Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Phân tích dữ liệu và kết quả:

IV. Phân tích dữ liệu và kết quả:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD)8

7

6

5

4

3

2

1

01,5Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm1Biểu đồ 2: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động

Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-test cho kết quả p

=0,00001, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD)= 1,5. Điều đó cho thấy mức độ

ảnh hưởng của việc GD giới tính trong giờ sinh hoạt.

Khi giáo dục KNS, các em đã được nâng cao nhận thức các vấn đề về giới tính:

Sự phát triển của giới tính, sức khỏe sinh sản, biết phòng tránh việc có thai ngồi ý

muốn, hiểu biết về vai trò của giới. Đặc biệt các em có khả năng tự mình giải quyết,

ứng phó thích hợp với những vấn đề về tâm, sinh lí, các mối quan hệ trong nhà trường

như bạo lực học đường và tình bạn, tình u. Có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề quan hệ

tình dục trước hơn nhân, có định hướng lối sống lành mạnh cho hôn nhân sau này.

V. Kết luận và khuyến nghị:

1. Kết luận:

Việc xây dựng con người mới như Unessco đã đưa ra từ mục tiêu học tập là: Học

để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình. Muốn trở

thành những con người hữu ích cho xã hội và là những con người- những phụ nữ có bản

lĩnh, độc lập và sáng tạo thì các học sinh nữ cần phải chủ động, tích cực trong học tập.

Đặc biệt là học để sau này có một nghề nghiệp và có những kĩ năng để thích ứng với

mọi biến đổi của cuộc sống.Những kiến thức về giới tính giúp các em nữ hiểu về những biến đổi của cơ thế

mình và bạn bè. Qua việc tập xử lí những tình huống các em sẽ có kĩ năng giải quyết

vấn đề và dễ dàng đối phó với những vấn đề khúc mắc khi gặp phải. Các em đã có thể

thành thục một số kĩ năng cơ bản: Thảo luận nhóm, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định, kỹ

năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng nhận thức biết tự trọng và tự tin vào bản thân, biết ứng

phó với căng thẳng và kiềm chế cảm xúc, biết giải quyết những mâu thuẫn, thương

lượng, từ chối, …

Qua các tiết dạy kĩ năng sống, người GVCN cũng đã tạo ra sự tương tác, đề cao

tính chủ động của HS góp phần tích cực tới mối quan hệ giữa HS với HS giữa cơ và

trò… Qua đó các em sẽ thấy cùng được tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến

cuộc sống của bản thân, các em sẽ biểu hiện tích cực hơn trong học tập, rèn luyện góp

phần nâng cao chất lượng đạo đức và KNS của các em ngày càng được hoàn thiện.

Việc giáo dục kĩ năng sống không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là trách

nhiệm của gia đình. Thầy cô ở mỗi cấp học, mỗi môn học khác nhau nhưng phụ huynh

của các em thì chỉ có một. Các vấn đề bối rối, ngại ngùng các em nữ thường tìm đến mẹ

và chị gái để tâm sự. Gia đình cần trở thành một nơi tin cậy nhất để các em chia sẻ, giãi

bày, tìm được lời khuyên hữu ích. Thực trạng kĩ năng sống của hs chỉ có thể được tháo

gỡ khi có sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường và gia đình.

2. Khuyến nghị:

Người giáo viên chủ nhiệm thông qua hoạt động này sẽ trở thành người bạn mà các

em có thể giãi bày, chia sẻ mọi vấn đề dù là thầm kín nhất. Người giáo viên chủ nhiệm

sẽ trở thành người hướng dẫn, định hướng cho các em trong tư tưởng, suy nghĩ và hành

động khơng chỉ trước mắt mà còn về sau này.

2.1. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo

Cần có những buổi hội thảo, thảo luận chuyên đề về giáo dục KNS cho GVCN.

Mở các cuộc thi cho hs, GV chuyên đề GD KNS hay GD giới tính.

2.2. Đối với nhà trườngThực trạng kĩ năng sống của hs THPT ngày nay đều là vấn đề đáng suy nghĩ và

trách nhiệm của nhà trường và mỗi GV. Cần nâng cao hiệu quả của GVCN bằng các

hoạt động giảng dạy KNS với nội dung GD giới tính cho hs THPT vào tiết SHNGLL

hàng tháng. Việc giảng dạy phải có sự đầu tư, nghiêm túc chứ khơng phải dạy qua loa,

chiếu lệ.

