Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
k. Cửa van hạ lưu

k. Cửa van hạ lưu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mặt cắt

cắt nganh

nganh tòa

tòa nhà

nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Mặt

 Máy phát.� Máy biến áp. Cẩu cầu. Cẩu chân dê. Đường ống áp lực. Cánh hướng.  Turbine.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà2. Thiết

Thiết bị

bị thủy

thủy lực,

lực, dầu,

dầu, nước,

nước, khí

khí

2.

Thiet bi thuy l(Jc:

oCó nhiệm vụ biến đổi năng lượng dầu áp lực thành cơ

năng để nâng hạ cửa van sửa chữa sự cố hoặc đóng mở

cách hướng nước.oNâng hạ cửa van sửa chữa sự cố:

Dầu áp lực được tạo ra nhờ bơm dầu đặt tại phòng điều

khiển cửa nhận nước, thơng qua hệ thống van tay và van

điện, dầu được đưa đến bộ xi-lanh pít-tơng.

Pít-tơng được nối với cửa van, tùy theo mục đích điều

khiển mà các van điện sẽ phối hợp với nhau để nâng, hạ

cửa van.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

oĐóng mở cánh hướng nước:

Dầu áp lực được lấy từ hệ thống dầu áp lực MHY, qua van

trượt chính (có khi van trượt sự cố) và hệ thống van, đưa

đến séc-vơ-mơ-tơ.

Pít-tơng của séc-vơ-mơ-tơ dịch chuyển sẽ làm cho các

cánh hướng nước đóng, mở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

k. Cửa van hạ lưu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×