Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Viết chữ số 1 trước, viết tiếp chữ số 1 thẳng cột chữ số 1 ở trên. Viết tiếp dấu cộng bên tay trái giữa 2 số, kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng .

- Viết chữ số 1 trước, viết tiếp chữ số 1 thẳng cột chữ số 1 ở trên. Viết tiếp dấu cộng bên tay trái giữa 2 số, kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20191

2

+2 +1

3

3

- Các số trong 2 phép tính này như thế

nào?

- Vị trí của các số trong phép tính như

thế nào?

- Kết quả của 2 phép tính này thế nào?

- GV chốt tính chất của phép cộng: Khi

đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả

khơng thay đổi.

Bài 3: - GV nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn cách làm: Nhẩm kết quả

của các phép tính ở dòng trên và nối với

kết quả của các phép tính là các số của

hình tròn ở dòng dưới .

-1+2=?

- Vậy các em cần nối phép 1 + 2 với số 3

của hình tròn ở dòng dưới.

- Tương tự như vậyvới các phép tính còn

lại cho HS chơi trò chơi : “ Nối đúng ,

nối nhanh”.

- GV hướng dẫn HS cách chơi.

- Cho HS chơi, chữa bài.

- GV nhận xét trò chơi, chữa bài

1 + 2HS nhận1xét

+ 1rút ra tính

2 + chất

1 của

- Cho

phép cộng của 2 phép tính : 2 + 1 = 3 ;

1+2=3

2 của phép

3 cộng.

- GV1chốt tính chất

* Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong

phép cộng thì kết quả không thay đổi.

Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 4: - GV nêu u cầu: Điền số thích

hợp vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài.

- Cho HS nhận xét rút ra tính chất của

phép cộng của 2 phép tính : 2 + 1 = 3 ; 1

+2=3

- GV chốt tính chất của phép cộng: Khi

Tên GV11+1+1+22

3

3

- HS nhận xét vị trí các số, kết quả 2

phép tính.

- Các số trong 2 phép tính này giống

nhau.

- Vị trí của các số này trong phép

tính khác nhau.

- Kết quả của 2 phép tính này đều

bằng nhau.

- HS nhắc lại.

- Nối phép tính với số thích hợp:

- HS nêu lại yêu cầu bài.- 1 + 2= 3- HS chơi trò chơi, chữa bài:

-- GV gọi HS nêu yêu cầu.

1+ 1=22+ 1=32+ 1=3

Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả

khơng thay đổi.

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- HS thi đọc.

- Thi đọc lại bảng cộng 3.

- GV nhận xét, tuyên dương.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Làm miệng BT: An có 2 cái kẹo , Hải

có 1 cái kẹo. Hỏi hai bạn có tất cả bao

- HS trả lời miệng.

nhiêu cái kẹo?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài chuẩn bị giờ sau:

Luyện tập

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

* Lưu ý : GV cần quan tâm đến đối tượng HS chưa làm thành thạo về kĩ năng đặt

tính, viết các số thật thẳng cột. HS làm thạnh thạo phải nêu được cách đặt tính cột

dọc gồm có 2 bước: bước 1 đặt tính, bước 2 tính kết quả...

----------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếng Việt:

TIẾT 3, 4: ÂM /S/

( Thiết kế trang 207)

-------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................---------------------------------------------------------------------------------------------------Đạo đức

BÀI 4: GIA ĐÌNH EM (T1)

I . MỤC TIÊU : HS cần làm:1. Kiến thức:

- HS bước đầu biết được trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu

thương chăm sóc tốt nhất.

- HS biết u q ra đình mình.

- HS u thương, kính trọng , lễ phép với ông bà, cha mẹ.

Tên GV12Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- HS quý trọng những bạn biết lễ phép, vâng lời ơng bà, cha mẹ.

- Trẻ em có bổn phận lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ và anh chị .

2. Kĩ năng: - Kĩ năng giới thiệu về những người thân trong gia đình.

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với những người trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính u đối với ơng

bà, cha mẹ.

3.Thái độ: - HS cần cảm thông , chia sẻ với các bạn thiệt thòi , khơng được sống

chung với gia đình.

4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và

hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: + Các điều 5, 7, 9, 10,18, 20, 21, 27 trong CƯQT về QTE. Các điều 3, 5, 7, 9,

12, 13, 16, 17, 27 trong luật BVCS và GĐTEVN.

+ Tranh vẽ phóng to bài tập 2. Các cách giải quyết các tình huống ở bài tập 3.

- HS: Bài hát : “ Cả nhà thương nhau; Mẹ yêu không nào” .

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát,

hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNTên GVHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH13Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019TIẾT: 1

3’30’1.Hoạt động khởi động:

- Cho HS hát bài: “ Cả nhà thương nhau”- HS hát.- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.- Nhắc lại tên bài.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới

a. Thảo luận nhóm10’*Mục tiêu : Học sinh kể về gia đình mình .

* Cách tiến hành:

- Cho học sinh sinh hoạt theo nhóm đơi, học

sinh kể về gia đình mình .

