Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bng 2.2: Danh mc hng hoỏ kinh doanh ca cụng ty

Bng 2.2: Danh mc hng hoỏ kinh doanh ca cụng ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Mặt hàngBút biHộp giấyCặp file45Mã số

03B1B1T10001

03B1B1T10002

03B1B1T10003

03B1B1T10006

01H1T10001

01H1T20001

02H1S1H001

01H1T002

03F1C1002

03F1C1003

03F1C2003

03F1C20041302X1F00031402X1F00041502X1F0005

Mút xốp1602X1F000617

18

19

2002T1P2043

02T1P2044

02S1T10005

02C1V101Hàng inTên hàng hoá

Bút bi thiên long 024 màu

Bút bi thiên long 025 màu

Bút bi thiên long 027 màu

Bút bi thiên long gel B-01

Hộp khăn giấy vuông cao cấp

Hộp khăn giấy vuông thường

Hộp vải cao cấp

Hộp giấy oliver 320gr

Cặp hộp 20cm

Cặp hộp 15cm

Cặp 1 khoá

Cặp 2 khoá

Mút xốp chữ nhật cho cubo

(200*90) có keo

Mút xốp chữ nhật cho cubo

(200*90) khơng có keo

Mút

vng

choDuo(160*160) khơng có keo

Mút

vng

cho

Duo

(160*160) có keo

Tem bánh hogarenas

Tem bánh totitas

Sách hướng dẫn xtreme (TA)

Card mobifoneNguồn: phòng kế tốnĐể có thể đánh giá danh mục sản phẩm của cơng ty có thể sử dụng

các tiêu chí như: Chiều rộng danh mục sản phẩm, chiều dài danh mục sản

phẩm, chiều sâu danh mục sản phẩm, tính đồng nhất của danh mục sản

phẩm.

Chiều rộng của danh mục sản phẩm, hàng hoá kinh doanh là tồn bộ

số chủng loại hàng hố kinh doanh. Tức là cho biết doanh nghiệp có bao

nhiêu loại sản phẩm. Cơng ty TNHH Âu Trường Thành có 6 loại sản phẩm:

Hàng cặp file, khăn giấy, hàng in, hộp cao cấp, văn phòng phẩm, mút xốp.Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp46Công ty đã mở rộng chủng loại sản phẩm giúp đáp ứng nhu cầu của khách

hàng. Từ đó, giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Hiện nay,

khi nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, công ty đã mạnh dạn đầu tư

mở rộng và làm mới các danh mục sản phẩm bằng các sản phẩm có chất

lượng cao, có giá trị lớn như các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài như

mặt hàng bút bi, bút dạ.... để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tăng chủng

loại hàng hố tạo cho Âu Trường Thành có ưu thế về sự đầy đủ và đa dạng

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Mặt khác bên cạnh việc nhập khẩu

các sản phẩm mới của nước ngồi thì công ty cũng chủ động tăng thêm các

sản phẩm của công ty như các sản phẩm khăn giấy, sản phẩm hộp cao

cấp...Do nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm đó lớn nên cơng ty đã

đầu tư dây chuyền để sản xuất các sản phẩm mới. Mobifone là một trong

những khách hàng truyền thống của cơng ty có phát sinh nhu cầu hộp cao

cấp như sản phẩm hộp đựng điện thoại cơng ty đã nhanh chóng tăng thêm

danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đó của khách hàng. Công ty bánh

kẹo Bảo Minh ban đầu hợp tác với công ty là các sản phẩm tem nhãn, tem

bánh kẹo... sau đó cơng ty còn sản xuất các hộp bánh kẹo cung cấp cho

công ty bánh kẹo Bảo Minh. Hàng cặp file là một trong những mặt hàng

công ty cung cấp cho các siêu thị và các doanh nghiệp thương mại nhưng

sau đó cơng ty đa dạng sản phẩm cung cấp các loại bút, băng dính, dập

ghim...cho họ. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách đồng bộ, tăng sự

lựa chọn cho khách hàng.

Chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng có trong tất cả các

loại hàng hoá của doanh nghiệp, được tập hợp theo từng loại sản phẩm khác

nhau. Hiện nay, công ty đang kinh doanh hơn 1800 mặt hàng được sắp xếp

thành các nhóm hàng. Mỗi nhóm hàng có tính năng, cơng dụng khác nhau

phục vụ cho từng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ví dụ, mặt hàng văn

phòng phẩm bao gồm bút, sách, vở, cặp file, dập ghim, băng dính...khơng

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp47chỉ cung cấp các sản phẩm trong nước cơng ty còn nhập khẩu các sản phẩm

từ nước ngoài như từ bút AIHAO- Trung Quốc, bút chữ A...Công ty luôn

nghiên cứu các mặt hàng mới nhằm thu hút khách hàng. Cơng ty ln tìm

cách đa dạng hoá sản phẩm. Đồng thời tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ cho

khách hàng. Không chỉ vậy, công ty luôn bổ xung các mặt hàng kinh doanh

mới vào danh mục sản phẩm, hàng hoá kinh doanh. Qua các năm gần đây,

số lượng mặt hàng trong danh mục hàng hố kinh doanh tăng lên khơng

ngừng. Năm 2006 chỉ có 1450 mặt hàng, Năm 2007 tăng lên là 1658 mặt

hàng và đến năm 2008 đã tăng lên hơn 1800 mặt hàng kinh doanh.

