Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN GIỚI THIỆU: Làm giàu không khó

PHẦN GIỚI THIỆU: Làm giàu không khó

Tải bản đầy đủ - 0trang

đượctầmquantrọngcủaQuytắcsố1khiphảitrảiquanhữnggiaiđoạnkhókhăn.

Nếubạncóthểđầutưmàkhơnglothualỗ,bạncósẵnsàngtựmìnhkiểmsốtvà

tiếnhànhđầutưkhơng?

Rõràng,câutrảlờilàcó.Đólàlýdotơiđượcmờiđithuyếttrìnhchoítnhất

500.000ngườimỗinămđểhọthấyrằngápdụngQuytắcsố1thậtdễdàng.Tơi

cũngthuyếttrìnhvềQuytắcsố1trêndiễnđànlớnvòngquanhnướcMỹdoPeter

Lowetổchứccótêngọi“Hãytựkhởiđộng”.Tạiđó,tơiđượcgiớithiệulà“người

đãgiảngdạyvềcáchthứcđầutưchonhiềungườinhấttạinướcMỹ”.Trongchuyến

điđó,tơicónhữngbuổidiễnthuyếtcùngvớiRudyGiuliani,BillClinton,George

H.W.Bush,GeraldFord,JimmyCarter,MagaretThatcher,ColinPowell,Mikhail

Gorbachev, tướng Tommy Franks và thuyết trình Quy tắc số 1 cho hơn 2 triệu

người.BâygiờlàlúctơinóivớicácbạnvềQuytắcsố1.

TrướckhitơibiếtQuytắcsố1vàbắtđầuchuyếnduthuyết,tơirấtnghèovà

khơngdámmơtớiviệcmuanhữngbấtđộngsảnđắttiềnhoặcdulịchvòngquanh

thếgiới.Tơitừnglàmnhiềucơngviệcnhưđàocốngrãnh,làmsạchcácthiếtbị

choth,bơmxăng,láixetải,làmbồibàn,maynhữngchiếcdâyđeoquần.Tơitốt

nghiệp trung học loại trung bình và phải thi đến bốn lần mới đỗ vào trường cao

đẳng.Trongsuốtbốnnămphụcvụtrongqnngũ,tơicóhainămphụcvụtronglực

lượng đặc biệt (thường được gọi là lính mũ nồi xanh) và có bốn tháng tham gia

cuộcchiếntranhtạiViệtNam.

Ngày1/3/1972,tơikếtthúcnghĩavụqnsựtạiViệtNamvàtrởvềMỹ.Ngày

cuốicùngtrongqnngũ,khitơirảobướctừsânbaySeaTactạiSeattle,tựhào

trongbộđồngphụcqnnhânvớichiếcmũnồixanhthìmộtngườiđànơngchạy

lại,nhổnướcbọtvàotơirồichạyđi.TơirờixanướcMỹkhálâuđểrồikhơnghề

biếtgìvềviệcngườiMỹkhinhmiệttơiđếnmứcnàodonhữnggìtơilàmkhiđược

gửiranướcngồichiếnđấu.Saunhiềunămphụcvụtrongqnngũ,tơichỉcầnvài

ngàyngắnngủilàmmộtthườngdânđểnhậnrarằngnhiềungườiMỹnghĩtơithật

ngungốc(hoặccòntồitệhơnthế)khidấnthânrachiếntrường.

Tơibịthấtnghiệp,nhưngcuốicùngtơicũngtìmđượcviệclàmhướngdẫnviên

trênsơng.SaumộtvàinămlàmviệctạiCalifornia,UtahvàIdaho,tơichuyểntới

làmviệctạiGrandCanyon.Khiđó,tơicũngđểtócdàinhưmọingười,mặcbộđồ

dađen,đểchòmrâudê,sốngtrongmộtcănlềutrongrừnggầnFlagstaff,Arizona,

vàláimộtchiếcHarleyDavidsonmàuđencótiếngđộngcơkêuầmĩkhiếnmọi

người khiếp sợ. Cuộc sống của tôi cách xa Phố Wall và thế giới đầu tư chứng

khốn.Lúcđótơiđãýthứcrằngviệckiếmsốngrấtkhókhăn.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comCuộcsốngcủatơithayđổivàonăm1980khitơidẫncácthànhviênquảntrị

