Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 3.1 Quy trình về thủ tục cung ứng vật tư

Sơ đồ 3.1 Quy trình về thủ tục cung ứng vật tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

78

trình cấp vật tư đối với những CT trước đây đưa vào danh sách nhà cung cấp để

Giám đốc Công ty phê duyệt.

Nếu là nhà cung cấp mới chưa có tên trong danh sách, trình tự đánh giá như sau:

+ Thu thập thơng tin

+ Phân tích, đánh giá các nhà cung cấp theo các yêu cầu riêng cho từng sản

phẩm hoặc từng nhóm sản phẩm cụ thể. Tiêu chí chấp nhận: đáp ứng được các yêu

cầu về năng lực cung cấp, tiến độ, giá cả, chất lượng, … thể hiện cụ thể qua phiếu

đánh giá nhà cung cấp sau:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP Đánh giá mới

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ

Điện thoại Đánh giá lạiNgười liên hệ

Lĩnh vực cung cấp

Yêu cầu đánh giá

TT

1

2

3

4

5

6

7

8Nội dung

Uy tín

Chất lượng

Giá cả

Khả năng cung cấp

Phương thức thanh toán

Điều kiện giao hàng

Chế độ bảo hành

Những chỉ tiêu khácĐánh giáKết luậnKết luận chung:

………., ngàyNgười đánh giáthángnăm 200Giám đốc Công ty+ Phê duyệt phiếu đánh giá nhà cung cấp.

+ Đưa vào danh sách nhà cung cấp.

Bảng 3.3 Đánh giá nhà cung cấp và phê duyệt79STT

1

2

Tên nhà cung cấp

Công ty ABC

Công ty XYZ

NGƯỜI LẬPLĩnh vực cung cấp

Thép xây dựng

Xi măngĐịa chỉĐánh giá…, ngàythángKẾ TỐN TRƯỞNGKết luậnnămGIÁM ĐỐC CƠNG TY+ Phê duyệt danh sách nhà cung cấp.

+ Mở sổ theo dõi thực hiện nhà cung cấp.SỔ THEO DÕI THỰC HIỆN CỦA NHÀ CUNG CẤP

Tên nhà cung cấp:............... Điện thoại: ......................Fax: .....................

Địa chỉ: …

Số

HĐ,

Đơn

đạt

hàngTên

vật

tư,

quy

cáchYêu cầu

ĐVTSố

lượngGiá

trịThực hiện

Tiến

độSố

lượngGiá trị……………, ngày

NGƯỜI LẬPChất

lượngthángTiến

độKết

luận

chungnămGIÁM ĐỐC CÔNG TYĐịnh kỳ 6 tháng / 1 lần, phòng Kinh doanh sẽ tiến hành đánh giá lại nhà cung

cấp, báo cáo cho Giám đốc Công ty về việc tiếp tục duy trì hoặc loại bỏ nhà cung

cấp ra khỏi danh sách. Tiêu chí loại bỏ:

- Chất lượng khơng tốt: Vi phạm từ 02 lần trở lên/ 1 quí

- Cung cấp thiếu số lượng: Vi phạm từ 02 lần trở lên/ 1quí.

- Tiến độ chậm, giao hàng không đúng ngày: Vi phạm từ 02 lần liên tục trở lên / 1 quí

* Đối với thủ tục nhập kho vật tư

Tại CT, khi nhà cung cấp giao NVL theo yêu cầu. Công ty cần lập bộ phận tiếp

nhận và bộ phận kiểm nghiệm vật tư thay vì chỉ là thủ kho CT kiểm tra thông qua

việc kiểm đếm số lượng, kiểm tra nhãn mác nhằm tránh sự thông đồng giữa nhà

cung cấp và bộ phận nhận hàng trong việc ghi tăng khống số lượng so với thực tế

nhập kho cũng như nhận những vật tư không đảm bảo. Bộ phận tiếp nhận này phải

bao gồm: CHT, thủ kho, nhân viên phụ trách kinh tế tại cơng trình, đội trưởng phụ80

trách trực tiếp việc thi cơng khối lượng cơng việc cần đến NVL đó. Bộ phận kiểm

nghiệm vật tư gồm CHT, đội trưởng thi cơng sử dụng lượng NVL đó và kỹ thuật

cơng trường. Quy trình nhập kho cần được tiến hành theo quy trỡnh nh sau:

