Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về phía gia đình và xã hội

Về phía gia đình và xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

luyện các kỹ năng sống cho trẻ, cung cấp các thơng tin nguy hại mà trẻ phải tiếp

xúc việc phòng ngừa cũng như các quyền mà trẻ có.

- Đưa trẻ em lang thang vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống lao động

trẻ em, nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động trẻ em trong cộng đồng, gia đình.15PHẦN 4: KẾT LUẬN

Trẻ em là tương lai của đất nước, lực lượng lao động chính trong tương lai,

bất kì quốc gia nào cũng hướng tới các chương trình giáo dục và tạo mọi điều kiện

thuận lợi nhất để trẻ em được học tập, phát triển một cách tồn diện. Đã là con

người thì hãy làm một việc có ích, bảo vệ trẻ em tránh bị lạm dụng lao động đã là

góp phần xây dựng đất nước. Chỉ cần một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhưng cũng

khiến các em có một cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Hãy nói khơng

với “lao động trẻ em” để một ngày không xa trên đất nước ta khơng còn những trẻ

em phải lang thang, lao động sớm.Tài liệu tham khảo

1. Hội thảo “Vận động chính sách, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em trong

thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu” do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ

chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức ngày 13/6/2017)

2. Tạp chí Lao động và Xã hội

3. Bộ Luật lao động 2012

4. http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33210502-chan-chinh-tinh-trang-su-dunglam-dung-lao-dong-tre-em.html

5. http://m.danluat.thuvienphapluat.vn/tinh-trang-lao-dong-tre-em-con-so-baodong-155665

6. http://www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/child-labour/lang--vi/index.htm

7. https://m.baomoi.com/chua-co-khai-niem-ve-lao-dong-tre-em-va-tre-em-lamviec/c/25344069.epi

168. http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=2100817Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về phía gia đình và xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×