Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Mua công ty, không mua cổ phiếu

 Mua công ty, không mua cổ phiếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghĩalàquytắcnàybảođảmchobạnmuađượcnhữngcôngtysẽkhôngthấtbại

trong kinh doanh, hay gắn giá trị của bạn với cơng ty để bảo đảm bạn thu được

thànhcơnglớnnhấtvềtàichính.Điềuđóchỉcónghĩalàxãhộicóđủnhữngkẻđạo

đứcgiả,vậytạisaobạnlạihợptácvớihọ?Nếubạnnhậnthấymộtthứgìđóxấu

xa thì bạn đừng nên sở hữu cơng ty tạo ra nó. Hãy ủng hộ bất kỳ thứ gì mà bạn

mongmuốnvớisốtiềncủamìnhvàbạncầnhiểurằng,đólàlựachọncánhâncủa

riêngbạn.

Đầutưlàmộttrongnhữngviệcmangtínhđạođứcvàquantrọngnhấtchúngta

có thể làm. Nếu ta có vinh dự trở thành một trong số ít người có nhiều tiền hơn

mứccầnthiếtđểtồntạithìchúngtacầnphảithậntrọngkhiphânbổnguồnvốnđó

vìnócóthểảnhhưởngđếnviệcxãhộisẽđốixửnhưthếnàovớicácemnhỏcủa

chúngta.

Tơiviếtcuốnsáchnàykhơngphảiđểkhuncácbạnnênđầutưvàođâu.Tơi

hyvọngrằng,cácbạnhiểurõđiềuđó.Tơiviếtcuốnsáchnàyđểgiúpcácbạnbiết

cáchtìmnhữngnơiđầutưtốtnhấtvàbạncóquyềnlựachọnnămhoặc10cơngty

bạn quan tâm nhất. Hãy nghĩ việc đầu tư tiền của bạn cũng giống như việc gieo

trồnghạtgiốngtrênmặtđất.Hãytưởngtượngrằng,chúngtagieogìthìsẽgặtnấy.

Hãyhànhđộngnhưthểđiềuđólàcóthật.

Cuốicùng,hãyghinhớQuytắc10-10khimuabấtkỳcơngtynào.

Quytắc10-10

Quytắc10-10:Tơisẽkhơngsởhữucơngtynàytrong10phútnếutơikhơng

sẵnsàngsởhữunótrong10năm.

Quytắc10-10làmộtcáchtưduyđầutư.Trênthựctế,chúngtacóthểmua

cơngtynàođóvàongàyhơmnay,saumộtthánglạibánđi,bathángsaumuatrở

lạivàvàituầnsaulạibánđi.Chúngtamuamộtcơngtyđểgiữnótrong10năm

khơngcónghĩalàchúngtakhơngthểmuađibánlạicơngtyđónhiềulần.

LýdoquantrọngđểsửdụngQuytắc10-10trongqtrìnhmuađólàquytắc

nàykhiếnngườitatrởthànhnhữngnhàđầutưcókỷluậthơn.

Hầuhếtcácnhàđầutưđềugiảđịnhhọsẽthualỗtrongmộtsốkhoảnđầutưkhi

cổphiếucủahọbiếnđộnglênxuốngtrênthịtrường.Dokỳvọngnhưvậynênhọ

thườngđadạnghốdanhmụcđầutưđểgiảmbớtrủiro.Nhưngkhơngcóngười

đầutưnàolạihờhữngkhibịthualỗvàchorằngđólàđiềubìnhthường.BạncóTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comthểtưởngtượngmộtngườiđầutưquyếtđịnhmuathêmnămcơngtynữađể“giảm

rủiro”?Điềuđóđiênrồnhưthếnào?Nếumộtcơngtycủaanhtacónhiềurủiro

đếnvậy,thìtạisaoviệcđadạnghốđầutưvàonămcơngtycóthểkhiếnchocơng

tyđầutiênítrủirohơn?Nếucơngtyđầutiêncóqnhiềurủiro,anhtacóthểbán

nóđivàmuamộtcơngtykhácanhtahiểurõhơn.Quytắc10-10giúpchúngta

nhớđếnviệcchúngta“sẵnsàng”sởhữumộtcơngtytrongthờigianbaolâuđể

chúngtalnnghĩmìnhlàmộtnhàđầutưdàihạn.

