Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Hoàn thiện công tác tiền thưởng và phúc lợi

b. Hoàn thiện công tác tiền thưởng và phúc lợi

Tải bản đầy đủ - 0trang

84nguyện như: những khoản tiền như nghỉ phép, ăn trưa, làm thêm giờ, tiền ăn

ca 3 có thể tăng lên so với hiện tại do tình hình lạm phát hiện nay nhưng phải

đảm bảo về mặt chi phí của cơng ty để thể hiện sự nỗ lực và quan tâm đối với

nhân viên, nâng cao tinh thần làm việc.

Bảng 3.2. Những khoản tiền trả cho thời gian không làm việc

Loại phúc lợi

1. Nghỉ phépMức quy định hiện tạiMức thay đổi khuyếnkhích

Thanh tốn tiền tàu xe khi đi

Người lao động khơng

nghỉ phép thăm vợ hoặc

được hưởng lương

chồng và bố mẹ.2. Tiền ăn trưa

3. Tiền ăn làm thêm5.000 đồng/ngày/người 8.000 đồng/ngày/người

4.000 đồng/ngày/người 6.000 đồng/ngày/người

4.

giờTiền ăn làm ca 3 8.000 đồng/ngày/người 10.000 đồng/ngày/người

5. Tiền đi du lịch

Hỗ trợ 30% kinh phí

Hỗ trợ 50% kinh phí

Thứ tư, gia tăng quỹ khen thưởng và phúc lợi để có thể nâng giá trị của

các khoản tiền thưởng và trợ cấp phúc lợi cho công nhân viên.

Hiện nay, Tổng công ty đã áp dụng những khoản tiền cho thời gian

không làm việc, tuy nhiên đơn giá cho những khoản tiền này khơng còn phù

hợp do những tác động từ môi trường kinh tế, giá cả của tất cả các mặt hàng

đều tăng mạnh so với trước đây nên công ty cần điều chỉnh tăng lên cho phù

hợp với thay đổi của thị trường, gia tăng sự hài lòng của nhân viên.

3.2.2.Tăng tính hấp dẫn của cơng việc nhằm tạo động lực cho nhân viên

Sau lương và thưởng thì nhân viên quan tâm và mong muốn được làm

những cơng việc có tính ổn định, phù hợp với năng lực, có tính thú vị và mức

độ tự chủ cao. Vì vậy, bản thân cơng việc tạo động lực là một nội dung quan

trọng và là nhân tố ảnh hưởng đến những công cụ tạo động lực khác như đào

tạo và phát triển, thăng tiến hay thù lao...

Thứ nhất, để đảm bảo cơng việc được giao phù hợp với trình độ chuyên

môn và trách nhiệm công việc được thể hiện cụ thể, rõ ràng, Tổng công ty cần85thực hiện tốt cơng tác phân tích cơng việc góp phần tuyển dụng và phân công

công việc cho nhân viên phù hợp với năng lực, sở trường, giúp họ hiểu rõ

được nhiệm vụ, yêu cầu đối với công việc bằng cách tiến hành xây dựng lại

các bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc theo những nội dung cụ thể:

thông tin về công việc, các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn, điều kiện

làm việc, mối quan hệ công tác, các yêu cầu của công việc.

Thứ hai, đảm bảo việc làm ổn định cho nhân viên bằng cách nỗ lực

trong việc kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm. Nâng cao

thị phần trên thị trường bông băng gạc cả nước, tăng cường thực hiện việc mở

rộng thị trường nước ngoài để gia tăng doanh số, lợi nhuận. Ngoài ra, chất

lượng sản phẩm liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo việc làm ổn định cho

nhân viên vì vậy, có thể sắp xếp phân loại lao động trong các xí nghiệp thành

3 loại chuyền: giỏi, khá và trung bình để nâng cao tính cạnh tranh, tăng năng

suất và từ đó sẽ làm thu nhập cơng nhân tăng lên, tạo công ăn việc làm ổn

định cho công nhân. Để đơn giản hơn, các xí nghiệp có thể tổ chức thi tay

nghề xếp hạng nhân viên dựa vào số sản phẩm làm ra trong một định mức

thời gian và chất lượng sản phẩm. Từ đó sắp xếp cơng nhân làm việc theo loại

chuyền nào để phù hợp với tay nghề của họ. Như vậy sẽ tạo nên được sự đồng

bộ, rút ngắn được thời gian hồn thành sản phẩm, tránh tình trạng ứ đọng bán

thành phẩm do công nhân gấp gạc ở cơng đoạn trước tay nghề còn yếu nên

may còn chậm, công nhân may giai đoạn sau phải chờ, kéo dài thời gian làm

giảm năng suất lao động.