củaOutwardBoundđixuốnghẻmnúitrongvònghaituần.OutwardBoundlàmột

chương trình giáo dục thử thách con người ở mọi độ tuổi trong các môi trường

khác nhau, thường là những cuộc thám hiểm tới những vùng hoang vu đầy mạo

hiểm,đểhọcóthểhọccáchlàmviệctheonhóm,cáchlàmlãnhđạo,xâydựngmột

thế giới tốt đẹp hơn, tự khám phá v.v… Bởi vì Outward Bound để cho những

ngườithamgiatựlàmtấtcảcáccôngviệccủahọnênchúngtôiquyếtđịnhcũng

làm như vậy với các thành viên quản trị; thay vì chèo thuyền chở họ xi dòng

sơng, chúng tôi để họ tự chèo những chiếc bè nhỏ. Sau bảy ngày, chúng tơi tới

Crystal,thácnướcnguyhiểmnhấtở GrandCanyon.Mỗi giây2.400m3nướcđổ

thẳngtừváchđágranítcaohơn10m.Tạiváchđá,độcaovàkhốilượngcủanước

tạoramộtxốynướckhổnglồ(đượcgọilà“Hốxốy”).Trongtấtcảcácchuyến

hướngdẫnxitheohẻmnúi,tơichưabaogiờtớigầnhốxốy,vàngườiduynhất

tơibiếtđãtớigầnxốynướcphảicốgắnglắmmớisốngsótđược.Anhnổilênmặt

nướcvớinhữngvếtráchsâuvàlưnggầnnhưbịgãy.Chúngtơilnlnláithuyền

về phía phải của xốy nước và tránh nó ra. Nhưng lần này, chúng tơi đang chèo

thuyền,vàtơicầncácthànhviênkhácgiúpđỡđểláiconthuyềnsangméphảicon

sơng.Chúngtơikhởiđầukhásnsẻ,thuyềntrơixidòngvềméphải,nhưngkhi

tơiucầumọingườitrênxuồngchèovềphíabờphải,conthuyềngầnnhưđứng

tạichỗ.Trênthựctế,chúngtơiđangchèongàycànggầnđếnhốxốy.“Hãychèo

hếtsức!Mạnhlênnào!Cuộcsốngcủacácbạnphụthuộcvàođó!”

Thếnhưng,chúngtơingàycàngbịcuốngầnhốxốy.Lúcđó,tơiucầumọi

ngườichèomạnhhơnnữanhưthểcuộcsốngcủatơiphụthuộcvàođó,vàđiềuđó

khiếnmáichèocủahọvavàonhau.Nhữngmáichèocứkhuatrongkhơngkhícòn

con thuyền vẫn bị kéo ngược lại. Con thuyền xoay vòng và ngày càng tiến thẳng

đếnhốxốy.Thếnàythìmộtsốngườitrongchúngtơicóthểsẽchết.Ngaylúcđó,

tơinhậnthấycómộtdòngnướcchảygiữaváchnúivàhốxốy.Tơikêuto,átcả

tiếngồncủadòngthác,gọithuỷthủđồncủatơichèohếtsứccóthểvềphíamép

trêncủahốxốyvớiýnghĩcóthểlướtquangọnsóngphíatrênghềnhđá.Đólàsự

liềumạngvàtơichợtnghĩchúngtơicóthểbịnghiềnnátkhivachạmvàoghềnhđá

trướckhibịnhấnchìmbởihốxốy.Cóthểmọingườitrênthuyềncũngthấyđiều

đóhoặchọcuốicùngcũngnhậnrahốxốylàđiểmkếtliễu.Dùnghĩthếnàođi

nữa,mọingườiđãchèochiếcxuồnglướtbayđivàchúngtơitrượtdọctheovành

củahốxốy.Tấtcảchúngtơikhiđóđềungốilạinhìnchằmchằmvàoxốynước

đangcuồncuộnnhưnhữngchúchuộtnhìnvàochiếcmáygiặtđanghoạtđộng.Tới

bây giờ, tơi vẫn khơng hiểu làm sao chúng tơi có thể xoay xở để vượt qua thác

nướcđó.Chúngtơiđãchèoxuốngdòngchảynhỏantồn,vượtquabờđá,vượt

qua cả hố xốy và lên bờ bên kia. Thậm chí chúng tơi khơng bị ướt. Thật phấnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comkhích.Khicậpvàobờ,mộttrongsốnhữngngườiđitrênthuyềnnơnthốcnơntháo

tronglúctơiphảigiảithíchchochủhãng,ngườitìnhcờthamgiacùngchúngtơi

trongchuyếnđinàyrằngthựcsựtơikhơngcólỗitrongviệcđưasáuvịkháchquan

trọngcủahãngtớibênbờthảmhoạtrongmộtchuyếnđivuivẻ.

Đêmhơmđó,mộttrongsốnhữngtaychèođãơmchặtlấytơiđầycảmđộngvà

nói:“Khơngbiếttơiphảicảmơnanhnhưthếnàovìđãcứusốngtơi?”Tơikhơng

đủcanđảmđểnóivớiơngấyrằngtơistlàmơngmấtmạng.Ngườiđànơngđó,

ngườimàtơigọilà“Wolf”làmộttriệuphútựthânlậpnghiệp.Rấttựnhiên,khi

ơngbắtchuyệnvàcảmơntơi,tơinghĩrằngcólẽơngấysẽchotơimộtíttiềnvì

“cứusống”ơngấy.Tuynhiên,thayvìđiềuđó,ơngkểchotơicâuchuyệncũvềcon

cávàchiếccầncâu.Bạnbiếtđấyđưaconcáchomộtngười,bạngiúpanhtano

đượcmộtngày.Nếudạyngườiđócâucá,bạngiúpanhtanoấmsuốtđời.Tơithật

sựkhơngchúýnghelắm.Ơngtacóthểgiữlạiconcá.Còntơichỉmuốncótiền.

Tuynhiên,ơngnhấtđịnhdạytơicáchđầutư,vàkhơngchấpnhậnsựthờơvàkhó

chịucủatơikhitrảlờiơng.

Ngồibênngọnlửatrongđêmhơmđó,ơnghỏitơikiếmđượcbaonhiêutiền.

Tơikểvớiơngrằng,tơikiếmđược4.000đơ-latrongmùachèothuyềnvàtơithất

nghiệptrongsáuthángcònlạicủanăm.Điềunàykhiếnơngphảisuynghĩtrongmột

vài ngày. Nhưng ơng rất kiên nhẫn gợi tính tò mò của tôi và cuối cùng khiến tôi

quyết định đầu tư. Tôi vay 1.000 đô-la và năm năm sau, tôi trở thành triệu phú.

