Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua

d. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua

Tải bản đầy đủ - 0trang

88

thể tổ chức các hoạt động này thường xuyên hơn vào các dịp như ngày thành

lập công ty, các ngày lễ hội trong năm…

Bên cạnh đó, DN cần có những biện pháp để khơi dậy và kích thích

tinh thần tham gia của hầu hết người lao động trong các bộ phận trong cơng ty

thì các hoạt động này mới phát huy hết tác dụng và hiệu quả. Để hoạt động

này diễn ra sơi nỗi hơn, nâng cao tinh thần đồn kết cơng ty cần có kế hoạch

cụ thể mỗi khi các hoạt động diễn ra và có những món quà tinh thần lẫn vật

chất như: huy chương, tiền thưởng…KẾT LUẬN

Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển

của tổ chức. Đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế suy thối, các cơng ty cạnh

tranh ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực càng trở thành tài sản vơ cùng q

giá, nó quyết định sự thành công hay thất bại của bất cứ một công ty nào.

Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, một thế kỷ mà nhân tố con người ngày càng

trở nên quan trọng, con người là nguồn gốc của mọi sự thịnh suy.

Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, công ty cổ phần sữa TH cũng đã

nhận được những tín hiệu lạc quan từ phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, là một

công ty mới gia nhập vào thị trường sữa, khó khăn và thách thứ trước mắt rất

nhiều, để có thể vượt qua sức cạnh tranh trên thị trường sữa thì cơng ty ln

phải có sự đổi mới và hoạt động hiệu quả. Nhằm đáp ứng những yêu cầu đó,

lãnh đạo cơng ty cũng rất chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực.

Tin tưởng với sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tinh thần ham học hỏi, chính

sách phát triển nguồn nhân lực được áp dụng sẽ đạt được những thành công

như mong đợi.

Luận văn: “Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH” đã

hoàn thành nghiên cứu một số vấn đề sau:89

 Hệ thống hóa được các lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực,

trên cơ sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn

nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH

 Xác định một số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ những mặt hạn chế trong

công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH

 Đề xuất những giải pháp và khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác phát

triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo Tiếng Việt

[1]TS. Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, ThS. Lê Quang

Khôi (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phương

Đơng.[2]PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực (Human

Resource Management), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.[3]Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu quả nguồn lực con

người ở Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.[4]TS. Đoàn Gia Dũng , “Các nhân tố tác động tới khuynh hướng

thay đổi nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại

học Đà Nẵng- Số 15.[5]Trần Thọ Đạt, Đỗ Tuyết Nhung (2008), Tác động của vốn con

người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố Việt Nam,

NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.[6]ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010),

Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà

Nội.[7]ThS. Nguyễn Duy Hà (2012), “Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh

nghiệp”, http://bacninhbusiness.gov.vn.[8]Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung về nguồn nhân lực và phương

pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện Khoa học Tổ chức Nhà

nước.[9]Đỗ Lê Hằng (2009), Báo cáo ngành sữa giai đoạn 2004 -2009,

Cơng ty chứng khốn Habubank.[10]Lê Thị Hoài Hương (2010), “Phát triển nguồn nhân lực tại công

ty viễn thông Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.[11]Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế”,

Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.[12]ThS. Nguyễn Văn Long (2010), Phát huy nguồn nhân lực bằng

động lực thúc đẩy (Promoting human resources by means of

motivation), Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số

5(40).[13]Http://nganhsuavietnam.vn/chuyengia[14]Nhất Nguyên (2011), Những xu hướng phát triển nguồn nhân lực,

http://doanhnhansaigon.vn/online.[15]Hướng Phi (2009), Thuật lãnh đạo, NXB Từ điển Bách khoa.[16]Quyết định 1216/QĐ-TTg (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực

Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.[17]PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề về đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực (A number of issus on the training and

development of human resources), Tạp chí Khoa học và cơng

nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số 5(40).[18]Nguyễn Tiệp (2006), Giáo trình kế hoạch nhân lực”, NXB Lao

động – Xã hội, Hà Nội.[19]Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình nguồn nhân lực”, NXB Lao động