Thứ ba, Tổng công ty cần tạo điều kiện cho nhân viên thực hiện những

cơng việc mang tính thú vị, thử thách, đặc biệt là đối với nhân viên văn phòng

và nhân viên quản lý. Chẳng hạn, đối với lực lượng bán hàng Tổng cơng ty có

thể xây dựng cơ cấu tổ chức bán hàng theo địa bàn, mỗi nhân viên bán hàng

sẽ quản lý địa bàn của mình và được thưởng hoa hồng nếu vượt chỉ tiêu doạnh86số. Đối với nhân viên quản lý thì ln chuyển qua nhiều cơng việc đòi hỏi

trình độ chun mơn khác nhau để họ có thể tích lũy kiến thức kinh nghiệm

và nâng cao kĩ năng quản lý.

Thứ tư, Tổng công ty cần phải thường xuyên thiết kế lại nhằm làm đa

dạng và phong phú nội dung cơng việc cho nhân viên: vì hiện nay Tổng công

ty đang sử dụng phương pháp truyền thống trong việc thiết kế công việc dựa

trên những yếu tố chung hoặc giống nhau nên có thể gây sự nhàm chán cho

nhân viên. Vì vậy, có thể thiết kế lại cơng việc theo phương pháp nghiên cứu

hao phí thời gian và chuyển động để xác định chính xác những thao tác và

hành vi lặp đi lặp lại trong công việc của các công nhân sản xuất vật tư y tế.

Đối với nhân viên văn phòng có thể thực hiện phương pháp mở rộng công

việc hoặc làm phong phú công việc để nhân viên khắc phục được tính đơn

điệu của cơng việc hiện tại và sử dụng tốt hơn thời gian làm việc. Đối với lao

động quản lý, đòi hỏi sự am hiểu nhiều công việc khác nhau nên phương pháp

luân chuyển công việc là thích hợp để họ có thể tiếp thu được nhiều kiến thức

và kĩ năng từ nhiều công việc khác nhau để việc quản lý được hiệu quả hơn.

3.2.3. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc

Để đáp ứng nhu cầu về sinh lý và an toàn cho nhân viên thì cải thiện

điều kiện và mơi trường làm việc là cơng cụ quan trọng ảnh hưởng đến việc

kích thích nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

a. Cải thiện điều kiện làm việc

+ Đối với xí nghiệp và các phân xưởng sản xuất

* Thực hiện tốt phong trào 5S để cải thiện điều kiện làm việc:

Điều kiện làm việc ảnh hưởng lớn đến khả năng làm việc của công

nhân viên, tác động lên trạng thái chức năng của cơ thể người, thái độ lao

động, sức khỏe, quá trình tái sản xuất sức lao động và hiệu quả lao động của

họ ở hiện tại và lâu dài. Với cơng nhân ở xí nghiệp sản xuất bơng băng gạc và87vật tư y tế thì việc tạo ra điều kiện làm việc thoải mái và an toàn là động lực

mạnh mẽ để nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tổng cơng ty và các

xí nghiệp đã phát động phong trào 5S để giữ gìn vệ sinh và ngăn nắp nơi làm

việc, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân, tổ chức và phục vụ tốt nơi làm việc.

Nhờ vậy, nhân viên làm việc ít mệt mỏi, thoải mái, thuận tiện hơn và giúp cho

họ thao tác chính xác hơn nên ít xảy ra tai nạn lao động.

Bảng 3.3. Phong trào 5S nhằm cải thiện điều kiện làm việc

1. Sàng lọc (S1)

2. Sắp xếp (S2)

3. Sạch sẽ (S3)

4. Săn sóc (S4)Loại bỏ những thứ khơng cần thiết tại nơi làm việc.

Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, trật tự để dễ tìm và sử dụng.

Vệ sinh nơi làm việc và giữ nó ln sạch sẽ.

Săn sóc, giữ vệ sinh nơi làm việc bằng cách liên tục thựchiện các S1, S2, S3.