Trỏch nhim

12B phn tip nhnTiếp nhậnThông

báo_KTBiên bản

kiểm tra+Nhập khoBộ phận kiểm nghiệm vật tưThỴ kho

Thủ kho, kế tốn3Ghi sổ

kế tốnSơ đồ 3.2 Quy trình nhập kho vật tư

Bên cạnh đó, để kiểm sốt chất lượng vật tư, cơng ty cũng cần đưa ra một số

quy tắc chung đảm bảo đầy đủ trình tự các bước cần thực hiện (Cán bộ kỹ thuật

chịu trách nhiệm) khi kiểm tra một loại vật tư nhập vào công trường, cụ thể bao

gồm các bước chính sau:

- Xác định nguồn gốc: Thơng qua phiếu kiểm tra chất lượng lô vật tư (Tên vật

tư, tên công ty), Nhãn mác vật tư, Giấy chứng nhận vật tư (có dấu và xác nhận của

các cơ quan có thẩm quyền tương ứng với chức năng và nhiệm của nó) để xác định

nguồn gốc vật tư, các chứng chỉ thí nghiệm.

- Kiểm tra chất lượng vật tư: Kiểm tra chất lượng vật tư thông qua Phiếu kiểm

tra chất lượng lô vật tư của Nhà SX; loại vật tư đưa vào cơng trường phải có cùng ký

kiệu với ký hiệu của số lô trong phiếu kiểm tra chất lượng lô vật tư; kiểm tra thực tế

tại hiện trường kết hợp thí nghiệm (trong trường hợp có u cầu của chủ đầu tư).81

- Kiểm tra chất lượng thông qua yêu cầu chất lượng của thiết kế: Trình tư vấn

giám sát các kết quả kiểm tra mà đơn vị đã kiểm tra được ở các bước trên. Tùy theo

từng loại vật tư mà khi kiểm tra chất lượng thực tế tại hiện trường kết hợp thí

nghiệm tại phòng thí nghiệm được thực hiện khác nhau.

Sau khi kiểm tra theo các bước trên, nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Cán bộ kỹ

thuật, thủ kho lập phiếu nhập kho và nhập kho. Trong trường hợp khơng đạt u cầu thì

cán bộ kỹ thuật, thủ kho lập biên bản kiểm tra vật tư và trả lại hàng cho nhà cung cấp.

* Đối với thủ tục xuất kho vật tư

Căn cứ vào bảng dự trù công việc thực hiện và kế hoạch vật tư trong tháng, đội

trưởng của các tổ thi công sẽ lập giấy đề nghị xuất vật tư trình CHT cơng trình xét

duyệt, giấy đề nghị xuất vật tư đã được xét duyệt là cơ sở để lập phiếu xuất kho theo

hạn mức (đã được trình bày ở phần trên). Trường hợp vật tư cần xuất vượt định

mức, đội trưởng thi công phải làm giấy “Yêu cầu xuất vật tư vượt hạn mức” có giải

trình ngun nhân vượt hạn mức và trình CHT ký duyệt, trước khi được thủ kho

xuất thêm vật tư thi công CT. Nếu vật tư trong kho khơng còn thì CHT cơng trình sẽ

làm giấy u cầu cấp vật tư, trình giám đốc xét duyệt, trên cơ sở đó, phòng kinh

doanh sẽ liên hệ với nhà cung cấp để cấp vật tư. Cuối tháng, CHT chỉ đạo nhân viên

phụ trách kinh tế tổng hợp số lượng NVL xuất ngồi định mức, có giải trình ngun

nhân báo cáo về ban giám đốc cơng ty. Quy trình xuất kho vật tư được thể hiện cụ

thể qua sơ đồ sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 3.1 Quy trình về thủ tục cung ứng vật tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×