Đếnthờiđiểmđó,tơirấtthơngthạovềnhữngđiềucơbảnmàtơigọilàđầutưtheo

Quytắcsố1.Lúcđó,tơikhơngbiếtrằngquytắcnàyđãcótừ80nămtrướcvà

đượcnhữngnhàđầutưthànhcơngnhấttrênthếgiớisửdụng.Tấtcảnhữngđiềutơi

biếtlàquytắcnàygiúptơikiếmtiền.Đâycũngchínhlàlýdotạisaotơihướngdẫn

cácbạnQuytắcsố1thơngquacuốnsáchnày.

Cónhiềucáchđểtrởnêngiàucó.Bạncóthểhọccáchđánhbóngchàyvàký

hợp đồng với một câu lạc bộ chun nghiệp; phát minh ra một thứ gì đó có ích;

muamộtvésốrồitrúngthưởng;hoặctậpluyệnđểtrởthànhnghệsĩđượctrảlương

caonhấtởHollywood.Tuynhiên,đốivớiphầnlớnnhữngngườigiốngnhưtơivà

cácbạn,làmthếnàođểđạtđượccácmụctiêunày?HọccáchđầutưtheoQuytắc

số1sẽdễdàngthànhcơnghơnnhiều.Tơiđãlàmnhưvậy.Bạncũngkhơngcần

phảilàngườiqthơngminhvìquytắcnàyrấtđơngiản.

PhầnlớnngườiMỹđềuthamgiavàocácquỹđầutư.Cácquỹnàykiểmsốt

được những biến động trên thị trường, đa dạng hoá danh mục đầu tư nhằm giảm

thiểurủiro.Họthamgiathịtrườngvớimụcđíchkiếmlợinhuậndàihạnvàhoạt

độngtheotưvấncủacácchuyêngia.Tuynhiên,nếuthịtrườngxuốngdốc,cácquỹTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnàyvẫnbịthualỗ.Hãyxemxéttrườnghợpsau:Vàonăm1906,chỉsốcơngnghiệp

DowJones-mộtchỉsốchínhchobiếtsựtănggiảmcủathịtrườngchứngkhốnđạtđếnconsố100điểm.Vàonăm1942,chỉsốnàycũngởmức100điểm.Nói

cáchkhác,tronggiaiđoạn1906-1942,nếubạncómộtdanhmụcđầutưđadạng

hố với nhiều loại chứng khốn, lợi nhuận bạn thu được sẽ bằng 0 hoặc âm (và

thườnglàâm).Khoảngthờigiannàykéodàisuốt36năm.Từnăm1942đếnnăm

1965,thịtrườngbiếnđộng,cácnhàđầutưthuđượctỷsuấtlợinhuậngộpđángkể

(11%trongkhoảngthờigian22năm,khơngtínhcổtức).Tuynhiên,sauđó,chỉsố

DowJonesđạtmức1.000điểmvàkhơnghềvượtquamứcnàytrongvòng18năm,

cho đến năm 1983. Thời gian tiếp theo, thị trường chứng khoán bùng nổ, chỉ số

tăngtừ1.000lên11.000điểmtrongvòng17năm.Nhưnghiệnnay,thịtrườnglại

gầnnhưchữnglại.Rõrànglàvớinhữngnhàđầutưnghiệpdưnhưchúngta,thị

trườngchứngkhốnthườngcógiaiđoạnbùngnổ(lúcđógiácácchứngkhốntăng

vọt)rồilạicólúcchữnglạitrongkhoảngthờigiantừhaiđếnbathậpkỷ.Xinlưuý

đơnvịđothờigianlàthậpkỷ.

Tấtnhiên,cũngcónhữngkhảnăngkhácxảyđếnđốivớithịtrườngchứngkhốn

ngồiviệcchữnglại.Khitơiviếtcuốnsáchnày,TổngthốngMỹđangcốgắngsửa

đổiđiềuluậtvềansinhxãhộibằngviệcchuyển2ngàntỷđơ-lavàotaycơngnhân

đểhọcóthểtựmìnhđầutư.Nếuchínhsáchcủaơngthànhcơng,nguồntiềnnàysẽ

chảyvàocácquỹđầutư,khiếnthịtrườngchứngkhốntăngvọttrongmộtgiaiđoạn

nhấtđịnh.Sauđó,khithếhệnhữngngườisinhsauThếchiếnthứhaibắtđầubước

vàođộtuổinghỉhưu,họcóthểrúthàngngàntỷđơ-lakhỏithịtrườngchứngkhốn,

khiến thị trường này rơi tụt xuống mức năm 2002. Một số người lập luận rằng,

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là những thị trường mạnh, tạo cơ hội cho các doanh

nghiệpMỹtiếptụctănglợinhuận,vàdovậygiáchứngkhốnsẽtăng.Nhưngliệu

cácbạncóhyvọngvàođiềuđóhaykhơng?Tìnhtrạngthăngtrầmhỗnloạnnàysẽ

bngthanhữngnhàđầutưnhỏ,tầmthườngnhưbạnvàtơikhơng?Nósẽítảnh

hưởngđếnchúngtanếuchúngtaápdụngduynhấtmộtcáchđầutư-sửdụngQuy

tắcsố1-trongbốicảnhthịtrườnghiệnnay.

