầutưvào

cáchoạtđộngcủacơngty.ROICtốtvàvữngchắclàmộttrongnhữngdấuhiệuđầu

tiênchứngtỏcácnhàquảnlýcủadoanhnghiệpđứngvềphíanhữngngườichủđầu

tưcủahọ,đâylàvấnđềrấtquantrọngkhichúngtatiếptụcnghiêncứu.

Nếubạnhỏitơiđâulàchỉsốquantrọngnhấttrongnămchỉsốtrêntơisẽnói

vớibạnrằng,trướchếtbạnnênbắtđầuvớiROIC.Nếumộtdoanhnghiệpkhơngcó

ROIC lớn - trung bình trên 10% mỗi năm trong vòng 10 năm vừa qua - thì hãy

chuyểnsangmộtdoanhnghiệpkhác.Nếumộtdoanhnghiệpcólợithếcạnhtranh

lớnthìdoanhnghiệpđósẽlnkiêuhãnhvềmộtROIChấpdẫnbởivìlợithếcạnh

tranhbảovệdoanhnghiệptrướcáplựcliêntụcvềgiátừphíacácđốithủcạnh

tranh.Trênthựctế,mộtdoanhnghiệpđượchàngràongăncảncạnhtranhbảovệsẽ

buộc các doanh nghiệp khác phải cạnh tranh bằng giá cả. Đây là một cách kiếm

tiềnkhókhăn.

ChúngtamuốnROICởmứccaotrongmộtthờigiandài-ítnhấtđạttrungbình

10%mỗinămtrongvòngítnhất10năm.ChúngtakhơngmuốnnhìnthấyROICđi

xuống,chúngtamuốnnóđilênhoặcítnhấtlàđứngim.Mặcdùcóthểchỉtậptrung

vàoROICtrungbìnhcủa10nămnhưngtốtnhấtlàxemxétbachỉsốROICsau:(1)

sốtrungbìnhcủa10năm,(2)sốtrungbìnhcủanămnămqua,và(3)sốtrungbình

củanămngối.KhicóđượcbachỉsốROICtrungbìnhđó,chúngtacóthểphán

đốntốthơnvềhoạtđộngcủacơngty.

HãyxemxétROICcủamộtsốcơngtychotớiđầunăm2005vàxemnhữngcon

sốnàynóilênđiềugì.Nhữngsốliệunàylàcủacáccơngtycạnhtranhvớinhau.

Ví dụ, Apollo cạnh tranh với ITT Educational; Oracle cạnh tranh với Sybase;

GeneralMotorscómộtmảngkinhdoanhcạnhtranhvớiHarley-Davidson;WholeTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Xác định lợi thế cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×