Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- GV giới thiệu địa danh ba vì: Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì - Hà Tây. Ở đây có đồng cỏ xanh t­­ươi có nông trường nuôi bò sữa.

- GV giới thiệu địa danh ba vì: Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì - Hà Tây. Ở đây có đồng cỏ xanh t­­ươi có nông trường nuôi bò sữa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1

TIẾT 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS đọc các từ: Cu – Ba, Hà Mã, hồ Ba Bể.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

1. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - Đọc được: ia, lá tía tơ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ia, lá tía tơ.

* Cách tiến hành:

* Dạy vần : a. GV cho HS quan sát

tranh rút ra vần mới: ia

- GV viết : ia

- So sánh : ia / i hoặc a

- Các em tìm trong bộ chữ và ghép cho

cô vần ia.

- GV uốn sửa.- Có vần ia, muốn có tiếng tía con thêm

âm gì và dấu gì ?-Gv cầm cây tía tơ và hỏi : Trên tay cơ có

cây gì ?

- GV giới thiệu và ghi bảng : lá tía tơ

Tên GV-HS thực hiện.

Nhận xét

2 hs đọc ia

HS so sánh giống nhau và khác

nhau.

- HS ghép bảng cài : ia

- HS phân tích :vần ia gồm có 2 âm

i+a

- Đọc đánh vần: i- a- ia, đọc trơn :ia

cá nhân , ĐT.

- Thêm âm t và dấu sắc

- HS ghép bảng cài : tía

- Phân tích tiếng, đánh vần :

tía ; tờ - ia - tía - sắc - tía.

- HS đọc trơn

- Cây tía tơ

- Đọc trơn từ : Lá tía tơ

40Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019

- HS đọc : ia

tía

lá tía tơ

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- Hs đọc thầm

- Nhận diện tiếng có vần mới

- Đọc trơn tiếng mới cá nhân, kết hợp

phân tích tiếng mới .

- hs đọc trơn từ ứng dụng.

- HS đọc cá nhân, ĐT.

- Nhận xét chữ mẫu- GV theo dõi, nhận xét , uốn sửa.

- Giãn tiết.

b.Từ ứng dụng

- Gv viết các từ ứng dụng lên bảng

tờ bìa

vỉa hè

lá mía

tỉa lá

- GV theo dõi , sửa sai

- Giới thiệu từ - giải nghĩa

- GV đọc mẫu, uốn sửa.

c. Hướng dẫn viết : ia,lá tía tơ.

- Viết trên khơng

+ GV gắn chữ mẫu lên bảng

- Viết bảng.

+ Giáo viên viết mẫu,hướng dẫn viết.

- Chú ý nét nối từ a – i, từ t sang i.

+ Nêu quy trình ...

- Nhận xét

+ Gv theo dõi , uốn nắn

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

- HS thi đọc bài trên bảng.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Giãn tiết

- Cho HS thi đọc bài trên bảng.

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

* Cách thực hiện: GV cho HS hát- GV giới thiệu tiết 2.

1. HĐ thực hành : (28 phút) : HS đọc, viết , luyện nói theo chủ đề.

* Mục tiêu: - Đọc được: ia, lá tía tơ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ia, lá tía tơ.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chia quà

* Cách tiến hành:

a. Luyện đọc.

+ Ôn lại bảng tiết 1.

- HS đọc bài trên bảng.

- GV chỉnh sửa phát âm

+ Giới thiệu câu ứng dụng.

-Cho hs quan sát tranh:

-Bức tranh vẽ gì?

- Bức tranh vẽ hai chị em đang tiả lá,

Tên GV41Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019nhổ cỏ cho cây. Học sinh tìm tiếng

mới và chữ viết hoa, đọc, phân tích

- Gv đọc mẫu - hướng dẫn cách đọc.

tiếng tỉa.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, - Đọc cá nhân, nhóm , đồng thanh câu

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ, câu ứng dụng.

tốt.

b. Luyện viết: ia , lá tía tơ.