5. Sẵn sàng (S5) Tạo thói quen tự giác làm việc theo phương pháp đúng.

Với việc tổ chức mơi trường làm việc và quy trình sản xuất theo

phương pháp 5S tạo ra điều kiện làm việc sạch sẽ, gọn gàng và đảm bảo sức

khỏe cho nhân viên. Cụ thể, Tổng công ty cần phải đảm bảo an tồn và sức

khỏe cho cơng nhân viên bằng cách: triển khai và giám sát việc đảm bảo an

toàn vệ sinh lao động và vệ sinh công nghiệp; trang bị đầy đủ phương tiện

bảo hộ lao động như quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang cho cơng nhân; máy

móc thiết bị phải có các dụng cụ che chắn, bảo vệ, những nơi làm việc nguy

hiểm phải có đèn báo hiệu (màu đỏ). Tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho công

nhân định kỳ 2 lần/năm để công nhân đảm bảo sức khỏe phù hợp với u cầu

cơng việc. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần nhấn mạnh cho công nhân hiểu rõ

tầm quan trọng của việc thực hiện an toàn lao động về vệ sinh cơng nghiệp

cũng như cơng tác phòng cháy chữa cháy và dạy công nhân thao tác và cách

thức xử lý tình huống khi hoả hoạn xảy ra. Cơng tác tuyên truyền phòng cháy

chữa cháy phải được tổ chức định kỳ 3 tháng/1 lần giúp cho công nhân nắm

bắt được thao tác xử lý. Tuy nhiên để đảm bảo quá trình thực hiện phong trào885S được đầy đủ và đúng quy trình, Tổng cơng ty cần phải theo dõi, hướng

dẫn công nhân thực hiện một cách triệt để :

- Quản đốc các phân xưởng chịu trách nhiệm theo dõi một cách chặt

chẽ quá trình thực hiện phong trào này của công nhân.

- Tuyên dương những người thực hiện tốt phong trào 5S.

- Xử phạt đối với người lao động không tuân thủ và vi phạm những quy

định về phong trào này như: nêu tên nhắc nhở hoặc cắt giảm thưởng.

* Giảm áp lực thời gian làm việc khi có đơn hàng lớn: do đặc điểm

của ngành và yêu cầu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có những hợp

đồng lớn hoặc trong thời điểm phát sinh những dịch bệnh bất thường, nhu cầu

sử dụng các sản phẩm y tế tăng cao dẫn đến công ty phải chịu áp lực trong

việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Điều này đồng nghĩa với việc nhân

viên phải gia tăng thời gian làm việc, cơng nhân thì phải làm ca 3 còn nhân

viên văn phòng phải đi làm cả thứ 7 và chủ nhật. Vì vậy, để khuyến khích

nhân viên làm việc hiệu quả khi phải chịu áp lực về thời gian làm việc, Tổng

cơng ty nên có thời gian nghỉ giữa ca khoảng một tiếng, như vậy công nhân sẽ

phục hồi được sức khoẻ làm việc vào giờ tăng ca, tránh sự mệt mỏi do làm

việc căng thẳng, năng suất lao động sẽ cao hơn và tạo được hứng thú làm

việc. Đồng thời, tăng mức lương đối với thời gian làm việc tăng thêm để

khuyến khích nhân viên làm việc.

+ Đối với nhân viên văn phòng

Hiện nay, tại các văn phòng làm việc hệ thống máy tính trang bị đã lỗi

thời, khơng còn phù hợp với những thay đổi về u cầu khả năng xử lý thơng

tin và tính tương thích với hệ thống ERP-hệ thống quản lý doanh nghiệp đang

được thử nghiệm và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Với hệ thống

ERP, yêu cầu máy tính phải được trang bị ở tất cả các bộ phận trong Tổng

công ty với tốc độ xử lý dữ liệu mạnh đảm bảo hệ thống hoạt động trơi chảy.89Vì vậy, trước khi hệ thống ERP đi vào hoạt động, Tổng công ty cần bổ sung

và nâng cấp hệ thống máy tính tại văn phòng Tổng cơng ty và xí nghiệp nhằm

tránh tình trạng hệ thống máy tính hiện tại không đủ khả năng thực hiện công

việc và tạo ra sự trì trệ trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo sức khỏe và tạo ra bầu khơng khí làm việc thoải mái, Tổng