+ Gia đình em có mấy người ?

+ Bố em làm gì ? Mẹ em làm gì ?- HS thảo luận nhóm , lần lượt từng

em kể cho bạn nghe về gia đình của

mình .+ Anh chị em bao nhiêu tuổi ? làm gì ?

- Đối với học sinh có hồn cảnh khó khăn ,

Giáo viên hướng dẫn học sinh cảm thông ,

chia sẻ với bạn.10’- Cho một vài em kể trước lớp .- Cho HS kể trước lớp.- GV cùng HS nhận xét.-* Giáo viên kết luận : Chúng ta ai cũng có

một gia đình .HS khác nhận xét.

- Giãn tiết.b. Quan sát tranh: GV cho HS quan sát và

tìm hiểu nội dung tranh của bài tập 2

*Mục tiêu: Hiểu được trẻ em có quyền có gia

đình , có cha mẹ , được cha mẹ yêu thương

chăm sóc.

* Cách thực hiện:

- Chia nhóm 4 quan sát tranh và thảo luận

kể lại nội dung từng tranh trong SGK .- HS thảo luận nhóm về nội dung

từng bức tranh trong SGK .- GV treo tranh phóng to trong SGK.- HS đại diện các nhóm lên báo

cáo nội dung tranh của nhómTên GV14Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019

mình.- GV cùng HS nhận xét.

- GV chốt lại nội dung từng tranh.

T1 : Bố mẹ đang hướng dẫn con học bài .

T2 : Bố mẹ đưa con chơi đu quay ở cơng

viên.

T3 : Một gia đình đang sum họp bên mâm

cơm .

T4 : Một bạn trong tổ bán báo “ Xa mẹ” đang

bán báo trên đường phố .

- Đàm thoại trả lời các câu hỏi:

+ Bạn nhỏ trong tranh nào được sống hạnh

phúc với gia đình ?- Bạn trong tranh 1, 2,3 .+ Bạn nhỏ trong tranh nào phải sống xa cha

mẹ? Vì sao ?- Bạn trong tranh 4 . Vì còn bé mà

bạn đã phải kiếm sống bằng

nghề bán báo, khơng có ai ni

bạn ấy .+ Em cảm thấy thế nào khi được sống trong

gia đình có bố mẹ, anh chị em đầy đủ?10’-Em rất sung sướng , hạnh phúc.* Kết luận : Các em thật hạnh phúc, sung

sướng khi được sống với gia đình . Chúng ta

cần cảm thông , chia sẻ với các bạn thiệt thòi,

khơng được sống chung với gia đình.

3.Hoạt động thực hành: Cho HS chơi đóng

vai theo tình huống trong tranh ở bài tập 3.

* Mục tiêu : Học sinh biết ứng xử phù hợp

trong mọi tình huống .

* Cách thực hiện:

- Giáo viên phân nhóm quan sát tìm hiểu nội

dung tranh của nhóm mình trong SGK .- Hs thảo luận nội dung tranh ,

chọn cách ứng xử phù hợp ,

phân vai trong nhóm .- GV treo tranh phóng to bài tập 3 trong

Tên GV15Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019SGK.

- Giáo viên cho đại diện của các nhóm lên

đóng vai theo tình huống .

- Giáo viên tổng kết cách ứng xử cho từng

tranh .- Đại diện các nhóm lên trình bày

kết quả thảo luận của nhóm

mình.

- Hs nhận xét , bổ sung ý kiến .

T1 : Nói “ Vâng ạ !” và thực hiện đúng

lời mẹ dặn.

T2 : Chào bà và cha mẹ khi đi học về .T3 : Xin phép bà đi chơi .

T4 : Nhận quà bằng 2 tay và nói lời

cảm ơn .

* Giáo viên kết luận : - Được sống trong gia

đình với sự u thương, chăm sóc của bố mẹ.

Các em phải có bổn phận kính trọng, lễ phép,

vâng lời ơng bà, cha mẹ .

- Gia đình chỉ có 2 con góp phần hạn chế gia

tăng dân số, góp phần cùng cộng đồng bảo vệ

mơi trường.

4. Hoạt động vận dụng (2’):

- Cho HS hát bài : “ Mẹ u khơng nào”.

- Em vừa học bài gì ? Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tốt .

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 ')

- Giáo viên phân công và hướng dẫn lời thoại để học sinh chuẩn bị đóng vai trong

tuần sau.

- Dặn học sinh về ôn lại bài và thực hiện tốt lời cô dạy .

- Chuẩn bị đóng kịch , tiểu phẩm “ Chuyện của bạn Long ” .

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................Tên GV16Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 5, 6: ÂM /T/

( Thiết kế trang 210)

--------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Toán:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: HS cần làm :

1. Kiến thức: - Thực hiện làm tính cộng trong phạm vi 3.

- Thực hiện biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng.

2. Kỹ năng:

- HS có kĩ năng nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu bài toán đầy đủ và nêu các phép tính

thích hợp với bài tốn đó.

