Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT Quận Cẩm Lệ

2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT Quận Cẩm Lệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

77nợ vay ngân hàng từ đó dẫn đến việc thu hồi nợ vay của ngân hàng sẽ đạt hiệu

quả cao hơn.

Để thuận lợi trong việc đẩy mạnh CVTD cũng như tăng khả năng an

tồn tín dụng, khi tiến hành CVTD đối với đối tượng là CBCNV doanh

nghiệp, chi nhánh có thể cho vay thông qua người đại diện. Cụ thể: Đối với

các doanh nghiệp sản xuất có quy mơ tương đối, có thể thực hiện việc cho vay

qua người đại diện là trưởng nhóm của một nhóm làm việc hoặc là tổ trưởng

sản xuất, trưởng phòng, đại diện cơng đồn… của doanh nghiệp đó. Chi

nhánh có thể thực hiện trích tỉ lệ phần trăm hoa hồng trên số lãi thu được cho

người đại diện nhằm khuyến khích và bù đắp cho việc hợp tác của họ với chi

nhánh. Đứng trên góc độ là những CBCNV vay vốn thì hình thức vay này

giúp người vay khơng còn lo lắng về việc trả nợ cho ngân hàng vì số tiền phải

trả đã được trừ vào lương hàng tháng, hơn nữa không phải tốn thời gian, chi

phí đi lại cho việc trả nợ. Như vậy hàng tháng, chi nhánh sẽ gởi cho các tổ

trưởng- người đại diện danh sách các cá nhân vay vốn kèm theo danh sách số

tiền gốc và lãi phải thu của tháng đó. Các tổ trưởng căn cứ danh sách này để

trừ vào lương hàng tháng trước khi phát cho người lao động. Chi nhánh nên

tạo và duy trì mối quan hệ tốt với lãnh đạo doanh nghiệp và người đại diện

bằng cách thường xuyên tổ chức hội nghị khách, qua đó còn có thêm cơ hội

lắng nghe ý kiến từ phía khách hàng để có những thay đổi cho phù hợp hơn,

làm cho người đại diện thấy được vai trò vơ cùng quan trọng của mình, tạo

cho họ cảm giác được tôn trọng và đây là động lực để họ có thể làm tốt hơn

cơng việc của mình. Ngồi ra, chi nhánh nên có những điều kiện đặc biệt

dành cho người đại diện như cho họ vay với mức lãi suất ưu đãi, đây là quyền

lợi mà họ được hưởng nhằm tạo nên sự khuyến khích để người đại diện có thể

hồn thành tốt trách nhiệm của mình.

3.2.2 Mở rộng thời hạn cho vay tiêu dùng78Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cần đa dạng hoá các thời hạn cho

vay để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của khách hàng. Hiện thời gian

CVTD tại chi nhánh tối đa là 5 năm đối với những khách hàng cá nhân vay

với mục đích xây mới, sửa chữa, mua nhà ở. Trong khi đó, các NHTM cổ

phần hiện nay thời gian vay lên đến 15, 20, 25 năm. Do đó để có thể cạnh

tranh với các ngân hàng bạn thì tùy từng đối tượng khách hàng, loại tài sản

đảm bảo mà chi nhánh cần có những chính sách mở rộng, nâng thời hạn cho

vay lên hơn 5 năm.

Thực tế, xu hướng của các khách hàng khi vay tiêu dùng đều muốn được

vay với thời hạn càng dài càng tốt. Theo những ý kiến thu thập được từ

CBCNVcó nhu cầu vay tiêu dùng cho thấy, quy mơ món vay tương đối lớn thì

người vay muốn được vay với thời hạn dài hơn để việc trả nợ hàng tháng

không ảnh hưởng đến tình hình chi tiêu tài chính trong gia đình. Đa số khách

hàng đều muốn vay với thời hạn dài, để cùng với một mức thu nhập nhất

định, họ vừa có thể thực hiện trả nợ cho ngân hàng, vừa đủ để chi phí cho

cuộc sống hằng ngày. Mặt khác, cùng một thời hạn vay, nếu một món vay có

quy mơ vốn vay lớn hơn thì số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng cho ngân

hàng cũng cao hơn theo tỷ lệ. Chính vì thế với vốn vay có giá trị lớn, khi thời

hạn vay bị khống chế sẽ gây ra khó khăn cho người vay trong q trình trả nợ.

