Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Kênh nối chính và hồ phụ

d. Kênh nối chính và hồ phụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

e. Cửa

Cửa nhận

nhận nước

nước

e.

Có nhiệm vụ nhận nước từ hồ phụ đưa vào

đường ống áp lực làm quay turbine.Cửa nhận nước gồm: lưới chắn rác, cửa

van sửa chữa, cửa van sửa chữa sự cố.Thông số cho mỗi cửa:

oRộng 7 m.oCao 10,5 m.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

NhàNhà máy

máy Trị

Trị An

An

NhàLưới chắn rác:

oCó nhiệm vụ chắc rác, cây gỗ, … lọt vào đường ống áp

lực làm hư hỏng bánh xe công tác.oThông số: gồm 4 khoang, rộng 9 m, cao 33 m.Cửa van sửa chữa:

Có nhiệm vụ cách ly nước ở thượng lưu khi kiểm tra

sửa chữa hoặc thử nghiệm cửa van sửa chữa sự cố.

oCửa van sửa chữa nằm sau lưới chắn rác, dạng phẳng,

trượt được, nâng hạ bởi cẩu chân dê và chỉ hoạt động

ở trạng thái tĩnh của nước, được làm kín bằng join củ

tỏi.oThơng số: Nhịp cửa rộng 7 m, cao 10,5 m.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

Cửa van sửa chữa sự cố:

oCó nhiệm vụ ngăn chặn nước vào đường ống áp lực khi

tổ máy dừng sự cố cấp 3 hoặc khi cần sửa chữa đường

ống áp lực, tổ máy. Bên cạnh đó nó còn được dùng để khi

nạp nước vào đường ống sau mỗi lần tháo cạn.oVan dạng phẳng, gồm 2 thớt nối tiếp nhau, có gối trượt

2 bên hơng cửa, nâng hạ bằng kích thủy lực.Thơng số: Rộng 7 m, cao 8,2 mĐường ống

ống áp

áp lực

lực

f.f. Đường

Có nhiệm vụ dẫn nước từ cửa nhận đến

buồng xoắn.Gồm 4 đường ống bằng bê tông cốt thép

cho 4 tổ máy.Thông số cho mỗi đường ống:

oChiều dài 81,5 m.oTiết diện hình chữ nhật: 7 m x 6,5 m.Nhà máy

máy Trị

Trị An

An

Nhà

g.Buồng xoắn:

Có nhiệm vụ tạo hướng lực của nước vào

bánh xe công tác sao cho hiệu suất sử dụng

nước cao nhất.Buồng xoắn được làm bằng bê tơng cốt

thép, mặt trong lót thépTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Kênh nối chính và hồ phụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×