Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với ý nghĩa đó, việc vận dụng thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, để có thể vận dụng tốt các khái niệm này nhằm nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của cuộc kiểm toán, một yêu cầu được đặt ra đ

Với ý nghĩa đó, việc vận dụng thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, để có thể vận dụng tốt các khái niệm này nhằm nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của cuộc kiểm toán, một yêu cầu được đặt ra đ

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN CHƯƠNG I

Thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro là một phần không thể thiếu

trong giai đoạn lập KHKT BCTC, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán

BCTC. Trong Chương này, Tác giả đã khái quát được lý luận về thực hiện thủ

tục phân tích và đánh giá rủi ro, đồng thời, phân tích được bản chất của thực hiện

thủ tục phân tích, bản chất của RRKT, các loại hình RRKT và quy trình đánh giá

trọng yếu, RRKT trong giai đoạn lập KHKT BCTC. Từ đó, tác giả nêu lên được

mối quan hệ giữa phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC.

Đây là những cơ sở lý luận quan trọng để xem xét, đánh giá thực tiễn công tác

thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC

tại Cơng ty AASC. Từ đó tìm ra những tồn tại trong quy trình này và đề xuất

phương hướng, VSA cũng như các quy định pháp lý có liên quan.37CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀ

ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH

KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY AASC

2.1. Giới thiệu về Cơng ty AASC

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tên công ty : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Tên tiếng Anh : AASC Auditing Firm Company Limited

Tên viết tắt : AASC

Công ty AASC được thành lập ngày 13/05/1991 do ơng Ngơ Đức Đồn làm

Tổng giám đốc theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

là thành viên của HLB quốc tế tại Việt Nam. AASC là Cơng ty Kế tốn Kiểm

tốn được thành lập đầu tiên, giữ vững truyền thống sinh ra và trưởng thành từ

Bộ Tài chính - Việt Nam thực hiện các dịch vụ về Kiểm toán, Tư vấn Tài chính,

Kế tốn và Thuế.

Trải qua q trình chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh

nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của luật doanh nghiệp, đến năm 2007 công

ty đã đăng ký kinh doanh với số đăng ký 0102031353, số đăng ký này được

cấp ngày 02/07/2007 và người đại diện theo Pháp luật của công ty là Tổng

giám đốc Ngơ Đức Đồn.

Trụ sở chính của cơng ty: số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại ở trụ sở chính : 04.3824.1990

Cơng ty có 2 chi nhánh:

 Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: số 17 sơng Thương, phường 2, quận Tân

Bình, số điện thoại : 08.3848.5983

 Chi nhánh tại Quảng Ninh: số 8, Chu Văn An, Tp. Hạ Long, số điện

thoại : 0333.627.57138Website :www.aasc.com.vn

Quá trình phát triển của Công ty AASC

Giai đoạn 1 : từ 01-04-1991 đến tháng 8-1993

Ngày 13/5/1991, theo quyết định số 164/TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ

Tài Chính, Cơng ty AASC chính thức được thành lập với tên là Công ty Dịch vụ

tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn.

Trong giai đoạn mới thành lập này, Công ty hầu hết chỉ cung cấp các dịch vụ

kế toán.

Giai đoạn 2 : từ 14-9-1993 đến tháng 9-2007

Ngày 14-9-1993 Bộ trưởng Bộ tài chính đã ra quyết định số

639/TC/QĐ/TCCB, thành lập lại Công ty dịch vụ kế tốn, đổi tên thành Cơng ty

Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn (AASC) với tên giao dịch quốc tế

là Auditing and Accounting Financial Consulting Service Company với tổng số

vốn ban đầu gần 300 triệu đồng.

Để đáp ứng nhu cầu về kế toán và kiểm toán đang phát triển mạnh mẽ, công

ty đã không ngừng mở rộng :

- Tháng 3-1992, công ty thành lập chi nhánh đầu tiên ở Tp Hồ Chí Minh, và

đến tháng 3-1995, được sự cho phép của Bộ tài chính, chi nhánh này đã tách ra

khỏi AASC và thành lập công ty tư vấn Tài chính kế tốn và Kiểm tốn Sài Gòn

AFC

- Ngày 13-3-1997, cơng ty thành lập văn phòng đại diện ở Tp Hồ Chí Minh

và đến tháng 5-1998 cơng ty đã nâng cấp văn phòng đại diện thành chi nhánh

- Tháng 4 năm 2005, AASC chính thức trở thành hội viên Hội kiểm toán

viên hành nghề Việt Nam.

