Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Tổ chức cho HS viết những tiếng có chứa con chữ /đ/ vào bảng con. Nhận xét, sửa sai.

- Tổ chức cho HS viết những tiếng có chứa con chữ /đ/ vào bảng con. Nhận xét, sửa sai.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp 13.Củng cố:GV: Trần Thị SươngTrường Tiểu học Phú Thủy- ĐGTX:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân

tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.

- Viết đúng con chữ đ.... theo mẫu. Chữ

viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt cõu hi, nhn xột bng

li, vit nhn xột.

- Dặn dò HS về nhà đọc lại

những từ, câu đã học.Nm hoc: 2018 - 2019Giáo án lớp 1Trường Tiểu học Phú ThủyThø sáu ngày 14 háng

9 năm 2018Ting vit:M/ấ/(T1)Vic 0: Phõn tớch tiếng /ba/ và đưa vào mơ hình:

- ĐGTX:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Vẽ đúng mơ hình và đưa đúng tiếng/ba/ vào mơ hình.

- Thay a ở mơ hình bằng e ta có tiếng /đe/.

- Phân tích được tiếng/đe/

- Nhắc lại các chữ cái đã học theo thứ tự bảng chữ cái: a, b, c, ch, d, đ.

- Thay âm đầu bằng các phụ âm đã học, theo thứ tự ngược.

- Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nh̀n nhuyễn.

- Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, đúng mẫu. Thao tác nhanh.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phát âm to, rõ ràng, đúng âm /đ/:

- Biết được /đ/ là phụ âm.

- Phân tích được tiếng đê;

- Thao tác trên mơ hình nhanh, chính xác....

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 2: Viết:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Nhận biết được cấu tạo của con chữ ê;( trước hết viết chữ e, rồi thêm dấu mũ

trên e thành ê)

- Biết viết con chữ ê đúng mẫu.

- Đưa chữ ê vào mơ hình tiếng.

- Tìm được nhiều tiếng có âm /ê/ đứng đầu: đê, dê, chê, bê.

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.GV: Trần Thị SươngNăm học: 2018 - 2019Giáo án lớp 1Tiếng việt:Trường Tiểu học Phú ThủyÂM/Ê/(T2)Việc 3: Đọc:

- ĐGTX:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ..

- Đọc đúng tiếng, từ: dê, dế, đê, bê.

- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Việc 4: Viết chính tả:

- ĐGTX:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.

- Viết đúng con chữ ê.... theo mẫu. Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.GV: Trần Thị SươngNăm học: 2018 - 2019Giáo án lớp 1ÔN TIẾNG VIỆT:Trường Tiểu học Phú ThuyM/EI.Mục tiêu

- HS ôn lại âm /e/,đọc đợc các từ, câu có nội dung liên quan.

- HS viết đợc chữ /e/ và các từ tiếng, câu chứa chữ /e/ vừa

học.

II. đồ dùng dạy học

- BP, BC, Vở tập viết.

III. Các hoạt động dạy họcGV: Trõn Thi SngNm hoc: 2018 - 2019Giáo án lớp 1Nội dung

1.Khởi động

2.H§TH:

ViƯc 1: §äcViƯc 2: ViÕtTrường Tiểu học Phú ThủyHoạt động của giáo viên

- Trưởng ban VN tổ chức cho lớp

hát bài hát: Quờ hng ti p

- Cho HS vẽ mô hình tiếng

nguyên vào bảng con

phân tích tiếng nguyên

thành hai phần.

- Yêu cầu HS đa tiếng /e/ vào

mô hình, đọc trơn, đọc

phân tích.

- ?tiếng /đe/ có phần đầu là

gì? Phần vần là gì?

- ?âm /e/ là nguyên âm hay

phụ âm?

- Yêu cầu HS thêm dấu thanh

vào tiếng /đe/ để đc

những tiếng mới.

- Tổ chức cho HS đọc lại phần

trong sách Tiếng Việt CGD lớp 1”, tËp 1.

