Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”

Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019

GIO N DY THAO GING

IU CHNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT 5

Bài 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ( Tiết 1)

I. Mục tiêu

- Đọc, hiểu bài: Lòng dân (phần 2)

- Rèn HS đọc diễn cảm thay đổi linh hoạt giọng đọc, phù hợp với tình huống

căng thẳng đầy kịch tính của vở kịch

- GD các em học tập được tính nhanh trí lanh lợi trong các hoạt động.

- Giúp học sinh phát triển năng lực đọc, hiểu.

II. Hoạt động học:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Khởi động:-HĐTQ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học : Trò chơi

“Chọn hoa”,

-Mời giáo viên nhận lớp.

-Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.

-Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học:

+Mời bạn nêu mục tiêu tiết học.

* Hình thành kiến thức:

1. Quan sát tranh và cho biết mỗi nhân vật trong vở kịch “Lòng dân” đang

làm gì.

Việc 1: HS tự quan sát cá nhân

Việc 2: Chia sẽ trong nhóm

Việc 3: Nhóm trưởng chia sẽ trước lớp

GV chia sẽ và giới thiệu bài đọc “Lòng dân” Tiếp theo

2. Nghe đọc bài.- Nghe cô giáo đọc bài thơ – Các bạn theo dõi, đọc thầm.

- Nghe bn c li bi ln na.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 20193. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.Việc 1: Cá nhân đọc

Việc 2: Lần lượt 1HS đọc và 1HS ghép các từ ngữ với lời giải nghĩa thích hợp.

Việc 3: Đại diện 1 cặp đọc trước lớp- Việc 1: Nhóm trưởng hỏi: Trong nhóm mình có bạn nào còn từ khơng

hiểu ở trong bài khơng?

Nếu có, nhóm trưởng đề nghị bạn đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các bạn khác

nghe và giải thích cho bạn ( nếu hiểu), hoặc nhờ cơ giáo giúp đỡ.

4. Cùng luyện đọc.

- Luyện đọc từ khó: HS luyện đọc các từ phương ngữ: chỉ, mầy, hổng, tía, nè- Luyện đọc nối tiếp đoạn, bàiViệc 1:Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn đọc đoạn nối tiếp trong nhóm và

4 bạn đọc nối tiếp, hai bạn đọc cả bài.

Việc 2: Thư kí tổ chức cho các bạn bốc thăm thi đọc giữa các nhóm và nhận

xét, bình chọn nhóm đọc tốt.

*. Đánh giá:

- Tiêu chí:HS đọc đúng, thể hiện được giọng đọc của các nhân vật, nhấn giọng

được vào các từ thể hiện thái độ nhân vật.

- PP:Quan sát

- KT : ghi chép nhanh.

5. Thảo luận, trả lời cõu hi.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019Vic 1- Tng bn c thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của

mình

Việc 2: -: Viết xong, Em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên

cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu.

- Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý

nghe, đánh giá và bổ sung cho mình.- thống nhất kết quả.- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài

- Cô giáo chia sẽ kết quả của các nhóm.

- Cho HS nêu nội dung bài:

- Liên hệ giáo dục

 Đánh giá:

- Tiêu chí: HS thảo luận và trả lời được yêu cầu của từng câu hỏi như sau:

Câu 1:An làm cho bọn giặc mừng hụt:Khi giặc hỏi An trả lời làm bọn chúng hí

hửng tưởng An sợ nên khai thật, không ngờ An thông minh làm chúng hụt hửng.

Câu 2:Chi tiết cho thấy rõ sự ứng xử thơng minh của dì Năm: Đọc to tên tuổi của

chồng và bố chồng để chú cán bộ nói theo cho đúng.

Câu 3: Vở kịch được đặt tên lòng dân là vì: Vở kịch thể hiện tấm lòng của người

dân đối với cách mạng. Người dân tin yêu cách mạng. Sẵn sang xã thân để bảo vệ

cán bộ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng.

- PP: Quan sát;vấn đáp

- KT: ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời6. Phân vai đọc đoạn kịch

Việc 1: GV cho HS xung phong nhận vai đọc đoạn kịch

Việc 2: HS thể hiện

Việc 3: HS khác nhận xét – GV chia sẽ them nu HS c cha tt.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019

Đánh giá:

- Tiêu chí: HS nắm vai của mình để thể hiện đúng giọng của nhân vật

- PP: Quan sát

- KT: ghi chép nhanh

 Hoạt động kết thúc

Các em viết 1 chi tiết mà mình thích nhất sau khi đọc bài lòng dânVề nhà đọc lại đoạn kịch cho người thân nghe; các nhóm phân vai để tập diễn lại

vở kchGiáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhóThđyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×