Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Tranh 3 : Vừa tới. ..Xuống đất.

+ Tranh 3 : Vừa tới. ..Xuống đất.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- HS M3, M4 kể được 2 – 3 đoạn truyện theo

tranh.

4/ Hoạt động vận dụng: 2’

- Thi viết từ bó đũa.

- Nhận xét tiết học.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện:

“Khỉ và rùa”.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài

trước bài 32 : oi, ai.- HS đọc bài trong SGK trang 1*****************************************************************

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 32 : OI - AI

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:

- Đọc được : oi, ai, nhà ngói, bé gái ; từ và câu ứng dụng .

- Viết được : oi, ai, nhà ngói, bé gái .

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : Sẻ, ri, bói cá, le le .

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các vần tiếng, từ, câu trong bài học vào trong

thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

TIẾT 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:1.HĐ khởi động: (3 phút)

Tên GVHOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:31Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- Cho HS thi đọc .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS đọc, viết các từ: tua tủa, vỉa hè.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu- Đọc được : oi, ai, nhà ngói, bé gái ; từ và câu ứng dụng .

- Viết được : oi, ai, nhà ngói, bé gái .

* Cách tiến hành:

* Vần oi.

- Tạo bởi 2 âm o và i.

- Phân tích vần oi ?

- Tìm và ghép vần oi.

- So sánh oi / o.

- Đánh vần o – i – oi.

- Giới thiệu tiếng và từ khoá.

+ Lấy âm ng ghép vào bên trái oi dấu

thanh sắc trên đầu chữ o  tiếng gì ?

- GV treo tranh minh hoạ từ khố

- GV viết bảng : nhà ngóiHS đọc cá nhân

- Âm o đứng trước âm i đứng sau

- Học sinh ghép bảng gài.

- Giống :

- Khác :

- Cá nhân đồng thanh.

- Hs ghép bảng cài : ngói

- HS phân tích , đánh vần , đọc trơn

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS đọc trơn

- HS đọc : oi, ngói, nhà ngói

- Đọc thầm.

- Nhận diện vần mới đọc được vần

tiếng mới.

- Đọc trơn từ , kết hợp phân tích .* Vần ai ( tương tự như trên )

- So sánh oi / ai.

* Từ ứng dụng.

- Giáo viên nêu từ.

ngà voi

gà mái

cái còi

bài vở- HS quan sát nhận xét chữ mẫu.

- Viết trên không.

- Viết bảng con- GV đọc mẫu . Giải thích các từ đó .

- GV chỉnh sửa phát âm .* Hướng dẫn viết bảng con: oi, ai, ngói ,

gái

- GV đính chữ mẫu lên bảng .

- HS thi đọc.

- GV viết mẫu lên bảng . Nêu quy trình .

- GV nhận xét , uốn nắn .

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . - Giãn tiết

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.

- Cho HS giãn tiết

Tên GV32Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát- GV giới thiệu tiết 2.

2. HĐ thực hành : (28 phút) : HS luyện đọc, luyện viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu: - Đọc được : oi, ai, nhà ngói, bé gái ; từ và câu ứng dụng .

- Viết được : oi, ai, nhà ngói, bé gái .

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : Sẻ, ri, bói cá, le le .

* Cách tiến hành:

* Luyện đọc.

- HS đọc bài trên bảng .

- Luyện đọc lại các vần , tiếng , từ , ngữ ở - HS đọc bài trong SGK trang đầu .

tiết 1.

- GV nhận xét , sửa phát âm.

* Câu ứng dụng.

- Quan sát tranh thảo luận nhóm.

- Giới thiệu tranh – Hướng dẫn cách quan - Tìm tiếng có vần oi, ai ?

sát.

- Đọc trơn câu ứng dụng.

- HS đọc bài trong SGk

 Chú bói cá nghĩ gì thế ?

- Nhận xét.

 Chú nghĩ về bữa trưa.

- GV nhận xét

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu

- HS giãn tiết.

tốt.

* Luyện viết.

- HS viết vào vở tập viết từng dòng

- Hướng dẫn viết vở tập viết : oi, ai, nhà

ngói, bé gái

- GV theo dõi , uốn nắn

- Thu 1 số vở chấm, nhận xét chung.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

* Luyện nói.

- HS đọc : sẻ, ri, bói cá , le le

? Trong tranh vẽ những con gì ?

- HS quan sát tranh HS thảo luận

? Em biết con chim gì trong số những con

nhóm đơi, luyện nói trong nhóm, chia

vật trên ?