LànhữngnhàđầutưtheoQuytắcsố1,chúngtasẽchỉsởhữumộtsốítcơngty.

Trongtrườnghợpđó,chúngtacầnchuẩnbịtinhthầnđểchắcchắnrằngchúngtasở

hữumộtsốítnhữngcơngtythựcsựtuyệtvời,đólànhữngcơngtykhơnglàmcho

chúngtathualỗ.

Chúngtacầnkiênnhẫnchờđợichotớikhicóthểtìmranhữngcơngtytuyệt

vờivớimứcgiáhấpdẫnvàtạonênmộtthóiquen,làkhơngbaogiờbỏtiềnracho

tớikhichắcchắnrằngmìnhsẽkhơngbịmấttiền.Nếumộtcơngtythựcsựtuyệtvời

và mức giá của nó thực sự hấp dẫn, chúng ta có thể tin chắc rằng mình sẽ kiếm

đượctiền.

Nhưngbạnnênmuacơngtynào?Bạnvàtơicónênmuacùngmộtkiểucơngty

khơng?Chúngtacóphảilànhữngngườigiốngnhaukhơng?Chúngtacóuthích

vàhiểubiếtmọithứgiốngnhaukhơng?Rõràng,mỗingườitrongchúngtalàcáthể

duynhấtvớitàinăngkhácnhau.Mỗingườitơitừnggặpđềukhácnhauởkhíacạnh

nàođó.Chúngtakhácnhauvềmụcđích.Hànhđộngphùhợpvớitínhcáchcủabạn

đồng nghĩa với đầu tư phù hợp với tính cách của bạn. Vậy bạn nên sở hữu kiểu

công ty nào? Câu trả lời là những công ty bạn hiểu rõ, những công ty phản ánh

đượcbạnlàai.

Hiểurõcơngtycủabạn

TơitiếptụcnhắclạimụctiêucủaQuytắcsố1đólàhãyđầutưchắcchắnđể

khơng thua lỗ. Nếu chúng ta khơng hiểu chúng ta đang mua cổ phiếu của cơng ty

nào,chắcchắnchúngtakhơngdựđốnđượcđiềugìsẽxảyravớicơngtyđótrong

tươnglai.Nếuchúngtakhơngdựđốnđượcđiềugìsẽxảyratrongtươnglaithì

làmsaochúngtacóthểtínhtốnđượcgiátrịcủacơngtyđótạithờiđiểmhiệntại?

Rõrànglàchúngtacầnphảihiểurõcơngtyđểcóthểdựđốnđượctươnglaicủa

nóvàsauđótínhtốnđượcgiátrịcủacơngtytạithờiđiểmhiệntại.Vậychúngta

sẽdễdànghiểurõnhữngcơngtyđãbiếthơnlànhữngcơngtychưabaogiờnghe

nóiđến.Dovậy,chúngtasẽbắtđầunghiêncứunhữngcơngtytuyệtvờibằngcách

khámphánhữngcơngtychúngtaamhiểu.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comBạncóthểbănkhoăntựhỏimìnhphảithựcsựhiểumộtcơngtyđếnmứcđộ

nào.Vídụ,nếubạnthựcsựthíchsảnphẩmngũcốc,nhãnhiệuưathíchcủabạnlà

Cheerios,đólànhãnhiệudocơngtyGeneralMillssảnxuấtvàcơngtynàycũng

chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Vậy có thể nói rằng bạn thực sự hiểu cơng ty

GeneralMillshaykhơng?Haybạnđãhiểuchitiết,kỹlưỡngquytrìnhsảnxuấtvà

bánhàngcủaCheerioshaychưa?Bạncóphảihiểuvềnguồncungcấp,quytrình

sảnxuấthộp,chiphílaođộng,hoạtđộngmarketingvàquảngcáo,cáchthứctrưng

bàyhànghaykhơng?Đâylànhữngcâuhỏihaynhưngđềunằmngồiphạmvitơi

đềcậpđếnlà“hiểucơngtycủabạn”.Ýnghĩachỉlàbướcđầutiên.Vìvậy,nếu

bạnthíchCheeriosvàcócảmtìnhvớicơngtysảnxuấtranhãnhiệuđó-cơngty

GeneralMills,thìđólàđiềukiệnđủđểgiúpnắmđượcchữcáiMđầutiên.Khi

nắmđượcbachữcáiMcònlại,bạnsẽhiểuđầyđủvềcơngtyđóđểđưaraquyết

địnhđầutưdựatrênQuytắcsố1.