NhưBuffetttừngđiềuchỉnhcácquytắcđầutưnhằmứngphóvớinhữngthay

đổicủathịtrường,tơicũngphảiđiềuchỉnhQuytắcsố1khixemxétbanhântố

ảnhhưởngđếnthịtrườngchứngkhốntrongvòng20nămqua:(1)Tácđộngcủa

tiềnđầutưtheotổchức,vídụnhưcácquỹđầutư,quỹhưutrí,quỹngânhàngvà

quỹbảohiểm;(2)TácđộngcủaLýthuyếtthịtrườnghiệuquả(tơisẽgiảithíchở

phầnsau);và(3)TácđộngcủamạngInternetvàmáytínhcánhânđốivớikhảnăng

tiếpcậnthơngtincủacáccánhânvớichiphírẻvàsửdụngnhữngthơngtinnàyvì

lợiíchcánhân.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comQuy tắc số 1 là kết quả của chiến lược đầu tư đã được thử nghiệm và thành

cơng,đápứngsựkiểmsốtthịtrườngcủacácthểchếtàichínhvàothờiđiểmmà

cáccơngcụđầutưsẵncóvớibấtcứaisởhữumộtchiếcmáytính.Lầnđầutiên

tronglịchsử,mộtngườikhơngcóđủtámgiờđồnghồmỗingàyđểthựchiệnnhững

nghiêncứutốnnhiềucơngsứcvềthịtrườngchứngkhốn,cóthểápdụngQuytắc

số1,vàcáccơngcụsẵncótrongmáytínhgiúpbạncóthểtrởthànhmộtnhàđầutư

thànhcơngkhiđầutưtheoQuytắcsố1chỉvới15phútmỗituần.Ngàynay,bạn

đangcónhiềutiệníchđượccàiđặtsẵn.Từnhữnggìbạnbiếtvàthơngtinbạncó

thểtiếpcậnđược,bạncóthểnhanhchónggianhậphoặcrútkhỏithịtrường.Tồn

bộnhữngtiệníchnàygiúpbạnđầutưhiệuquảhơncảnhữngchungia.Nếubạn

làmộtngườimuahànggiỏibiếttìmmuanhữngmónhàngtốtvớimứcgiáhấpdẫn,

bạnsẽkhơnggặpkhókhănkhihọcQuytắcsố1,quytắcnàyđượcxâydựngdựa

trêncùngmộtkháiniệmnhưvậy.

Nhưđượcminhchứngtrongcuốnsáchnày,sựkếthợpcủacơngnghệ,tiềnvà

chiếnlượcđangtạoramộtcuộccáchmạngtronglĩnhvựcđầutưtạithờiđiểmmà

cácnhàđầutưnhỏnhưchúngtacầnnhất.

NếuQuytắcsố1tuyệtvờinhưvậythìtạisaotrướcđâymọingườilạikhơng

sửdụngnó?Đólàvìgiờđây,lầnđầutiêntronglịchsử,cáccơngcụtrênmáytính

đãlàmchotấtcảmọingườicóthểsửdụngđượcQuytắcnàymàchỉmấtvàiphút

mỗituần.

Tơihyvọngcuốnsáchnàysẽkhơiphụcniềmtincủabạnđốivớiviệcđầutư.

NếubạntinvàoQuytắcsố1,tơisẽhướngdẫnbạnlàmthếnàođểvượtquanhững

khókhănvềtàichính.Tấtcảnhữnggìchúngtacầnlàmộtchúttintưởng,mộtchút

thựchànhvàmộtchútnỗlực.Tơisẽgiúpbạnlấylạiniềmtinnếubạntừngmất

niềm tin vào thị trường và tôi sẽ hướng dẫn bạn nếu bạn mới bước vào đầu tư,

thậm chí khi bạn khơng có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực tài chính và chỉ

muốnđầutưvàomộtlĩnhvựckhơngcórủirovàđượcđảmbảoantồntàichính.

Dùbạnlàmộtnhàđầutưđầykinhnghiệmhaychỉlàmộtnhàđầutưtậpsự,hãy

vứtbỏnhữnglýthuyếtcũkỹsailầm.Hãybỏlạiđằngsaubạncácquỹđầutưvới

nhữngnhàquảnlý.Khilàmvậy,bạnsẽthốtkhỏisựtầmthườngvàhọccáchtự

chủtrongđầutưđểmởcánhcửađếnvớisựgiàucóthậtsự.

Các tác giả Levitt và Dubner đã viết rõ ràng trong cuốn sách Freakonomics

(Kinhtếhọchàihước)vềnhữnggìmạngInternetđemlạichotấtcảchúngta:khả

năngtiếpcậnthơngtinmàtrướcđâykhơngđượccơngbốvàquyềnnăngsửdụng

nhữngthơngtinnàyvìlợiíchcủamình.Họviết:“ThơngtinchínhlàtiềntệcủaTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.commạngInternet.Vớivaitròtrunggian,mạngInternetrấthiệuquảtrongviệcchuyển

thơngtintừnhữngngườicóthơngtinsangnhữngngườikhơngcóthơngtin…Mạng

Internetđặcbiệtquantrọngkhiviệctiếpxúcvớimộtchungiacóthểlàmtrầm

trọngthêmvấnđềthơngtinkhơngtươngxứng-tìnhhuốngmàtrongđómộtchun

giasửdụnglợithếvềthơngtincủahọđểkhiếnchúngtacảmthấyrằngchúngta

thậtngungốc,hoặcngơnghê,hoặcrẻmạt,hoặcthấphèn.”Trongthếgiớiđầutư,

hãyđốnxemaiđãkhiếnbạnnghĩrằngmìnhngungốcvàphụthuộcvàothơngtin

từhọbằngcáchtíchtrữthơngtin?Chínhlànhữngngườiđượcgọilàcácchun

gia - nghĩa là rất nhiều (khơng phải tất cả) những nhà quản lý tài chính, những

ngườimơigiớichứngkhốnvànhữngnhàlậpkếhoạchtàichính.