Chi nhánh cần cải tiến chính sách cho vay hợp lý để thu hút thêm khách

hàng mới như:

- Tích cực thu hút thêm những đối tượng khách hàng tiềm năng như sinh

viên, học sinh, người lao động nơng nghiệp và thủ cơng nghiệp có thu nhập

chưa cao, chưa dám đến vay tiền ngân hàng bằng hình thức khuyến khích, vận

động như giảm lãi suất, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học phí, đưa ra nhưng kỳ

hạn trả nợ linh hoạt tùy thuộc vào từng điều kiện của khách hàng.79- Phát triển loại hình cho vay tín chấp, nhất là đối với CBCNV nhà nước.

Loại hình cho vay này khơng cần tài sản bảo đảm. Nó chưa được áp dụng

rộng rãi do nhiều nguyên nhân như: hành lang pháp lý chưa đầy đủ, thu nhập

của CBCNV nhà nước còn thấp. Nhưng hiện nay, với chính sách lương của

Chính phủ, đời sống của người cán bộ đã được nâng cao, vì vậy đã đến lúc

triển khai chương trình này.

- Tiến tới mở rộng CVTD đối với các đối tượng tuy khơng có hộ khẩu ở

địa bàn nhưng có công việc ổn định lâu dài ở địa bàn và những người có tiềm

lực tài chính nhưng khơng thể chứng minh được thu nhập. Tuy nhiên, họ phải

có tài sản đảm bảo chắc chắn hay có sự bảo lãnh của nơi họ làm việc hay của

các tổ chức, cá nhân có uy tín khác.

3.2.3 Hồn thiện chính sách thu hút khách hàng

Trong hoạt động kinh doanh, khách hàng giữ vai trò quyết định sự tồn tại

và phát triển của ngân hàng. Do đó, hoạt động của ngân hàng phải gắn bó với

khách hàng, thỏa mãn đầy đủ và tốt nhất nhu cầu mong muốn của họ. Đây là

giải pháp quan trọng để ngân hàng có thể mở rộng tín dụng nói chung và

CVTD nói riêng.

Ngân hàng muốn thu hút được khách hàng thì cần phải quan tâm tới nhu

cầu của khách hàng, khả năng phục vụ khách hàng, cách tiếp thị, giới thiệu

sản phẩm, tất cả những điều này chính là chiến lược khách hàng. Với đặc

điểm của hoạt động CVTD là số lượng khách hàng đông đảo nên đối với hình

thức cho vay này, ngân hàng càng cần có một chiến lược khách hàng cụ thể để

đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các đối tượng khác nhau, qua đó thu hút thêm

những khách hàng mới. Để thu hút được ngày càng nhiều khách hàng đến với

mình và giữ chân các khách hàng truyền thống, Ngân hàng No & PTNT quận

Cẩm Lệ cần xây dựng một chính sách khách hàng nhất quán, trong đó phải

đặt chất lượng phục vụ là yếu tố hàng đầu, coi khách hàng là đối tác và mục80tiêu hoạt động, tạo dựng được các mối quan hệ bền vững trên cơ sở hai bên

cùng có lợi, coi lợi ích của khách hàng là nền tảng cho sự sống còn và phát

triển của chi nhánh. Các sản phẩm mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng

thường ít có tính khác biệt, vì vậy chỉ cần có một chính sách khách hàng tốt

thơng qua thái độ nhân viên, dịch vụ thuận tiện, quảng cáo rầm rộ…ngân

hàng sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Cụ thể:

- Chi nhánh phải xác định rõ đối tượng CVTD tập trung là các cá nhân,

hộ gia đình có thu nhập ổn định và có khả năng thanh tốn.

- Đối với khách hàng đã và đang có quan hệ với chi nhánh, chi nhánh

cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ này thông qua: phát triển dịch vụ tư vấn

tiêu dùng cho khách hàng khi cấp tín dụng, xây dựng một mức lãi suất ưu đãi,

có chính sách chăm sóc như tặng quà, gửi điện chúc mừng mỗi dịp lễ tết…,

tìm hiểu xem khách hàng mong muốn gì, cần gì để có thể đưa ra sản phẩm và

chính sách khách hàng hợp lý hơn, thu thập thơng tin phản hồi từ phía khách

hàng về chất lượng và mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của

ngân hàng.

