Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.4: Cấu trúc chuỗi cung ứng hàng hoá

Hình 2.4: Cấu trúc chuỗi cung ứng hàng hoá

Tải bản đầy đủ - 0trang

-57- Đặc điểm về dự trữ: Khơng như hàng hố khác, hầu hết số lượng mỗi

lần mua khí cơng nghiệp của khách hàng đều bị hạn chế bởi số lượng của bình

chứa. Ngồi ra do yếu tố an tồn trong tồn trữ, khách hàng không thể mua với

số lượng lớn và tự tồn trữ để sử dụng dần, khi cần thì khách hàng mới có nhu

cầu mua hàng, thời gian dự trữ rất thấp.

- An toàn: Một điểm quan trọng nữa là mặt hàng khí cơng nghiệp rất dễ

gây cháy nổ. Do vậy, điều kiện tồn trữ, sử dụng cũng như các thiết bị sử dụng

đòi hỏi phải tuyệt đối an tồn, chính xác, …

Để có thể phát triển một cách mạnh mẽ, các công ty phải cố gắng bắt

kịp những nhu cầu thường thay đổi của khách hàng và thành cơng trong việc

thỏa mãn các nhu cầu đó. Dịch vụ khách hàng là một yếu tố quan trọng, vì

một món hàng cơng ty đưa ra ngồi thị trường thường kèm theo một vài dịch

vụ. Quan tâm đến khách hàng ngày nay là nhiệm vụ sống còn của đa số các

cơng ty. Tìm kiếm, gia tăng số lượng, tìm hiểu, làm thỏa mãn các nhu cầu

khách hàng sẽ làm cho doanh số tăng lên. Do đó, dịch vụ khách hàng ngày

nay đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Khách hàng của Cơng ty rất đa dạng, đồng thời vì tính chất đặc thù của

hàng hóa mà Cơng ty cung cấp nên việc xây dựng các chính sách dịch vụ

khách hàng và chuẩn bị các điều kiện thực hiện là hết sức quan trọng trong

việc bán mặt hàng khí cơng nghiệp. Các chính sách và điều kiện này có ảnh

hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản trị chuỗi cung ứng.

Hiện tại, Cơng ty có những chính sách dịch vụ khách hàng như sau:

Các dịch vụ trước giao dịch gồm:

- Xây dựng các chính sách dịch vụ khách hàng: Cơng ty đã thực hiệntiêu chí phục vụ từng loại khách hàng thơng qua quy định sau: Có 3 cấp độ

dịch vụ:-58+ Dịch vụ cao cấp: cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng 24/24, những

hình thức kinh doanh mà nhu cầu phản hồi về sản phẩm của doanh nghiệp

cao và cung cấp dịch vụ thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu

khách hàng. Đối tượng khách hàng của Công ty khi sử dụng dịch vụ này là

các bệnh viện.

+ Dịch vụ trung bình: dịch vụ này áp dụng cho các đối tượng khách

hàng là các doanh nghiệp công nghiệp, khi mua hàng có đơn đặt hàng trước.

+ Dịch vụ cấp thấp: cung ứng dựa theo nhu cầu của khách hàng, áp

dụng cho nhóm đối tượng hộ tiêu dùng.

Đồng thời Cơng ty cũng đưa ra các quyết định về hình thức dịch vụ

như sau:

+ Đối với khách hàng hiện tại: Công ty phải xem xét mức độ cần thiết

và nhu cầu của khách hàng nhiều hay ít để chọn hình thức dịch vụ cung ứng

cho phù hợp.

+ Đối với đối thủ cạnh tranh: dựa vào hình thức lựa chọn của đối thủ

cạnh tranh mà doanh nghiệp nên xem xét nên thực hiện theo đối thủ cạnh

tranh hay là sẽ có chính sách đối ứng.

- Giới thiệu và cung cấp các văn bản về chính sách dịch vụ khách hàng

của Cơng ty cho khách hàng: các văn bản và quy định Công ty ban hành điều

được cung cấp cho khách hàng một cách thường xuyên.

