Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro của BHXH Trà Vinh đối với việc thu, chi BHXH

3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro của BHXH Trà Vinh đối với việc thu, chi BHXH

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Các yếu tố vật chất

• Thẩm mỹ

• Giáo dục

Về ngôn ngữ:

Ngôn ngữ là sự thể hiện rõ nét nhất của văn hố vì nó là phương tiện để truyền

đạt thông tin và ý tưởng. Nếu thông thạo ngôn ngữ, có 4 lợi ích:Trao đổi trực tiếp và hiểu rõ ràng

Dễ làm việc với đối tác vì chung ngơn ngữ

Hiểu và đánh giá đúng bản chất

Hiểu và thích nghi với văn hố của đối tácNgược lại, sẽ rất khó khăn khi tham gia tuyên truyền với đối tượng là người

dân tộc. Nếu khơng thơng hiểu, hoặc nói được ngơn ngữ tiếng Khmer, cán bộ

BHXH Trà Vinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc diễn đạt các chính sách của

BHXH đối với đồng bào Khmer các xã nghèo, vùng sâu vùng xa..

Về tơn giáo:

Trên thế giới, có nhiều tơn giáo khác nhau, như Phật Giáo, Kitô Giáo, Hồi

Giáo, Khổng giáo-Lão Giáo, Ấn độ Giáo (Hiudu).

Các tơn giáo có ảnh hưởng lớn đến lối sống, niềm tin, giá trị và thái độ, cách

ứng xử của con người.

Các tơn giáo còn ảnh hưởng đến chính trị và mơi trường kinh doanh.

Các tơn giao khác nhau, được xây dựng trên nền tảng những triết lý khác

nhau.

Do vậy, môi trường hoạt động tại đâu cần nghiên cứu tơn giáo ở đó cũng như

đối tác kinh doanh theo tôn giáo nào dây là yếu tố cóảnh hưởng lớn tới niềm tin, lối

sống, thói quen của con người. Do khơng có sự khác biệt lớn trong tín ngưỡng, tơn

giáo tại tỉnh Trà Vinh có nhiều nét văn hóa tương đồng. Việc hiểu biết về tơn giáo

tín ngưỡng của đối tượng tham gia BHXH luôn giúp BHXH Trà Vinh có sự chủ

động trong việc tiếp đón tránh những rủi ro khơng đáng có trong ứng xử ngoại giao,

lễ tân.

Về giá trị và thái độ:Trang 42Giá trị là những quan niệm làm căn cứ để con người đánh giá đúng sai, tốt

xấu, quan trọng và không quan trọng.

Thái độ là những khuynh hướng không thay đồi của sự cảm nhận hành xử theo

1 hướng xác định đối với 1 đối tượng.

Thái độ bắt nguồn từ những giá trị và có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động

của con người đặc biệt là thái độ tôn trọng trong ứng xử.

Trong môi trường hoạt động của BHXH Trà Vinh, giá trị và thái độ của các

đối tượng đôi khi không đồng nhất, có thể có các mức ưu tiên khác nhau trong xử lý

công việc. Người Việt Nam trong công việc thường trọng tình cảm và có xu hướng

“thơng cảm” với nhau trong cơng việc, tuy nhiên với văn hóa ứng xử trong cơng

việc hiện nay thì kỷ luật cơng việc, tính đúng giờ và tác phong chuyên nghiệp là ưu

tiên hàng đầu để đảm bảo một công việc được hồn thành đúng tiến độ và chất

lượng. Do đó, việc phối hợp cơng việc và thích ứng trong mơi trường cơng việc tiếp

đối tượng ln đòi hỏi các cán bộ BHXH Trà Vinh duy trì giá trị chung về tác

phong làm việc cơng nghiệp, hiệu quả, có thái độ làm việc đúng đắn về thời gian và

tính kỷ luật chung.

Về phong tục và cách ứng xử

Phong tục là nếp sống, thói quen, là những lề thói trong xã hội hay tại một địa

phương.

Cách cư xử là những hành vi được xem là đúng đắn, phù hợp với một xã hội

đặc thù.

Phong tục thể hiện cách sự vật được làm, còn cách cư xử được dùng thực hiện

chúng.

Mỗi quốc gia, vùng miền có thể có những phong tục và cách cư xử riêng, do

vậy việc nghiên cứu và thấu hiểu phong tục, cách ứng xử của nhau sẽ giúp cho công

việc trôi chảy và thuận lợi.