BạncầnbiếtbaonhiêuđểcóthểtrảlờiđượcchữcáiMđầutiênnày?Thựcsự

làkhơngcầnnhiềulắm.Chỉđủđểbạncảmthấythoảimái,ntâm.Bạnkhơngcần

phảitậptrungqnhiềuvàocơngviệcnày.Bạnkhơngcầnphảibiếtnhữngchitiết

phứctạpcủahoạtđộngmarketing,kênhvậnchuyểnhànghốtrongtươnglaicủa

cơngtyhoặcnhữngthơngtinkhác,ngoạitrừviệcbạnthíchnhữnghoạtđộngcơng

tynàyđangtiếnhànhvàkhơngkhóđểbạnnhậnracơngtynàycóthểtiếptụckinh

doanhtốthơnsovớinhữngcơngtykháchaykhơng.KhiđạtđượcbốnchữcáiM,

đólàlúcbạnbiếtmìnhcóthểtựtinđầutưkhoảntiềncủamình.Nhưbạncóthể

thấy,nếucólàkẻngốcthìchúngtacũngcónhữngcơngcụgiúpchúngtathốtkhỏi

tìnhhuốngxấumàkhơnggâyhạigì.Ýnghĩa,theocáchhiểutrongQuytắcsố1,chỉ

làhiểucơngtyđólàmgìvàhoạtđộngnhưthếnào.Đâylàđiềukiệnđủđểbạncảm

thấyvuivẻkhiđưaraquyếtđịnhđầutưvàocơngtyvớihyvọngtiếptụcsởhữu

cơngtyđótrong100nămtớihoặclâuhơnthếnữa.BuffettđãtríchdẫnKinhthánh

-Matthew6:21:“Tiềncủabạnởđâuthìtâmhồnbạnởđó”.

Khitơibắtđầuđầutư,cómộtđiềuchắcchắntơikhơngbiếtđólànhậnrađược

cơngtytuyệtvờibêncạnhnhữngcơngtytồitệ.Điềuđầutiêntơihọcđượcđólà

tơibiếtnhiềuvềnhữngcơngtyđóhơntơitưởng.

Chúngtahãycùnglàmnhanhmộtbàitậpsau:Vẽbavòngtròngiaonhau.Vòng

trònthứnhấtcótên“Niềmsaymê”.Vòngtrònthứhaicótênlà“Năngkhiếu”và

vòngtrònthứbacótênlà“Tiềnbạc”.(Tơiphảicơngnhậntácgiảvànhànghiên

cứudoanhnghiệpJimCollinsđãrấtgiỏikhinghĩraýtưởngbavòngtrònnày.Ơng

sửdụngchúngđểđánhgiácáccơngty,đặcbiệtlànhữngcơngtyđitừ“tốt”đến

“tuyệtvời”).Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comHãytựhỏimìnhbacâuhỏisau:

1.Bạnthíchlàmgì,xéttrongcơngviệchoặctronggiảitrí?

2.Nhữngviệcgìbạnthựcsựcónăngkhiếu?

3.Bạnlàmgìđểkiếmtiềnhoặcbạntiêutiềnvàonhữngviệcgì?

Câutrảlờicủabạn-đặcbiệtlànhữngcâucóliênquanđếnbacâuhỏitrênsẽ

giúpbạnbắtđầulựachọnnhữngcơngtytuyệtvờicủariêngmình.

