Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong sản xuất, mỗi công đoạn của quy trình sẽ sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới, việc dư thừa hàng tồn kho trong mỗi doanh nghiệp cần phải hạn chế tối đa, qua đó làm tăng năng suất và giảm chi phí. Trên t

Trong sản xuất, mỗi công đoạn của quy trình sẽ sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới, việc dư thừa hàng tồn kho trong mỗi doanh nghiệp cần phải hạn chế tối đa, qua đó làm tăng năng suất và giảm chi phí. Trên t

Tải bản đầy đủ - 0trang

47Bảng 2.1. Tổng hợp nhập, xuất, tồn kho.CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Khu CN Liên Chiểu - ĐNBẢNG TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN KHO

Từ ngày 01/01/2011 – 30/ 5/2011

Tài khoản 152: Nguyên vật liệuKho: Kho phế liệu ( công ty)

Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ sảnSốphẩm hàng hóaĐvtTồn đầu kỳ Nhập trongXuất trongTồn cuốikỳkỳkỳSLSLSLSLNợ1129000005Gang chi tiếtKg321.86294.40597.557318.710152.11129000001PL- HMS1+2Kg870.6491.945.2501.289.3171.526.582152.11129000002Phế liệu – L1Kg984.466523.429461.037152.11129000003Phế liệu - L2Kg783.8221.340.998990.5461.134.274152.11129000004Phế liệu – L3Kg27.269364.925270.774121.420152.11129000008Phế liệu – vảy cán - NKKg7.7897.789152.11129000001Phế liệu- ĐBKg697.079509.389152.12.034.0102.221.700Liên chiểu, ngày 14 tháng 5 năm 2011

Người lập bảngKế toán trưởngTổng giám đốc48Bảng 2.2. Tổng hợp nhập, xuất, tồn kho.CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Khu CN Liên Chiểu - ĐNBẢNG TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN KHO

Từ ngày 01/01/2011 – 30/ 5/2011

Tài khoản 152: Nguyên vật liệuKho: Kho NVL – Phụ tùng ( công ty )SốTên, quy cách vật liệu, dụng cụ sản

phẩm hàng hóaĐvtTồn đầu kỳNhập t. kỳXuất t.kỳTồn cuối kỳ25191000029Bột ANKERFILL CO- 0125191000029SLSLSLSLKg86.40056.0004.300138.100152.3Bột ANKERFILL CRPKg13.77313.7730152.325191000029Bột ANKERFILL NN95Kg98.00045.00053.000152.325191000029Bột ANKERFILL CW20Kg3.50060.00053.00010.500152.325191000029Bột ANKERFILL 076Kg47.1806.00032.00021.180152.325191000001Chất bảo vệ khuônKg36.15836.158152.125191000002Chất tăng carbonKg8.00050.4109.18045.230152.125191000147Bột COMPRIT ZG95Kg48.00015.50021.00042.500152.325191000148Bột COMPRIT CS15Kg8.40012.5009.50011.400152.325191000147Bột COMPRIT CS13Kg98.50045.00053.500152.3Liên Chiểu, ngày14 tháng 5 năm 2011

Người lập bảngKế toán trưởngTổng giám đốcNợ492.2.4.1.Thủ tục kiểm soát nghiệp vụ mua hàng tại cơng ty cổ phần Thép Đà

Nẵng

Thủ tục kiểm sốt nội bộ chu trình mua hàng tại cơng ty được thực hiện như

sau :

u cầu mua hàng

Tại Cơng ty, Phòng Vật tư XNK được sự ủy quyền của Ban giám đốc chịu

trách nhiệm chính trong việc mua hàng. Khi có u cầu về vật tư hàng hóa, các bộ

phận liên quan (phân xưởng, kho) sẽ căn cứ trên nhu cầu của bộ phận, cân đối vật tư

hàng hóa tồn tại kho, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tiêu thụ của công ty, dự trù vật tư

hàng hóa của khách hàng làm cơ sở để lập Phiếu đề nghị mua hàng, công đoạn này

được kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ nhằm tránh được tình trạng mua hàng sai mục đích,

khơng đúng số lượng. Phiếu này được lập thành 03 liên, mẫu thống nhất của cơng ty,

đảm bảo các thơng tin chính như ngày đề nghị, số hiệu chứng từ, số lượng, quy cách

của vật tư hàng hóa, đầy đủ chữ ký của người đề nghị, người phê duyệt, phiếu này

được chuyển đến Tổng giám đốc công ty phê duyệt đồng ý mua hàng.

Thủ tục kiểm soát để đảm bảo theo các quy định của công ty, ngăn ngừa được

sự gian lận trong quá trình mua hàng, đây là bằng chứng với mức độ tin cậy về sự

phát sinh của nghiệp vụ mua hàng hay sự hiện hữu của vật tư hàng hóa, với thủ tục

này tạo sự kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đặt hàng

Phòng Vật tư XNK căn cứ vào phiếu đề nghị mua hàng đã được phê duyệt để

xem xét về nhu cầu và chủng loại cần mua, khảo sát các nhà cung cấp truyền thống

về chất lượng, giá cả, so với các nhà cung ứng khác (thông qua bảng báo giá)

Sau đó Đơn đặt hàng do Phòng vật tư XNK lập, căn cứ vào phiếu đề nghị mua

hàng đã được duyệt, ngồi ra còn căn cứ vào kế hoạch, kế hoạch mua hàng, kế hoạch

tiêu thụ, đơn đặt hàng của khách hàng, số lượng hàng tồn tại kho. Sau khi kiểm tra,

đối chiếu đúng theo yêu cầu thực tế, Phòng vật tư XNK tiến hành gửi đơn đặt hàng

tới nhà cung cấp.

Bên cạnh đó cơng ty cũng khảo sát tìm thêm nhà cung cấp mới ở trong nước

cũng như ngoài nước để đảm bảo cho hàng hoá mua vào đảm bảo về chất lượng, ổn50định, giá cả phù hợp, thanh toán thuận và đảm bảo hồn thành theo hợp đồng Cơng ty

đã ký kết

Bảng 2.3. Phiếu đề nghị mua hàng

Mấu số : 02Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng

Khu CN Liên chiểu – TP ĐNMHHPHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG

Số : N31-000234

Ngày 12 tháng 5 năm 2011

Họ và tên người yêu cầu: Nguyễn Thanh Chi – Bộ phận Vật tư – XNK

TTTên, quy cách Vật tư(1)(2)Đơn vịSốtínhlượng(3)(4)1Chất tăng cacbon- HTấn402Fero Silicon magan 60/14Tấn2003Fero Silic 75%Tấn25Viên40Viên404Gạch chịu lửa, TPC

Al2O3,kt(200x200x150)mm

Gạch chịu lửa, TPCAl2O3,kt(93x87x65)mm

Tổng cộng:Mục đích

(5)5.572.300.000

Liên Chiểu, ngày tháng

năm 2011

Lậ

p bảngDuyệt(Nguồn: Cơng ty Cổ Phần Thép Đà nẵng)

Thơng thường thì cơng ty chọn những nhà cung cấp lâu năm, đảm bảo uy tín,

hợp tác lâu dài với công ty trong nhiều năm qua.

Trường hợp nếu có nhà cung cấp nào bị sai sót, gian lận, báo giá cao hơn giá

thị trường lặp đi lặp lại mà không khắc phục làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong sản xuất, mỗi công đoạn của quy trình sẽ sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới, việc dư thừa hàng tồn kho trong mỗi doanh nghiệp cần phải hạn chế tối đa, qua đó làm tăng năng suất và giảm chi phí. Trên t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×