Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Hệ thống dầu áp lực MHY

b. Hệ thống dầu áp lực MHY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

Thơng số:

o Định

mức:

oKhởi động bơm chính:40 kgf/cm2.kgf/cm2. oKhởi động37bơm dự phòng: 35 kgf/cm2.

oDừng sự cố:

kgf/cm2.oTác động mở van an toàn: Bắt đầu mở ở 40,5 kgf/cm2 và

mở hồn tồn ở 42 kgf/cm2.oMức dầu trong bình áp lực: 35 %.29Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhàc. Hệ

Hệ thống

thống nước

nước

c.

Nước làm mát tổ máy:

oNước làm mát được lấy từ buồng xoắn qua van truyền

động điện, van giảm áp, qua hệ thống lọc và van cấp nước

kỹ thuật đưa đến các bộ làm mát dầu, khơng khí được đặt

tại:Ổ hướng máy phát.

Ổ đỡ máy phát.

Ổ hướng turbine.

Buồng gió máy phát.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

Nước làm mát máy biến áp chính:

oNước làm mát máy biến áp chính được lấy

qua đường ống nước cứu hỏa tại 21,9m

qua lọc và đưa vào bộ làm mát dầu.oKhi đóng mạch máy biến áp đồng thời máy

bơm dầu tuần hoàn cùng tự động đóng mạch.

Nước được đưa vào bộ làm mát dầu ngay sau

khi máy bơm dầu khởi động.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

Nước cứu hỏa:

Hệ thống nước cứu hỏa được lấy từ 2 đường ống áp

lực H1 và H4 ở cao trình 39,66m qua lọc để chữa

cháy cho trạm phân phối OPY, trạm khí nén, kho,

xưỡng.Trên các đoạn đường ống có các vị trí lấy nước cứu

hỏa tại chỗ.

oĐể cứu hỏa cho máy biến áp và hầm cáp, sàn truyền tải,

nước đi qua 3 bơm đặt tại cao trình –1,15m hệ thống

bơm tạo thêm áp lực cho chữa cháy. Các bơm sẽ được tự

động làm việc khi bảo vệ chính của máy biến áp làm việc.d. Khí

Khí nén

nén

d.

Có nhiệm vụ cung cấp khí nén với áp lực thích hợp để

phục vụ vận hành và vệ sinh, sửa chữa thiết bị.Hệ thống khí nén bao gồm:

oTrạm khí nén bù, áp lực 40 kgf/cm2, phục vụ chạy bù tổ

máy.

 Trạm khí nén chính được dùng cho cho các bộ phận sau.

 Áp lực 40 kgf/cm2: cung cấp cho hệ thống dầu áp

lực MHY.

 Áp lực 8 kgf/cm2: cung cấp cho đo lường, thắng

tổ máy và vệ sinh sửa chữa thiết bị.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

NhàMáy phát

phát điện

điện Nhà

Nhà máy

máy Trị

TrịAn

An

Máy

Máy phát: G1 … G4.

oCó nhiệm vụ nhận năng lượng quay của turbine

chuyển thành điện năng.oCơng ty Thủy điện Trị An có 4 tổ máy, hiện nay chúng có

thể làm việc ở 2 chế độ:Máy phát.

Bù đồng bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Hệ thống dầu áp lực MHY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×