công ty cần tạo ra không gian làm việc thoáng mát và rộng rãi bằng cách tiến

hành xây dựng lại khu văn phòng tại xí nghiệp với quy mơ và khai thác tối đa

diện tích sử dụng, có thể đưa tồn bộ nhân viên Tổng cơng ty tại trụ sở chính

ở số 84 đường Hùng Vương về làm việc tại khu văn phòng mới tại đường Hòa

Cường. Khi thiết kế các văn phòng làm việc, Tổng cơng ty có thể thiết kế theo

hình thức các văn phòng rộng lớn trong đó quản lý và nhân viên làm việc

chung phòng để có thể giám sát q trình thực hiện công việc của nhân viên,

mỗi bàn làm việc có thể trang bị vách ngăn tạo thuận tiện trong q trình giao

tiếp và trao đổi cơng việc nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư của mỗi nhân viên.

Tổng cơng ty có thể trồng cây xanh trong khn viên mới xây dựng tại

xí nghiệp Hòa Cường để tạo mơi trường thống mát và trang trí văn phòng

bằng những cây cảnh để tạo ra sự gần gũi với thiên nhiên giúp nhân viên có

được khơng khí trong lành. Ngồi ra, để hạn chế sự nóng bức cho nhân viên

vào mùa hè, Tổng cơng ty cần trang bị máy điều hòa đầy đủ và xây dựng lại

nhà giữ xe có mái che và có người trơng coi xe để bảo quản tài sản cho nhân

viên giúp cho nhân viên yên tâm làm việc.

b. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa cơng ty được xây dựng thơng qua biểu tượng và hình ảnh là

đơn vị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân với đồng phục màu

trắng liên hệ mật thiết với màu trắng của đội ngũ y bác sĩ nên đã tạo được sự

quan tâm và tin tưởng đối với công chúng. Tuy nhiên, Tổng công ty nên thể

hiện văn hóa cơng ty một cách cụ thể bằng văn bản để tồn thể cán bộ cơng90nhân viên tn thủ và có thể sử dụng làm cơ sở để đánh giá kết quả làm việc

vừa có thể đảm bảo một môi trường làm việc thoải mái vừa tạo nên bản sắc

riêng cho Tổng cơng ty góp phần xây dựng các giá trị, niềm tin, lối sống và

cách thức hành động cũng như thái độ, hành vi của nhân viên. Như vậy, việc

xây dựng một bầu khơng khí làm việc với những chuẩn mực văn hóa dành

cho tồn bộ cán bộ công nhân viên thông qua việc ban hành quy ước thực

hiện văn hóa doanh nghiệp đối với Tổng cơng ty là hết sức cần thiết. Để đảm

bảo việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp hiệu quả Tổng cơng ty cần phải thực

hiện những công việc cụ thể như:

Thứ nhất, thiết lập mục tiêu thực hiện văn hóa doanh nghiệp là xây

dựng được phong cách ứng xử chuẩn mực tạo ra một đội ngũ người lao động

mang tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và đạt hiệu quả cao

trong sản xuất kinh doanh. Hệ giá trị mà tổ chức theo đuổi cam kết đạt được

cho mình, cho khách hàng, xã hội được thể hiện qua triết lý kinh doanh, đạo

đức và trách nhiệm của doanh nghiệp. Với mục tiêu này, Tổng công ty đang

và sẽ xây dựng tinh thần màu cờ sắc áo cũng là một cách để nhà quản lý khơi

dậy sức mạnh tập thể và tinh thần hăng say làm việc của người lao động.

Thứ hai, ban hành quy ước thực hiện văn hóa doanh nghiệp đảm bảo

nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật, truyền thống văn hóa, thuần

phong mỹ tục, bản sắc của dân tộc Việt Nam và điều kiện phát triển kinh tế-xã

hội của đất nước. Ngồi ra, quy ước còn phải phù hợp với chiến lược phát

triển của Tổng công ty, các quy chế, quy định quản lý điều hành và những

định hướng trong việc xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công

nhân viên. Nội dung của quy ước thực hiện văn hóa doanh nghiệp bao gồm:

- Sứ mệnh và viễn cảnh của Tổng công ty: trở thành một trong những

tập đoàn nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, thiết bị vật tư y tế và kinh

doanh đa ngành nghề dẫn đầu về uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường91Việt Nam và khu vực, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng

thị trường và hướng đến sự phát triển bền vững.