- ĐGTX:

+ Tiêu chí đánh giá:

- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng,

đúng từ..

- Đọc đúng tiếng, từ: đe, đè, đé, đẻ, đẽ,

đẹ, de, che, be; dẻ, chè, dẽ, bè, be bé, e

dè, da dẻ.

- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.

+ PP: quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng

lời, trình bày ming.

- Cho HS ôn lại cách viết con

chữ /đ/ vào bảng con.

Nhận xét những HS viết

tốt và sửa cho những HS

còn cha đẹp.

- Tổ chức cho HS viết những

tiếng có chứa con

chữ /đ/ vào bảng con.

Nhận xét, sửa sai.

- Cho HS viết phần luyện tập

trong Vở Tập viết.

- Quan sát, giúp đỡ HS. Nhận

xét và rút kinh nghiệm trớcGV: Trõn Thi SngHot ng ca hc sớnh- HS vẽ mô hình

vào bảng

con.

- HS đọc thực hiện

theo yêu

cầu.

- HS trả lời, HS

khác nhận

xét, bổ

sung(nếu

cần).

- HS trả lời: là

nguyờn õm.

- HS lần lợt thay

và đọc

trơn, đọc

phân tích

lại những

tiếng mới

theo CN,

nhóm, lớp.

- HS đọc theo CN,

nhãm, líp.- HS thùc hiƯn.

- HS thùc hiƯn.Năm học: 2018 - 2019Giáo án lớp 13.Củng cố:Trường Tiểu học Phú Thủy- ĐGTX:

+ Tiêu chí đánh giá:

- HS nghe đúng tiềng, từ GV đọc; phân

tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.

- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.

- Viết đúng con chữ e.... theo mẫu. Chữ

viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ.

- Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn......

+ PP: viết, quan sát, vấn đáp

+ Kĩ thuật: đặt câu hi, nhn xột bng

li, vit nhn xột.

- Dặn dò HS về nhà đọc lại

những từ, câu đã học.Giáo dục tập thể:

Sinh hoạt lớp

I. Mục tiêu:

- Học sinh nắm đợc u điểm, khuyết điểm của mình trong

tuần.

- Học sinh biết khắc phục và phấn đấu trong tuần tới.

- Giáo dục học sinh mạnh dạn và biết tự quản.

II. Chuẩn bị:

GV: Nội dung sinh hoạt, trò chơi, bài hát.

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung /TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

Hoạt động 1:

*GV nhận xét hoạt

Nhận xét tuần động trong tuần 3.

qua.

- Nhận xét về các nề

- HS lắng nghe.

nếp:

- Hs tự thấy u

+ Đi học chuyên cần.

điểm, tồn tại của

+ Ra vào lớp.

mình.

+ Trực nhật vệ sinh.

+ Thực hiện ôn bài 15

phút đầu giờ.

+ Thực hiện các hoạt

động trong giờ học.

+ Đôi bạn cùng tiến.

+ Hoạt động sao nhi.

- HS thi hát trớc lớp.

Hoạt động 2:

- Sinh hoạt văn nghệ.

- Tìm hiểu về biển

Phơng hớng

* GV nêu phơng hớng

báo giao thông.

tuần 4.

tuần tới.

- Thực hiện tốt các nề - HS lắng nghe và

nếp ra vào lớp và nề

thực hiện trong

nếp học tập.

tuần tới.

- Duy trì phong trào

GV: Trõn Thị SươngNăm học: 2018 - 2019Giáo án lớp 1Trường Tiểu học Phú ThủyrÌn ch÷ gi÷ vë.

- TÝch cùc tham gia

sinh hoạt sao, thực

hiện đi bộ an toàn,

giữ vệ sinh răng

miệng.

- Nhắc nhở một số học

sinh yếu cần cố gắng

hơn.GV: Trõn Thị SươngNăm học: 2018 - 2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tổ chức cho HS viết những tiếng có chứa con chữ /đ/ vào bảng con. Nhận xét, sửa sai.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×