Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1. Các trình tự ITS và gen matK được lấy từ Genbank sử dụng trong nghiên cứu phân tích quan hệ phát sinh

Phụ lục 1. Các trình tự ITS và gen matK được lấy từ Genbank sử dụng trong nghiên cứu phân tích quan hệ phát sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Taxon

Tsai & FengKý hiệuNơi thu thập13Panax stipuleanatus

Tsai & FengP 11169

(VNMN)14Panax stipuleanatus

Tsai & FengSTTITSmatKVietnam: Tam

Đ ng, Khun HKJ418196KJ418213HNUViet Nam: SapaJX680330JX68032815Panax

pseudoginseng

N.WallichWen4900Z156B(US)Nepal: GoteholaHQ112437 HQ11307516Panax

pseudoginseng

N.WallichWen4900Z156D(US)Nepal: GoteholaHQ112438 HQ11307617Panax

binpinnatifidus

Seem.Tibet1451Z090C (US)China: Yunnan,

DeqinHQ112362 HQ11300018Panax

binpinnatifidus

Seem.Wen4908PW184(US)Nepal: KinjiaHQ112424 HQ11306219Panax

binpinnatifidus

Seem.Wen5075P495 (US)China: Yunnan,

GongshanHQ112417 HQ11305520Panax

binpinnatifidus

Seem.21Panax japonicus

C.A.Mey.J1PPW130(PE)Japan: Tot tori

PrefectureHQ112425 HQ11306322Panax japonicus

C.A.Mey.J5PPW072(PE)Japan: Gifu

PrefectureHQ112433 HQ11307123Panax ginseng

C.A.Mey.Zhou001GS001(PE)China: Jilin,

FusongHQ112415 HQ11305324Panax ginseng

C.A.Mey.Zhou001GS002 (PE)China: Jilin,

FusongHQ112416 HQ113054WuSGVietnam- Vietnam:

Z165(KUN) Lamdong- 10 -HQ112456 HQ113094STTTaxonKý hiệuNơi thu thập25Panax quinquefolius

Linn.Wen5420Z163A(US)China: Jilin,

FusongHQ112439 HQ11307726Panax quinquefolius

Linn.Wen6243Z164K(US)USA: Virginia,

Giles CountyHQ112440 HQ11307827Panax notoginseng

(Burkill) Chen exD7-PW002

(PE)China:

HQ112434 HQ113072

Yunnan,Wenshan28Panax notoginseng

(Burkill) Chen exD7PW007(PE)HQ112436 HQ11307429Panax vietnamensis

Ha &GrushvitzkyVTN 994

(VTN)Vietnam: Kon

Tum, Dak GleyKX768325 KX76833130Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

&S.Q.CaiLTS 007

(VNMN)Vietn m: M ng

Tè, K L ngKJ418191KJ41820331Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiLTS 008

(VNMN)Vietn m: M ng

Tè, K L ngKJ418189KJ41820732Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

&S.Q.CaiLTS 012

(VNMN)Vietn m: M ng

Tè, K L ngKJ418190KJ41819933Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiLTS 016

(VNMN)Vietn m: M ng

Tè, K L ngKJ418192KJ41821034Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiLTS 019

(VNMN)Vietn m: M ng

Tè, K L ngKJ418188KJ418200- 11 -ITSmatKSTTTaxonKý hiệuNơi thu thập35Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiP 11171

(VNMN)36Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiITSmatKVietnam: Tam

Đ ng, Khun HKJ418187KJ418212VDD024

(VNMN)Vietnam: Tam

Đ ng, Bản

GiangKJ418183KJ41820137Panaxvietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiVDD033

(VNMN)Vietnam: Tam

Đ ng, Bản

GiangKJ418185KJ41820938Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiLTS12-02

(VNMN)Vietn m: S n Hồ,

N mT mKJ418186KJ41820239Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiLTS12-04

(VNMN)Vietn m: S n Hồ,

N mT mKJ418184KJ41820840Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiLTS12-05

(VNMN)Vietn m: S n Hồ,

N mT mKJ418182KJ41821141Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiSNL1 (VNMN)Vietnam: Nam

Trà My, Trà LinhKJ418193KJ41820642Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiSNL2 (VNMN)Vietnam: Nam

Trà My, Trà LinhKJ418194KJ41820543Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.ZhuSNL3 (VNMN)Vietnam: Nam