- Tháng 7 năm 2005, AASC chính thức gia nhập tổ chức kế toán và kiểm

toán quốc tế INPACT và trở thành đại diện cho INPACT quốc tế tại Việt Nam.39Giai đoạn 3 : Từ tháng 9-2007 đến nay

ThựchiệnNghị định số 105/2004/NĐ-CPngày 30/03/2004của Chínhphủ về Kiểm tốn độc lập, Nghị định số 105/2004/ NĐ-CP ngày 31/10/2005 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Thông tư số

60/2006/TT-BTC ngày 28/6/2006 của BTC hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện

thành lập và hoạt động đối với DN kiểm toán, đồng thời thực hiện cam kết với

Tổ chức thương mại thế giới WTO, AASC đã chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà

nước thuộc Bộ tài chính sang cơng ty TNHH hai thành viên trở lên vào ngày 0109-2007 .

Năm 2011, AASC nhận thấy tiềm năng phát triển của cơng ty đã vượt qua

những kì vọng khi gia nhập INPACT, do đó, bằng sự năng động của mình cũng

những đánh giá tích cực từ phía đối tác, AASC đã chính thức trở thành thành

viên của HLB quốc tế.

Đến ngày 17/05/2013, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và

kiểm tốn (AASC) đã đổi tên thành cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC.

Hiện AASC là Hãng kiểm toán độc lập với vị thế đầu đàn trong hệ thống

các Cơng ty kiểm tốn Việt, Công ty cam kết đem đến những dịch vụ chất

lượng tốt nhất cho Quý doanh nghiệp; nằm trong Top 5 nhà cung cấp dịch vụ

lớn trên thị trường (theo thống kê của Bộ Tài chính và Hội KTV hành nghề

Việt Nam - VACPA); có trong danh sách ngắn của Ngân hàng Thế giới (WB)

và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cũng như các tổ chức tín dụng khác

được chấp thuận kiểm toán các dự án do các tổ chức này tài trợ; AASC là một

trong số ít các đơn vị kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được Ủy ban chứng

khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức

niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán.402.1.2. Phương châm hoạt động và mục tiêu phát triển

Mục tiêu hoạt động của Công ty AASC là độc lập, trung thực, minh bạch

nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp

cao nhất cho khách hàng trong công tác quản lý kinh tế tài chính và điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn thế nữa với kinh nghiệm thực tiễn về

chuyên ngành, gần gũi với khách hàng, tận tình, thơng thạo nghiệp vụ và hiểu

biết kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, công ty nắm bắt nhanh và rõ các yêu cầu

trong quản lý, sản xuất kinh doanh, các khó khăn mà khách hàng sẽ gặp phải và

trợ giúp khách hàng giải quyết tốt các vấn đề đó.

Cơng ty AASC ln chú trọng xây dựng hình ảnh dựa trên 5 yếu tố: Minh

bạch - Độc lập - Am hiểu - Tin cậy - Bền vững. Trong đó, giá trị cốt lõi là minh

bạch.

2.1.3. Các dịch vụ của công ty AASC

Dịch vụ của Cơng ty

Dịch vụ kiểm tốnDịch vụ tư vấn Kiểm tốn BCTC; Tư vấn về tài chính; Kiểm toán hoạt động và kiểm Tư vấn kế toán, thuế và đầu tư xây dựng;toán tuân thủ; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; Kiểm tốn thơng tin tài chính; Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp. Kiểm tốn Báo cáo quyết tốn

vốn đầu tư hồn thành;

 Các dịch vụ bảo đảm khác.

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ kế toán Thẩm định giá tài sản; Ghi sổ kế toán, lập BCTC, lập41Báo cáo quyết toán vốn đầu tư;

 Xây dựng các mơ hình tổ chức bộ Xác định giá trị doanh nghiệp;máy kế tốn và tổ chức cơng tác kế Giám định tài chính kế tốn.tốn;Dịch vụ đào tạo Lập chuyển đổi BCTC theo IFRS Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Tài

chính, Kế tốn, Kiểm tốn và Thuế;

 Đào tạo về đầu tư xây dựng cơ bản;

 Các dịch vụ đào tạo khác.Sơ đồ 2.1: Các dịch vụ của Công ty AASC

(Nguồn: Hồ sơ chào hàng Công ty AASC)42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với ý nghĩa đó, việc vận dụng thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, để có thể vận dụng tốt các khái niệm này nhằm nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của cuộc kiểm toán, một yêu cầu được đặt ra đ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×