Các dịch vụ trong giao dịch gồm:

- Tổ chức chương trình đào tạo các kiến thức về ngành hàng cho kháchhàng. Tất cả các khách hàng bắt đầu sử dụng khí cơng nghiệp đều được Cơng

ty bố trí đào tạo và cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên mơn về ngành hàng khí

cơng nghiệp. Ngồi ra, theo u cầu của từng khách hàng, Cơng ty còn tổ

chức các lớp học bổ sung cho những khách hàng cũ.-59- Định kỳ hàng tháng, hàng q Cơng ty có các chương trình kiểm tra

cơng tác an tồn vệ sinh phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng thiết bị chứa đựng,

hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

+ Công tác hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng: thiết kế, lắp đặt bổ sung hệ

thống tăng áp bồn chứa cacbonic, đảm bảo lưu lượng khí cacbonic ra đạt yêu

cầu khách hàng Nhà máy nước khoáng Thạch Bích; thiết kế chế tạo khung

chứa khí và hệ thống nạp khí oxy. Hoạt động này đã tạo thêm doanh thu cũng

như cũng cố niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

+ Công tác an tồn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ: Sau khi có

kế hoạch kinh doanh hàng năm, Cơng ty đã xây dựng kế hoạch bảo hộ lao

động và triển khai đầy đủ các nội dung kế hoạch.

- Hoạt động bán hàng: hiện tại, Công ty đã lập một trang thương mại

điện tử http://www.inseco.com.vn. Tuy nhiên, trang web này chỉ có một số

thơng tin sơ bộ như tên cơng ty, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động mà khơng có mục

đặt mua hàng với các thông tin như: tên sản phẩm, giá cả, phương thức thanh

toán, vận chuyển…nên việc mua hàng của khách hàng rất khó khăn. Phải

chăng, khách hàng muốn biết hoặc mua sản phẩm thì phải đến trực tiếp văn

phòng Cơng ty, gây mất thời gian lẫn cơng sức cho khách hàng.

Cho đến khi mua hàng thì việc tiếp nhận, lưu trữ thông tin về khách hàng điều

rất thủ công. Khi khách hàng đến mua hàng tại bộ phận bán hàng thuộc phòng

kinh doanh thì nhân viên chỉ lưu lại thông tin khách hàng bằng cách ghi chép

tên, số điện thoại, loại hàng mà khơng có xử lý nào khách. Đây là những

thơng tin quan trọng cho q trình tìm hiểu, thúc đẩy hoạt động mua của

khách hàng. Nhưng Công ty đã bỏ qua, chỉ thực hiện sơ sài.

Và đến khi xuất hàng, nhân viên chỉ đánh phiếu xuất nhập theo mẫu.

Các dữ liệu này không được tổng hợp hàng ngày mà đến cuối tháng Công ty

mới tổng hợp một lần. Hoạt động bán hàng của Công ty chỉ được thưc hiện tại-60một bộ phận bán hàng. Hầu như khơng có một sự kết nối thơng tin giữa các

bộ phận với nhau về nguồn hàng, tồn kho,…cũng khơng có một hoạt động xử

lý thông tin nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Theo như những phân tích trên, bán hàng là một trong những hoạt động

quan trọng của Công ty. Nó đem lại phần doanh thu lớn nhất cho Công ty. Tuy

nhiên, khâu này vẫn chưa được Công ty chú trọng. Đây là nhược điểm lớn

trong khâu phục vụ khách hàng của Cơng ty. Nó làm cản trở tốc độ phát triển

của một ngành hàng độc quyền trong tỉnh và các vùng lân cận.

Do đó, Cơng ty cần có một hệ thống thương mại điện tử hoàn thiện để

đáp ứng nhu cầu khách hàng cao nhất.

Như vậy, mắc xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng, Công ty đã

chưa làm được.

- Tổ chức các chương trình khuyến mại: Cơng ty thường xun có các

chương trình tặng các vật phẩm cho người tiêu dùng trong các dịp đặc biệt

như: lễ tết, mừng ngày thành lập Công ty.