Bạncómuốnbiếtđiềugìkhiếntơitrởnêngiầucókhơng?Hãytưởngtượngmột

thếgiớitrongđónhữngđứatrẻởtrườngtrunghọcđượchọcQuytắcsố1vàngay

từkhi15tuổibắtđầukiếmtiềnvớimứclợinhuậnlênđến20%/năm.Nhữngngười

trẻtuổicóthểkiếmđược1.000đơ-la/nămđểmuacổphiếucủanhữngcơngtykinh

doanhtốtsẽcótrên45triệuđơ-lakhinghỉhưuởđộtuổi65.Điềunàycũngđồng

nghĩavớiviệchọcóthểlàmbấtcứviệcgìkhiđilàmmàkhơngphảilolắngcho

qngthờigiannghỉhưu.Họcóthểlàchủdoanhnghiệp,giáoviên,qnnhân,phi

hànhgia,nhàkhoahọc,línhcứuhoả,nghệsĩ,haymụcsư.Làmgìcũngkhơngquan

trọngvìhọbiếthọcókhoảntiềnđánggiácảmộtgiatàikhibướcvàođộtuổi50.

Khi tơi trở nên giàu có, tơi nghĩ về thế hệ của mình, những người sinh sau Thế

chiếnthứhai,sẽcóthểnghỉhưuvàsốngsungtúcvìhọđãhọccáchđầutưđemlại

lợinhuậncaokhiđầutưvàonhữngchứngkhốnmàhọcóthểtựhàokhisởhữu

chúng,khơnglongạibịmấtđinhữnggìhọphảilàmviệcvấtvảmớikiếmđược.

Quytắcsố1dànhchotấtcảmọingười,khơngkểtuổitác,sựgiàucó,tríthơng

minh(IQ),hoặcđịavịxãhội.Nếuđượcsửdụngthíchhợp,Quytắcsố1sẽđảm

bảobạnkhơngbaogiờphảilolắngvềtiềnbạc.Tơibiếtgiờđâycácbạnđãsẵn

sàng,vậyhãybắtđầu.

ĐểthựcsựtrởthànhmộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1,bạnphảihọcmộtvài

phéptínhcơbản.Banđầu,việcnàycóthểkhókhăn,nhưngcũngkhơngkhóhơn

họcmộtmơnhọcmớiởtrườngvàchờđợichođếnkhibạnquenvớimơnhọcđó.

Hãy tin tơi, tơi khơng giỏi mơn Tốn, và tơi cũng rất ghét những điều phức tạp.

Điềutơimuốnbạnlàmlàhãytưởngtượngmìnhquaytrởvềthờihọclớpbốnvà

bạnphảihọcthuộcbảngcửuchương.Khibạnquenlàmviệcvớinhữngconsốvà

thựchiệncácphéptínhmộtcáchtrơichảy,việchọcQuytắcsố1sẽdễdàngnhư

nhẩmphéptính2x2.Đếncuốicuốnsách,bạnsẽnắmbắtđượcmộtsốkỹnăng

nhậndiệnmơhình-khiđóviệcđầutưtheoQuytắcsố1sẽtrởthànhbảnnăngthứ

haicủabạn.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comMộttrongnhữnglợiíchkhơnghềphóngđạicủaviệcđầutưtheoQuytắcsố1

làkhảnăngcóđượccuộcsốngsungtúcsaukhinghỉhưuvớimộtkhoảnđầutưít

hơnrấtnhiều.Vídụnhưbạntiếtkiệmđược300.000đơ-latínhtớithờiđiểmnghỉ

hưu (khơng kể nhà cửa…), và bạn nghe theo lời khuyên của những nhà tư vấn

chunnghiệp,đầutưphầnlớnkhoảntiền300.000đơ-lavàotráiphiếu,trungbình

bạn kiếm được khoản thu nhập khoảng 15.000 đơ-la/năm, tương ứng với khoảng

1.300đơ-la/tháng(vàcóthểcaohơnmộtchútnếutheoquytắctrảdần).Mứcthu

nàykhơngthểđủđểduytrìmứcsốngtrunglưu.Đâycũnglàlýdotạisaocácnhà

lậpkếhoạchtàichínhkhunbạnnêntíchluỹkhoảntiềngấpkhoảng10lầnmức

thunhậphiệntại-đồngnghĩavớiviệccầnkhoảng1triệuđơ-latíchtrữ.1triệu

đơ-la là số tiền ít người có được và nếu đầu tư an toàn vào trái phiếu, mức thu

nhậpsẽvàokhoảng50.000đơ-la/năm.

Tuynhiên,mộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1cóthểtạoramứcthunhập50.000

đơ-la/nămvớichỉkhoảng300.000đơ-latiềnvốn.Chỉđiềunàythơiđãnóilênlợi

thếcủaviệcđầutưtheoQuytắcsố1.NgunnhânlàcácnhàđầutưtheoQuytắc

số1đãthuđượclợinhuậnlênđến15%/năm.CórấtítnhữngngườisinhsauThế

chiến thứ hai có thể thu được 1 triệu đơ-la trong khoảng thời gian 15 năm tới.