- Biểu tượng của Tổng công ty thể hiện thông qua logo hình chữ D với

dấu thập và nhánh lúa kết hợp với đồng phục của nhân viên gắn liền với màu

trắng thể hiện hình ảnh và thương hiệu tốt đẹp mà công ty xây dựng trước

công chúng và khách hàng và đội ngũ nhân viên.

- Các tiêu chuẩn thực hiện văn hóa doanh nghiệp: tác phong, nề nếp,

đồn kết và an tồn trong cơng việc; tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

và các hoạt động chuyên môn khác; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

cho cán bộ công nhân viên.

Thứ ba, tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp trên

tồn Tổng cơng ty thơng qua việc đánh giá cơng nhận những phòng ban hoặc

đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Việc kiểm tra, đánh giá và cơng nhận danh hiệu

đơn vị văn hóa phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ để khuyến khích

cơng nhân viên thực hiện cơng việc hiệu quả hơn và tạo điều kiện để các

thành viên trong doanh nghiệp gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn, tạo ra

tinh thần làm việc tự giác, đồng nghiệp thân thiện hợp tác cùng nhau làm việc

nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức.

Thứ tư, có thể kết hợp việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong tiêu

chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc. Đồng thời, Tổng công ty nên

khen thưởng, tun dương và có thể có những khuyến khích tài chính đối với

các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua thực hiện quy

ước văn hóa doanh nghiệp. Như vậy mới có thể thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần

thi đua làm việc cho nhân viên.

c. Quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp

Một trong những công cụ tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc

hiệu quả là việc xây dựng một bầu không khí làm việc thoải mái, năng động92gắn liền với phong cách của người lãnh đạo và mối quan hệ giữa các đồng

nghiệp trong q trình thực hiện cơng việc.

Thứ nhất, đối với mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên:

- Nhà quản trị cần gia tăng mức độ động viên để thúc đẩy nhân viên

làm việc thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ, tham gia và định hướng thành tựu

cho nhân viên. Chẳng hạn, đối với lực lượng bán hàng thuộc phòng kinh

doanh là những nhân viên đóng góp trực tiếp vào việc mang lại doanh số cho

Tổng công ty. Vì vậy, trưởng phòng kinh doanh là cấp trên trực tiếp cần

hướng dẫn nhân viên trong đơn vị mình những mục tiêu của công việc, cách

thức lập kế hoạch và cung cấp các hướng dẫn cụ thể để họ có thể hồn thành

cơng việc, hỗ trợ nhân viên cả về kiến thức lẫn kĩ năng đồng thời định hướng

cho lực lượng bán hàng thành tích cơng việc mà họ đạt được tỷ lệ thuận với

phần thưởng mà họ sẽ được nhận để kích thích nhân viên làm việc.

- Tổng công ty cần phải đảm bảo phong cách lãnh đạo dân chủ được

khuyến khích áp dụng ở tất cả các cấp. Phong cách dân chủ sẽ khuyến khích

nhân viên làm việc hiệu quả do có sự tham gia của cả nhà quản trị và nhân

viên trong các quyết định sẽ làm cho chất lượng cơng việc và sự hài lòng của

nhân viên cao hơn. Đồng thời góp phần rèn luyện cho các nhân viên dưới

quyền có năng lực tự giải quyết các vấn đề phát sinh trong bộ phận của mình.

- Bên cạnh đó, muốn xây dựng được nền văn hoá tốt, lúc nào người

lãnh đạo cũng phải gương mẫu làm trước, không ngại sửa sai khi mắc lỗi

trước nhân viên như vậy mới có thể thu phục được nhân viên. Đồng thời, lãnh

đạo Công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, tạo điều

kiện cho họ được có điều kiện tự chủ trong cơng việc. Cần tham khảo ý kiến

của các tổ chức đại diện cho người lao động như cơng đồn, hội cựu chiến

binh trước khi đưa ra những quyết định có liên quan đến người lao động.

- Để nâng cao mối quan hệ với nhân viên, nhà lãnh đạo nên thực hiện93một số công việc cụ thể như:

+ Trong những buổi lễ phát thưởng định kỳ, nên phát biểu khen ngợi

những thành tích cá nhân đạt được, gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn bộ nhân

viên đã nỗ lực hết mình trong cơng việc và ghi nhận những nỗ lực đó.