Các dịch vụ sau giao dịch gồm:

- Tổ chức các dịch vụ sau bán hàng: Cơng ty ln đặt vấn đề an tồntrong sản xuất và sử dụng sản phẩm lên hàng đầu. Tất cả các chai chứa khí

đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất hàng. Công ty được thanh tra

nhà nước về an toàn cấp giấy phép kiểm tra gia hạn lưu hành chai chứa khí

thuỷ lực. Mọi thắc mắc, yêu cầu được giúp đỡ của khách hàng trong quá

trình kỹ thuật đều được Công ty cử nhân viên kỹ thuật đến tận nơi giải

quyết. Điều này đã tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm của

Công ty.

 Doanh thu được tạo ra khi Công ty thực hiện dịch vụ thiết kế, lắp

đặt các bồn chứa khí, khung chứa khí, hệ thống nạp khí.-61Bảng 2.4: Doanh thu từ dịch vụ khách hàng

Đơn vị tính: triệu đồngNăm Năm NămChỉ tiêu

Tổng doanh thu dịch vụ khách hàng

1. Doanh thu thiết kế, lắp đặt hệ thống dẫn chứa khí2009 2010 2011

1.967 2.065 2.192

1.18 1.23 1.3150

9

2. Doanh thu sửa chữa chai lọ, hệ thống chứa khí

787

826

877

(Nguồn: phòng Kế tốn-tài vụ)

Qua bảng ta thấy, Doanh thu từ dịch vụ khách hàng tăng hàng năm,

năm 2010 tăng 4,98% so với năm 2009, năm 2011 tăng 6,15% so với năm

2010. Điều này cho thấy, Công ty luôn cố gắng thực hiện ngày càng tốt các

dịch vụ khách hàng.Triệu đồngHình 2.5: Doanh thu từ dịch vụ khách hàng

Bên cạnh những dịch vụ khác, đây là dịch vụ quan trọng nhất vì khi

thực hiện các dịch vụ này một mặt làm tăng thêm lợi nhuận cho Cơng ty, mặt

khác cũng tăng uy tín của Cơng ty trên thị trường đối với mặt hàng khí cơng

nghiệp.

2.3.2. Hệ thống thơng tin

Trong xu thế cạnh tranh tồn cầu ngày nay thì cơng nghệ thơng tin đã

và sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong năng lực cạnh tranh cốt yếu-62của các doanh nghiệp. Bởi vì cơng nghệ thông tin với hệ thống kỹ thuật được

trang bị sẽ là nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng phần mềm về quản lý,

phối hợp, tương tác trong tất cả các hoạt động của quá trình kinh doanh. Hệ

thống thơng tin đóng một phần rất lớn trong việc xây dựng một chuỗi cung

ứng hiệu quả. Có thể mơ hình hóa đường vận động đầy đủ của hàng hóa khí

cơng nghiệp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệp Hàng Hải như sau:

(1) Xe tải

Oxy y tếKho

thành

phẩm(3) Xe tảiKhách hàngĐại lý

ndei

(2) Xe tải

Khí cơng

nghiệp, đất đèn

(4) Xe tải(5)

Cửa hàng

bán lẻHình 2.6: Mơ hình đường vận động của hàng hóa (theo vận tải)

Từ mơ hình đường vận động của hàng hóa trên, có thể nhận thấy rằng

việc tiếp nhận đơn hàng được thực hiện trực tiếp từ Cơng ty. Chính vì vậy,

thơng tin chủ yếu được thực hiện bằng những hóa đơn, chứng từ giữa nhân

viên của Cơng ty và khách hàng.

Từ mơ hình đường vận động của hàng hóa, có thể chia ra làm 03 bộ

phận tiếp nhận đơn hàng, đó là:

 Bộ phận 1: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Tiếp nhận đơn hàng theoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.4: Cấu trúc chuỗi cung ứng hàng hoá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×