Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thi đọc bài Âm eo. ao

- Thi đọc bài Âm eo. ao

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

TIẾT 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS thi đọc và viết: líu lo, chịu khó, cây nêu, kêu gọi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

4. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu:

- Đọc được: iêu, yêu, diều sáo; từ và câu ứng dụng.

- Viết được : iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.

* Cách tiến hành:

+ Dạy vần iêu:

- Nhận diện vần : Vần iêu được tạo bởi:

i,ê và u

- Phát âm ( 2 em - đồng thanh)

Hỏi: So sánh iêu và êu?

- Phân tích và ghép bảng cài: iêu

- Giống: kết thúc bằng êu

Khác : iêu có thêm i ở phần đầu

- Phát âm vần:

- Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc tiếng khoá và từ khoá : diều, diều - Phân tích và ghép bảng cài: diều

sáo

- Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ

( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc ( cá nhân - đồng thanh)

Đọc à : iêu , diều , diều sáo

+ Dạy vần yêu: ( Qui trình tương tự)

- Đọc lại bài trên bảng

- Đọc ( cá nhân - đồng thanh)

- GV theo dõi, uốn nắn

+ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học. kết

buổi chiều

u cầu

hợp phân tích 1 số tiếng

hiểu bài

già yếu

- Đọc trơn từ ứng dụng

- GV đọc mẫu, giải nghĩa từ

- Đọc ( cá nhân-đồng thanh)

- GV theo dõi , chỉnh sửa phát âm

- Đọc lại bài ở trên bảng.Trần Thị Út40 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1A

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ

tốt.

+ Hướng dẫn viết bảng con :iêu, yêu,

diều sáo, yêu quý

-Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui

trình đặt bút, lưu ý nét nối)

- GV theo dõi, uốn nắn .

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ

. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.Năm học 2018 - 2019

-- Theo dõi qui trình

- Viết trên khơng, viết bảng con:

iêu,u ,diều sáo,

yêu quý

-Giải laoTIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu tiết 2.

4. HĐ thực hành : (28 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu:

- Đọc được: iêu, yêu, diều sáo; từ và câu ứng dụng.

- Viết được : iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.

* Cách tiến hành:

a. Luyện đọc :

+ Đọc lại bài tiết 1

- HS đọc bài trên bảng

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

- HS đọc bài trong SGK trang 1

+ Đọc câu ứng dụng:

- GV treo tranh minh hoạ

- GV viết câu ứng dụng lên bảng :

- Nhận xét tranh.

“Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về”

- HS tìm tiếng chứa vần mới

- HS đọc trơn , kết hợp phân tích

- Đọc SGK:

1 số tiếng

- GV theo dõi, uốn nắn

- HS mở sách . Đọc cá nhân 10

b.Luyện viết :

emTrần Thị Út41 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Hướng dẫn viết vào vở tập viết : iêu, yêu, diều

sáo, yêu quý

- GV theo dõi , uốn nắn

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

c. Luyện nói: Chủ đề :“Bé tự giới thiệu”.

Hỏi:- Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?

- Em năm nay lên mấy?

- Em đang học lớp mấy? Cô giáo nào đang dạy

em?

- Em thích học mơn nào nhất?

- Em biết hát và vẽ khơng? Em có thể hát cho cả

lớp nghe?

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS cả

lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Thi ghi lại nhanh những tiếng có vần iêu, yêu.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương những

học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài cho người thân nghe , xem

trước bài sau.- Viết vở tập viết

- HS đọc

- Quan sát tranh và trả lời

- Cho HS thảo luận nhóm đơi,

luyện nói trong nhóm, chia sẻ

trước lớp.

- Em năm nay lên 6 tuổi

- HS trả lời

Em thích học mơn tốn nhất …

-HS trả lời,hát.- HS thi đọcĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................._________________________________________________Trần Thị Út42 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thi đọc bài Âm eo. ao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×