Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA NHNo&PTNT HÀ TĨNH VỀ VIỆC CHO VAY HỘ SẢN XUẤT

CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA NHNo&PTNT HÀ TĨNH VỀ VIỆC CHO VAY HỘ SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpbước chuyển biến mới trong nông nghiệp và kinh tế nơng thơn, vừa thúc đẩy q

trình cơng nghiệp hoá, hiện đại hoá, vừa chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra

cần tiếp tục khai thác thêm thị trường cho vay đi lao động hợp tác ở nước ngoài, cho

vay phục vụ nhu cầu đời sống; lựa chọn các dự án sản xuất hàng hố có hiệu quả để

tập trung đầu tư có trọng điểm, tiếp cận và đầu tư các dự án mới vùng kinh tế Vũng

Áng, Thạch Khê.

- Đầu tư phát triển chiều sâu, trước hết và cơ bản nhất là vốn

Chính sách trong thời gian tới cần tạo điều kiện về tín dụng, “vốn” cho kinh tế

hộ phát triển, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tiếp tục tạo môi trường thuận

lợi cho q trình tích tụ các yếu tố sản xuất, phát triển nhanh các trang trại gia đình

sản xuất hàng hoá lớn. NHNo&PTNT Hà Tĩnh cần phải cung cấp, hỗ trợ tín dụng

cho nơng dân đầu tư phát triển sản xuất, xố đói giảm nghèo, phát triển sản xuất

hàng hố lơn theo hướng cơng nghiệp hố, hiên đại hố.

Hướng đầu tư chủ yếu là tăng đầu tư nhu cầu vốn trung hạn và dài hạn bằng các

nguồn vốn huy động tại địa phương và tranh thủ mọi nguồn vốn dự án Uỷ thác đầu

tư để cho vay.

- Thực hiện q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố, ứng dụng công nghệ mới

vào sản xuất

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và nâng cao hàm lượng công nghệ trong

sản phẩm. Để là được điều đó khơng chỉ phụ thuộc vào vốn, mà còn phụ thuộc lớn

vào sợ nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của các hộ nơng dân. Vì thế, Ngân

hàng khơng chỉ là người cho các hộ vay vốn, mà còn phải là người bạn đồng hành,

giúp đỡ các hộ nâng trong việc cao kiến thức về nông nghiệp, biết ứng dụng tiến bộ

kỹ thuật để nâng cao năng suất.

- Tăng cường sự hợp tác, liên kết, liên doanh của các hộ gia đình

Tuy hiện nay đã có sự liên kết, hợp tác liên doanh của hộ và chủ trang trại với

các thành phần kinh tế khác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ… nhưng tỷ lệ còn

khá thấp, và tuỳ thuộc khá lớn vào trình độ, năng lực của chủ hộ… Và phần lớn sự

hợp tác này còn giản đơn, phổ biến trong một số khâu như: Thuỷ nông, bảo vệ thực

vật, giống cây trồng…

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A56Chuyên đề tốt nghiệpVì thế, trong nền sản xuất hàng hoá, cần đẩy mạnh sự hợp tác trên cả hai hướng

là liên kết dọc và liên kết ngang, nhằm tạo ra sức mạnh và lợi thế cạnh tranh.

- Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết đại hội Đảng bộ của Tỉnh

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã xác định đầu tư phát triển các

chương trình kinh tế của địa phương như: Trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản

xuất khẩu, nạc hoá đàn lợn, cho vay ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất

nông nghiệp, phát triển các ngành nghề truyền thống, xây dựng cơ sở hạ tầng ở

nông thôn.

- Không ngừng mở rộng mạng lưới giao dịch

Ngoài 13 chi nhánh loại III phu thuộc và 21 phòng giao dịch tại các thành phố,

huyện, thị xã, NHNo&PTNT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục củng cố, nâng cấp hoạt động của

tổ vay vốn để chuyển tải vốn đến thị trường nông nghiệp nông thôn kịp thời và đầy

đủ nhất.