Rủi ro xung độtTrang 43Xung đột có nguồn gốc từ mâu thuẫn về lợi ích, đó là q trình trong đó một

bên nhận ra rằng quyền lợi của mình đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một

bên khác.

Như vậy có thể thấy xung đột là phổ biến trong các loại hình doanh nghiệp nói

chung. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp liên doanh đôi khi rủi ro xung đột có thể

trầm trọng hơn do các yếu tố liên quan tới chính trị trong mối quan hệ giữa hai

nước, những rủi ro do nhận thức và tư tưởng của công nhân trong mối quan hệ sản

xuất với chủ sử dụng lao động.

Tại BHXH Trà Vinh, vấn đề rủi ro xung đột luôn được chú trọng giải quyết

một cách tồn diện, xét trong tổng thể hài hòa lợi ích của các bên. Xuất phát từ mối

quan hệ hợp tác lâu dài giữa BHXH và người tham gia, thụ hưởng BHXH, các

chính sách và chế độ phúc lợi ln được BHXH Trà Vinh chú trọng. Theo đó, mức

chi trả cho đối tượng luôn đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng.

Rủi ro công nghệ

Việc lựa chọn công nghệ để đầu tư phát triển luôn là một vấn trọng yếu trong

hoạt động nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp công nghệ cao. Xây dựng chiến

lược công nghệ đúng đắn sẽ giảm thiểu được rủi ro và tổn thất trên thị trường.

Lĩnh vực cơng nghệ thơng tin ln có tốc độ phát triển và đổi mới cơng nghệ

rất nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam là nước đi sau về cơng nghệ

nhưng lại là một thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh và có quy mơ dân số lớn,

được kỳ vọng là thị trường tiềm năng cho các hãng công nghệ trong nhiều năm tới.

Việc tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu xu thế phát triển của cơng nghệ

tồn cầu ln được BHXH Việt Nam tích cực thực hiện thơng qua các chương trình

trao đổi học thuật, tập huấn, đào tạo và trao đổi với các cơ sở nghiên cứu phát triển

của BHXH như Công ty Nam Trường Sơn, tập đoàn FPT, Tập đoàn VNPT, VietTel,

… điều này góp phần đảm bảo BHXH Trà Vinh ln có khả năng cập nhật nhanh

nhất các cu thế phát triển của công nghệ thế giới, đồng thời tránh rủi ro tụt hậu trong

công tác quản lý đối tượng BHXH.Trang 442.3.1.1.2 Kiểm sốt – phòng ngừa rủi ro

• Các biện pháp né tránh rủi ro

Để có thể né tránh rủi ro, BHXH Trà Vinh loại bỏ những nguyên nhân gây ra

rủi ro và chủ động né tránh từ trước khi rủi ro xảy ra.

Nhận thức rủi ro luôn tiềm ẩn trong mọi hoạt động của BHXH Trà Vinh, có

những nguyên nhân đến từ bên ngồi, có những ngun nhân xuất phát từ chính

những vấn đề nội tại; BHXH Trà Vinh đã thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu:

− Tăng cường giao lưu, xây dựng mơi trường văn hóa doanh nghiệp lành

mạnh, hiểu biết và tơn trọng lẫn nhau, có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm tốt.

Tạo khơng khí tin cậy, cởi mở giữa cán bộ BHXH và người tham gia BHXH.

− Xây dựng chế độ phúc lợi xã hội, chế độ lương thưởng thỏa đáng trên cơ sở

pháp luật lao động Việt Nam và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo cán bộ cơng

nhân viên có chế độ công tác và mức thu nhập của BHXH đề ra, khơng để xảy ra

xung đột lợi ích lớn giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

− Duy trì chế độ kiểm tra, kiểm tra đột xuất hay định kỳ đối với người sử

dụng lao động, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên phổ biến và

tập huấn về an tồn vệ sinh cơng nghiệp, phòng chống tai nạn, cháy nổ trong tồn

bộ cán bộ cơng nhân viên; hàng năm tổ chức thực hành diễn tập phòng cháy chữa

cháy. Đảm bảo các hệ thống hỗ trợ sản xuất, ứng cứu khẩn cấp hoạt động bình

thường khi có sự cố rủi ro xảy ra.

