Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 4: Khảo sát ý kiến của chuyên gia, giảng viên, HLV môn Aerobic trong địa bàn TP.HCM về mục tiêu CĐR của chương trình đào tạo

Bước 4: Khảo sát ý kiến của chuyên gia, giảng viên, HLV môn Aerobic trong địa bàn TP.HCM về mục tiêu CĐR của chương trình đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

22+

+

+

+Ý kiến của cơ quan sử dụng lao động:

Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 1: Giá trị trung bình

của các mục hỏi dao động từ 3.77 – 4.43.

Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 2: Giá trị trung bình

của các mục hỏi dao động từ 3.73 – 4.43.

Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 3: Giá trị trung bình

của các mục hỏi dao động từ 3.80 – 4.43.

Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 4: Giá trị trung bình

của các mục hỏi dao động từ 3.53 – 4.70.

Ta thấy tất cả các mục hỏi đều có giá trị trung bình > 3.00, nên có thể

kết luận rằng, mục tiêu đầu ra về kỹ năng và kiến thức được đưa ra hồn tồn

phù hợp để tiến hành xây chương trình đào tạo HDV Aerobic các cấp tại

trường Đại học TDTT TP.HCM.

3.2.2. Nghiên cứu lựa chọn nội dung và xây dựng

chương trình đào tạo HDV mơn Aerobic.

Để xác định chuẩn đầu vào cho HDV môn Aerobic các cấp tại trường

Đại học thành phố Hồ Chí Minh, đề tài xác định xây dựng 4 Cấp độ HDV là

Cấp độ 1, Cấp độ 2, Cấp độ 3 và Cấp độ 4. Các tiêu chuẩn đầu vào áp dụng

cho các HDV môn Aerobic trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh phía Nam là

các Câu lạc bộ, trung tâm TDTT, trường học trên địa bàn TP.HCM, các tổ

chức khác trực thuộc Liên đoàn thể dục.

Đồng thời dựa trên cơ sở mục tiêu chuẩn đầu ra đã được xác định, đề

tài tiến hành lựa chọn nội dung của chương trình một cách phù hợp với đối

tượng được đào tạo, bằng cách lập phiếu phỏng vấn gửi tới một số chuyên gia

tại TP.HCM (6 phó giáo sư, tiến sĩ; 10 tiến sĩ; 8 thạc sĩ và 3 cử nhân). Tổng

số phiếu phát ra 27 phiếu, số phiếu thu về hợp lệ 27 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.

Được trình bày qua bảng 3.24 và 3.27 dùng để minh họa 4 chương trình đào

tạo Hướng dẫn viên Aerobic.

Qua kết quả phỏng vấn, đề tài đã lựa chọn được đầy đủ hệ thống nội

dung xây dựng chương trình đào tạo HDV các cấp tại Trường Đại học TDTT

TP.HCM với phân loại Cấp độ, thời lượng tương ứng với từng Cấp độ như sau:

- Cấp độ 1: 150 tiết (45 tiết lý thuyết, 95 tiết thực hành và 10 tiết kiểm tra)

- Cấp độ 2: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 80 tiết thực hành và 10 tiết kiểm tra)

- Cấp độ 3: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 70 tiết thực hành và 20 tiết kiểm tra)23

- Cấp độ 4: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 70 tiết thực hành và 20 tiết kiểm tra)

3.2.2.1. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HDV Cấp độ 1Bảng 3.24: Kết quả phỏng vấn về lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 1

Chứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồngThời

lượngI. Lý thuyết

Giải phẫu học:

Đại cương về Giải phẫu học: Nguyên tắc đặt tên trong

Giải phẫu học, danh từ Giải phẫu học, Các yếu tố cấu tạo

hình dạng bên ngồi của xương

Xương – Khớp xương: Phân loại khớp xương, khớp bất

động, khớp bán động, khớp động, sự vận động của khớp,

cấu tạo khớp động.