- Cải tiến phương thức cho vay

Ngân hàng phải tiếp tục cải tiến phương thức cho vay, thu nợ nhằm tạo điều kiện

thuận lợi và giảm chi phí cho khách hàng mà đặc biệt là hộ nông dân. Tập trung

bằng mọi giải pháp thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, khơng ngừng nâng cao chất lượng tín

dụng, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư. Với nhừng hộ không có khả năng trả nợ vì

những ngun nhân khách quan và bất khả kháng thì Ngân hàng sẽ có hình thức

khoanh nợ, giãn nợ và xóa nợ hợp lý.

- Triển khai hiệu quả các chính sách

Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các chính sách của chính

phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh như: Quyết định 14

về bảo lãnh cho vay, quyết định 131 về hỗ trợ lãi suất.

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất

2.1. Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ tín dụng

Cơng tác cán bộ luôn là một công tác quan trọng, quyết định lớn đến hiệu quả

kinh doanh của Ngân hàng nói chung và cơng tác cho vay hộ nói riêng. Để làm tốt

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A57Chuyên đề tốt nghiệpcông tác cán bộ, Ngân hàng cần thực hiện đồng bộ các chính sách sau:

- Chính sách khen thưởng kỷ luật: Chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời cả về

vật chất và tinh thần đối với cán bộ tín dụng là một việc làm hết sức cần thiết. Ngân

hàng có thể áp dụng các biện pháp như: khuyến khích tăng lương, thưởng cho

những cán bộ có dư nợ cho vay và chất lương vay tốt; hỗ trợ kinh phí, tạo mọi điều

kiện để cán bộ tự nâng cao trình độ chun mơn của mình; khen thưởng kịp thời

những cán bộ tín dụng có thành tích tốt; tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cán bộ

khi có người đau ốm, hiếu hỷ...

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng cần đưa ra những hình thức kỷ luật nghiêm khắc

đối với những sai sót, sơ hở do thiếu trách nhiệm của cán bộ tín dụng dẫn đến rủi ro

cho Ngân hàng. Tuỳ theo mức độ thiệt hại mà có thể áp dụng các biện pháp như:

cảnh cáo, khiển trách, trừ lương, trừ công tác phí… Biện pháp này nhằm nâng cao ý

thức tự giác, tực chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ cho vay.

- Chính sách đào tạo:

Do đặ thù về ngành nghề đòi hỏi cán bộ tín dụng khơng những phải nắm vững

nghiệp vụ Ngân hàng, lý luận, phân tích tài chính tiền tệ… mà cón phải có hiểu biết

sâu rộng về thị trường và các loại kinh doanh khác. Vì thế, Ngân hàng cần có các

chính sách và giải pháp cụ thể về việc đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

như: Khuyến khích cán bộ đi học để nâng cao kiến thức, cử cán bộ tham gia các lớp

tập huấn; và bản thân Ngân hàng cũng phải thường xuyên kiểm tra, nâng cao nghiệp

vụ của cán bộ, những cán bộ không đủ năng lực công tác sẽ bị thuyên chuyển sang

bộ phận khác phù hợp hơn…

- Chính sách tuyển dụng:

Ngân hàng cần có chính sách tuyển dụng khoa học để có thể tuyển dung được

những cán bọ tài năng, xoá bỏ lề lối tuyển dụng theo kiểu truyền thống, “quen biết”

trước đây. Đồng thời, cần đưa ra các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ trẻ có năng

lực khi vào làm việc tại Ngân hàng như: đơn giản hoá các thủ tục và thời gian xin

việc, rút ngắn thời gian hợp đồng thử việc nếu như làm tốt và có những sáng kiếnPhan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A58Chuyên đề tốt nghiệpgiúp cho Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn…

2.2. Tuyên truyền, đổi mới hình thức huy động vốn

Để nâng cao hiệu quả cho vay hộ, thì việc có nguồn vốn để đáp ứng kịp thời,

đầy đủ nhu cầu về vốn của các hộ cũng là yếu tố rất quan trọng.Vì thế, Ngân hàng

phải có các hình thức tuyên truyền, thu hút, huy động vốn từ các nguồn khác nhau,

trong đó có nguồn tiền nhàn rỗi trong dân.