Viếttấtcảnhữnggìbạnthựcsựsaymêvàovòngtrònthứnhất-nhữngthứbạn

thíchlàm,hoặcsẽlàmnếubạncóthờigianhoặccótiền.Viếttấtcảnhữnggìbạn

cónăngkhiếuởvòngtrònthứhai-nhữngthứbạngiỏicảtrongcơngviệchaygiải

trí.Vàởvòngtrònthứba,bạnhãyviếttấtcảnhững gìgiúpbạnkiếmtiềnhoặc

khiếnbạntiêutiền.

Vídụ,nếutơilàmtheocácbướcnàykhibắtđầuđầutư,tơisẽbiếtmìnhthích

trởthànhhướngdẫnviêntrênsơng,tơigiỏilàmhướngdẫnviêntrênsơngvàtơi

kiếmtiềncũngchínhbằngcơngviệcnày.Đơngiảnchỉcóthế.Ngaykhitơithấy

cụmtừ“hướngdẫnviêntrênsơng”trongtấtcảbavòngtròn,tơisẽdễdànghiểu

đượchoạtđộngcủanhữngcơngtycótourtrênsơng.Tơicũngkhơngmấtnhiềuthời

gianđểnhậnthấyhoạtđộngtổchứctourtrênsơngcũnggiốngnhưnhữnghoạtđộng

kinhdoanhkhác-nhưtổchứcđisănởchâuPhihaytổchứctourđichơibiển.Hơn

thếnữa,cáccơngtynàycóthểliênkếtvớicáccơngtykhácnhưDisneylandhay

MagicMountain-mộtcơngviêntheochủđềnổitiếngkhác.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comĐiều bạn tìm kiếm trong ba vòng tròn đó là những gì xuất hiện ở ít nhất hai

vòngtròn-mộtdấuhiệuvềthấymộtsảnphẩm,mộtngànhnghềhaymộtcơngty

nàođó.Bấtcứnhữnggìxuấthiệnởhaihoặcởcảbavòngtrònđềuđượcbạnhiểu

rõhơnnhữngngườikhác.Đócóthểlàthứcóýnghĩavớibạn-đócũngchínhlà

ngànhnghềđángđểbạnnghiêncứu.

Hãy truy cập trang “Yahoo” và click mục “Tài chính” sau đó là mục “Các

ngànhnghề”tiếpđếnlàmục“Danhmụccácngànhnghề”.Bạncóthểthấygầnnhư

mọinghềnghiệpđềuđượcchiathành12hạngmụchoặc“lĩnhvực”.(Việcnàygiúp

bạnnghĩđếnnhữngcơngtybạnmuốnmuatrướckhibạnhọccáckỹnăngphântích.

KhibạnhọcxongtấtcảnhữnggìliênquanđếnQuytắcsố1,bạnsẽdànhnhiều

thờigiannghiêncứunhữngngànhnghềnàyvàtìmkiếmnhữngngànhnghềphùhợp

đểtiếptụcápdụngQuytắcsố1trongqtrìnhđầutư.

Danh sách những lĩnh vực được trích từ Yahoo khơng phải là một danh sách

chuẩn.Khơngcómộtdanhsáchcácngànhnghềchuẩnnào.Nhữngcơngtydữliệu

khácnhausẽliệtkêsốlượngngànhnghềkhácnhaudohọphânchiahaysátnhập

mộtsốngànhnghềlạivớinhau.Mỗicơngtydữliệucócáchphânloạihayđặttên

cáccơngtytheongànhnghềriêngnhưngtấtcảnhữngcơngtynàyđềuphânchia

cácngànhnghềtheocáchthứctươngđốigiốngnhau.Tơisẽhướngdẫnbạncách

tìmkiếmcácngànhnghềchitiếthơntrongChương13.

Mỗilĩnhvựcđượchìnhthànhtừnhữngngànhnghềcóđặcđiểmgiốngnhau.Du

lịchmạohiểmlàmộttrong nhữngngànhnghềnàynhưngnóthuộclĩnhvựcnào?

Đừnglosợrằngmìnhphảinhấnchuộtnhiềulầnvàphảitựmìnhmàymò.Vìdu

lịchmạohiểmcógìđóliênquanđếndịchvụnênbạnhãythửvàolĩnhvựcDịch

vụ.Bạnnhấnchuộtvàolĩnhvực“Dịchvụ”vàsẽthấyhàngloạtcácngànhnghềcó

liênquanđếnlĩnhvựcnàyhiệnra.