Nhữngngườicóthểcóđược1triệuđơ-latrongtươnglaichínhlànhữngnhàđầu

tư theo Quy tắc số 1 những người có thể kiếm được mức thu nhập 12.000 đơla/tháng thay vì 4.000 đơ-la/tháng. Với mức thu nhập 12.000 đơ-la/tháng, một

ngườicóthểsốngsungtúckhivềhưu.

Đểtạothuậnlợichoqtrìnhhọcvàđơngiảnhốcáctínhtốnhếtmứccó

thể, tơi đã thiết kế một trang web hỗ trợ cho cuốn sách này. Bạn sẽ tìm thấy rất

nhiềuthơngtinthamkhảotạiđịachỉwww.ruleoneinvestor.comvàbạncóthểtự

mình tìm hiểu trước khi bắt đầu. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều phép tính và các

đườngdẫnđángtincậytớinhữngtrangwebchunvềtàichính.Nhưngphầnlớn

điềubạncầnhọcvềQuytắcsố1nằmởcuốnsáchnày.Trangwebgiốngnhưmột

tấmbảngchophéptơicóthểcùnglàmviệcvớicácbạnnếucácbạnmuốn.Trang

webcũngchobạncơhộitiếpcậntấmbảngvàthửnghiệmphươngphápbằngcác

cơngcụcósẵncủatơi.

Trongcuốnsách,tơisẽsửdụngnhiềuvídụvớisốliệuminhhoạ,vídụnhưgiá

cảcácloạichứngkhốn,tỷlệtăngtrưởng,lợinhuậntrênmỗicổphiếu…Cácsố

liệuđượcdùngđểgiảithíchchocáckháiniệmvàdạycácbạnviệcđầutưtheo

Quytắcsố1.Vìnhữngsốliệunàylàcủanăm2005hoặctrướcđóchonênchúng

có thể khơng phản ánh tình hình thực tế như thời điểm bạn đọc cuốn sách. Tuy

nhiên, điều đó khơng hề ảnh hưởng đến việc học tập những kinh nghiệm đầu tư.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comHãyxemđóchỉlànhữngvídụ.

Khitơibảođảmvớiaiđórằng,họcóthểlàmđượcđiềunày,tơithườngkểcâu

chuyệnvềngườiphụnữtơigặpvàinămtrướctrongmộtcuộchộithảo,ngườitơi

gọi là Julie. Julie từng ở nhà nội trợ 20 năm và trước đó cơ dạy nghệ thuật tại

trườngtrunghọc.CơghétmơnTốn,khơngquenlàmviệcvớicácconsố,vàthậm

chíkhơngphảithanhtốncáchốđơncủagiađình.Nhưngkhixemquảngcáovề

cuộchộithảomàtơilàmộttrongsốnhữngngườidiễnthuyết,cơtòmòmuốntìm

hiểu.Sauđó,cơđăngkýthamgiacuộchộithảo,vàchỉmộtvàithángsaucơđãtrở

thànhmộtnhàđầutưtheoQuytắcsố1thànhthạo,cóthểthaotáccácconsốnhanh

chóng.ChồngcủaJulie,ngườitrướcđâyquảnlýtấtcảcáckhoảnmụcđầutưvàtài

chínhgiađình,đãphảinhườngquyềnchocơ.KhiJuliequảnlýdanhmụcđầutư

củagiađình,sốtiền45.000đơ-latănglênhơn72.000đơ-la-mứclợinhuận60%

-chỉtrongvòngvàitháng.Trongkhiđó,tàikhoảnhưutrí(401K)củachồngJulie

với số tiền 50.000 đơ-la chỉ tăng thêm 462 đơ-la trong cùng thời gian đó. Nếu

Juliecóthểthựchiệnviệctínhtốnthìcácbạncũngcóthể.

Tơisẽcốgắngđịnhnghĩathậtrõràng,nhưngnếubạnkhơnghiểumộtthuậtngữ

nàođó,hãyxemtrongmụcgiảithíchthuậtngữtạiphầncuốicủacuốnsách.

Những người có thói quen độc lập, khơng sử dụng những phép tính tiết kiệm

thờigiantrêntrangwebww.ruleoneinvestor.com,cóthểghéthămtrangwebvàsử

dụngnhữngcơngcụtơicungcấptrênđó. Trangwebsẽgiúp bạnthựchiệnđiều

tươngtựnhưkhitínhtốnvớiphầnmềmExcel.Mặcdùvậy,hãytinrằngbạncàng

quenvớicáchtưduytheoQuytắcsố1thìqtrìnhthựchiệncàngdễdàng.Cuối

cùng, mục đích cơ bản khi sử dụng trang web là nhằm thu thập các dữ liệu tài

chính,tiếpcậnvớicáccơngcụthịtrườngtrựctuyếnvàcậpnhậtnhữngthơngtin

mớinhất.Bạncũngcóthểghéthămtrangwebcủatơichỉvớimộtmụcđíchlàtiếp

cậnnhữngthơngtinmớimàtơiđăngtải,cũngnhưđểkếtnốicácnguồnthơngtin

trựctuyếnkhác.

Thậmchí,khibạncầngiảiđápmộtvấnđềnàođó,hãygửithưđiệntửchotơi

quatrangweb.Tơisẽđăngbàitrảlờinhữngcâuhỏithườnggặpnhất.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comChungialàngườitránhđượcnhữngsailầmnhỏnhưnglạimắcsailầm

lớn

—BENJAMINSTOLBERG(1891-1951)

TiêuchuẩnvàngcủađầutưítrủirolàđầutưvàotráiphiếukhobạcMỹ,cách

đầutưnàycóthểđemlạilợinhuận4%vàothờiđiểmcuốnsáchnàyđượcviếtra.