Làm cho người dân biết về Ngân hàng, về các hoạt động của Ngân hàng là nhân

tố rất cần thiết để người gửi tin tưởng vào Ngân hàng. Ngân hàng là người “ thủ

quỹ” của khách hàng, người nắm giữ tài sản của khách hàng để mưu cầu lợi ích cho

người gửi tiền, người vay tiền, cho chính Ngân hàng và cho nền kinh tế quốc dân.

Do vậy, đầu tiên, Ngân hàng cần có các biện pháp tuyên truyền giúp người dân hiểu

hơn về hoạt động của Ngân hàng, về những đóng góp của Ngân hàng đối với sự

phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nếu dân chúng biết được chức năng, hiệu

quả hoạt động, và những đóng góp của NHNo&PTNT Hà Tĩnh nói riêng và hệ

thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung đối vào nền kinh tế, vào sự nghiệp cơng

nghiệp hố, hiện đại hố đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn

thì lòng tin của họ đối với Ngân hàng sẽ tăng lên. Và điều đó là rất quan trọng trong

cơng tác huy động vốn.

Ngồi ra, Ngân hàng cúng phải đổi mới các hình thức huy động vốn nhằm phù hợp

hơn với tâm lý và u cầu của khách hàng. Ngồi các hình thức huy động vốn truyên

thống, Ngân hàng có thể nghiên cứu áp dụng các hình thức huy động vốn sau:

- Huy động tiền gửi trung và dài hạn có tính đến trượt giá của đồng tiền:

Tâm lý của người gửi tiết kiệm trung và dài hạn là lo sợ lạm phát làm giảm sức

mua của đồng tiền, nên khơng bảo tồn được vốn gốc gửi vào Ngân hàng, đặc biệt

trong giai đoạn hiện nay khi nên kinh tế thế giới đang lâm vào khủng hoảng.

Tiết kiệm trung và dài hạn có tính đến trượt giá thường có thời hạn tối thiểu là hai

năm, phần vốn gốc được đảm bảo giá trị theo tỷ lệ lạm phát danh nghĩa hằng năm do

cơ quan nhà nước cơng bố. Sổ tiết kiệm có thể được chuyển nhượng, thừa kế.

Về lãi suất: người gửi được hưởng một tỷ lệ thu nhập tối thiểu hằng năm, có thể

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A59Chuyên đề tốt nghiệpđược cố định hoặc điều chình trong thời hạn gửi tiền. Lãi có thể được rút ra định kỳ

hoặc nhập vào vốn gốc, số lãi được nhập vào vốn gốc cũng được đảm bảo giá trị

như phần vốn gốc, thời hạn gửi càng dài thì lãi suất càng cao.

Trường hợp người gửi rút vốn để khố sổ trước hạn thì tồn bộ phần vốn gốc sẽ

không được Ngân hàng đảm bảo trượt giá đồng tiền, số lãi được hưởng sẽ tính theo

mức lãi suất tiền gửi tương đương.

Loại tiết kiệm này khiến cho người gửi yên tâm, giải toả được tâm lý lo sợ tiền

mất giá. Đồng thời, được chuyển nhượng nên người chủ sở hữu có thể thu hồi vốn

trước thời hạn mà vẫn đảm bảo giá trị vốn gốc.

- Huy động vốn đảm bảo giá trị theo vàng, USD:

Nhiều người dân lo sợ tiền mất giá nên thường mua vàng, mua USD dự trữ. Ngân

hàng có thể dựa trên các đặc tính tâm ký này để huy động và cho vay hiệu quả.

Việc huy động vốn đảm bảo giá trị theo vàng trong dân cư được thực hiện theo

hình thức phát hành kỳ phiếu có mục đích: kỳ phiếu huy động vốn có giá trị đảm

bảo theo vàng.

NHNo&PTNT Hà Tĩnh sẽ tổ chức huy động vốn khi các doanh nghiệp có nhu

cầu vay vốn loại này. Kỳ phiếu này thường có các thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm

hoặc dài hơn theo yêu cầu của dự án.

Việc huy động vốn và cho vay vốn đảm bảo giá trị theo vàng được thực hiện

theo các nguyên tắc: Vốn huy động áp dụng theo lãi suất quốc tế ( thấp hơn lãi suất

tiền gửi thông thường), lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động cộng bới tỷ lệ chi

phí Ngân hàng, thời hạn càng dài thì lãi suất càng cao.