Đâymớichỉlànhữnglĩnhvựcchungchung.Hãynhìnvàođóvàxemliệutrong

đócólĩnhvựcnàocóbaogồmngànhdulịchmạohiểmhaykhơng.Cáchoạtđộng

mang tính giải trí liệu có được khơng nhỉ? Hãy nhấn chuột vào mục đó và danh

sáchsẽhiệnra.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com

Cócơngtynàocóvẻhoạtđộngtronglĩnhvựcdulịchmạohiểmkhơngnhỉ?À,

đây rồi! Cơng ty American Classic Voyages, Carnival Corporation, Royal

CarribeanvàVailResortscóvẻliênquanđếnlĩnhvựcnày.Nhưngcũngcónhững

cơng ty thú vị khác trong danh sách này: Blockbuster là cơng ty tơi mua băng

video,NetfixlàcơngtytơimuaDVDvàtơicũngđếncơngtySixFlagsnhiềulần

rồi.Nhưvậy,tơiđangđứngtrướcnhiềulựachọnvàtơi-mộthướngdẫnviêntừng

hoạtđộngtrênsơngcóthểbiếtmộtsốđiềuvềlĩnhvựcnày.Hãyđixuốngdưới

canơ sau khi tất cả các hành khách đang ngủ, chúng ta đơi khi có thể hướng dẫn

kháchngồitrongbóngtốivànóivềviệcđichơibiểnbằngtàuthuỷtuyệtvờinhư

thế nào và hãy để ai đó chèo thuyền, nhả số, nấu thức ăn và đùa nghịch ở đi

thuyền.Tổchứctourtrênsơngvàtourtrênbiểncórấtnhiềuđiểmgiốngnhau.

Tơicóthểtìmkiếmđượcgìnữa?Hầuhếtnhữnggìtơimuốnlàmhoặcmuốn

muađềuxuấthiệntrongmộtcơngtythuộclĩnhvựcvàngànhnghềnàođó.

Nếutơichorằng,tơihiểuđơichútvềnhữngcơngtysảnxuấtthiếtbịngồitrời,

tơicóthểtìmthấychúngởlĩnhvựcCácsảnphẩmgiảitrí.Cókhoảnggần100cơng

ty sản xuất những sản phẩm như máy tuyết, xe mô tô, gậy chơi golf, thuyền chạy

bằngđiệnvàvántrượttuyết.TrongnhómQuầnáo,cónhữngcơngtycũngrấthấp

dẫn đối với tơi. Tơi mua các thiết bị ngồi trời - những thứ hữu ích cho những

chuyếnđingắnvànhữngchiếcvántrượttuyếttạicơngtyColumbiaSportswearvà

Quicksilver.Dựatrênkinhnghiệmtrongqnđộivàkinhnghiệmcủamộtngười

hướngdẫntrượttuyết,mộtngườiláixemáyvàmộtngườitiêudùngbìnhthường

thìcó17cơngtytơithấymuốnsởhữu.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comKhinghiêncứunhữngngànhnghềnàytheocáchcủanhữngnăm1980,tơimất

nhiềuthờigiandophảilậttìmnhữngcuốnsáchchứađầydữliệutrongthưviện

cơngcộng.Nhưngcuốicùng,tơicũngđạtđượcchútítkếtquả.Đólàcóđượcdanh

sáchnhữngcơngtymàtơihiểubiếtđơichút.Bạncũngcóthểdễdànglàmđược

như thế. Bằng cách trả lời ba câu hỏi: bạn giỏi về lĩnh vực nào, bạn u thích

nhữnggìvàbạnkiếmtiềnhoặctiêutiềnnhưthếnào,bạnsẽnhanhchónglậpra

đượcdanhsáchnhữngcơngtybạnamhiểu.Vớidanhsáchnày,bạncóthểbắtđầu

nghiêncứu.

