Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHÚ

TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHÚ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 66 -thép Việt, các doanh nghiệp thép Việt khó có thể cạnh tranh được với doanh

nghiệp nước ngồi do lịch sử phát triển ngành thép nước ngoài phát triển lâu đời

hơn, có trình độ kỹ thuật hiện đại.

c. Mơi trường văn hóa xã hội

Mức sống của người dân tăng cao, nhu cầu sử dụng thép, sản phẩm dùng

cho ngành xây dựng để đầu tư sản xuất và xây dựng dân dụng, nhu cầu thuê đất

xây dựng nhà máy xí nghiệp tăng; qua đó thúc đẩy sức tiêu thụ các sản phẩm

của công ty Thanh Phú kinh doanh.

d. Môi trường công nghệ

- Với sự phát triển của khoa học công nghệ làm thúc đẩy việc tạo ra

những sản phẩm mới từ thép để phục vụ cho nhu cầu của thị trường. Chính vì

vậy là tăng sự đa dạng của sản phẩm, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu ngày càng

phức tạp của khách hàng.

- Sự ra đời và cải tiến của những máy móc, xe chuyên dụng làm cho việc

vận chuyển, bốc dở, sắp xếp hàng hóa trở nên dễ dàng, tiết kiệm được thồi gian

và chi phí nhân cơng.

3.1.2. Môi trường vi mô

a. Nhà cung cấp

Nhà cung cấp của công ty Thanh Phú là các công ty sản xuất sắt thép

trong nước. Trong đó có một số nhà cung cấp với lượng hàng lớn như: Công ty

TNHH Việt Ý, cơng ty TNHH ống thép Hòa Phát tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần

thép và Vật liệu xây dựng, công ty ống thép Việt Đức, công ty Cổ phần Kim khí

Hà Nội, cơng ty Cổ phần thép Hàn Việt… và một số nhà cung cấp khác. Đây là

những nhà cung cấp lâu năm và uy tín của cơng ty. Đây là những cơng ty có

những sản phẩm đa dạng về chủng loại, kích thước. Các sản phẩm ln đảm bảo

chất lượng và thời gian giao hàng. Công ty TNHH Thanh Phú thường nhập hàng

của những nhà cung cấp có giá cả phù hợp với thị trường. Chính những yếu tố- 67 -này làm cho những sản phẩm mà công ty Thanh Phú cung cấp cho khách hàng

của mình ln đảm bảo về giá cả, số lượng, chất lượng và thời gian. Điều này

tạo được sự tin tưởng cho khách hàng khi giao dịch với công ty và thiết lập được

mối quan hệ lâu dài hơn trong kinh doanh.

b. Đối thủ cạnh tranh

- Cơng ty Cổ phần thép Hòa Phát tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thép Đà

Nẵng, Công ty TNHH Trường Quang… Đây là những công ty hoạt động lâu

năm, nguồn vốn lớn và có khả năng tự sản xuất. Do đó các cơng ty này có được

thị phần lớn và ổn định trên thị trường với những loại sản phẩm đa dạng và bắt

kịp nhu cầu của thị trường. Những công ty này sẽ là những đối thủ cạnh tranh

gay gắt với công ty Thanh Phú, đặc biệt là trong thị trường khách hàng tổ chức.

- Một số công ty vừa và nhỏ khác như: Công ty TNHH Non Nước, công ty

TNHH Hải Âu, công Ty TNHH Hưng Đại Phúc, công Ty TNHH Năm Tửu… tuy

những công ty này khơng ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh doanh của cơng ty

nhưng họ cũng gây trở ngại tới tình hình kinh doanh trong thị trường KH cá nhân.

- Hàng Trung Quốc: các sản phẩm thép của Trung Quốc có giá thấp,

nhưng người tiêu dùng vẫn chưa tin tưởng vào chất lượng.

Chính vì sự cạnh tranh gay gắt với các cơng ty trong ngành nên đòi hỏi

cơng ty TNHH Thanh Phú phải có những chiến lược kinh doanh hợp lý để có thể

cạnh tranh với các cơng ty trong ngành, đặc biệt là giữ được những khách hàng

cũ và thiết lập được những mối quan hệ với những khách hàng mới.

c. Khách hàng

Hiện nay, cơng ty Thanh Phú đã có được một số lượng khách hàng ổn

định và tăng qua các năm (hơn 900 khách hàng tính đến năm 2011). Đa số khách

hàng của công ty tập trung tại thị trường miền Trung và Tây Ngun. Trong đó,

cơng ty chú trọng phục phụ cho nhóm khách hàng tổ chức thường mua với số

lượng lớn và thường xuyên.- 68 -3.1.3. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của công ty

a. Mục tiêu chiến lược

Công ty hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của nền kinh

tế và an ninh quốc phòng về các sản phẩm liên quan đến thép, mang lại hiệu quả

kinh tế, xã hội tạo ra lợi nhuận cho cơng ty, đóng góp ngân sách Nhà Nước và

cải thiện đời sống người lao động.