- Huy động dưới dạng các loại hình tiết kiệm đặc thù

Để đáp ứng các mục tiêu trung và dài hạn của dân cư như: tiết kiệm mua nhà ở,

mua ô tô, tiết kiệm dành cho tương lai con cái… Ngân hàng nên đề ra các loại tiết

kiệm đặc thù để thu hút các nguồn trên.

Tiết kiệm cho trẻ em giống như bảo hiểm nhân thọ. Đây là một loại hình thu hút

tiền tiết kiệm đang được thị trường rất mong đợi và cũng rất hữu ích trong việc giúp

Ngân hàng thu hút được lượng vốn trung và dài hạn với chi phí thấp. Hiện nay, có

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A60Chuyên đề tốt nghiệpkhá nhiều khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm cho con cái của họ tại Ngân

hàng để giáo dục tính tiết kiệm cho chúng thay vì bỏ ống tiết kiệm khơng sinh lợi.

Áp dụng hình thức này không những giúp Ngân hàng thu hút được nguồn vốn nhàn

rỗi trong dân cư mà còn giúp cho trẻ em sớm làm quen với Ngân hàng ngay từ khi

còn nhỏ, và đây cũng sẽ là những khách hàng lâu dài của Ngân hàng.

- Có chính sách lãi suất hợp lý:

Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng tác động mạnh đến việc thu hút

vốn, đặc biệt là tiền gửi tiết kiệm

Để tăng cường huy động vốn, Ngân hàng cần tăng lãi suất tiền gửi, nhưng như

vậy lại hạn chế hạot động cho vay. Vì vậy, bài toán đặt ra là phải đưa ra mức lãi suất

hợp lý để vừa hấp dẫn người gửi lại vừa kích thích vay vốn.

Ngân hàng có thể nghiên cứu áp dụng các cách sau:

- Chính sách lãi suất nhằm đạt được chi phí hợp lý: Ngân hàng muốn mở rộng

vốn trung và dài hạn nhưng lại muốn chi phí huy động vốn khơng tăng lên. Để làm

được điều đó, Ngân hàng có thể tăng lãi suất đối với tiền gửi trung và dài hạn,

nhưng lại giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

- Chính sách thưởng lãi suất nhằm khuyến khích khách hàng duy trì số dư trên

tài khoản với thời hạn dài hơn thời hạn gửi ban đầu: Đối với khách hàng rút tiền

trước kỳ hạn, Ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất thấp hơn mức lãi suất cảu kỳ

hạn gửi ban đầu. Vì thế, nếu ngược lại, thì khách hàng cũng nên đưcợ hưởng mức

lãi suất tương xứng hơn. Điều đó sẽ thu hút nhiều hơn những khách hàng có tiền

nhàn rỗi nhưng chưa xác định được thời gian sẽ cần dùng đến.

- Chính sách lãi suất hợp lý đối với các khoản tiền gửi rút trước thời hạn: Hiện

nay, với các loại tiền gửi, nếu rút trước thời hạn đều phải nhận mức lãi suất không

kỳ hạn. Điều này chỉ phù hợp với các khoản tiền gửi thời hạn ngắn, còn nếu gửi dài

hạn thì sẽ thiệt thòi cho khách hàng. Chẳng hạn, với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, người

gửi đã gửi hơn tháng, nếu rút trước kỳ hạn, sẽ chỉ được nhận lãi suất không kỳ hạn,

mà nếu gửi kỳ hạn 3 tháng họ sẽ được số lãi lơn hơn. Đối với các loại tiền gửi kỳ

hạn lâu hơn thì lại càng thiệt thòi hơn. Trong trương hợp này, Ngân hàng nên áp

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A61Chuyên đề tốt nghiệpdụng mức lãi suất bậc thang đối với khách hàng theo thời gian mà họ đã gửi. Ví dụ,

thời hạn gửi dưới 3 tháng thì hưởng lãi suất không kỳ hạn, trên 3 tháng và dưới 6

tháng thì hưởng theo mức lãi suất 3 tháng, nếu gửi trên 6 tháng và dưới 9 tháng thì