? Con bói cá và con le le sống ở đâu và

sẻ trước lớp theo các câu hỏi.

thích ăn gì ?

? Chim sẻ và chim ri thích ăn gì? Chúng

sống ở đâu ?

- Nhận xét.

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và

Tên GV33Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------HS cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- HS thi đọc.

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 2 phút)

-.Về cùng người than tìm và ghi lại những - HS lắng nghe.

tiếng có vần oi, ai.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 33: ôi,

ơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 33 : ÔI - ƠI

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:

- Đọc đựơc: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội ; từ và câu ứng dụng.

- viết được: ôi, ôi, trái ổi, bơi lội .

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Lễ hội .

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

TIẾT 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:Tên GVHOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:34Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS đọc, viết các từ: chú voi, cái còi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

3. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - Đọc đựơc: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội ; từ và câu ứng dụng.

- viết được: ôi, ôi, trái ổi, bơi lội .

* Cách tiến hành:

* Vần ơi.

- Nhận diện vần ơi có 2 âm ô / i.

- So sánh oi / ôi.

- Thêm dấu hỏi trên vần ôi- HS so sánh

- HS đọc : ôi

- HS ghép bảng cài : ôi

- HS ghép bảng cài : ổi

- HS phân tích , đánh vần , đọc trơn- GV treo tranh minh hoạ từ khoá

- GV viết bảng : trái ổi- Đọc cá nhân nhóm đồng thanh.

- HS đọc : ôi, ổi, trái ổi* Vần ơi ( tương tự như trên )

* Đọc từ ứng dụng.

- Giới thiệu từ giải nghĩa.

cái chổi

ngói mới

thổi còi

đồ chơi- Học sinh đọc thầm.

- Nhận diện tiếng có vần mới.

- Hiểu từ - đọc trơn các từ, kết hợp

phân tích 1 số tiếng

- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Nhận xét.

- HS quan sát chữ mẫu và nhận xét- GV theo dõi , chỉnh sửa phát âm

*Hướng dẫn viết bảng con : ôi, ơi , trái ổi ,

bơi lội

- Viết tay không.

- Gv gắn chữ mẫu lên bảng

- Viết bảng.

- GV viết mẫu lên bảng . Nêu quy trình

-Giãn tiết.

- GV theo dõi , uốn nắn

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

Tên GV35Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu tiết 2.

2. HĐ thực hành : (28 phút) : HS luyện đọc, luyện viết , luyện nói theo

chủ đề.

* Mục tiêu: - Đọc đựơc: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội ; từ và câu ứng dụng.

- viết được: ôi, ôi, trái ổi, bơi lội .

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Lễ hội .

* Cách tiến hành:

a. Luyện đọc

+Luyện đọc lại bài trên bảng

- GV chỉnh sửa phát âm

- HS đọc bài trên bảng

+Đọc câu ứng dụng.

- HS đọc bài trong SGK

- Giới thiệu câu ứng dụng qua tranh.

- Quan sát tranh - nhận xét nội

dung tranh

- Hướng dẫn đọc

- 1 em khá đọc ( cá nhân đồng

Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.

thanh

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu tốt. - Củng cố vần, tiếng mới.

- Nhận diện, đọc tiếng có vần mới.

- GV nhận xét

- Luyện đọc câu cá nhân, nhóm

b. Luyện viết.

- Giáo viên hướng dẫn viết vở tập viết : ôi, đồng thanh.

- HS đọc bài trong SGK

ơi, trái ổi, bơi lội

- Viết vở tập viết.

- GV theo dõi , uốn nắn

- GV chấm 1 số bài , nhận xét chung

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . HS

- Viết theo chữ mẫu.

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

c. Luyện nói.

- HS đọc : Lễ hội

- Tranh vẽ gì ?

- Họ ăn mặc như thế nào ?

- HS quan sát tranh HS thảo luận

- Q em có những lễ hội gì ?Vào mùa nào nhóm đơi, luyện nói trong nhóm,

- Trong lễ hội thường có những gì ?

chia sẻ trước lớp theo các câu hỏi.

- Ai đưa em đi dự lễ hội ?

- GV khen ngợi những em chăm chỉ luyện

nói

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS

cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Thi ghi lại nhanh những tiếng có vần ơi, ơi

Tên GV36- cờ treo , người ăn mặc đẹp đẽ ,

hát ca, các trò vuiTrường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 34: ui,

ưi.

Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 34 : UI - ƯI

I.MỤC TIÊU: HS cần làm:

-Đọc được : ui, ưi, đồi núi, gửi thư ; từ và câu ứng dụng

- Viết được : ui, ưi, đồi núi, gửi thư

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : đồi núi.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

TIẾT 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS đọc các từ: xơi vò, đôi lứa.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

Tên GV37Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------4. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: -Đọc được : ui, ưi, đồi núi, gửi thư ; từ và câu ứng dụng

- Viết được : ui, ưi, đồi núi, gửi thư

* Cách tiến hành:

*Dạy vần ui

- Nhận dạng vần ui gồm 2 âm u và i

- So sánh ui/oi

- Muốn có tiếng núi phải thêm âm gì và

dấu gì

- GV viết bảng : núi

- GV treo tranh minh hoạ từ khoá

- GV viết bảng : đồi núi

* Dạy vần ưi ( tương tự như trên )

* Đọc từ ứng dụng.

- GV viết bảng các từ ứng dụng

- Giới thiệu từ , giải nghĩa.

 cái túi

gửi quà

 vui vẻ

ngửi mùi.

-GV giảng nghĩa,đọc mẫu,uốn nắn.

* Hướng dẫn viết bảng con : ui, ưi, đồi núi

, gửi thư

- Gv gắn chữ mẫu lên bảng

- Gv viết mẫu lên bảng . Nêu quy trình

- GV theo dõi , uốn nắn .

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.-HS so sánh

-HS ghép bảng cài : ui

-HS phân tích , đánh vần , đọc trơn

-Thêm âm n và dấu sắc

-HS ghép bảng cài : núi

- HS phân tích , đánh vần , đọc trơn

- HS quan sát tranh và nhận xét

- HS đọc trơn

- HS đọc : ui, núi, đồi núi- Đọc thầm- nhận diện vần mới

- Đọc từng từ - phân tích 1 số tiếng

- Nhận xét

-HS đọc từ.

Đọc lại từ cá nhân ,ĐT.

- HS nhận xét

- Viết trên không

- Viết bảng con

- HS giãn tiết.TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát

- GV giới thiệu tiết 2.

2. HĐ thực hành : (28 phút) : HS luyện đọc, luyện viết , luyện nói theo chủ

đề.

Tên GV

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

38Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------* Mục tiêu: -Đọc được : ui, ưi, đồi núi, gửi thư ; từ và câu ứng dụng

- Viết được : ui, ưi, đồi núi, gửi thư

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : đồi núi.

* Cách tiến hành:

* Luyện đọc.

+ Luyện đọc lại các vần , tiếng , từ ở tiết 1

-HS đọc bài trên bảng

- HS đọc bài trong SGK

GV theo dõi , chỉnh sửa phát âm

+ Đọc câu ứng dụng.

- GV treo tranh minh hoạ câu ứng dụng

? Bức tranh vẽ gì ?

_ HS quan sát tranh và trả lời câu

- GV viết bảng :

hỏi

- Tìm tiếng có vần mới,phân tích

 Dì Na gửi thư về. Cả nhà vui quá.

tiếng mới,đọc trơn tiếng mới.

- Đọc trơn câu cá nhân , đồng

thanh

- HS đọc bài trong SGK

- Nhận xét

- GV nhận xét

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu tốt. - HS viết từng dòng

* Luyện viết.

- Hướng dẫn viết vở tập viết : ui, ưi, đồi núi ,

gửi thư

- HS đọc

- GV theo dõi, uốn nắn

- HS quan sát tranh và trả lời câu

- Chấm, nhận xét.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ . HS hỏi

- Đồi thấp hơn núi

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

- HS trả lời

* Luyện nói : Chủ đề : Đồi núi

- Tranh vẽ gì ?

- Trên núi thường có nhiều cây

- Đồi cao hay thấp ?

- Đồi núi thường có ở đâu ? Em biết tên vùng

nào có đồi núi ?

- HS quan sát tranh HS thảo luận

- Trên đồi núi thường có gì ?

nhóm đơi, luyện nói trong nhóm,

- Q em có đồi núi không ?

chia sẻ trước lớp theo các câu hỏi.

- GV tuyên dương những em chăm chỉ luyện

nói

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS

cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Thi ghi lại nhanh những tiếng có âm g, gh.

Tên GV

Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi

39Giáo án tổng hợp lớp 1Năm học 2018 - 20189----------------------------------------------------------------------------------------- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương những

học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 35.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV40Trường Tiểu học Thị trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Tranh 3 : Vừa tới. ..Xuống đất.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×