Xương chi trên: Đai vai, xương cánh tay, xương cẳng

tay, xương bàn tay,

Xương chi dưới: Xương chậu, xương đùi, xương bánh

chè, xương cẳng chân.

Các khớp ở chi trên và chi dưới.

Hệ cơ: Nguyên tắc hoạt động của cơ, cơ chi trên, Các

nhóm cơ thực hiện các động tác của các khớp chi trên, các

cơ chi dưới, Các nhóm cơ tham gia thực hiện các động tác

của các khớp, cơ thân mình, các cơ ở lưng.

Tâm lý lứa tuổi Nhi đồng

Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học: Một số khái

niệm liên quan của tâm lý học, đặc điểm chung của các hiện

tượng tâm lý, Bản chất, chức năng và phân lọai các hiện

tượng tâm lý.

Hoạt động nhận thức: Quá trình cảm giác, quá trình tri

giác, các quy luật cơ bản của tri giác.

Hoạt động nhận thức lý tính: Các quá trình biểu tượng,

tưởng tượng, tư duy, Các quá trình trí nhớ và chú ý.

Lịch sử phát triển mơn Aerobic

Khái qt sự hình thành và phát triển mơn Aerobic (Thể

dục nhịp điệu) trên thế giới

Sự hình thành và phát triển môn Thể dục Nhịp điệu –

Aerobic Gymnastics ở Việt nam

Vị trí và đặc điểm và phân loại mơn Aerobic

Khái niệm môn Aerobic

Đặc điểm môn Aerobic45 tiếtKết quả

Số

Tỉ lệ

phiế

%

u10 tiết2710010 tiết271005 tiết271005 tiết27100Chứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồng

Phân loại bài tập Aerobic

Hiệu quả của tập luyện Thể dục

Một số đặc điểm, hiệu quả và định hướng tập luyện

Aerobic dành cho học sinh

Phương pháp giảng dạy một giờ học Thể dục

Nhiệm vụ của quá trình lên lớp gồm

Yêu cầu của một buổi lên lớp

Kết cấu của một buổi lên lớp

Phương pháp tiến hành các phần trong buổi lên lớp thể

dục: Phần chuẩn bị; Phần cơ bản; Phần kết thúc.

Phương pháp kiến lập khái niệm động tác như: Thị

phạm động tác, giảng giải, dùng giáo cụ trực quan (hình vẽ,

phim ảnh...)

Phương pháp phân chia

Phương pháp toàn bộ

Phương pháp dẫn dắt và bổ trợ

Phương pháp sửa chữa sai sót và bảo hiểm giúp đỡ

Thuật ngữ môn Aerobic

Khái niệm chung của thuật ngữ:

Khái niệm về thuật ngữ Thể dục,

Ý nghĩa của thuật ngữ Thể dục,

Các yêu cầu đối với thuật ngữ Thể dục,

Nguyên tắc chọn thuật ngữ Thể dục,

Quy tắc và hình thức ghi động tác Thể dục

Trục cơ thể, mặt phẳng thực hiện động tác và phương

hướng chuyển động

Phương pháp vẽ hình động tác Thể dục

II. Thực hành

Ba lê

Hướng, thân dáng:

Tư thế tay: Tay chuẩn bị; Tay thế I; Tay thế II; Tay thế III

Tư thế chân: Chân thế I, Chân thế II, Chân thế III, Chân

thế IV, Chân thế V, Chân thế VI

Bài tập cơ bản với gióng: Plié: thế I, thế II, thế V;

Battement tendu: thế I; Battement tendu jéte, Grand

battement jéte, Sauté.Thời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiế

%

u5 tiết2710010 tiết2710095 tiết

20 tiết27100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 4: Khảo sát ý kiến của chuyên gia, giảng viên, HLV môn Aerobic trong địa bàn TP.HCM về mục tiêu CĐR của chương trình đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×