Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài học kinh nghiệm:

Bài học kinh nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Tôi thấy ý tưởng đưa phim hoạt hình vào trường học là một ý tưởng rất thú

vị và đúng đắn. Đối với các em học sinh tiểu học, các em vẫn bị thu hút rất

mạnh bởi âm thanh, hình ảnh, màu sắc. Sự sinh động, linh hoạt của phim hoạt

hình ln thu hút các em. Giờ học thoải mái hơn, thư giãn hơn và các em tiếp

thu kiến thức cũng chủ động, say mê hơn thông qua các thước phim. Đặc biệt

với những môn học khô khan dễ rơi vào giáo điều, học vẹt như bảo vệ môi

trường, giáo dục đạo đức.

Khi thực hiện đề tài này tơi rất băn khoăn bởi vì kết quả của việc giáo dục

đạo đức theo hình thức này khá tốt nhưng đòi hỏi giáo viên phải vất vả hơn

trong công tác soạn giáo án. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng chính những

phim hoạt hình này sẽ giúp cho học sinh tiếp cận với bài học tốt hơn, luôn ghi

nhớ những câu chuyện thú vị đầy cảm động, luôn thực hiện theo những gì mà

phim hoạt hình muốn gửi gắm. Nhấn mạnh về ý nghĩa này K.D.Usinxki đã vạch

ra rằng: “Trong việc giáo dục, tất cả phải dựa vào nhân cách người giáo dục, bởi

vì sức mạnh của giáo dục chỉ bắt nguồn từ nhân cách của con người mà có.

Khơng một điều lệ, chương trình, khơng một cơ quan giáo dục, không một sách

giáo khoa, một lời khuyên răn nào, một hình phạt, một khen thưởng nào có thể

thay thế ảnh hưởng cá nhân người thầy giáo đối với học sinh”. Chính vì vậy với

cương vị là một giáo viên tôi mong muốn mang đến cho các em những bài học

đạo đức bổ ích, làm nền tảng hành trang vào đời sau này cho các em học sinh

than yêu.

Trên đây là đề tài sử dụng phim hoạt hình trong dạy môn đạo đức của

bản thân tôi trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5. Tuy nhiên,

khơng thể tránh khỏi những thiếu sót trong đề tài, mong q thầy cơ, các

bạn đồng nghiệp cùng đóng góp bổ sung ý kiến để đề tài này được hoàn

chỉnh hơn và có thể áp dụng được ở tất cả các lớp./.

Ý kiến của GV hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)................., ngày .... tháng .... năm....

NGƯỜI LÀM ĐỀ TÀI

(Ký và ghi rõ họ tên)Duyệt của Trưởng khoa27PHIẾU ĐIỀU TRA KẾT QUẢ SỬ DỤNG HOẠT HÌNH TRONG GIẢNG

DẠY ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 5

Họ và tên người điều tra:......................................................................................

Họ và tên học sinh: ...............................................................................................

Lớp: ........................................................................................................................

Địa chỉ nơi ở: .........................................................................................................

TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI SAU: (Chọn đáp án thích hợp và điền dấu X vào

ô vuông tương ứng )

1. Video vừa xem có tên là gì?

- Hai người bạn- Con gấu và hai người bạn □

- Con gấu2. Trong câu chuyện hai người bạn tên là gì?

- Adam và Mai □

- Nam và Mai □

- Han và Adam □

- Han và Nam3. Han đã làm gì khi gặp chú gấu?

- Ở lại với bạn □

- Chạy đi

- Giả chết

4. Chú gấu đã làm gì Adam?

- Nói thì thầm với Adam □

- Khơng làm gì cả- Ăn thịt Adam5. Chú gấu nói gì với Adam?

- Cậu là cậu bé ngốc nghếch □

- Ta sẽ ăn thịt cậu- Cậu là cậu bé tốt bụng28- Đáp án khác6. Hai người bạn ai tốt ai chưa tốt?

- Adam tốt, Han chưa tốt □

- Han tốt, Adam chưa tốt □

- Cả hai đều xấu7. Kết thúc câu chuyện rút ra bài học gì?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8. Video kể chuyện có hấp dẫn hơn bài đọc trên giấy khơng?

- Có

- Khơng

9. Video kể chuyện có dễ nhớ hơn bài đọc trên giấy khơng?

- Có

- Khơng

10. Bạn có thích nhiều tiết học như thế này nữa hay khơng?

- Có

- Không

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài học kinh nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×