– Xã hội, Hà Nội.[20]Dean Tjovold, Mary M. Tjosvold (2010), Tâm lý học dành cho

lãnh đạo, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.[21]Nguyễn Trung (2007), “Suy nghĩ về phát triển nguồn nhân lực ở

nước ta”, Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và giải

pháp, NXB Tri thức, Hà Nội, tr.350.[22]Chủ biên: TS.Nguyễn Quốc Tuấn; Đồng tác giả: TS.Đào Hữu

Hòa, TS.Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS

Nguyễn Thị Loan (2007), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực,

NXB Thống kê.[23]Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2008), Phát triển con

người và phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm thông tin – tư liệu,

Hà Nội.[24]Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2005), Phương pháp và

kỹ năng quản lý nhân sự, NXB Lao động – xã hội.[25]Www.VnEconomy.vn: Thời báo kinh tế Việt NamTài liệu tham khảo tiếng nước ngoài

[26]Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975), Belief, Attitude, Intention and

Behavior: An Introduction to Theory and Research, AddisonWesley, Reading, MA.[27]Petrus Guriting, Nelson Oly Ndubisi, 2006. Borneo online

banking: evaluating customer perceptions and behavioural

intention, Management Research News, 29(1): tr. 6-15.[28]Abdullah Haslinda (2009), “Definition of HRD: Key Concepts from

a National and International Context” Europeon Journal of Social

Sciences.[29]STEWART Jim - MCGOLDRICK Jim (1996), Human resource

development.[30]Hoang Viet Khang (2010), Development and Human Resource

Developnent in Vietnam.[31]Koike, Kazuo (1997), Human resource development, Japan

Institute of Labour.[32]JonM.Werner,RandyL.DeSimone,Humanresourcedevelopment.

[33]Kenneth N. Wexley, Gary P. Latham (2001) "Developing and

Training Human Resources in Organizations".PHIẾU KHẢO SÁTChào Anh/Chị!

Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, hiện đang là học viên cao học khoá 22, ngành Quản trị

kinh doanh, Đại Học Kinh Tế, Đà Nẵng. Hiện tôi đang thực hiện đề tài "Phát triển nguồn

nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH" cho luận văn tốt nghiệp của mình. Những thơng tin

được đánh giá từ chính cán bộ công nhân viên về một số vấn đề liên quan đến phát triển

nguồn nhân lực trong công ty sẽ giúp tơi có cái nhìn sâu sắc hơn, mang tính chủ quan hơn

trong q trình hồn thành luận văn.

Tơi cam đoan rằng mọi thông tin mà anh/chị cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích

nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

________________________________________________________________________

A. THƠNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

A1. Anh/Chị đã từng tham gia chương trình đào tạo do cơng ty tổ chức

 Có

 Chưa

A2. Xin Anh/Chị cho biết nội dung của các khóa đào tạo này là gì?

 Kiến thức chun mơn cơ bản

 Kiến thức chuyên môn liên quan đến công ty

 Các kỹ năng nghiệp vụ thực tế

 Kỹ năng giao tiếp

 Kỹ năng sử dụng máy tính

 Ngoại ngữ

 Hiểu biết xã hội và mơi trường của cơng ty

 Nội dung khác:…………………………

A3. Khóa đào tạo này quan trọng như thế nào đến khả năng đáp ứng với công việc của

Anh/Chị tại công ty?

 Rất không quan trọng

 Không quan trọng

 Quan trọng

 Rất quan trọngA4. Nhận định của Anh/Chị về chương trình đào tạo (Khoanh tròn con số phù hợp với

ý kiến của mình)

(1: Kém

2: Trung bình

3: Khá

4: Tốt

5: Rất tốt)

Tiêu chí

Đánh giá

A41 Nội dung đào tạo

1

2

3

4

5

A42 Phương pháp đào tạo

1

2

3

4

5

A43 Sự phù hợp cấu trúc chương trình với mục tiêu đào tạo

1

2

3

4

5

A44 Cách thức đánh giá sau mỗi chương trình đào tạo

1

2

3

4

5

A5. Nhận định của Anh/Chị về tính hiệu quả của cơng tác đào tạo tại doanh nghiệp

 Cao

 Thấp

 Tôi không biết

B. THÔNG TIN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN

Trong thời gian làm việc tại công ty, Anh/Chị đánh giá thế nào về mức độ đáp ứng với

cơng việc của bản thân dựa vào tiêu chí sau bằng cách khoanh tròn các số phù hợp nhất với

ý kiến vủa mình.