Nếu khơng đầu tư vào đâu khác ngồi trái phiếu kho bạc thì bạn sẽ kiếm được

khoảnlợinhuận4%.Vấnđềduynhấtcủachiếnlượcđầutưnày,đặcbiệtđốivới

thế hệ những người sinh ra sau Thế chiến thứ hai và sắp bước vào độ tuổi nghỉ

hưu,làvớilợinhuận4%thìphảicầnđến18nămmớicóthểtănggấpđơisốtiền

bạncó.Hơnnữa,sau18năm,dùtỷlệlạmphátchỉkhoảng2-3%/năm,thìphần

lớnlợinhuậnthuđượccũngchỉđủđểbùđắpchotìnhtrạngtrượtgiá.Dođó,sức

muachỉcaohơnmộtchútsovớisứcmuathờiđiểm18nămtrước.Bấtchấpthực

tếnày,nhiềunhàđầutưvẫnđổhàngtỷđơ-lavàoloạitráiphiếuđemlại4%lợi

nhuậnnày.

Tạisaotấtcảmọingườiđềumuốnđầutưvàocácloạitráiphiếumàtỷsuấtlợi

nhuậnthuđượcchỉđủđểbùđắptrượtgiávàkhơngđemlạilợinhuậntrênthựctế?

Đólàvìphầnlớnmọingườiđềuchorằnglợinhuậncaolnđiliềnvớirủiro

lớn.Họlosợmấttiềnnếucốgắngkiếmđượclợinhuậncaohơnlàlosợkhơngcó

khảnăngđảmbảomộtcuộcsốnghưutrísungtúc.

Trênthựctế,tỷsuấtlợinhuậncaohơnkhơngnhấtthiếtđiliềnvớinhiềurủiro

hơn.Tơisẽgiảithíchđiềunàychocácbạn.

Lợinhuậncaohơnkhơngnhấtthiếtđiliềnvớinhiềurủirohơn

TrongbuổidiễnthuyếttạiDiễnđànTâyMỹtổchứcởPhoenix,bangArizona,

tơihỏi cácthínhgiả “Nhữngaiđãđixeriêngtớiđâyhơmnay?”.Phầnlớnmọi

người đều giơ tay. “Rất tốt, phần lớn mọi người. Vậy có ai gặp phải rủi ro lớn

tronglúcláixeđếnđâykhơng?”Chỉmộtvàicánhtaygiơlên.“Cácbạngặprủiro

lớnkhiláixeđếnđây?”Tơihồinghihỏi.“Dùchocácbạnkhơngthựcsựgặprủi

rovàchỉgiơtaychovui,haychúngtachỉravấnđềyếukémcủagiaothơngtại

Phoenix,tứclànhữngngườivừagiơtayđềukhơngbiếtláixe,phảikhơng?”TấtcảTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.commọingườiđềubậtcười.“Đượcrồi.Nhưvậy,việcláixeđếnđâycũngkhơngđến

nỗiđángsợlắm.Nhưngbâygiờ,hãytưởngtượngbạnđangtrênđườngđếnđâyvà

thayvìchínhbạnláixethìđứacháutraimới11tuổicủabạnlạingồisautaylái.

Cóphảibâygiờbạnđanggặprấtnhiềurủirokhơng?”Mọingườiđềubậtcườivà

gật đầu đồng ý. “Chuyến đi vẫn vậy, vẫn là đi từ địa điểm A đến địa điểm B.

Nhưngkhibạnđểmộtngườikhơngbiếtláixengồisautayláithìmộtchuyếnđi

tươngđốiantồnđãtrởthànhchuyếnđiđầyrủiro.”

Điềunàycũngtươngtựnhưchuyếnhànhtrìnhtìmkiếmsựdưdảvềtàichính.

Nếubạnkhơngbiếtmìnhđanglàmgì,chuyếnđisẽrấtchậmhoặcđầynguyhiểm.

Đólàlýdotạisaophầnlớnmọingườinghĩrằngviệcđinhanh(tươngtựnhưkiếm

đượctỷsuấtlợinhuậncao)làrấtnguyhiểm-bởivìhọkhơngbiếtcáchláichiếc

xetàichínhđó,chứkhơngphảivìđinhanhlngắnliềnvớirủirolớn.Nóchỉ

nguyhiểmkhibạnkhơngbiếtmìnhđanglàmgì.VàbảnchấtcủaQuytắcsố1là

cầnphảibiếtbạnđanglàmgì-nếubạnđầutưkhihiểubiếtrõràng,bạnsẽkhơng

bịmấttiền!

Cóthểbâygiờbạnđangtựhỏi“Thếcòncácquỹđầutưthìsao?Rồicáckỹ

xảomàchúngtahọcđểgiảmthiểurủirovàtốiđahốlợinhuận?”.Thưacácbạn,

tơikhơngmuốntrởthànhngườiđemđếnnhữngtinxấu,nhưngsựthậtlàthếnày:

nhàđầutưthơngquacácquỹđầutưsẽgặpnhiềurủirohơnnhàđầutưtheoQuy

tắcsố1.Việcđầutưthơngquacácquỹđầutưcũnggiốngnhưtraochìakhốxe

chomộtđứatrẻ11tuổivậy.