Cần có sự liên kết giữa GVCN và hoạt động của Đoàn trường về nội dung GD

KNS này. Có thể mở những cuộc thi từ các khối lớp cho đến cuộc thi cấp trường để từ

đó các em khơng còn ngại ngùng khi nói về vấn đề giới tính và có thể trình bày quan

điểm, tư tưởng đúng đắn của mình tránh những nhận thức lệch lạc.

Ngồi ra cần mở văn phòng tư vấn của mỗi lớp, mỗi trường: GVCN là những tư

vấn viên giải đáp mọi thắc mắc cho các em cũng như giúp các em giải tỏa được những

ức chế tâm lí, từ đó cũng tháo gỡ được vấn đề bạo lực học đường. Hoặc có thể mở

những câu lạc bộ vừa giao lưu vừa cùng chia sẻ, cùng xử lí tình huống giúp người

trong cuộc.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục

KNS cho HS. Tuyên truyền chủ trương, quy định của ngành giáo dục, nội dung giáo

dục của nhà trường đến phụ huynh học sinh bằng cách mở các cuộc hội thảo với chủ đề

tầm quan trọng giáo dục KNS cho tất cả các phụ huynh học sinh.

2.3. Đối với gia đình

Phụ huynh học sinh phải thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục giới tính cho

con em mình, lắng nghe và uốn nắn kịp thời những suy nghĩ, hành vi có thể ảnh hưởng

xấu đến các em. Đồng thời phải thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để

nâng cao hiệu quả GD hs.

2.4. Đối với địa phương:

Cần quan tâm thường xuyên đến tình hình an ninh trật tự, an toàn khu vực quanh

trường học đặc biệt là xử lý cương quyết các vụ bạo hành gia đình.Chủ động phối hợp

cùng nhà trường giáo dục học sinh nhất là những học sinh cábiệt; giúp nhà trường giải quyết những vụ bạo lực học đường ngoài thẩm quyền của nhà

trường.

Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chủ nhiệm thông qua giáo

dục KNS cho hs nữ lớp 10 trường THPT Hoàng Hoa Thám năm học 2013- 2014. Kinh

nghiệm tiến hành nghiên cứu KHSP của tôi chưa có nên chắc chắn đề tài vẫn còn nhiều

thiếu sót, rất mong sự góp ý chân thành của quý đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm

ơn!TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Quốc Anh - Nguyễn Mỹ Hương, Sức khoẻ sinh sản Vị thành niên,

NXB Lao động xã hội, 2005.

2. Bộ Y tế (2005), “Điều tra Quốc gia về Vị thành niên”, Hà Nội, 45-52.

3. Võ Thị Minh Huệ, Nói chuyện giới tính khơng khó, NXB Tổng hợp TP Hồ

Chí Minh,2013.

4. Bộ Tư Pháp, Pháp luật về Bình đẳng giới, NXB Hà Nội, 2013.

5. Liên minh Châu Âu/ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (2005), “Báo cáo điều tra

ban đầu chương trình RHIYA VN”, Hà Nội, 28-74.

6. Ths. Bùi Thi Thu Hà, Sức khoẻ sinh sản. NXB Giáo dục, 2008.

7. Đặng Xuân Hải, Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông, nxb Giáo dục

năm 2009.

8. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tư vấn sức khỏe giới tính tuổi vị thành niên, NXB

Phụ nữ, 2009.

9. Lê Văn Hồng, Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm , NXB Đại học

quốc gia Hà Nội, 2007.

10. Phó Đức Nhuận, Chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, NXB Phụ

nữ, 2005.

11.Phan Ngọc Trâm (2005), Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết

kế phiếu điều tra thống kê, , Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê.

12.Trung tâm nghiên cứu, thông tin và tư liệu dân số (2003), “Vị thành niên và

thanh niên Việt Nam”, Hà Nội, 22-35.

13. Một số tư liệu, hình ảnh từ sách báo, Internet.

14. Hà Nhật Thăng, Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở

trường THPT, NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 2004.