- Để thu hút khách hàng mới, những người chưa từng giao dịch với chi

nhánh, chi nhánh nên tìm hiểu xem họ muốn gì ở hình thức CVTD, tại sao,

thời gian nào và ở đâu để thỏa mãn nhu cầu của họ, tuyên truyền cho khách

hàng sử dụng sản phẩm của chi nhánh, phải nêu rõ cho khách hàng thấy

những lợi ích có được từ giao dịch với chi nhánh cũng như đi sâu vào nghiên

cứu về đặc điểm, khả năng thu nhập, thói quen trong chi tiêu, sinh hoạt ở từng

khu vực, nhóm đối tượng khách hàng để từ đó tìm ra nhu cầu đặc trưng của

từng đối tượng khách hàng.

- Chi nhánh cần tạo ra sự khác biệt, tạo ra phong cách riêng trong việc

giao tiếp với khách hàng. Đó là thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, tác phong81làm việc chun nghiệp, nhanh chóng và chính xác của CBCNV nói chung và

CBTD nói riêng mỗi khi có giao dịch với khách hàng.

3.2.4 Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm CVTD và phát triển các sản phẩm

CVTD mới

Hiện nay, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ đang chú trọng tới các

sản phẩm CVTD phục vụ mục đích xây mới, sửa chữa, mua nhà ở và mua

sắm phương tiện đi lại, vật dụng gia đình. Tuy nhiên, nhu cầu vay tiêu dùng

của người dân là rất đa dạng và phong phú như: vay để thanh tốn hàng hóa

dịch vụ, thanh toán tiền đi du học của con, thanh toán tiền khám chữa bệnh, đi

du lịch,… Chi nhánh cũng đã chú ý tới những nhu cầu đó của khách hàng

nhưng chưa đáp ứng tốt. Trong thời gian tới, chi nhánh cần chú trọng mở rộng

cho vay theo các mục đích này hơn nữa, không những để thu hút thêm khách

hàng, mở rộng thị phần mà còn tăng sức cạnh tranh so với các ngân hàng

trong cùng địa bàn. Việc thu hút nhóm khách hàng có mục đích trên khơng

phải dễ dàng nên chi nhánh cần chủ động tiếp cận với những khách hàng này

thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp, những người mơi giới có liên

quan đến nhu cầu của khách hàng.

Hoàn thiện sản phẩm là tạo ra những phiên bản mới trên những sản

phẩm hiện tại với những tính năng ưu việt hơn dựa trên những sản phẩm hiện

tại. Cùng với việc hoàn thiện sản phẩm, chi nhánh nên coi trọng việc phát

triển sản phẩm mới.

Phát triển sản phẩm mới là nội dung vô cùng quan trọng trong chiến lược

phát triển sản phẩm của mỗi ngân hàng bởi sản phẩm mới làm đa dạng hơn

danh mục sản phẩm kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mới phát sinh của khách

hàng, từ đó tăng tính cạnh tranh, tăng vị thế, uy tín và hình ảnh của ngân hàng

trên thị trường. Để làm được điều này, chi nhánh cần tập trung vào việc phát

triển các sản phẩm CVTD mới như: sử dụng gói sản phẩm cho CBCNV vay82trọn gói bộ ba sản phẩm (cho vay tiêu dùng, thấu chi và phát hành thẻ tín

dụng) mang lại tiện ích thuận lợi và nhanh chóng cho người vay. Bên cạnh đó

phát triển thêm các hình thức CVTD đi du lịch nước ngồi, tổ chức đám cưới.

Vì trong điều kiện kinh tế nước ta đang phát triển mạnh, đời sống dân cư ngày

một tăng cao, nhu cầu đi du lịch nước ngoài, tổ chức đám cưới là rất nhiều.

Do đó trong thời gian tới, chi nhánh có thể tập trung nghiên cứu và phát triển

loại hình sản phẩm này vì thị trường cho sản phẩm này phát triển là rất lớn,

chi nhánh không nên bỏ qua cơ hội phát triển này.

Nói chung, nhu cầu của con người là vơ hạn, vì vậy để đáp ứng tối đa

nhu cầu đấy, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ phải không ngừng nghiên

cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp nhằm thỏa mãn tối

đa nhu cầu của khách hàng đồng thời cũng gia tăng lợi nhuận của chi nhánh.