2.3.1.1.3 Biện pháp ngăn ngừa rủi ro và giảm thiểu tổn thất

• Đối với hệ thống thông tin, trang thiết bị đều được bảo hành bảo dưỡn định

kỳ. Tránh sự cố sai lêch thông tin, mất thơng tin của người tham gia BHXH.

• Chú trọng, tận dụng tốt mối quan hệ với các doanh nghiệp, để tiếp cận và

tạo dựng quan hệ. Tranh thủ sự quan tâm của chính quyền địa phương về các khoản

thu ngân sách.

• Kịp thời giải quyết chế độ tai nạn lao động, không chỉ thể hiện trách nhiệm

của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan mà còn thể hiện chính sách an

sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người lao động không may gặp rủi ro

trong cơng việc. Từ khi có chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, BHXH tỉnhTrang 45đã giải quyết hàng trăm hồ sơ liên quan đến chế độ này. Việc chi trả kịp thời chế độ

bảo hiểm TNLĐ không chỉ chia sẻ, động viên tinh thần cho người lao động không

may gặp rủi ro trong cuộc sống mà còn góp phần nâng cao ý thức tham gia BHXH,

BHYT và bảo hiểm TNLĐ cho chính chủ doanh nghiệp và bản thân người lao động

• Tuyên truyền về các chế độ BHXH đến toàn dân trên địa bàn tỉnh, tích cực

đơn đốc các DN chây ỳ đóng BHXH, DN bị nợ đọng BHXH.

• Mạnh dạn đưa các DN, đối tượng trục lợi BHXH cho các cơ quan chức

năng về pháp lý, hiện tại luật BHXH đã có hiệu lực vad đi vào cuộc sống.2.3.2 Đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tại BHXH Trà Vinh

2.3.2.1 Kết quả đạt được

Kết quả quản trị rủi ro tại BHXH Trà Vinh trong thời gian qua có thể nói đã

đạt được những thành tích chắc chắn, góp phần tạo dựng nền tảng cơ sở cho đơn vị

phát triển bền vững hơn, ngày càng thiết lập được các cơ sở của mình trong mơi

trường kinh tế chung của cả nước, hướng tới cân đối bền vững quỹ BHXH.

Từ một đơn vị của tỉnh nhỏ với phạm vi bao phủ BHXH hạn hẹp, thời gian

đầu thành lập hoạt động chỉ gói gọn trong các dịch vụ nhỏ lẻ. Đến nay BHXH đã

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh xã hội tại tỉnh. Điều

này góp phần quan trọng chia sẻ và giảm thiểu rủi ro hoạt động của BHXH Việt

Nam.

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thiết lập các chuẩn mực trong lao động,

nghiên cứu sản xuất, hài hòa lợi ích giữa người lao động và chủ sử dụng lao động,

được chú trọng quán triệt ngày từ đầu, thể hiện trong thỏa ước lao động tập thể và

các hoạt động thực tiễn của BHXH Trà Vinh.

Môi trường lao động hài hòa, các chế độ phúc lợi và an sinh được đảm bảo đã

triệt tiêu đáng kể những nguyên nhân gây xung đột, mâu thuẫn lợi, tạo điều kiện cho

BHXH Trà Vinh có thời gian và nguồn lực tập trung đầu tư cho nghiên cứu - phát

triển, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu

chuẩn mực của môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng tính kỷ luật, tinh thầnTrang 46hợp tác và tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất. BHXH Trà Vinh đã đưa

ISO vào hoạt động và có những bước tiến vượt bậc.

Cơng tác đào tạo và bồi dưỡng, cập nhật công nghệ thường xuyên được tổ

chức. Qua đó tiếp cận những cơng nghệ mới nhất, những xu thế cơng nghệ đang

định hình và phát triển trên thế giới, từ đó xây dựng các chiến lược công nghệ, tránh

các rủi ro do tụt hậu về công nghệ và lạc hậu trong tiếp cận nhu cầu người tham gia

BHXH.

2.3.2.2 Một số những hạn chế còn tồn tại trong quản trị rủi ro của BHXH

Trà Vinh

Điều hạn chế đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất đến quản trị rủi ro của doanh

nghiệp là tính mới mẻ và sơ khai của hoạt động quản trị rủi ro của BHXH Trà Vinh.

Hạn chế thứ hai là sự thiếu nhất quán trong tư duy, nhận thức và triển khai

thực hiện của nhân viên đối với công tác quản trị rủi ro.