15. Luật Giáo Dục năm 2005, NXB Chính trị Quốc gia.Trang 50Phụ lục 1:

Thực nghiệm 1: Sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIVAIDS

Phần thi Hiểu biết

1. Độ tuổi của tuổi vị thành niên là bao nhiêu?

-> 10 đến 19 tuổi

2.Tuổi dậy thì có thể đến sớm hay muộn ở nam và nữ là phụ thuộc vào những

yếu tố nào?

-> nơi sống, mức sống, dinh dưỡng, thể trạng sức khỏe, điều kiện địa lý.v.v…

3. Giai đoạn dậy thì được đánh dấu bằng dấu hiệu nhận biết nào ở nam và nữ?

-> “hành kinh lần đầu” ở em gái và “xuất tinh lần đầu” (mộng tinh) ở em trai

4. “Tình dục là một mặt của nhân cách thể hiện tất cả cảm xúc thái độ và hành vi

giới tính của một con người”. Định nghĩa trên đúng hay sai? -> Đúng

5. Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên là:

A. Hợp lí

B. Bị cấm đốn

C. Gây nhiều tác động xấu về tinh thần, thể chất, cũng như SKSS

-> C

6. Nếu tình dục khơng dẫn tới hơn nhân thì thường mang lại những rủi ro gì?

-> có thai khi còn nhỏ tuổi, có thai ngồi ý muốn, mắc các bệnh lây qua quan hệ tình

dục, kể cả HIV/AIDS.

7. Nạo phá thai ở tuổi vị thành niên có thể dẫn đến nhiều mối đe dọa cho sức

khỏe của bạn gái. Vậy nạo phá thai sớm để lại hậu quả nghiêm trọng hơn so với

nạo phá thai muộn. Đúng hay sai?

-> Sai

8. Nếu bạn gái phải làm mẹ ở tuổi vị thành niên có thể gặp những nguy cơ gì?

A. Tai biến trong sinh đẻ

B. Trẻ sinh ra dễ bị thiếu cân

C.Mẹ thường thiếu máu và suy dinh dưỡng

D. Tất cả những nguy cơ trên-> D

9. Quan hệ tình dục bừa bãi có thể gây ra những bệnh lây lan qua quan hệ tình

dục. Hãy kể tên một số bệnh mà em biết?

-> Bệnh lậu, bệnh giang mai, HIV- AIDS

10. Những con đường lây nhiễm HIV- AIDS: ba con đường: Tình dục, đường

máu và mẹ truyền sang con (Lúc mang thai, khi sinh hoặc khi cho con bú).

.Phần II: Thuyết trình

Chủ đề 1: Quá trình thụ thai

Sau khi người nam xuất tinh vào âm đạo của người phụ nữ, tinh dịch chứa

khoảng 300 đến 500 triệu tinh trùng sẽ phóng thẳng vào âm đạo. Ngồi ra, chất dịch tiết

ra từ dương vật trước khi xuất tinh cũng có thể chứa một lượng nhỏ tinh trùng. Từ trong

âm đạo, các tinh trùng bắt đầu từ những vị trí khác nhau, nhưng thông thường các

"chàng" nằm ở trong âm đạo trước cổ tử cung. Tại điểm xuất phát của mình, tinh trùng

bắt đầu bơi qua vùng chất nhầy để tìm "nàng trứng".

Khi trứng đã di chuyển xuống tử cung và bám vào lớp màng mỏng trên thành tử

cung và làm tổ tại đây gọi là sự thụ thai, từ đó phơi thai bắt đầu phát triển. Sự làm tổ

này hồn thành khoảng 2 tuần sau khi trứng rụng.Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2/3 số hợp

tử làm tổ được, các hợp tử còn lại bị loại bỏ vì khơng khỏe mạnh.Sau khi trứng đã được

thụ thai, khối tế bào sẽ phát triển thành bào thai nằm trong túi ối, lấy chất dinh dưỡng từ

máu mẹ qua rau thai (nhau thai) để sống và thành hình, để khoảng chín tháng sau, một

em bé chào đời.

