Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MINI – SCADA/DMS TẠI ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH.

CHƯƠNG 6 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MINI – SCADA/DMS TẠI ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

41Hình 6.1 - Sơ đồ quản lý, trao đổi thơng tin của hệ thống SCADA/DMS.

6.1.2. Các yêu cầu về cấu hình của hệ thống SCADA – LPP.

Cấu hình hệ thống SCADA - LPP có các đặc trưng sau:

- Hệ kép: Các thiết bị chính đều được trang bị dự phòng lẫn nhau, đảm bảo độ tin cậy

của hệ thống.

- Hệ mở: Dễ dàng nâng cấp, phát triển cả về phần cứng và phần mềm của hệ thống.

- Hệ ghép nối: Có thể ghép nối với các Trung tâm Điều độ khác, mà chủ yếu là với

Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (A3) và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (CPC). Có

thể ghép nối với mạng LAN nội bộ.

6.1.3. Các bộ phận chính của hệ thống SCADA lưới điện phân phối.

Hệ thống SCADA bao gồm 3 bộ phận sau:

+ Bộ phận điều khiển mạng lưới (Network Control Level): Làm việc dựa trên giao

diện người - máy đến các trạm biến áp truyền tải (TBA) hoặc các nút điều khiển (Recloser,

LBS…) trên lưới điện phân phối qua hệ thống máy tính đặt tại phòng điều khiển trung tâm.

Các máy tính này làm việc theo thời gian thực trên một hệ điều hành thông dụng và các

phần mềm hệ thống SCADA liên quan. Ngoài ra, còn có một bộ phận điều khiển khác

(Remote Terminal Level) cũng làm việc như bộ phận điều khiển mạng lưới nhưng qua máy

tính xách tay (Laptop) từ một vị trí tạm thời nào đó và kết nối vào hệ thống điều khiển qua

modem và đường dây điện thoại hữu tuyến với các mật mã truy cập.

+ Bộ phận hệ thống thông tin liên lạc (Remote Communication System Level): gồm

các thiết bị thông tin liên lạc giữa bộ phận điều khiển mạng lưới với bộ phận tự động hóa tại

các trạm biến áp truyền tải và các nút điều khiển.

+ Bộ phận tự động hóa trạm và các nút điều khiển (Substation Level and Field

Station): bộ phận này bao gồm các RTU thích hợp cho từng trạm biến áp truyền tải và các

nút điều khiển.

6.2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MINI – SCADA/DMS TẠI ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH.

6.2.1. Thiết kế hệ thống.

Thiết kế hệ thống SCADA/DMS.42- Hệ thống được thiết kế dựa trên hệ thống phần mềm Micro SCADA Sys 600 và

Opera NE, WS chạy trên hệ điều hành WINDOW XP.

- Phần lõi của hệ thống là ngôn ngữ SCIL (Supervisory Control Implementary

Language) với hệ quản trị cơ sở dữ liệu thời gian thực và các tiện ích đi kèm phục vụ giám

sát cấu hình, trao đổi thông tin giữa các máy tính, theo dõi tình trạng vận hành hệ thống đảm

bảo mức khả dụng và độ tin cậy cao.

- Hệ thống được khai thác thông qua các hệ vận hành thời gian thực và hệ mô phỏng

đào tạo.

+ Hệ vận hành thời gian thực phục vụ vận hành hệ thống điện dựa trên các dữ

liệu thu nhận theo thời gian thực.

+Hệ mô phỏng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển hệ thống.

+ Thu thập và xử lý dữ liệu thu nhận từ các RTU.

+ Tính toán dữ liệu không thu nhận được.

+ Giám sát điều khiển xa các máy cắt, Recloser, LBS.

+ Khởi tạo và quản lý các báo động khi xuất hiện các biến cố trên hệ thống.

+ Ghi nhận trình tự diễn biến sự cố với độ chính xác tới mili giây.

+ Report : Ghi nhận, hiển thị các giá trị đo lường và sẽ biểu đồ các dữ liệu theo

thời gian thực.

+ Event list : Ghi nhận và cho phép xem lại diễn biến hệ thống tại một khoảng

thời gian trong quá khứ.

+ Alarm list : Ghi nhận và cho xác nhận các sự cố.

+ Note : Cho phép tạo các ghi chú trên các thiết bị đóng cắt (nhằm thông tin,

ngăn ngừa thao tác, …).

+ Tính toán topology hệ thống (các phần mạng điện, không mang điện, …) phục

vụ tô màu hệ thống .

+ Xác định mức tải.

+ Phân bổ trào lưu công suất.

+ Định vị và phục hồi sự cố.

+ Phân tích và lập phương thức vận hành lưới điện tự động hoặc bằng tay.

+ Quản lý dữ liệu và thiết bị của lưới điện.

+ Quản lý thông tin khách hàng.

 Các hệ thống và phần mềm phụ trợ.

- Hệ quản trị thông tin quá khứ dựa trên cơ sở dữ liệu SQL phục vụ lưu trữ dữ liệu và

thực hiện báo biểu.