3.2.5 Phát triển thị phần cho vay tiêu dùng

Dư nợ CVTD tại Ngân hàng No & PTNT Quận Cẩm Lệ chiếm tỷ trọng

rất nhỏ so với tổng dư nợ CVTD của các NHTM khác trên địa bàn quận. Hiện

nay, chi nhánh cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình một cách trực tiếp đến

với khách hàng. Mặc dù hoạt động của chi nhánh trong lĩnh vực này ngày

càng được đẩy mạnh, nhưng trong hoạt động này trở nên thụ động vì ln

ln phải kêu gọi khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh và cách phân phối

sản phẩm dịch vụ như thế này bị hạn chế lớn về không gian và thời gian trong

giao dịch giữa chi nhánh và khách hàng. Bởi địa bàn quận Cẩm Lệ rất rộng

lớn và nhu cầu vay vốn tiêu dùng quá nhiều lại nhỏ lẻ, điều này làm cho chi

nhánh gặp khó khăn trong việc kiểm tra kiểm sốt các món vay và còn có

nhiều khách hàng khác có nhu cầu vay tiêu dùng nhưng do một số điều kiện

nào đó họ khơng thể đến trực tiếp tại chi nhánh và như vậy cơ hội để tăng dư

nợ CVTD một phần bị bỏ qua.83Ngân hàng No & PTNT Quận Cẩm Lệ nên tiến hành phân khúc thị

trường để xác định một cách hợp lý cơ cấu thị trường và khách hàng để từ đó

tiến hành giới thiệu sản phẩm, quảng bá dịch vụ phù hợp với từng đối tượng

khách hàng đồng thời có chính sách tiếp cận, phục vụ mọi đối tượng khách

hàng hiệu quả, là một việc hết sức cần thiết. Do các đối tượng khách hàng bán

lẻ đa dạng về địa vị xã hội, trình độ dân trí và hồn cảnh kinh tế, việc phân

chia nhóm đối tượng khách hàng sẽ giúp ngân hàng có chính sách phù hợp

cũng như có chế độ ưu đãi về lãi suất và dịch vụ phí phù hợp. Một chính sách

lãi suất hợp lý cộng với quy trình cho vay đơn giản, thuận tiện sẽ mở rộng

quy mô cho vay đối với các đối tượng và từ đó giúp chi nhánh tăng trưởng thị

phần của mình trong hoạt động này trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó kết hợp với các cơng ty bán lẻ là giải pháp có tính chiến

lược nhằm tạo khả năng cạnh tranh của chi nhánh trong tương lai về hoạt

động đẩy mạnh CVTD. Ở các nước phát triển, hoạt động CVTD đã phát triển

đến một cơng nghệ theo dây chuyền khép kín gần như hồn hảo từ nhà sản

xuất phân phối cho đến ngân hàng thông qua kênh ngân hàng. Đại đa số

người dân đi vay vốn ngân hàng tiêu dùng đồng thời sử dụng các dịch vụ

ngân hàng kèm theo như thanh tốn khơng dùng tiền mặt, thẻ, séc,... thì ở

nước ta đây mới là giai đoạn đầu và đang trong quá trình phát triển. Vì thế tất

yếu trong tương lai khơng xa, nghiệp vụ CVTD ở Việt Nam sẽ phát triển như

ở các nước phát triển trên thế giới. Qua đó cho thấy được CVTD có nhiều

triển vọng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Vậy nên Ngân hàng No

& PTNT Quận Cẩm Lệ muốn phát triển CVTD để cạnh tranh với các NHTM

khác trên địa bàn thì phải có xu hướng xây dựng chiến lược CVTD bằng việc

kết hợp với các công ty bán lẻ tại địa bàn để phục vụ cho nghiệp vụ ngày

trong tương lai. Theo phương thức cho vay này, người vay không nhận tiền

mặt để mua sắm hàng hóa dịch vụ mà mọi thanh tốn đều thơng qua chuyển84khoản. Muốn thực hiện nghiệp vụ này các công ty bán lẻ phải mở tài khoản

tại Ngân hàng No & PTNT Quận Cẩm Lệ. Nếu khách hàng đến vay vốn tiêu

dùng thì chỉ cần làm thủ tục, hồ sơ vay vốn, nếu quyết định cho vay thì chi

nhánh sẽ chuyển thẳng số tiền vay vào tài khoản của công ty bán lẻ. Sự kết

hợp này đảm bảo người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, khuyến khích

thanh tốn không dùng tiền mặt, các công ty bán lẻ mở tài khoản tại chi nhánh

sẽ sử dụng dịch vụ của ngân hàng và thường xuyên có một lượng vốn nhàn

rỗi tạm thời trên các tài khoản này.