(Chỉ chọn 1 mức phù hợp với bản thân, 1 là mức độ đáp ứng thấp nhất và 5 là mức cao

nhất)

Tiêu chí đánh giá

Mức độ đánh giá

B1

Kỹ năng giải quyết tình huống cơng việc thực tế

1

2

3

4

5

B2

Kỹ năng tự triển khai được yêu cầu công việc từ cấp

1

2

3

4

5

trên

B3

Khả năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ

1

2

3

4

5

B4

Hiểu biết về môi trường hoạt động của doanh nghiệp

1

2

3

4

5

B5

Hiểu biết về kiến thức vĩ mơ (xã hội, chính trị, pháp

1

2

3

4

5

luật…)

B6

Kỹ năng làm việc độc lập

1

2

3

4

5

B7

Kỹ năng tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ CMKT

1

2

3

4

5

B8

Kỹ năng làm việc nhóm

1

2

3

4

5

B9

Kỹ năng tự kiểm tra và đánh giá cơng việc của mình

1

2

3

4

5

B10 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc

1

2

3

4

5

B11 Kỹ năng tiếp thu, lắng nghe các góp ý

1

2

3

4

5

B12 Kỹ năng bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân

1

2

3

4

5

B13 Kỹ năng sáng tạo

1

2

3

4

5

B14 Khả năng tham gia các hoạt động xã hội

1

2

3

4

5

B15 Kỹ năng thích nghi và điều chỉnh

1

2

3

4

5

B16 Khả năng chịu áp lực cơng việc

1

2

3

4

5

B17 Kỹ năng đàm phán

1

2

3

4

5

B18 Nhiệt tình trong cơng việc

1

2

3

4

5

B19 Thái độ tích cực đóng góp cho cơng ty

1

2

3

4

5B20Tuân thủ kỷ luật lao động12345C. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY

Vui lòng cho biết nhận định của Anh/Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến

động lực làm việc bằng cách khoanh tròn các số phù hợp nhất với ý kiến vủa mình.

(1: Hồn tồn khơng hài lòng; 2: Khơng hài lòng; 3: Bình thường; 4: Hài lòng; 5:

Hồn tồn hài lòng)

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc

Đánh giá

C1

Điều kiện làm việc

C11 Không gian làm việc an tồn và thoải mái

1

2

3

4

C12 Nguồn thơng tin

1

2

3

4

C13 Trang thiết bị phục vụ công việc

1

2

3

4

C14 Thời gian làm việc

1

2

3

4

C2

Môi trường nhân sự

C21 Chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp

1

2

3

4

C22 Quan hệ tập thể

1

2

3

4

C23 Uy tín lãnh đạo

1

2

3

4

C24 Sự quan tâm của lãnh đạo

1

2

3

4

C25 Văn hóa doanh nghiệp

1

2

3

4

C3

Về lương bổng và phúc lợi

C31 Cách thức trả lương

1

2

3

4

C32 Công bằng trong thu nhập

1

2

3

4

C33 Lương so với thị trường

1

2

3

4

C34 Lương so với đóng góp

1

2

3

4

C35 Lương làm việc ngồi giờ

1

2

3

4

C36 Chế độ và hình thức thưởng đa dạng

1

2

3

4

C37 Tiền thưởng công bằng và thỏa đáng

1

2

3

4

C38 Các khoản phụ cấp

1

2

3

4

C39 Chế độ phúc lợi

1

2

3

4

C4

Về đời sống tinh thần

C41 Chính sách thi đua, khen thưởng

1

2

3

4

C42 Mức khen thưởng

1

2

3

4

C43 Sự quan tâm của công ty trong việc tổ chức tham quan, du

1

2

3

4

lịch…

C44 Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao

1

2

3

4

C45 Không gian vui chơi cho nhân viên sau giờ làm việc

1

2

3

4

C5

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

1

2

3

45

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5D. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN

Họ tên:...................................................................…………… Giới tính:................................

Bộ phận cơng tác:.........................................................................................................................

Trình độ văn hóa:.........................................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................................

Email:...........................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và thời gian anh/chị đã trả lới phiếu khảo sát

này!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×