Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát vật lý hệ thống:

IV.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát vật lý hệ thống:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Page 5 of 22

Page 5 of 22Page 6 of 22

Page 6 of 22Bảng 2: Liên hệ giữa tốc độ quạt và góc nghiêng của tấm phẳng trường hợp 1

Điện áp (V)

6

8

10

12

14

16

18

Tốc độ (Ω)

556.2

748

934.8

1120

1303

1482

1667

Góc (Ψ )

2.628

4.608

6.416

9.634

11.45

14.98

16.63

K1

92.7

93.5

93.48

93.333

93.071

92.625

92.611

K0

8.5E-06 8.24E-06 7.34E-06 7.68E-06 6.74E-06 6.82E-06 5.984E-06

Đồ thị của K1 và k0 . Nhận xét.Đồ thị của K1 gần như là đường thẳng nằm ngang, hay ta có thể nói K1 khơng phụ thuộc vào điện

áp và tốc độ, còn K0 có xu hướng tăng ở điện áp 12v sau đó thì giảm và tăng nhẹ ở điện áp 16v

sau đó tiếp tục giảm.

IV.1.2 Trường hợp 2

Đặt quạt ở vị trí 2 như Hình 3, thay đổi tốc độ của quạt từ thấp đến cao, xác định góc nghiêng

của tấm phẳng, ghi giá trị vào Bảng 3.Page 7 of 22

Page 7 of 22Page 8 of 22

Page 8 of 22Bảng 3: Liên hệ giữa tốc độ quạt và góc nghiêng của tấm phẳng trường hợp 2

Điện áp (V)

6

8

10

12

14

16

18

Tốc độ (Ω)

556.5

748.6

936

1123

1309

1490

1674

Góc (Ψ )

2.7

5.472

7.272

9.756

12.17

13.9

15.95

K1

92.75

93.575

93.6

93.583

93.5

93.125

93

K0

8.72E-06 9.76E-06

8.3E-06 7.74E-06

7.1E-06 6.26E-06 5.692E-06

Đồ thị của K1 và k0:Đồ thị của K1 gần như là đường thẳng nằm ngang, hay ta có thể nói K1 khơng phụ thuộc vào điện

áp và tốc độ, còn K0 có xu hướng tăng ở điện áp 8v sau đó thì giảmPage 9 of 22

Page 9 of 22***Nhận xét chung: K1 dường như là một hằng số không đổi trong suốt q trình, còn k0 có xu

hướng giảm dù đã tăng ở một vài vị trí nhưng khơng đáng kể.IV.2 Thí nghiệm 2: Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols

IV.2.1.1 Trường hợp 1:

Kgh = 0.846

Tu = 0.786

Đáp ứng của hệ thống tại Kgh :Page 10 of 22

Page 10 of 22Thông số Bộ điều khiển

Kp = Kp0 =0.5076

Ki = Ki0 = 0.393

Kd = Kd0 = 0.09825Thời gian xác lập là 7.368

IV.2.2 Trường hợp 2:

Kgh = 0.9348

Tth = 0.7175

Đáp ứng của hệ thống:Page 11 of 22

Page 11 of 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát vật lý hệ thống:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×