Hạn chế thứ ba gây khó khăn cho quản trị rủi ro là sự thiếu hụt kỹ năng giao

tiếp, làm việc nhóm khiến cho việc truyền tải thơng tin giữa các nhóm làm việc với

chun gia nước ngồi có thể bị ảnh hưởng, đưa đến các rủi ro về gián đoạn thông

tin, hiểu lầm hoặc thiếu đồng bộ trong phối hợp triển khai.

Một hạn chế nữa là điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng cho quản trị rủi ro còn

thiếu thốn đã làm giảm hiệu quả của quản trị rủi ro. Xét trong điều kiện và hoàn

cảnh chung trong nước, việc xây dựng các chương trình, phần mềm chuyên nghiệp

về quản trị rủi ro còn chưa được đầu tư phát triển. Công tác quản trị rủi ro nhiều khi

dựa chủ yêu vào kinh nghiệm, kỹ năng của nhà lãnh nên có thể dẫn đến các kết luận

cảm tính và chưa đầy đủ về đối tượng.

Một số những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tại

BHXH Trà Vinh

2.3.2.2.1 Nguyên nhân khách quan

Có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế của quản trị rủi ro tại

BHXH Trà VinhTrang 47• Thứ nhất, đây là một nghiệp vụ tương đối mới với nhận thức của BHXH

Trà Vinh vốn đã quen với môi trường hoạt động tưởng chừng như khơng có rủi ro

do độc quyền. Do đó, khi rủi ro từ phía mơi trường bên ngồi bùng phát, áp lực bảo

tồn quỹ BHXH buộc phải chú trọng nhiều hơn tới công tác quản trị rủi ro thì đối với

cán bộ quản lý cũng như cơng nhân viên tại các BHXH cấp Huyện chưa có sự

chuẩn bị đầy đủ về nhận thức cũng như các kỹ năng cần thiết.

• Thứ hai, áp lực cạnh tranh ngày một lớn, bối cảnh kinh tế biến động, đặt

các doanh nghiệp trong cuộc đua khốc liệt và vơ hình chung tạo nên một môi trường

kinh doanh nhiều rủi ro. điều này khiến các doanh nghiệp chỉ có thể hạn chế phần

nào những thiệt hại chứ không thể triệt tiêu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khách

quan. Và khi doanh nghiệp phá sản, BHXH phải đứng ra giải quyết vấn đề.

• Thứ ba, công nghệ thông tin thay đổi và phát triển với tốc độ nhanh chóng,

đặt BHXH trước thách thức lớn về đổi mới công nghệ để theo kịp xu thế của công

nghệ thế giới. Những rủi ro công nghệ là không thể tránh khỏi.

Một nguyên nhân khách quan nữa là đội ngũ doanh nhân của nước ta chưa

thực sự được trưởng thành, môi trường kinh tế thị trường đang định hình và chưa

thực sự ổn định, còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố chính trị - xã hội và chính sách

thay đổi, và phải đứng trước những rủi ro do môi trường kinh doanh chung của nền

kinh tế. Điều này ảnh hưởng rất lớt đén công tác quản trị rủi ro của BHXH.

2.3.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan

Các nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính các yêu tố nội tại của BHXH

Trà Vinh, từ cấp quản lý cho đến cán bộ cơng nhân viên.

• Ngun nhân thứ nhất là nhận thức của cán bộ quản lý chưa chú trọng

đúng mức đối với hoạt động quản trị rủi ro. Trong công tác quản trị rủi ro, việc đánh

giá thấp hoặc không coi trọng của người lãnh đạo quản lý có thể gây ra những hạn

chế đáng kể trong cơng tác thừa hành của từng bộ phận, nhân viên.

• Nguyên nhân chủ quan thứ hai là năng lực thừa hành của nhân viên còn có

hạn chế. Do tác phong và phong cách làm việc, tính kỷ luật chưa thực sự chuyên

nghiệp nên trong tác nghiệp tại nơi làm việc còn chủ quan, chưa chú ý đúng mức,

gây ảnh hưởng rủi ro đến hoạt động chung của BHXH Trà Vinh.Trang 48• Nguyên nhân chủ quan thứ ba là BHXH chưa xây dựng được một quy định

cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban, bộ phận trong đơn vị đối

với các rủi ro do các đơn vị cấp huyện, phòng ban, bộ phận đó gây ra. Chính sự đổ

lỗi mà công tác quản trị rủi ro bị lơi là, dẫn đến các thiệt hại khơng đáng có cho đơn

vị (xung đột trách nhiệm).CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA

BHXH TRÀ VINH

3.1 Tăngcườhậtứvàkỹựquảrịủio.

Hiện nay, vấn đề quản trị rủi ro trong các đơn vị chưa được đầu tư quan tâm

thỏa đáng. Nhận thức đã có song chưa đầy đủ, tồn diện, chưa đi sâu vào thực tiễn

hoạt động vận hành của đơn vị, còn có các biểu hiện lơ là chủ quan nhất là tại các

cấp thừa hành.