Nếubạntừnglàmộtngườitiêudùngsảnphẩmhoặcdịchvụ,vàlàmviệcởmột

vàinơi,bạnsẽnắmđượchầuhếtcácngànhnghề.Khơngcầnphảivậndụngđến

khoahọcmớicóthểtìmrađượcnhữnggìcóýnghĩađốivớibạn.Hãynhìnvào

nhữngcơngtyWarrenBuffettsởhữu:đồuốngkhơngga,thứcănnhanh,bánhkẹo,

daocạo,cơngviêngiảitrí,TV,báochí,ngânhàng,nhàlưuđộng,cửahàngbánđồ

dùngtrongnhà,cửahàngbánkimcương…Bạnhiểubiếttươngđốinhiềuvềnhững

cơngtynày.Trênthựctế,córấtnhiềucơngtynhưvậynênquaqtrìnhphântích

vàđánhgiácẩnthậntheoQuytắcsố1,bạnphảithuhẹpdanhsáchcáccơngtycủa

bạnlại.

Các nhà đầu tư theo Quy tắc số 1 khơng làm những gì họ khơng chắc chắn.

Hoặchọhiểurấtrõvàchắcchắnvềngànhnghềđóhoặchọkhơng.Khiđọctồn

bộcuốnsáchnày,bạnsẽthấyrấtnhiềulầntơinhắcđinhắclạivớibạnrằngbạn

phảihiểurõngànhnghềbạnđangđịnhđầutư.LàmộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1,

bạnsởhữumọithứnhưngkhơngcógìlàmbạnrốibờinhanhnhưviệcbạnkhơng

chắcchắnvềngànhnghềđangđịnhđầutưvào.

NHỮNGVỊNGTRỊNMẪUCỦAHỌCVIÊNKATHY

Tơikhuyếnkhíchtấtcảcáchọcviêncủamìnhvẽbavòngtròncủariênghọvà

quansátnhữngnộidungxuấthiệntrêntranggiấy.Khithamgiabuổihộithảovà

làmbàitậpnày,Kathyrấtngạcnhiênbởicónhiềungànhnghềxuấtpháttừbavòng

trònnày.Sauđâylàkếtquảcủacơ:Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comKathy nhận thấy ngay rằng dạy học và trẻ em có mặt ở cả ba vòng tròn này

trongkhiđóđàotạo,máytínhvàrạpchiếuphimcómặtởhaivòngtròn.Nămlĩnh

vựchọcviênđóquantâmđưacơđếnvớitámngànhnghề:Támngànhnghềnàybaogồmhơn300cơngtymàkhinhìnvàođó,Kathycảm

thấyhàilòngbởivìkinhnghiệmlàmộtngườimẹvàmộtngườigiáoviênđãgiúp

cơhiểubiếtrõvềcáccơngtythuộcnhữngngànhnghềnày.

KhibắtđầuthựchànhQuytắcsố1,bạnsẽthấymảngthịtrườngnàobạnam

hiểuvàmảngthịtrườngnàobạnnêntránh.(Bạncũngsẽkhámpháranhữnglĩnh

vựcthịtrườngbạnmuốntìmhiểuhaycốgắngtìmhiểuvàthựchiệnnhữngbước

cầnthiếtđểtiếnhànhcơngviệcđó).Nhưngcókhibạnphảitựmòmẫmđểtìmhiểu

nhữngđiềuđó.Bạntrảiquaítnhấtmộtlầnlàmviệcởlĩnhvựcbạnchorằngmình

amhiểucũngnhưngànhnghềliênquanđếnnó,nhưngcuốicùnglạithấtbạingay

khiđầutưvào.Kếtquảlàbạncảmthấynhưbịaiđótátvàomặt.Tơitừnghiểusai

mộtngànhnghềvàphảichịuhậuquảvềviệcđó?Tấtnhiênlàphảichịuhậuquảvà

đólàmộtphầntrongqtrìnhhọccủatơi.

