Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Lưu ý: HS M1, M2 có thể nhìn tranh suy luận và viết phép tính HS thích hợp. HS M3, M4 nêu được các cách nêu bài toán khác nhau và tương ứng với các phép tính khác nhau.

* Lưu ý: HS M1, M2 có thể nhìn tranh suy luận và viết phép tính HS thích hợp. HS M3, M4 nêu được các cách nêu bài toán khác nhau và tương ứng với các phép tính khác nhau.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 A

cách đặt tính cho thẳng cột,

Bài 3: - GV treo bảng phụ bài 3 lên

bảng.

- Gọi HS nêu ví dụ : 1 + 1 = 2

- Một cộng mấy bằng 2?

- Vậy ta điền số mấy vào ơ trống?

- Cho hs chơi trò chơi: “Điền đúng,

điền nhanh”.

* Cách chơi và luật chơi: Lớp chia 2

đội, mỗi đội 2 người lên chơi, lần lượt

mỗi em điền 1 số vào ô trống. Đội nào

làm đúng, nhanh là đội chiến thắng.

Thời gian dành cho 2 đội chơi là 2

phút.Trò chơi bắt đầu!

- Cho hs chơi, chữa bài.

- GV cùng HS chữa bài, nhận xét trò

chơi, tuyên dương...

1

1Năm học 2018 - 2019- Nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ơ

trồng

-1+1=2

- số 1- HS chơi trò chơi

- HS khác nhận xét, chữa bài:

1+1= 21+=2- Lưu ý : HS có thể dựa vào các bảng

cộng đã học để nhẩm và điền số thích

hợp vào ơ trống.

Bài 5: a: - GV nêu yêu cầu.

- GV đưa tranh vẽ, cho HS quan sát

tranh, nêu bài toán.

- Hướng dẫn HS làm bài tập ra vở,

chữa bài.

- Bạn nào giỏi có cách nêu bài tốn

khác khơng?

- GV nhận xét.

- Có 2 quả bóng, thêm 1 quả bóng.

Vậy tất cả có bao nhiêu quả bóng?

- Em làm phép tính gì? Nêu phép tính

cộng đầy đủ?

- GV nhận xét, chốt.

* Kết luận: Với bất kì 1 bức tranh nào

các em đều có thể nêu được các bài

tốn khác nhau và các phép tính khác

nhau tương ứng với bài tốn đó.

Tên GV- Viết phép tính thích hợp.

- HS nêu lại yêu cầu.

- Có 1 quả bóng, thêm 2 quả bóng.

Hỏi tất cả có bao nhiêu quả bóng?

- HS làm, chữa bài.

Phép tính: 1 + 2 = 3

- Có 2 quả bóng, thêm 1 quả bóng.

Hỏi tất cả có bao nhiêu quả bóng?

- 2 quả bóng thêm 1 quả bóng , tất

cả có 3 qủa bóng.

- Phép tính cộng: 1 + 2 = 320Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019Bài tập phát triển năng lực HS:

( Dành cho HS M3, M4):

- GV nêu u cầu: Điền số thích

hợp3vào ơ trống:

2

- Cho HS làm, chữa bài. Nhận xét:

2

2

1+2=2+ 1

- GV

1 cho HS rút ra kết luận về 1tính

chất của phép cộng.

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- Thi đọc lại bảng cộng 3.

- GV nhận xét, tuyên dương.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Làm miệng BT: Bảo có 1 cái kẹo ,

Hải có 2 cái kẹo. Hỏi hai bạn có tất cả

bao nhiêu cái kẹo?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài chuẩn bị giờ sau:

Phép cộng trong phạm vi 4.- HS làm, chữa bài:

2+1=3=+1=3

2++13=1+=31+2=2+- HS thi đọc.- HS làm miệng...------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 7, 8: ÂM /Y/

( Thiết kế trang 213)

-----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Thủ côngXÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM ( TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:

Tên GV21Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20191. Kiến thức: - Thực hiện xé, dán hình quả cam trên giấy màu.

- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. hình dán tương đối phẳng.

Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.

- HS khéo tay xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít răng cưa. Hình

dán phẳng. Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng, màu sắc

khác. Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam.

2. Kĩ năng - Khéo léo khi xé dán hình.Vận dụng cách xé, dán được hình quả cam

để xé dán trang trí các hình trong thực tế.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Thủ cơng.

* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau

khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp.

4. Góp phần hình thành năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:

- GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam. Giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy

nền, khăn lau tay.

- HS : Giấy màu, vở, bút chì, hồ dán, thước kẻ, khăn lau.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động; ( 3’)

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

- Cho HS hát bài : " Quả "

- Giới thiệu bài, viết tên bài lên bảng.

2. Hoạt động thực hành: ( 28 phút): Xé, dán hình quả cam.

* Mục tiêu: - Thực hiện xé, dán hình quả cam trên giấy màu.

- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. hình dán tương đối phẳng.

Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.

* Cách tiến hành:

a. Hướng dẫn xé hình: ( 23' ) - Gọi

- HS thảo luận nhóm đơi nêu lại quy

HS nêu lại quy trình xé dán hình quả

trình xé, dán hình quả cam.

cam.

Bước 1 : Xé hình quả cam.

Tên GV22Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- Giáo viên hướng dẫn lật mặt sau

giấy màu đánh dấu vẽ hình vng 8 ơ xé - Học sinh lấy giấy ra thực hành xé

rồi lấy hình vng ra và xé 4 góc của

quả cam.

hình vng sau đó chỉnh sửa cho giống

hình quả cam.

Bước 2 : Xé hình lá.

- Giãn tiết.

Lấy giấy màu xanh xé hình chữ nhật

có chiều dài 4x2 ô, đánh dấu và xé dần

rồi chỉnh sửa cho giống hình cái lá.

- Học sinh thực hành xé lá cam.

Bước 3 : Xé hình cuống lá.

- GV hướng dẫn lấy giấy màu vẽ hình - Học sinh xé cuống lá.

chữ nhật 4x1 ơ, xé đơi hình chữ nhật lấy

một nửa để làm cuống.

b. Hướng dẫn dán hình: (5’)

- GV hướng dẫn và làm mẫu.

- Bôi hồ : dán quả sau đó đến cuống và

cuối cùng dán lá lên nền giấy.

Dùng tờ giấy đặt lên trên hình quả,dùng - Học sinh thực hành phết hồ và dán.

tay miết cho thẳng.

- Cho HS trưng bày sản phẩm của mình

trước lớp.

- Chấm 1 số bài, nhận xét.

4. Hoạt động vận dụng: (3 phút)

- Xé nhanh 1 hình quả cam có kích

thước em thích.

- GV nhận xét giờ học.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về xé dán và trang trí hình quả cam.

- Nhận xét – Dặn dò :

- Tinh thần, thái độ.

- Chuẩn bị giấy nháp và đồ dùng cho

tiết sau: “Xé dán hình cây đơn giản”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

*Lưu ý:

- HS M1, M2 xé hình tương đối tròn , có thể bị răng cưa, hình dán chưa phẳng.

-HS M3, M4 có thể xé ít răng cưa, hình dán tương đối phẳng, xé được thêm hình

quả cam có kích thước khác nhau và kết hợp vẽ trang trí hình quả cam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 9, 10: ÂM /TR/

Tên GV23Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Lưu ý: HS M1, M2 có thể nhìn tranh suy luận và viết phép tính HS thích hợp. HS M3, M4 nêu được các cách nêu bài toán khác nhau và tương ứng với các phép tính khác nhau.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×