Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Dựa vào cơ chế tác dụng của kháng sinh: 

 Dựa vào cơ chế tác dụng của kháng sinh: 

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH

1.Chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn: 

2.Lựa chọn kháng sinh hợp lý: 

3.Sử dụng kháng sinh đúng liều, đúng cách, đủ thời gian.

4.Phối hợp kháng sinh khi thật cần thiết

5.Phòng ngừa bằng kháng sinh hợp lý

Ở người bình thường, thời gian cần thiết để kháng sinh phát huy tác dụng và có đáp ứng trên

lâm sàng là 2 ngày.

Lưu ý : kháng sinh phải dùng tối thiểu là 5 – 7 ngày.

Nếu không đáp ứng phải đổi kháng sinh khác sau 2 ngày điều trị.CÁCH PHỐI HỢP KHÁNG SINH:

Nhóm Diệt KhuẩnNhóm Diệt KhuẩnTác dụng hiệp lực, cộng hưởngVD: Penicilin + StreptomycinNhóm Kìm KhuẩnNhóm Kìm Khuẩn

 VD: Sulfamethoxazole + Trimethoprim = (cotrim )

Doxycyclin + TylosinTác dụng hiệp lựcTRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

Cephalexin / Amox + Cotrim

Erythromycin được xem là kháng sinh kìm khuẩn vì tác động trên ribosom của vi khuẩn nhưng nếu khi dùng, đạt được nồng độ thuốc

trong máu cao sẽ có tác dụng diệt khuẩn. Vì vậy, có khi erythromycin được phối hợp với kháng sinh diệt khuẩn. Nếu không rõ điều

vừa kể, ta sẽ thắc mắc đối với chỉ định phối hợp erythromycin với cotrim (cotrim như đã trình bày, phối hợp sẵn hai kháng sinh đạt

được tác dụng diệt khuẩn, trong nhiều trường hợp chỉ dùng một mình cotrim đủ để trị bệnh nhiễm khuẩn)BIỆP PHÁP HẠN CHẾ SỰ KHÁNG THUỐC+ Chỉ dùng kháng sinh điều trị khi chắc chắn có nhiễm khuẩn

+ Chọn kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ, đặc biệt ưu tiên kháng sinh có hoạt phổ hẹp, đặc hiệu

+ Chọn kháng sinh khuyếch tán tốt nhất vào vị trí nhiễm kh̉n.

+ Phới hợp kháng sinh hợp lý, đặc biệt ở những bệnh phải điều trị kéo dài

+ Giám sát tình hình đề kháng của vi khuẩn Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Dựa vào cơ chế tác dụng của kháng sinh: 

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×