được hưởng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng…

2.3. Tăng cường hơn nữa cơng tác kiểm tra, kiểm sốt và xử lý vi phạm

Kiểm tra là công cụ quản trị giúp cho việc điều hành kinh doanh đúng kỷ cương,

quy chế. Với cho vay hộ, hoạt động kiểm tra càng quan trọng, bởi phần lớn đối

tượng vay vốn là các hộ nơng dân, trình độ hiểu biết còn thấp, các món vay lại nhỏ,

khó kiểm sốt…

Ngân hàng nên có biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của

đội ngũ kiểm tra viên như: Tăng quyền năng trong kiểm tra, trang bị thêm các phần

mềm hỗ trợ công tác kiểm tra…

Ngồi ra, Ngân hàng cũng phải có các biện pháp kiểm soát được mức độ rủi ro

cho vay phát sinh trong quá trình các hộ vay vốn, nhằm kịp thời phát hiện những vi

phạm và có biện pháp xử lý kịp thời. Ngân hàng có thể áp dụng các biện pháp như:

- Đến thăm và kiểm soát quá trình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh,

mục đích sử dụng vốn của các hộ. Việc đến thăm được thực hiện trong thời gian

khách hàng vay vốn sẽ giúp cho cán bộ cho vay kiểm tra được thực trạng sản xuất

kinh doanh của khách hàng, ý thức trả nợ tiền vay…, và những thông tin này là rất

cần thiết cho q trình kiểm sốt, hạn chế rủi ro. Cán bộ cho vay có thể kiểm tra

thường xuyên định kỳ hoặc đột xuất nhằm tạo bất ngờ cho người vay, nâng cao hiêu

quả kiểm tra. Khi phát hiện thấy những bất thường thì phải kịp thời thơng báo lên

cấp trên để có biện pháp kịp thời xử lý.

- Giám sát thơng qua mơ hình “tổ liên đới chịu trách nhiệm”:

Đối với cho vay hộ, số lượng khách hàng khá lớn, món vay lại nhỏ… nên Ngân

hàng khơng thể chỉ cử cán bộ giám sát, mà có thể giám sát thơng qua “ tổ liên đới

chịu trách nhiệm”. Theo cách làm này, mỗi tổ có từ 10 đến 20 hộ nơng dân liền cư,

cùng sản xuất và có nhu cầu vay vốn, tự nguyện gia nhập tổ để vay vốn và cam kết

cùng có trách nhiệm trả nợ vay Ngân hàng. Nếu do nguyên nhân chủ quan có tổPhan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A62Chuyên đề tốt nghiệpviên không trả nợ vay thì cả tổ phải trả nợ thay, nếu khơng Ngân hàng sẽ từ chối

cho cả tổ vay vào vụ kế tiếp. Các tổ viên cử ra tổ trưởng để quan hệ với Ngân hàng,

chính quyền, ban ngành đồn thể tại địa phương. Q trình vận động, thành lập tổ

đều có sự giám sát của Hội Nông dân, NHNo&PTNT và UBND phường xã ra quyết

định thành lập.

Mơ hình này đã được NHNo&PTNT Tỉnh An Giang thực hiện vào vụ hè thu

năm 1991. Khi đó, NHNo&PTNT Tỉnh An Giang bắt đầu cho vay thí điểm 81 tổ

với 1307 hộ nơng dân ở 6 xã của 6 huyện thị. Số tiền phát vay là 5.358 triệu đồng.

Cuối vụ thu hoạch, sau khi thu nợ, mở hội nghị tổng kết, NHNo&PTNT Tỉnh An

Giang đã quyết định triển khai thực hiện đại trà trong toàn Tỉnh từ vụ đông xuân

1991 – 1992 tới nay.

Xét điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội, mơ hình này hồn tồn phù hợp, và có

thể áp dụng tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh.