- GV hướng dẫn viết từng dòng theo chữ

- Hs viết đúng chữ mẫu theo yêu

mẫu.

cầu

- Chấm - nhận xét.

- Nhận xét.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng các chữ .

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

c. Luyện nói: chủ đề “chia quà”.

- Tranh vẽ ai ?

- Luyện nói về chủ đề theo câu hỏi

- Bà đang làm gì ?

gợi ý của GV.

- Nếu em nhận được q em sẽ nói gì ?

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện

- ở nhà , ai hay chia quà cho em ?

nói trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và

HS cả lớp phải luyện nói thành câu.

4: Hoạt động ứng dụng: ( 3 phút)

- Cho HS thi đọc bài SGK

- Gọi đọc

- Quan tâm chữa sai.

- HS đọc bài trong SGK trang 61

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Thi ghi lại nhanh những tiếng có âm g,

gh.

- GV cùng HS nhận xét...

HS thi theo tổ...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 30: ua,

ưa.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018

Tập viết

Tên GV42Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019CỬ TẠ, THỢ XẺ, CHỮ SỐ, CÁ RÔ, PHÁ CỖ

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:-Hs viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ, kiểu chữ viết thường, cỡ

vừa theo vở tập viết 1, tập 1.

- HS M1, M2 viết được 1/2 số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I. HS M3, M4

viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I .

2. Kĩ năng: Thực hiện viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ, viết thành thạo các

chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng

khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

3. Thái độ: - Say mê luyện viết chữ đẹp. Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ . Giáo dục

lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành cho HS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng

lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ. Năng lực thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Chữ mẫu: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết, bảng con.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu : - HS viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết

thường, cỡ vừa theo vở tập viết1, tập 1.

Tên GV43Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019* Cách tiến hành:

* . Hướng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng

- Treo chữ mẫu: “cử tạ”.

- Trên bảng cô có chữ ghi từ gì? (GV giảng

nghĩa).

- Chữ ghi từ cử tạ có bao nhiêu chữ ? Là những

chữ nào?

- Nhận xét độ cao các của con chữ?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ

mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- Yêu cầu HS viết bảng.-Trên bảng cô có chữ ghi từ cử tạ.

- Chữ ghi từ cử tạ có 2 con chữ:

con chữ nho và con chữ khô.

- Con con chữ đều cao 2 li.

- HS nêu lại quy trình viết

- HS viết trên khơng.

- HS tập viết trên bảng con.

- Theo dõi và nhắc cách viết.- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các tiếng còn lại: thợ xẻ, chữ số, cá rơ, phá cỗ

- HS hát

tương tự.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị trí,

viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o. HS

M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

* Mục tiêu:

- Thực hiện viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ , viết thành thạo các chữ: cử tạ, thợ xẻ,

chữ số, cá rơ, phá cỗ đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các

con chữ theo mẫu ở vở Tập viết tập I.

* Cách tiến hành:

* . Hướng dẫn HS tập tô và viết vở viết.

- HS tập viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, - HS nêu tư thế ngồi viết .

- HS nêu yêu yêu cầu bài viết

phá cỗ.

- GV quan sát, hướng dẫn cho từng em biết - HS viết vào vở tập viết

- HS tập viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ

cách cầm bút, tư thế ngồi viết, khoảng cách

số, cá rô, phá cỗ tập viết từ ngữ.

từ mắt đến vở…

* . ChÊm bµi

- Thu 14 bµi cđa HS vµ chÊm.

- NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS.

* Lưu ý: - HS M1, M2 viết được 1/2 số dòng

quy định trong vở tập viết 1,tập I. HS M3,

M4 viết đủ số dòng quy định trong vở tập

Tên GV44Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- GV giới thiệu địa danh ba vì: Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì - Hà Tây. Ở đây có đồng cỏ xanh t­­ươi có nông trường nuôi bò sữa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×