Chủ đề 2: Chăm sóc sức khỏe ngày hành kinh

- Trước hết, những ngày “đèn đỏ”, cơ thể dễ bị lạnh và sức đề kháng giảm nên

cần được giữ ấm để tránh bị cảm và tránh những kích ứng của mơi trường làm

tăng cảm giác đau và khó chịu ở phần bụng dưới ->Cần chú ý giữ ấm gan bàn

chân và phần bụng.- Hạn chế gội đầu vì những ngày hành kinh lỗ chân lơng và chân tóc thường

giãn nở ra, nên gội đầu dễ gây rụng tóc, nước có cơ hội thấm sâu vào da đầu làm

đau đầu, da đầu cũng dễ bị kích ứng bởi hóa chất có trong dầu gội. Nếu biết

trước được ngày hành kinh, có thể gội đầu trước, hoặc có gội đầu trong những

ngày này nên lau và sấy khô đầu ngay sau khi gội.

- Cũng khơng nên tắm ngâm mình trong ao, hồ, bồn tắm vì những ngày này, tử

cung cũng “hở” hơn nên tắm ngâm mình sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng

xâm nhập vào sâu bên trong. Chỉ nên xối nước từ trên xuống và rửa vùng kín để

làm sạch cơ thể.

- Ngồi ra, chị em cũng cần sử dụng băng vệ sinh đúng cách. Căn cứ theo lượng

kinh nguyệt mà nên mua những loại băng vệ sinh mỏng-dày khác nhau. Thường

ngày thứ hai và thứ ba của kỳ kinh, lượng dịch ra nhiều hơn nên cần thay băng

sau từ 2-4 giờ. Không nên sử dụng một miếng băng từ sáng đến tối, dù khi băng

vệ sinh chưa đầy dịch. Những ngày còn ít, có thể dùng băng vệ sinh loại hàng

ngày;

- Thêm vào đó, những ngày “đèn đỏ”, cơ thể yếu, tâm lý dễ bị kích động vì thế

nên tránh làm việc căng thẳng. Giữ chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống

đủ dinh dưỡng. Có thể tập những động tác thể dục nhẹ nhàng ngay cả trong lúc

làm việc.

* GV dặn dò Hs những điều nên làm:

- Sử dụng thuốc rửa vệ sinh phụ nữ trong những ngày “đèn đỏ”

- Ăn uống bồi bổ trong những ngày “đèn đỏ”

- Dùng thêm thuốc vitamin và những loại cần thiết.

- Tự khám vú mỗi ngày

Chủ đề 3: Các hình thức nạo phá thaiỞ VN có các hình thức:

- Phá thai bằng thuốc(thai dưới 7 tuần tuổi)

- Hút thai (chưa quá 8 tuần tuổi)

- Nạo thai( chưa quá 12 tuần tuổi)

- Phá thai bằng Kovax (khi tuổi thai đã lớn)

Việc sử dụng biện pháp nào là do bác sĩ quyết định, tùy thuộc vào kĩ thuật và

chuyên môn của bác sĩ ở cơ sở y tế đó, cũng như tùy thuộc vào sức khỏe và tuần thai.

Chủ đề 4: Phòng tránh việc có thai ngồi ý muốn

Trong số các biện pháp tránh thai, có thể kể đến những biện pháp sau:

- Viên uống tránh thai

- Bao cao su

- Dụng cụ tử cung ( vòng tránh thai)

- Kem diệt tinh trùng

- Thuốc tránh thai cấy dưới da

- Thuốc tiêm tránh thai

- Đình sản nữ ( thắt ống dẫn trứng)

- Đình sản nam ( thắt ống dẫn tinh)

Phần III: Xử lí tình huống

* Tình huống 1: Lan là lớp phó học tập lớp 10 C. Hơm ấy bạn đang “có” mà bị

dính ra quần một chút nhưng vì nhiệm vụ cô giao nên phải lên bảng viết câu hỏi

của tiết kiểm tra Sử tuần tới. Khi đang lúi húi viết thì có gió mạnh thổi, cái tà áo

bay lên, nhiều bạn trong lớp ngước lên bảng đã thấy rõ “dấu tích” ấy (có cả

những bạn nam). Lan vội giật mình giữ tà áo lại và bối rối khơng biết tiếp tục

thế nào. Là một người bạn gái trong lớp bạn sẽ làm gì để giúp Lan?