2.4. Phải có sư ràng buộc và kết hợp giữa NHNo&PTNT Hà Tĩnh và các cấp

chính quyền

Việc cho các hộ vay vốn khơng chỉ đem lại lợi ích cho Ngân hàng, cho bản thân

hộ vay vốn mà còn cho cả địa phương. Vì thế, nên có hợp đồng ràng buộc giữa một

bên là Ngân hàng, và một bên là chính quyền địa phương và các tổ chức đứng ra

vay vốn. Với hợp đồng này, Ngân hàng sẽ được chính quyền địa phương tạo điều

kiện trong việc thẩm tra các giấy tờ liên quan đến việc cho vay vốn cần sự xác nhận

của của địa phương. Đổi lại, Ngân hàng cũng cần có phân tích, xử lý, thanh lý hằng

năm, có khen thưởng kịp thời; các tổ chức chính quyền đoàn thể cấp xã mở tài

khoản tại Ngân hàng cần được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất.

Ngân hàng nên thành lập ban xét duyệt cho vay ở các phường xã, mà các thành

viên trong ban đều là nhân sự của uỷ ban nhân dân phường xã đó - vốn dĩ sâu sát

hơn cán bộ tín dụng của Ngân hàng, nhằm hỗ trợ Ngân hàng trong việc kiểm tra tư

cách, hoạt động sản xuất của người vay và đôn đốc người vay trả nợ đúng hạn.

2.5. Mở rộng đầu tư tín dụng có trọng điểm

Ngân hàng nên có những phân tích, điều tra tổng kết những điển hình, mơ hình

sản xuất giỏi để có thể tập trung điều tra và nhân rộng. Và trên cơ sở đó, tạo mơi

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A63Chuyên đề tốt nghiệptrường thuận lợi để các hộ này có điều kiện phát triển sản xuất.

Theo kết quả trong những năm gần đây, mơ hình kinh tế trang trại là một mơ

hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động. Tuy nhiên số trang trại có

quy mơ chưa nhiều, và cũng chưa có tổ chức nào đứng ra cấp phép cho các trang

trại. Vì thế, NHNo&PTNT Hà Tĩnh có thể kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền,

cấp phép cho các trang trại, giúp các trang trại thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận

nguồn vốn vay, nhằm mở rộng hơn nữa mơ hình này.

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng phải tiếp tục đổi mới cơ cấu đầu tư, tăng dần tỷ

trọng cho vay trung và dài hạn để giúp các hộ mua thêm máy móc, thiết bị cho sản

xuất nơng nghiệp, giúp các hộ có vốn để cải tạo đất, xây dựng các trang trại để

trồng trọt ở vùng rừng, chăn nuôi vùng ven biển hay nuôi trông đánh bắt thuỷ hải

sản.

2.6. Đổi mới và đơn giản thủ tục vay vốn

Hiện nay, để vay được một món, người dân phải trải qua khá nhiều bước, với

nhiều thủ tục giấy tờ. Trong đó, có nhiều giấy tờ phải có chứng nhận của địa

phương, của phòng tài ngun mơi trường huyện, thị, thành phố… Và những giấy

tờ này, người dân phải tự đi làm, mất rất nhiều thời gian và khá phiền hà. Nên

chăng, Ngân hàng có cách làm việc với các cơ quan liên quan để có thể tập hợp hồ

sơ của khách hàng lại, và cán bộ Ngân hàng sẽ thay mặt để làm giúp khách hàng

những thủ tục này, vừa nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho khách hàng và cả

Ngân hàng.

Đặc biệt, Ngân hàng nên có một quy chế cho vay và kiểm tra riêng đối với cho

vay hộ (hiện nay, các hoạt động cho vay, kể cả cho vay hộ đều làm chung theo một

quy trình), bỏi hoạt động cho vay này có nhiều đặc thù riêng như: đối tượng khách

hàng chủ yếu là người nơng dân trình độ còn nhiều hạn chế, giá trị một món vay

thường nhỏ, vừa cho vay Ngân hàng lại vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của

mình giúp phát triển kinh tế tịa địa phương…

2.7. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ vay vốn

Ngân hàng cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ vay vốn, hướngPhan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A64Chuyên đề tốt nghiệpdẫn các tổ trưởng tổ vay vốn thành thạo trong việc thiết lập hồ sơ vay vốn, phương

pháp mở sổ theo dõi cho vay để các tổ làm tốt hơn nữa cơng tác quản lý tín chấp

nguồn vốn. Ngồi ra cũng cần điều chỉnh mức phí hoa hồng trả cho cơ sở, đặc biệt

là các tổ trưởng tổ vay vốn nhằm góp phần động viên khuyến khích các tổ trưởng

hồn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả cho vay hộ, đặc biệt với đối tượng khách hàng là nông dân

và người dân ở miền núi Ngân hàng có thể nghiên cứu áp dụng mơ hình tổ vay vốn

lưu động.