Chiều sâu của danh mục sản phẩm, hàng hố biểu thị số lượng mặt

hàng khác nhau có trong nhãn hiệu của từng loại sản phẩm của danh mục

sản phẩm. Tức là tổng số các sản phẩm trong từng mặt hàng riêng của một

chủng loại hàng hoá. Như mặt hàng bút thì có các sản phẩm như bút bi, bút

chì kim, bút dạ, bút viết bảng, bút dạ nhỏ...Bên cạnh đó cũng có những nhãn

hiệu khác nhau để tăng số đơn vị sản phẩm trong cùng một đơn vị mặt hàng

như mặt hàng bút bi thì có bút bi thiên long, bút bi thiên long gel, bút bi bến

nghé, bút bi UB, bút bi UM...Sự gia tăng về số lượng sản phẩm, hàng hoá

trong từng mặt hàng đã tăng sự lựa chọn cho khách hàng, đáp ứng tốt hơn

nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Trong mặt hàng bút thiên long

công ty cung cấp các loại bút như bút thiên long 024 các màu, bút thiên

long 025 các màu, bút thiên long 027 các màu, bút bi thiên long 031 các

màu, bút bi thiên long 032 các màu... do bút bi là sản phẩm tiêu thụ khá

mạnh nên công ty quyết định tăng danh mục của mặt hàng đó. Nhưng

khơng phải mặt hàng nào cơng ty cũng sẽ gia tăng về số đơn vị sản phẩm

mà chỉ những mặt hàng được xem là thế mạnh và dễ tiêu thụ.

Mức độ hài hồ của danh mục hàng hố là sự gần gũi, cân bằng của

hàng hóa thuộc các chủng loại hàng hoá khác nhau khi được sắp xếp theo

mục đích sử dụng cuối cùng hoặc theo tiêu chuẩn nào đó. Chiều dài và

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp48chiều rộng của danh mục hàng hoá sản phẩm của công ty TNHH Âu Trường

Thành được thể hiện ở bảng 2.3 dưới đây:

Bảng 2.3: Chiều rộng danh mục sản phẩm và chiều dài danh mục sản phẩm

Chiều rộng của danh mục hàng hố

Văn

hàng inChiều

dàiphòngHộp caoHộp khănCặp filecấpgiấyvăn phòngMút xốpThiếpphẩm

sáchhộp đựng hộp khăn Filemútchúchướngquà,10 li, mútloại mừng,dẫn,bút bánhhàng hoá tem nhãn, bi, bút chì, kẹo,...

bằngbút dạ, vở,hộp giấyAdvancevng cao 5cm xanh, xốp

cấp,hộp Filekhăn giấy advancekhen, giấy máy tính...chủchứngcao cấp...nhận,bồi

chữnhật, mút

xốp vngnhật 7cm xanh

đậm...tờrơi...Nguồn: Phòng kế tốn

Việc cơng ty tăng từng tiêu chí trên giúp cho danh mục hàng hố của

doanh nghiệp trở nên phong phú và đa dạng hơn, tăng sự lựa chọn cho

khách hàng, do đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Trong xu thế

tiêu dùng hiện nay là nhu cầu ngay càng tăng. Do vậy, doanh nghiệp có thể

đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo các hướng khác nhau như: đưa thêm

những loại sản phẩm hàng hoá mới để mở rộng thêm danh mục sản phẩm,

kéo dài những loại sản phẩm đang có để trở thành một cơng ty có mặt hàng

hồn chỉnh, bổ sung thêm mặt hàng cho từng sản phẩm để tăng chiều sâu

của danh mục sản phẩm.

Số lượng các loại sản phẩm mà công ty đã bán qua các năm đều tăng

lên thể hiện ở bảng 2.4 dưới đây:

Bảng 2.4: Số lượng các loại sản phẩm của công ty đã bán năm 2005-2008

Đơn vị: nghìn sản phẩmPhạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp

STT

1

2

3

4

5

6Loại sản phẩm

2005

Hàng cặp file

1334

SP khăn giấy

621

Hàng in

18254

Văn phòng phẩm

847

Mút xốp

10509

Tổng

31565

Nguồn: phòng kế tốn49

2006

1472

884

32486

1306

12674

488222007

2104

1120

35992

2483

14589

562882008

2958

1458

41447

2641

18027

66531Qua bảng số liệu trên cho ta thấy, số lượng hàng in và mút xốp chiếm

tỷ lệ lớn. Điều đó cho thấy đây vẫn là sản phẩm thế mạnh của công ty. Nhu

cầu của khách hàng về các sản phẩm này luôn tăng qua các năm. Mặc dù số

lượng các công ty tham gia vào lĩnh vực in rất lớn nhưng do nhu cầu của

khách hàng cao nên đây vẫn là một trong những mặt hàng có sức hấp dẫn

cao. Số lượng sản phẩm in năm 2005 chỉ là 18254 sản phẩm nhưng đến năm

2008 đã tăng lên 41447 sản phẩm. Ngoài ra, đối với các ngành mới như sản

phẩm khăn giấy, hộp cao cấp số lượng bán ra còn thấp nên cần phải đẩy

mạnh. Đây cũng là mặt hàng có tiềm năng. Số lượng sản phẩm năm 2005 là

621 sản phẩm và đến năm 2008 đã là 1458 sản phẩm tăng 235%. Ngoài ra,

các loại sản phẩm khác cũng có sức tăng khá mạnh về số lượng sản phẩm

bán ra.

Các sản phẩm của công ty rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã sản

phẩm. Điều này làm tăng sự phong phú cho mặt hàng kinh doanh của cơng

ty. Mẫu mã sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng của

khách hàng. Mẫu mã sản phẩm của công ty thể hiện ở các hình dưới đây:

- Văn phòng phẩm:Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bng 2.2: Danh mc hng hoỏ kinh doanh ca cụng ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×