Trà My, Trà LinhKJ418195KJ418204- 12 -STTTaxon

& S.Q.CaiKý hiệuNơi thu thậpITSmatK44Panax vietnamensis

var. fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu

& S.Q.CaiVTN 990

(VTN)Vietnam: Lai

KX768326 KX768332

Chau, Phong Tho45Panax vietnamensis

var. langbianensis

N.V. Duy, V.T Tran

& L.N. TrieuVTN 520

(VTN)Vietnam: Lam

Dong, Lac

Duong46Panax sp.WuSGVietnam- Vietnam:

Z076(KUN) Lamdong- 13 -KX768322 KX768328HQ112447 HQ113085Phụ lục 2. Các mẫu tiêu bản Type của các loài thuộc chi Panax L. được sử

dụng trong nghiên cứu

Số hiệu mẫuTYPETên khoa họcĐịa điểm ưuIsoTYPEPanax pseudoginseng

Wall.National Museum of

Natural History –

NMNH (France)P02428494LectoTYPEPanax pseudoginseng

Wall.National Museum of

Natural History –

NMNH (France)K000820817LectoTYPEP. bipinnatifidus

Seem.United States National

Herbarium (US)K000820823LectoTYPEP. bipinnatifidus

Seem.United States National

Herbarium (US)IsoTYPEPanax stipuleannatus

H.Tsai & M. FengHerbarium of Kunming

Institute of Botany, the

Chinese Academy of

Sciences – KUN

(China)SynTYPEPanax notoginseng

(Burkill) F.H.ChenHerbarium of Missouri

Botanical Garden – MO

(US)ParaTYPEPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Bảo t ng Thiên nhiên,

Viện H n l m KH&CN

Việt N m –VNMHoloTYPEPanax vietnamensis

Ha & Grushv. var.

fuscidiscus K.

Komatsu, S. Zhu &

S.Q. CaiToyama science

museum – TOYA

(Japan)P02428493KUN 056045290782VNMB0001629Y2763- 14 -Phụ lục 3. Danh sách tiêu bản nghiên cứu trong phòng tiêu bản và bảo tàngSTTSố hiệu bảo

tàngTên Việt NamTên khoa họcVũ iệp t m

thấtPanax bipinnatifidus

Seem.TB0000348

TB0000911

TB0003251

TB0003252S m vũ iệp3253S m vũ iệpTB0003254

TB0003259S m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.9TB0003265S m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.10TB0003265S m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.11TB0003561S m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.12TB0003562S m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.TB0003563

TB0003564

TB0003580

TB-S m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus2

3

4

5

6

7

813

14

15

16Ngày ấyPhòng tiêu bản dược iệu, Viện Dược iệu (NIMM)I1Nơi ấy5584S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệpS m vũ iệpS m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp- 15 -Tả Giàng

Phình, Sa Pa,

Lào Cai

Tả Ph n, S

Pa, Laào Cai

Tả Ph n, S

Pa, Lào Cai

Sa Pa, Laào

Cai

Sa Pa, Laào

Cai

Sa Pa, Laào

Cai

Sa Pa, Laào

Cai

Sa Pa, Laào

Cai

Bảo Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai

Bảo Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào5/10/2001

7/1964

7/1964

18/5/1992

18/5/1992

18/5/1992

18/5/1992

18/5/1992

23/5/199223/5/199225/4/200525/4/2005

25/4/2005

25/4/2005

30/6/2006

30/6/2006STT17

18

19

20

21

22

23

24Số hiệu bảo

tàng0003581

TB0003582

TB0003583

TB0003584

TB0003585

TB0003587

TB0003588

TB0003589

TB000359025866226TB0007470Tên Việt NamS m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệpTên khoa họcNơi ấySeem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lầo

Cai

Phó Cáo, Hà

Giang

Phó Cáo, Hà

Giang

Phó Cáo, Hà

Giang

Phó Cáo, Hà

Giang

C B , Bảo

Lạ , C o

BằngS m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.Nhân sâmPanax ginseng C. A.

Mey.TB0000409

TB0000409

TB0000409

TB0000409T m thất31TB0001931T m thấtPanax

pseudoginseng Wall.32TB0000416T m thất

hoang33TB0001435T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng27

28

29

30T m thất

T m thất

T m thấtPanax

pseudoginseng Wall.

Panax

pseudoginseng Wall.

Panax

pseudoginseng Wall.

Panax

pseudoginseng Wall.- 16 -Ngày ấy30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

27/4/200827/5/2004

14/10/1963

14/10/1963

14/10/1963

14/10/1963

16/6/1972Sa Pa, Lào

Cai29/4/1973Sa Pa, Lào

Cai22/10/1968Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1. Các trình tự ITS và gen matK được lấy từ Genbank sử dụng trong nghiên cứu phân tích quan hệ phát sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×