Đáp án: Lên giúp bạn Lan chép câu hỏi để bạn về chỗ ngồi và giúp bạn đỡ ngượng

ngùng xấu hổ vì tình huống “sự cố” (có thể bằng một câu nói đùa nào đó: “Bà chép chữ

xấu quá.. “hoặc “Bà chép chậm như rùa”).Bài học: Cần luôn tự tin trong ngày ấy nhưng nếu có thể thì cần tránh những tình huống

khơng may xảy ra. Như Lan có thể nhờ lớp trưởng hoặc bạn nào chữ đẹp chép giùm.

* Tình huống 2: Hoa là cô bạn thân của em, tuy mới học lớp 10 nhưng Hoa đã

có người yêu hơn 5 tuổi và anh ấy đang đi làm. Hoa kể hai người đã yêu nhau

được nửa năm rồi và rất thân thiết. Gần đây người yêu Hoa muốn Hoa quan hệ

để chứng tỏ tình u của mình. Hoa nói rằng: Bây giờ yêu nhau mà quan hệ là

chuyện bình thường nên chắc Hoa sẽ đồng ý. Là bạn thân của Hoa, em sẽ

khuyên bạn như thế nào?

* Đáp án: Hoa đang ở lứa tuổi vị thành niên cho nên kiến thức trang bị chưa

được nhiều về tình yêu – tình dục. Cần nhấn mạnh cho Hoa biết:

- Tình cảm chưa được kiểm chứng, khơng biết có đúng là tình u hay khơng mà

đã đồng ý quan hệ tình dục dễ làm cho bạn trai coi thường mình. Nếu yêu nhau

thật sự sẽ tin nhau, sẽ khơng có sự đòi hỏi chứng minh..

- Nếu quan hệ mà không sử dụng các biện pháp tình dục an tồn thì có thể có

thai ngồi ý muốn, dẫn đến nhiều hậu quả không thể lường được.

- Quan điểm của Hoa Bây giờ yêu nhau mà quan hệ là chuyện bình thường là rất

nguy hiểm. Nó sẽ khởi đầu cho lối sống thống,lối sống bng thả và hơn nữa là

tình dục bừa bãi sẽ gây ra các bệnh liên quan về tình dục,…

Quan trọng nhất là mọi thiệt thòi đều là con gái gánh chịu. Vì vậy khơng nên tự hạ thấp

mình, hạ thấp tình u của mình mà chứng minh kiểu như vậy.Phụ lục 2

Thực nghiệm 2: GD giới tính + Bình đẳng giới

Phần thi I: Khởi động

Để mở rộng vấn đề, GV đưa ra câu hỏi phụ(trả lời đúng được cộng tối đa 5

điểm): Từ sự khác nhau về phát triển giới tính trên có ảnh hưởng đến tình u của mỗi

giới hay khơng? Sự khác nhau cụ thể đó là gì?Đáp án: Nội tiết tố giới tính tiết ra nhiều ở lứa tuổi dậy thì khiến cho các em tuổi

VTN có những đòi hỏi của cơ thể. Chính vì thế trong tình u của con trai thường bị

hấp dẫn bởi ngoại hình, nhất là những đường cong nhạy cảm. Có thể nói đối với con

trai, phần lớn tình yêu gắn liền với tình dục. Còn với con gái lại khác. Con gái thì

thường mơ mộng và u người con trai ở tính tình, ở tình yêu thương, sự che chở của

họ đối với mình, cảm thấy đó là chỗ dựa cho cuộc đời mình. Cho nên dân gian có câu

Con gái yêu bằng tai, con trai u bằng mắt cũng có lí của nó.Phần II: Phiếu học tập cho phần thi Tăng tốc

Hãy nối những thay đổi về tâm lí của tuổi vị thành niên với các giai đoạn sao

cho phù hợp:

Giai đoạn VTNNhững thay đổi tâm líSớm1.Bắt đầu ý thức khơng còn trẻ con nữa, muốn được độc lập.

2.Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hình dáng bên ngồiGiữa3.Có cách nhìn nhận chín chắn hơn về tình bạn, tình u.

4.Tiếp tục có tư duy trừu tượng, nhận thức cao hơn hành vi

bản thânMuộn5. Có định hướng nghề nghiệp, cuộc sống rõ ràng hơn

6. Bắt đầu có hành vi mang tính thử nghiệm, bốc đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Phân tích dữ liệu và kết quả:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×