- Vận dụng bảng cộng 4 để giải quyết các bài tập tốn học và một số tình huống

trong thực tế.

- Làm bài 1, 2, 3( cột 1), bài 5a.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp,

hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh vẽ phóng to nội dung trong sách giáo khoa bài tập 1, bảng phụ chép

bài tập 3( cột 1), bài 5 (cọc a).

- HS : Bảng con,vở ơ li Tốn.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :Hoạt động của thầy

Tên GVHoạt động của trò

17Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20191. Hoạt động khởi động ( 3’): Cho

HS chơi trò chơi: thi đọc thuộc lòng - 3 HS đọc .

bảng cộng 3.

- Nhận xét

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

- HS nhắc lại tên bài.

- GV giới thiệu vào bài, ghi đầu bài lên

bảng.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (12 phút)

* Mục tiêu:

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

Hướng dẫn HS làm bài tập: Giao HS làm BT 1, 2, 3( cột 1), bài 5a.

* Mục tiêu:

- Thực hiện làm tính cộng trong phạm vi 3.

- Thực hiện biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng.

- Vận dụng bảng cộng 3 để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống

trong thực tế.

* Cách thực hiện:

. Bài 1. GV cho HS quan sát tranh - HS tự nêu yêu cầu và làm bài.

phóng to SGK vẽ bài tập 1và nêu yêu

cầu bài tập: Điền số vào ô trống?

- Cho HS nêu bài toán.

- Gọi HS nêu đề toán theo tranh: Có 2

con thỏ, thêm 1 con thỏ. Hỏi tất cả có

- GV nêu lại bài tốn.

bao nhiêu con thỏ?

- Vậy có 2 con thỏ thêm 1 con thỏ. Hỏi

tất cả có bao nhiêu con thỏ?

- Có 2 con thỏ thêm 1 con thỏ, tất cả

- Muốn biết tất cả có bao nhiêu con có 3 con thỏ.

thỏ em làm phép tính gì?

- Phép cộng

- Nêu phép tính cộng?

1+2=3

- Theo dõi và nhận xét, chữa bài.

- 1HS làm bảng to, lớp tự viết phép

- Tương tự với dòng dưới, cho HS nêu tính vào bảng con.

bài tốn.

- Có 1 con thỏ, thêm 2 con thỏ. Hỏi

- Cho HS tìm hiểu bài tốn và viết

tất cả có bao nhiêu con thỏ?

phép tính ra bảng con và nhận xét: 1+ 2 + 1 = 3

2= 3; 2 + 1 = 3

- HS nhận xét vị trí các số, kết quả 2

phép tính.

- Các số trong 2 phép tính này như thế

- Các số trong 2 phép tính này

nào?

giống nhau.

- Vị trí của các số trong phép tính

- Vị trí của các số này trong phép

như thế nào?

tính khác nhau.

- Kết quả của 2 phép tính này thế nào?

- Kết quả của 2 phép tính này đều

- GV chốt : Khi đổi chỗ các số trong

bằng nhau.

Tên GV18Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019phép cộng thì kết quả khơng thay đổi.

* Lưu ý: HS M1, M2 có thể nhìn

tranh suy luận và viết phép tính HS

thích hợp. HS M3, M4 nêu được các

cách nêu bài toán khác nhau và tương

ứng với các phép tính khác nhau.

. Bài 2.

- HS nêu yêu cầu bài: Tính

1 + 1 = mấy?

- 1+1= 2

- Vậy các em cần thực hiện như

- HS quan sát.

sau:

* Bước 1: Đặt tính:

- Viết chữ số 1 trước, viết tiếp chữ số 1

thẳng cột chữ số 1 ở trên. Viết tiếp dấu

cộng bên tay trái giữa 2 số, kẻ dấu

gạch ngang thay cho dấu bằng .

* Bước 2: Viết kết quả là chữ số 2

dưới 2 chữ số 1:

1

+1

- HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng

2

- Cho HS làm các phép tính còn lại.

- GV nhận xét, cho hs nhận xét 2

1

2

1

phép tính:

+1 +1 +2

1

2

2

3

3

+1 +1

- HS nhận xét vị trí các số, kết quả 2

2

3

phép tính.

- Các số trong 2 phép tính này

giống nhau.

- Các số trong 2 phép tính này như thế

- Vị trí của các số này trong phép

nào?

- Vị trí của các số trong phép tính

tính khác nhau.

như thế nào?

- Kết quả của 2 phép tính này đều

- Kết quả của 2 phép tính này thế nào?

bằng nhau.

- GV chốt tính chất của phép cộng:

Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì

kết quả khơng thay đổi.

* Lưu ý: Khi làm các phép tính cộng

cột dọc các em cần đặt các số thật

thẳng cột.

- GV cần chú ý tới HS M1, M2 về

Tên GV19- Giãn tiết.Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Viết chữ số 1 trước, viết tiếp chữ số 1 thẳng cột chữ số 1 ở trên. Viết tiếp dấu cộng bên tay trái giữa 2 số, kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×