CVTD là hình thức cho vay trả góp hàng tháng nên việc trả nợ duy trì

trong một thời gian dài, mang tính thường xun, liên tục. Hệ thống phòng

giao dịch càng rộng sẽ càng dễ tiếp cận để CVTD đối với khách hàng và tạo

điều kiện cho họ trong suốt quá trình đi trả góp hàng tháng. Để tăng trưởng

được dư nợ CVTD, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ phải phát triển

thêm phòng giao dịch mới, hướng đối tượng khách hàng của mình sang những

doanh nghiệp cũng như cá nhân chưa thực hiện vay tiêu dùng trên những địa

bàn khác.

3.2.6 Các giải pháp bổ trợ

3.2.6.1 Linh hoạt mức cho vay đối với từng đối tượng khách hàng

Hiện nay, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ đang giải quyết cho vay

tín chấp đối với CBCNV làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn có mở tài

khoản chi trả lương tại chi nhánh với mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng, đối

với CBCNV không mở tài khoản tại chi nhánh tối đa là 30 triệu đồng, những

trường hợp đặc biệt vượt quá 50 triệu đồng sẽ do Ban Giám đốc quyết định.

Số tiền này là quá thấp, trong khi đó nhu cầu vay tiêu dùng về xây dựng, sửa

chữa, mua nhà ở, mua các phương tiện đi lại với mức vay như trên thì khơng

đủ đáp ứng được nhu cầu vốn vay của khách hàng. Khách hàng sẽ không vay

nữa vì khơng những khơng đủ tiền phục vụ cho nhu cầu của mình mà còn có85thể mất nhiều thời gian giao dịch với ngân hàng nếu chấp nhận vay. Vì vậy

cần phải xem xét tăng hạn mức cho vay cho phù hợp với nhu cầu và khả năng

trả nợ của khách hàng.

Chi nhánh nên linh hoạt về mức cho vay đối với từng đối tượng khách

hàng. Nếu một khách hàng có thu nhập cao và họ chứng minh được thu nhập

của họ là dài hạn thông qua các hợp đồng lao động thì chi nhánh có thể xem

xét cho vay với mức cao hơn và với thời hạn dài hơn mà khơng sợ rủi ro.

Đối với CVTD có tài sản đảm bảo là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử

dụng đất ở thì nên định giá tài sản đảm bảo theo giá cả thị trường tại thời

điểm cho vay cộng với giá trị tài sản theo giá nhà nước tại thời điểm đó chia

hai, lúc này tài sản đảm bảo mới sát với giá trị thực của nó và từ đó kéo theo

mức cho vay hợp lý hơn.

3.2.6.2 Xử lý nợ xấu

CBTD cần theo dõi sát sao theo từng nhóm nợ, đặc biệt chú trọng đến

những nhóm nợ có rủi ro cao, tiếp xúc, đơn đốc khách hàng trả nợ, tìm hiểu

nguyên do trễ hạn của khách hàng và đưa ra giải pháp cụ thể. Thêm vào đó,

chi nhánh cần linh động giải quyết trong từng tình huống phát sinh cụ thể ví

dụ như gia hạn nợ nhằm giúp khách hàng vượt qua hồn cảnh khó khăn trước

mắt, tiếp tục ổn định công việc. Như vật, khả năng thu hồi nợ của chi nhánh

sẽ trở nên khả thi hơn là cứ thúc ép khách hàng phải trả nợ. Khách hàng nhận

được sự ưu đãi sẽ có cách nhìn khác về chi nhánh và trở thành một khách

hàng trung thành, gắn bó lâu dài đồng thời quảng bá thương hiệu chi nhánh

cho bạn bè biết. Tuy nhiên, CVTD cần xem xét kỹ những nguy cơ tiềm ẩn có

thể gây thất thốt trong việc thu hồi nợ hay khơng trước khi thực hiện việc gia

hạn nợ.

3.2.6.3 Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán

bộ tín dụng86Yếu tố con người cần đặc biệt chú trọng vì dưới con mắt của khách hàng,

nhân viên là hình ảnh của ngân hàng. Kết quả hoạt động tín dụng phụ thuộc

rất lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính năng động sáng tạo và đạo đức nghề

nghiệp của người CBTD.

Tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, vấn đề nhân lực luôn là vấn

đề cấp bách, số lượng CBTD hạn hẹp dẫn tới việc phải kiêm nhiệm nhiều

công việc làm cho chất lượng công việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Chất lượng

nguồn nhân lực tại chi nhánh cũng khơng đồng đều. Vì vậy, muốn mở rộng

hoạt động cho vay nói chung và CVTD nói riêng, chi nhánh cần đào tạo nâng

cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, sự tự tin, bản lĩnh nghề nghiệp, bồi

dưỡng rèn luyện đạo đức và tư tưởng đúng đắn cho đội ngũ CBTD của mình.

Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cần phải có đội ngũ CBTD có

năng lực và năng động, là điều kiện tiên quyết để chi nhánh có thể cạnh tranh

với các ngân hàng khác. Để có một đội ngũ CBTD đáp ứng yêu cầu đặt ra, chi

nhánh cần phải tiến hành các giải pháp :

- Thường xuyên tổ chức các buổi học huấn luyện về nghiệp vụ chuyên

môn, yêu cầu tất cả các CBTD phải nắm vững và thực hiện đúng cơ chế, quy

chế quy trình nghiệp vụ tín dụng, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm giữa

các cán bộ làm cơng tác tín dụng trong xét duyệt cho vay và xử lý thu hồi nợ,

bồi dưỡng kiến thức về kinh tế thị trường, về phương pháp thẩm định tín

dụng, khả năng giao tiếp, trình độ quản trị tâm lý khách hàng cũng như khả

năng nắm bắt nhanh chóng chuyển biến thị trường tác động đến tình hình tài

chính khách hàng.

- CBTD ngồi việc phải tính tốn các chỉ tiêu khi quyết định cho vay thì

còn phải tự tách mình ra khỏi mơi trường làm việc quen thuộc để đi khảo sát

tại cơ sở của người đi vay. Như vậy họ mới nhận được các thơng tin chính xác

về người đi vay mà trong bảng báo cáo tài chính khơng bao giờ có. Nó đòi hỏi87cán bộ tín dụng khơng chỉ có kiến thức về chun mơn nghiệp vụ mà còn phải

có trực gián nhạy bén, sắc sảo trong việc đánh giá một khách hàng.

- Ban lãnh đạo chi nhánh cần có những quy trình chặt chẽ buộc CBTD

phải có thói quen làm việc năng động, phải có trách nhiệm cao hơn, đề ra chế

độ xử phạt nghiêm minh để từ đó khuyến khích tất cả cán bộ làm việc nhiệt

tình hăng say trong cơng việc.

- Ngồi ra, để CBTD có tinh thần hăng hái làm việc, có niềm tin vào chi

nhánh và phục vụ hết mình thì chi nhánh cũng cần có những chính sách ưu

đãi, chăm sóc cho họ. Ngồi chế độ lương thưởng như đã quy định, đối với

các cá nhân xuất sắc trong công việc, chi nhánh cần phải thường xuyên có

thái độ khen thưởng kịp thời để tạo sự phấn khởi, tinh thần hăng hái làm việc

cho nhân viên. Lãnh đạo chi nhánh cũng cần quan tâm hơn đến đời sống của

từng nhân viên cũng như gia đình của nhân viên đó nhằm tạo sự gần gũi, qua

đây có thể hiểu rõ hơn cuộc sống của từng cá nhân. Vào những dịp lễ, tết,

những ngày đặt biệt quan trọng nếu có thể nên tổ chức những buổi du lịch dã

ngoại, gặp mặt giữa các phòng ban nhằm giúp các nhân viên của ngân hàng

có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, tạo tinh thần đồn kết gắn bó giữa các phòng ban

để có thể giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

3.2.6.4 Cải thiện quy trình, quy chế cho vay hợp lý, rút ngắn thời gian giao

dịch

Sự cạnh tranh giữa các NHTM diễn ra ngày càng gay gắt, khách hàng có

nhiều sự lựa chọn ngân hàng để vay. Điều này rất bất lợi cho các NHTM nhà

nước về quy trình, quy chế cho vay rườm rà, nhiều thủ tục. Trong khi đó các

NHTM cổ phẩn có chính sách cho vay rất thống nên có được tỷ trọng cho

vay tiêu dùng khá cao. Do đó để đẩy mạnh hoạt động CVTD và tăng tính

cạnh tranh với các NHTM cổ phần trên cùng địa bàn, Ngân hàng No & PTNTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT Quận Cẩm Lệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×