- Phấu đấu đạt mức doanh thu, lợi nhuận cao hơn năm trước.

- Mở rộng thị trường tại miền Trung cũng như cả nước

b. Phương hướng hoạt động của công ty trong giai đoạn 2012-2015

- Duy trì chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm.

- Khai thác nhu cầu thị trường nhằm có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo

nhu cầu khách hàng ( mỗi thị trường nhu cầu sử dụng ống thép khác nhau )

- Tăng cường khai thác thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên có

hiệu quả bằng khai thác hiệu quả cơng tác Marketing.

- Tối đa hóa lợi nhuận trong việc sản xuất kinh doanh

- Tăng cường xây dựng uy tín của thương hiệu cơng ty đối với khách hàng

và mở rộng mạng lưới khách hàng.

3.1.4. Mục tiêu và định hướng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng

a. Mục tiêu

Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng nhằm đạt được mục tiêu: Xây

dựng mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa với các khách hàng có giá trị nhất thông

qua việc tạo dựng các mối quan hệ tốt hơn với các khách hàng dựa trên cơ sở cá

biệt theo khách hàng; tăng cường khả năng hiểu biết nhu cầu, đặc điểm khách

hàng, tạo giá trị lớn hơn cho từng khách hàng và làm cho từng khách hàng trở

nên có giá trị hơn đối với Cơng ty nhằm thu hút và duy trì lòng trung thành của

khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

b. Định hướng hoạt động quản trị quan hệ với khách hàng

Công ty cần phải xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng một cách

có hiệu quả, liên kết giữa các phòng ban để đảm bảo cho việc cung cấp và sử- 69 -dụng thông tin trong nội bộ thống nhất và nhanh chóng, đa dạng hóa các kênh

tương tác với khách hàng, xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn phân nhóm khách

hàng và có chính sách hợp lý đối với từng nhóm khách hàng nhằm tối ưu hóa

các giá trị tương tác với khách hàng và mang lại giá trị cho Cơng ty.

Bên cạnh đó, cơng ty cần phải phát triển quan hệ hợp tác, liên kết kinh doanh

với các khách hàng để tạo ra sự ràng buộc và gắn bó lâu dài. Cơng ty nên tận dụng

những thế mạnh hiện tại về khả năng huy động tài chính để đầu tư thiết bị, cơng

nghệ, tuyển dụng đào tạo nhân viên hỗ trợ cho công tác quản trị quan hệ KH.

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHÚ ĐÀ NẴNG

Mỗi khách hàng đều có những nhu cầu khác nhau và giá trị của họ đối với

công ty cũng khác nhau. Vì vậy, việc duy trì và phát triển mối quan hệ của khách

hàng với công ty là điều hết sức quan trọng. Với những giải pháp được đưa ra

sau đây, hy vọng sẽ giúp công ty nhận diện được khách hàng thơng qua CSDL

khách hàng, qua đó khách hàng sẽ được phân biệt thành những nhóm khách

hàng có giá trị tương đồng nhau nhằm mục đích tìm ra những khách hàng mục

tiêu của công ty. Sau khi phân biệt được loại khách hàng, sẽ tiến hành những

hoạt động tương tác với khách hàng, cuối cùng sẽ phục vụ theo yêu cầu riêng

của khách hàng.

3.2.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng

Tại công ty TNHH Thanh Phú hiện thông tin của khách hàng đang bị chia

nhỏ và lưu trữ ở những bộ phận khác nhau. Các phòng ban lưu trữ những thông

tin liên quan đến chức năng bộ phận mình, thơng tin phải di chuyển nhiều qua

các bộ phận khác nhau để các phòng ban có thể nắm bắt tồn bộ những thơng tin

cần thiết. Do vậy một cơ sở dữ liệu với đầy đủ thông tin về khách hàng và cả

những thông tin về công ty là rất quan trọng trong việc tương tác và đáp ứngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHÚ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×