Điềunàyxảyrakhitơiđầutưvàomộtcơngtymáytínhcónhiềunhântài,vớiTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comngânsáchlớnvàcómộtnhàlãnhđạonổitiếngtronglịchsử(SteveJobs).Đólà

thờiđiểmnăm1985,SteveJobsrờicơngtyAppleđểxâydựngmộthệđiềuhành

tốt hơn nhiều so với cả Windows và Apple và ông gọi tên hệ điều hành mơi là

NeXT. Ơng khuyến khích các nhà đầu tư như tôi đầu tư vào NeXT hoặc cả vào

nhữngcơngtyđangpháttriểnphầnmềmchạytrênmáytínhNeXT.Dođãdựtính

sẽđầutưvàomộtcơngtyphầnmềmnêntơiliênlạcvớicácnhàlậptrìnhvàcác

chungiamáytính.Tơichorằngtơihiểulĩnhvựctinhọcvàmọinhàlậptrình

đều nói rằng máy tính NeXT là nền tảng tốt nhất cho các nhà phát triển, một hệ

thốngđiềuhànhtốtnhất,mộtsảnphẩmtuyệtvờinhất,hấpdẫnnhất.Nócómọiưu

điểmtrừmộtnhượcđiểmlàkhơngtươngthíchvớiMicrosoftWindowstrongkhi

cácsảnphẩmcủaMicrosoftlnthốngtrịtrênthịtrường.Vìbấtkỳmụcđíchhay

toantínhgìMicrosoftlàmộtmụctiêukhơngthểvớitớiđược.

Nếuxemcuộctriển lãmgiới thiệusảnphẩmmànhìnhtừnăm 1988đếnnăm

1991, bạn có thể phát hiện ra những màn hình có dải màu xám dễ phân biệt của

NeXTnhưngchúnghầunhưđãbiếnmấtvàokhoảngnăm1993.Tơimất5triệuđơlanhưngsovớicácnhàđầutưkhácnhưRossPerot,cáctrườngđạihọcCarnegie

-Mellon,StanfordvàCompaqComputerthìđóchỉlàmộtsốtiềnítỏi.Tơithừa

nhậnngaytừđầurằngđókhơngphảivụđầutưtơiápdụngQuytắcsố1bởivìcả

NeXTvàcảcơngtyphầnmềmtơiđềukhơngtntheoquytắctrảlờicâuhỏivề

bốnchữcáiM.

Kinhnghiệmnàydạychotơihaibàihọcqgiá:(1)nhữngcơngtykhơngcó

truyềnthốnglâuđờiđểtacóthểdựđốnđượctươnglaivốnchứađựngrủirovà

(2)đừnglaovàonhữngcơngtybạnkhơngamhiểu.NếuWarrenBuffettthừanhận

rằngơngsẽkhơngđầutưvàoMicrosoftbởivìơngkhơnghiểucơngnghệmáyvi

tínhthìtơiđầutưvàophầnmềmchomộtmáytínhhồntồnmớiđểlàmgì?Tơilà

ngườitrẻtuổingốcnghếchvàtơichorằngtơicóthểphávỡquytắcnày.Nhưng

bây giờ, tôi đã già dặn hơn và khôn ngoan hơn… dù sao đi nữa cũng có kinh

nghiệmhơnvàtơimuốngiúpbạntránhnhữngsailầmtơitừngphạmphải.

Bạnsẽbắtđầuqtrìnhnàybằngcáchnghiêncứunhữngcơngtybạnnghĩlà

bạnamhiểuvàtừđóbạnsẽtiếnhànhnghiêncứu.Hãycốgắngtránhnhữngtiếng

nóitìnhcảmhaytiếngnóingạomạncóthểdẫnbạnđisaiđường.Quytắcsố1đơn

giảnvàdễhiểuđếnmứcnhiềungườichorằngcóthểmởrộngđược.Nếubạncố

làmnhưvậy,bạnsẽmấttiền.

BạnkhơngcầnphảisửdụngInternetkhitiếnhànhnghiêncứubanđầu.Điểm

xuấtpháthiệuquảđểtìmranhữngcơngtybạnamhiểuđơngiảnchỉlàxemxét

nhữngnơibạndừnglạimuahàngnhiềulầnvànhữngsảnphẩmbạnmuanhiềulần.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comBạncóthểkhơnghiểusựrắcrối,phứctạpcủanhữngngànhnhưngànhcơngnghiệp

giàynhưngnếubạnchỉđigiàycủahãngNike vàmuanhữngsảnphẩmcủahãng

Nike(vàthườngthíchmọithứbạnnhìnvànghevềNike)thìđólàmộtsựkhởiđầu

tốt.Hãynhìnvàobảngkêkhaithẻtíndụngvàsổséccủabạnđểbiếtbạnthường

tiêutiềnvàonhữngkhoảnmụcnào.Sauđó,hãytựhỏimình“Tơitựhàokhisởhữu

cáigì?”Tơiđốnrằngbạnsẽcótrongdanhsáchcủamìnhhơn15sảnphẩmphục

vụchocuộcsốngvàcơngviệccủabạn.