Mục đích hoạt động của tổ vay vốn lưu động là: Thực hiện các nghiệp vụ Ngân

hàng thay thế các chi nhánh Ngân hàng có trụ sở cố định ở vùng sâu, vùng xa, hoặc

trụ sở Ngân hàng cố định trên địa bàn, nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh tiền tệ,

tín dụng và dịch vụ Ngân hàng trên địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi nhất

cho người dân được vay vốn đầu tư vào sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

Với hình thức tổ chức theo biên chế nhóm, mỗi tổ có từ 3 đến 5 người, tuỳ vào

tình hình cụ thể của địa phương, trong đó bắt buộc phải có 1 cán bộ tín dụng là tổ

trưởng, 1 kế tốn, 1 thủ quỹ. Hoạt động nghiệp vụ chủ yếu là cho vay và thu nợ, huy

đơng tiết kiệm …tại thơn, xã. Ngồi cán bộ tín dung là cán bộ trong biên chế chính

thức của Ngân hàng và chịu trách nhiệm chính, kế tốn và thủ quỹ có thể là thành

viên của Hội Nơng dân hay Hội Phụ nữ và họ sẽ được hưởng mức hoa hồng tuỳ

theo hiệu quả cơng việc. Vì là những “cán bộ Ngân hàng” không chuyên, nên công

tác bồi dưỡng, đào tạo các kế toán và thủ quỹ này cần được đặc biệt chú ý, để giúp

họ có thể nâng cao nghiệp vụ, hồn thành cơng việc của mình. Nếu làm tốt, mơ

hình này có thể giúp người dân, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại

khó khăn tiếp cận với các dịch vụ Ngân hàng nhiều hơn, kịp thời hơn, tiết kiệm

được nhiều thời gian và chi phí.

Ngồi ra, NHNo&PTNT Hà Tĩnh cần có sự phối kết hợp với các cơ quan khoa

học kỹ thuật… tổ chức các lớp nâng cao kiến thức cho các hộ sản xuất. Các buổi tập

huấn này có thể tổ chức riêng, hoặc lồng ghép với các buổi sinh hoạt của Hội Nông

dân, Hội Phụ nữ. Qua các buổi tập huấn này sẽ giúp các hộ biết kỹ thuật thâm canh,

phòng trừ sâu bệnh, biết canh tác các laọi giống mới, các loại giống cây, con có

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A65Chuyên đề tốt nghiệpnăng suất cao… từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.KẾT LUẬN

Hoạt động cho vay hộ sản xuất có vai trò hết sức quan trọng khơng chỉ đối với

NHNo&PTNT Hà Tĩnh mà còn đối với sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi nên kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó

khăn, hoạt động này càng cần được quan tâm, sâu sát.

Bài viết này đi sâu vào xem xét, đánh giá tầm quan trọng của công tác cho vay

hộ tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh để từ đó đưa ra một số giải pháp, kiên nghị cụ thể

nhằm nâng cao hiệu quả công tác cho vay hộ.

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác cho vay hộ , NHNo&PTNT Hà Tĩnh

cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đáng chú ý là cơng tác cán bộ và công

tác huy động vốn, cũng như nâng cao kiến thức cho người dân.

Hy vọng những tìm tòi, đề xuất này sẽ ít nhiều có hữu ích nhằm nâng cao hiệu

quả hoạt động cho vay hộ tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh.

Một lần nữa, em xin được cám ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền, ban lãnh đạo

và tập thể cán bộ NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA NHNo&PTNT HÀ TĨNH VỀ VIỆC CHO VAY HỘ SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×