+ Ghi nhận những ý kiến đóng góp từ phía nhân viên và cung cấp

những thơng tin phản hồi nhanh chóng, kịp thời.

+ Gặp gỡ, thăm hỏi động viên công, quan tâm đến năng suất làm việc

của nhân viên cũng như điều kiện sinh hoạt hàng ngày của công nhân.

+ Tham gia sinh hoạt tập thể nhân viên trong những lần tổ chức tham

quan vui chơi, tạo cảm giác gần gũi, xoá bỏ khoảng cách và tâm lý sợ sệt,

ngại ngùng của nhân viên khi tiếp xúc với ban giám đốc và nhân viên quản lý.

+ Khuyến khích động viên nhân viên trong việc đưa ra sáng kiến để

tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và có những phần thưởng xứng đáng cho họ.

+ Tạo hộp thư để góp ý nhằm giải toả những bức xúc cho những cán bộ

công nhân viên không dám báo cáo trực tiếp.

Thứ hai, mối quan hệ giữa các nhân viên trong Tổng công ty

- Trong môi trường làm việc với những áp lực về công việc và thời gian

và đặc biệt lao động là nữ giới chiếm đa số thì mối quan hệ giữa các nhân

viên ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh

thần và kết quả công việc của họ. Mâu thuẫn với đồng nghiệp là một trong

những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng nghề nghiệp có thể xuất phát từ kì

vọng của đồng nghiệp trong cơng việc dẫn đến áp lực hoặc do kết quả công

việc của nhóm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả thành viên trong nhóm nên

nếu một cá nhân thực hiện công việc không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành quả

lao động của người khác dẫn đến mâu thuẫn.

- Để giải quyết những mâu thuẫn này, trước hết Tổng công ty cần giúp

cho nhân viên có mơi trường làm việc thoải mái bằng cách sử dụng các94chương trình sức khỏe, chăm sóc y tế để họ nhận thấy sự chăm sóc từ phía

Tổng cơng ty giúp họ n tâm làm việc đạt hiệu quả cao. Ngồi ra, có thể sử

dụng âm nhạc vào những giờ giải lao để giảm bớt những kích thích và sự xáo

trộn của hệ thần kinh, làm êm dịu tinh thần và duy trì sự tĩnh táo để hạn chế

thấp nhất những mâu thuẫn cá nhân giữa các nhân viên trong Tổng công ty.

- Tổng công ty cũng cần duy trì nền văn hóa với những chuẩn mực đạo

đức và ứng xử là một trong những tiêu chuẩn đánh giá kết quả làm việc đảm

bảo nhân viên ln duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên.

Tổng công ty cần tạo ra sự cân bằng giữa quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích,

đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng hơn nữa giữa các phòng ban thơng qua các

mục tiêu, các bản kế hoạch, các phương tiện truyền thơng, hướng dẫn và

khuyến khích nhân viên sử dụng email như một văn hóa cơng sở để có thể

giao tiếp dễ dàng. Sự hợp tác giữa các đơn vị, phòng ban là một yếu tố tích

cực để thúc đẩy các mối quan hệ giữa các nhân viên.

3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phát triển và cơ hội thăng tiến

Nhu cầu được học tập, được đào tạo và phát triển năng lực cá nhân là

nhu cầu ở cấp bậc cao nhất để tự hoàn thiện bản thân. Tùy theo tính chất cơng

việc cũng như các giai đoạn phát triển nghề nghiệp mà mức độ quan trọng của

nhu cầu này có sự khác nhau đối với các nhân viên.

a. Hồn thiện cơng tác đào tạo, phát triển

Đào tạo, phát triển là nhu cầu bậc cao nhằm hoàn thiện bản thân người

lao động. Đây là một trong những công cụ tạo động lực làm việc hiệu quả cho

nhân viên. Vì vậy, để cơng tác đào tạo và phát triển đảm bảo sự công bằng,

xuất phát từ nhu cầu của nhân viên và đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo

hiệu quả sản xuất kinh doanh thì Tổng cơng ty cần phải hoàn thiện một số nội

dung liên quan đến công tác đào tạo và phát triển:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Hoàn thiện công tác tiền thưởng và phúc lợi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×