Ýđồcủacácquỹđầutư

Nếucácquỹđầutưmàbạnđầutưvàođangcốgắngđánhbạithịtrường,và

bạnhyvọngrằngnhàquảnlýquỹcóthểgiúpbạncóđượccuộcsốngsungtúcsau

khinghỉhưuthìcólẽbạnđãtrởthànhnạnnhâncủamộtmưuđồlớn.Khơngchỉcó

bạn,100triệunhàđầutưkháccũngtronghồncảnhđó.TheotạpchíFortune,từ

năm1985,chỉcó4%trongtổngsốcácnhàquảnlýquỹđầutưvượtđượcchỉsố

S&P 500 (Standard & Poor’s 500 Index, chỉ số bao gồm chứng khoán của 500

cơngtycómứcvốnhốthịtrườnglớnnhất,đaphầnlàcơngtycủaMỹ),vànhững

người này chỉthuđược lợinhuậnrấtnhỏ. Nóicách khác,gầnnhưkhơng cónhà

quảnlýquỹnàothắngđượcthịtrường.Sựthậtnàykhơngđượcchúýtrongsuốthai

thậpkỷ1980và1990,thờikỳthịtrườngchứngkhốnpháttriểnmạnhmẽvớitỷlệ

tăngtrưởnghaiconsố.Chínhxuhướngpháttriểncủathịtrườnggiúpcácnhàquản

lýquỹdễdàngthulợinhuận.Tuynhiên,khigiaiđoạnthịtrườngpháttriểnmạnh

mẽquađi,cácnhàđầutưbắtđầunhậnrarằngnhữngnhàquảnlýquỹkhávơdụng.

Đâykhơngphảilàđiềumớimẻ.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comMộtvàinămtrước,Buffettnóivềcácnhàquảnlýquỹnhưsau:“Cácchuyên

gia trong những lĩnh vực khác, ví dụ như các nha sĩ, đem lại nhiều lợi ích cho

ngườidân,nhưngngườitakhơngthuđượcgìkhitraotiềnvàotaynhữngchun

giaquảnlýtiềntệ”.Chúýlàhọkhơngthuđượcgì.Vậy,bạnđãlàmgì?Bạntrao

nhữngkhoảntiềnkhókhănlắmmớikiếmđượcvàotaycácnhàquảnlýquỹvớihy

vọnghọđemlạichobạn15%lợinhuậnhoặchơn-giốngmứcbạnthuđượctrong

thậpniên1990.Tạisao?Vìbạnkhơngmuốntựmìnhđầutưvàbởivìbạnđãbị

tồnbộngànhdịchvụtàichínhthuyếtphụcrằngmìnhkhơngthểtựlàmđiềuđó.

Hãynhậnrathựctếlàtừnăm2000đếnnăm2003,cácquỹđầutưđãmấtmột

nửagiátrị.Bạncóthểmất50%sốtiềncủamìnhnếukhơngcósựtrợgiúpcủamột

chungia.Trênthựctế,vàonăm1996,mộtnhàđầutưnghiệpdưđãthitàivới

nhữngnhàquảnlýquỹgiỏinhấttạiNewYork.Hiệuquảlàmviệccủanhàđầutư

nghiệpdưnàyvượtxacácnhàquảnlýquỹtronghainămliền.Khitơikểlạicâu

chuyệnnàychothínhgiảtạiLosAngeles,mộtngườitừhàngghếđầutạisânkhấu

Arrowhead Pond thốt lên, “Tên nhà đầu tư đó là gì?”. Có thể thấy rằng một số

ngườisẽlàmbấtkỳđiềugìđểtránhphảitựđầutưtiềncủamình.

PeterLynch,mộttrongnhữngnhàquảnlýquỹthànhcơng,kiếmđượclợinhuận

caohơnmứcbìnhqnthịtrườngrồisauđórờibỏthịtrườngtrướckhithịtrường

đảochiều,viếttrongcuốnsáchOneUponWallStreet(TrênđỉnhphốWall)rằng

mộtnhàđầutưnghiệpdưhiệncó“rấtnhiềulợithế,nhữnglợithếnếuđượckhai

tháctốtsẽđemlạikếtquảcaohơnhẳnmứcbìnhqnthịtrườngvàhơnhẳnkết

quảcácchungiađạtđược.”Nóicáchkhác,bạncóthểtựmìnhđầutư.Nhưng

cácbạnlạikhơnglàmnhưvậy.Lýdolàvìnhữngnhàquảnlýquỹlnthuyếtphục

cácnhàđầutưtinvàobaquytắcrấthoangđường,khiếncácnhàđầutưtiếptục

gắnbóvớihọmặcdùhiệuquảhoạtđộngcủahọlnảmđạmnếutínhtheonhững

chukỳdài.

Baquytắcđầutưhoangđường

Quytắc1.Bạncầnphảilàmộtchungiaquảnlýtiềncủamình

Quytắchoangđườngđầutiêntơimuốnphávỡlà:Cầnphảicónhiềuthờigian

vàkiếnthứcchunmơnđểquảnlýtiềncủamình.Điềunàysẽđúngnếuđầutưlà

một mơn học khó hoặc cần rất nhiều thời gian thu thập thơng tin để đi tới quyết

định.Tơisẽchứngminhchocácbạnthấyrằngđiềunàykhơngđúng,dùtồnbộ

ngànhdịchvụtàichínhmuốnchúngtatinvàođiềuđó.Nhữngnhàtưvấntàichính

tiếptụcthuđượchàngtỷđơ-latiềnhoahồng,tiềnlệphínếuhọcóthểlàmchocác

bạntiếptụctinrằngcácbạnkhơngthểtựmìnhđầutư.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN GIỚI THIỆU: Làm giàu không khó

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×