- Hệ thống phục vụ liên kết phần mềm SCADA/DMS với máy tính thông qua phần

mềm Exceed và các ứng dụng Microsoft Office thông dụng.

 Hệ mô phỏng và đào tạo.

- Bao gồm các hệ thống SCADA và DMS tương tự như hệ vận hành thời gian thực tuy

nhiên toàn bộ dữ liệu đều được mô phỏng.

- Phần DMS có các chức năng cho phép người hướng dẫn đưa ra các tình huống sự cố

giả lập (trực tiếp hoặc thông qua các kịch bản sự cố định trước) để Điều Hành Viên thực

hành thao tác.43Hình 6.2 - Cấu trúc hệ thống mạng SCADA tại phòng Điều độ.

6.2.2. Phần cứng tại DCC.

 Máy tính thu thập dữ liệu: COM1, COM2.

- Thu thập dữ liệu từ hệ thống quan giao thức IEC 60870-5-101.

- Tập hợp dữ liệu, đưa lên 2 máy tính Server SYS1, SYS2 qua mạng LAN kép dựa

trên 2 Ethernet Switch 10Mbps/100Mbps.

- COM1, COM2 có chức năng vận hành song song .

 Máy tính Server: SYS1, SYS2.

- Cài phần mềm MicroSCADA 9.2 và DMS 4.2 để xử lý dữ liệu lấy từ máy tính

COM1, COM2.

- Kết nối với các máy tính khác quang mạng LAN.

- Chức năng vận hành HOT-STANDBY.

 Máy tính chủ: ADMIN.

- Chức năng phân quyền hoạt động trong hệ thống .

- Cài phần mềm NMS Satel để cài đặt, cấu hình và giám sát hệ thống Radio.

- Chức năng Remote Desktop với bên ngoài qua đường Dial-Up.

 Máy tính lưu trữ dữ liệu HIS.

- Cài phần mềm quản lý dữ liệu HIS600 để lưu trữ dữ liệu quá khứ từ các máy tính

SYS.

- Liên kết với các máy SYS qua OPC server.

 Máy tính vận hành: WS1, WS2.

- Thực hiện chức năng vận hành bằng cách remote desktop tới các máy SYS.

 Máy tính chiếu PRJ.

- Chức năng chiếu các màn hình vận hành SCADA và DMS lên các màn chiếu.

 Nguồn điện dự phòng: nguồn UPS 15kVA và 1 mát phát diesel 20kVA

- Chức năng cấp nguồn khi mất nguồn điện lưới.

6.2.3. Một số hình ảnh.44Hình 6.3 – Sơ đồ kết nối truyền thơng.Hình 6.4 – Sơ đồ kết nối truyền thông SCADA cho các Recloser và LBS.45Hình 6.5 – Sơ đồ kết nối truyền thông SCADA cho các trạm truyền tải và NMĐ Nhơn

Thạnh.Hình 6.6 – Tủ điều khiển tại phòng.46Hình 6.7 – Đấu dây phía sau của CFE.Hình 6.8 – Radio Modem truyền thơng.47Hình 6.9 – Nguồn UPS.Hình 6.10 – Nguồn máy phát Diesel.48Hình 6.11 – Tủ bảng phân phối nguồn.Hình 6.12 – Đấu nối tại tủ máy cắt.49Hình 6.13 – Tủ REC523 lắp tại các RE và LBS.Hình 6.14 – Ăngten UHF.50Hình 6.15 – Tủ truyền thơng quang MUX- FOX515.

6.2.4. Các tín hiệu được giám sát tại các Trạm.

Tín hiệu BI (Binary Input) gồm:

- Tín hiệu chỉ thị trạng thái Đóng hay Mở của MC .

- Cho phép điều khiển từ xa/tại chỗ (Local/Remote).

- Tín hiệu báo động như:

+ Quá dòng do chạm pha (Over current)-50/51.

+ Quá dòng do chạm đất (Earth Fault Trip)-50/51N.

+ Sa thải phụ tải (Load shedding trip)-81.

+ Tự đóng lại của MC (Auto Reclose progress)-79.

+ Khóa chức năng tự đóng lại của MC (A/R Lock out)-79.

+ Battery charger fail 110/48VDC.

+ Lỗi nguồn 220VAC.

Tín hiệu BO (Binary Output) gồm:

- Tín hiệu đóng thiết bị (MC, Recloser và LBS).

- Tín hiệu cắt thiết bị (MC, Recloser và LBS).

Tín hiệu đo lường AI (Analog Input) gồm:

- Công suất hữu công (P) của từng xuất tuyến phía trung thế.

- Công suất vô công (Q) của từng xuất tuyến phía trung thế.

- Điện áp thanh cái phía trung thế.

- Dòng các pha (pha A, B, C) của từng xuất tuyến phía trung thế.

- Hệ số cosphi từng xuất tuyến.

- Tần số của hệ thống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MINI – SCADA/DMS TẠI ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×