Trước hết, cần nâng cao nhận thức chung trong đội ngũ cán bộ công nhân viên

về tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và giảm

thiểu tác hại của các yếu tố tác động tiêu cựcc gây tổn hại đến hoạt động bình

thường của BHXH Trà Vinh.

Xuất phát từ cấp quản lý lãnh đạo cao nhất phải có trách nhiệm nâng cao năng

lực thực hành quản trị rủi ro trong điều hành. Việc xây dựng các chiến lược phát

triển cần đi đơi với chiến lược quản trị rủi ro, có sự nhận diện, phân tích đánh giá và

các biện pháp kiểm sốt, phòng ngừa rủi ro từ xa.

3.2 Xâydựngchísáquảịtroủi

Xây dựng chính sách quản trị rủi ro là một hoạt động có tính chủ động của các

đơn vị để chủ động phòng ngừa, xử lý và kiểm sốt tất cả các loại rủi ro. Thơng qua

chính sách quản trị rủi ro, đơn vị xác định phương pháp chủ động tiếp cận đối với

rủi ro và quản trị rủi ro, đồng thời quy định trách nhiệm tổ chức quản trị rủi ro trong

toàn bộ đơn vị.Trang 493.2.1 Nhận diện rủi ro

Để nhận diện đầy đủ về những rủi ro có thể tác động đến hoạt động thu, chi

BHXH, có thể tiến hành rà sốt từng yếu tố tham gia như sau:

• Về nguồn tài chính cung cấp cho kế hoạch thu, chi BHXH: Có thể khơng

đầy đủ, khơng kịp thời do các tác động của lãi suất, thay đổi tỷ giá, biến động thị

trường chứng khốn,…

• Về cung ứng các yếu tố đầu vào cho kế hoạch thu, chi BHXH: có thể

khơng được đáp ứng kịp thời, máy móc thiết bị hư hỏng,…

• Về nhân sự: Người tham gia vào kế hoạch thu, chi BHXH có thể bị đau

ốm, bệnh tật, nghỉ việc giữa chừng, cơng nhân đình cơng,…

• Về các đối tượng tham gia BHXH, các doanh nghiệp, người sử dụng lao

động: có thể có hành vi gian dối, vi phạm hợp đồng, có yêu cầu thay đổi, điều chỉnh

hợp đồng, hoặc đơn phương hủy bỏ hợp đồng,…

• Về vận hành sản xuất: các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động phòng

chống cháy nổ có được đảm bảo hay khơng.

• Về thị trường: Khả năng giảm sút niềm tin của đối tượng tham gia và các

sản phẩm của BHXH bị tổn hại trên thị trường, xuất hiện đối thủ cạnh tranh.

• Các vướng mắc về thủ tục pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật,

hoặc sai sót trong nội bộ, có hành vi gian lận,…

• Tác động của thiên nhiên, những đe dọa từ thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn,

dịch bệnh,…

• Các rủi ro khác

Việc nhận diện rủi ro không đơn giản chỉ là nêu tên loại rủi ro mà cần phải mơ

tả và lượng hóa rủi ro. Cụ thể phải chỉ rõ khi triển khai kế hoạch, doanh nghiệp phải

đối diện với những loại rủi ro nào, do nhân tố nào tác động. Phải lượng hóa được

khả năng gây thiệt hại rủi ro theo nhiều kịch bản khác nhau.

3.2.2 Phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro là một nội dung quan trọng của chính sách quản trị rủi ro.

Phân tích rủi ro giúp doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà doanh

nghiệp có thể gặp phải. Việc phân tích rủi ro được thực hiện tố sẽ tạo điều kiện cho

doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn về giải pháp để giảm thiểu những ảnhTrang 50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro của BHXH Trà Vinh đối với việc thu, chi BHXH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×