Sauđóbắtđầubàitậptiếptheo.Bạnphảibiếtxemliệunhữngcơngtynàycó

lợithếcạnhtranhhaykhơng.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com4.Xácđịnhlợithếcạnhtranh

Họctậpkhơngphảilàthứcóthểépbuộcđược…nếuépbuộcsẽkhơngđem

lạihiệuquả

—W.EDWARDSDEMING(1900-1993)

Câuhỏithứhai:Cơngtyđócólợithếcạnhtranhlớnkhơng?

Điềuđầutiênbạnmuốnbiếtkhicóýđịnhmuamộtcơngty(vớitinhthần“tơi

sẽmuatồnbộcơngty”bởivìbạnhiểuvềcơngtyvàtựhàokhisởhữunó)làliệu

có thể dự đốn được tương lai của cơng ty khơng. Rõ ràng là bạn muốn có một

cơngtythànhcơngtrênthươngtrường-mộtcơngtytiếptụcpháttriểntrongnhiều

thậpkỷtới.Nhưngnếubạnkhơngthểchắcchắnvớiphánđốncủamìnhvềtriển

vọngpháttriểncủacơngtycũngnhưkhảnăngthànhcơngcủacơngtytrongtương

laivànếulàmộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1,bạnsẽkhơngmuacơngtyđódo

khơngbiếtchắcchắntươnglaicủanó.

Chươngnàyđưaranhữngchỉdẫngiúpbạnnhậnbiếtliệucơngtyđócóthành

cơngvàtiếptụchoạtđộngtốttrongvòngítnhất20nămtiếptheonữakhơng.Đểcó

thểdựđốnđượctươnglaicủamộtcơngty,cầnphảibiếtcơngtyđócókhảnăng

cạnh tranh lâu dài hay khơng, như Buffett nói “lợi thế cạnh tranh lâu dài bảo vệ

công ty khỏi các cuộc tấn công cũng giống như một đường hào bảo vệ lâu đài”.

Hay nói cách khác, chúng ta sẽ tìm kiếm những cơng ty có lợi thế cạnh tranh và

“hàngrào”ngăncảncạnhtranhrộnglớnlàmchocácđốithủkhócóthểlọtvàotấn

cơng lâu đài. Chúng ta muốn bảo vệ chắc chắn để tránh các đối thủ cạnh tranh

muốntấncơng.

Pháthiệnramộtcơngtycólợithếcạnhtranhlớnsẽlàchìakhốđểtìmkiếm

vàsởhữumộtcơngtythànhcơngbởivìviệcdựđốntươnglaicủamộtcơngtycó

lợithếcạnhtranhsẽdễdànghơnmộtcơngtykhơngcólợithếcạnhtranh.

Mộtsốbạncóthểbiếtrõkháiniệmlợithếcạnhtranh.Dùvậy,tơicũngkhun

cácbạnnêntiếptụcđọcđểbiếtđượctầmquantrọngcủakháiniệmnày.Saukhi

nóisơquađặcđiểmcủalợithếcạnhtranh,tơisẽchỉchobạnthấynhữngchỉsốtài

chínhnàomàbạncầnđể“nhìn”thấymộtlợithếcạnhtranhlớn.

Lợithếcạnhtranhlàgì?

Ýtưởngvềlợithếcạnhtranhthựcsựrấtđơngiản.Nếumộtcơngtydễdàngbị

xâmnhậpthìcóthểcơngtyđókhơngcólợithếcạnhtranh.Ngượclại,nếunhưkhóTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Mua công ty, không mua cổ phiếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×