Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

20

Cơ dạy trẻ nhận biết hình dáng, cấu tạo, màu sắc nổi bật của đối tượng

từ đó giúp trẻ nhận biết chính sách từng đối tượng mà trẻ đã tri giác thấy.

VD: Chủ điểm gia đình cơ kể chuyện “Cáo thỏ gà trống” để trẻ tạo

nên sản phẩm cua hoạt động tạo hình bằng cách cơ lơi cuốn trẻ vẽ tặng cho

thỏ một ngôi nhà bằng các đường thẳng, nét nằm ngang đường chéo sau đó

cho trẻ tơ màu theo sự cảm nhận vẻ đẹp về ngôi nhà cô hướng dẫn trẻ tơ màu

sao cho đẹp là tơ trùng khít khơng trờm ra ngồi.

Tuy trong tiết học cơ giáo khơng thể phân tích được hết kết quả của

sản phẩm tạo hình mà trẻ làm ra nhưng cơ sẽ nhận xét đánh giá ở ngoài tiết

học cho trẻ nhanạ xét kỹ hơn bài của bạn mình.

Nắm được điều tra này sẽ giúp cho cô giáo thuận lợi thi tổ chức tiết học.

Qua quan sát và dự giờ tại lớp mẫu giáo với các tiết học chúng tôi thấy:

Khi cô đưa đồ dùng, đồ chơi gây hứng thú để dẫn dắt trẻ vào nội dung

bài học trẻ rất hào hứng quan sát và chăm chú theo trình tự các bước mà cơ

đưa ra (vật chất, tranh ảnh …) từ đó mà trẻ có thể tri giác lại các sự kiện để tái

tạo lại qua sản phẩm tạo hình.

Qua đó chúng tơi thấy các cháu tiếp thu bài tốt, nhận thức nhanh và

phát triển được óc thẩm mỹ khơng những thế đây còn là tiền đề để cho các tiết

học khác mở rộng hơn, nâng cao hơn.

* Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế.

Đồ dùng trực quan cô sử dụng chưa phong phú, đa dạng một số cháu

còn nhận biết chậm.

Bằng cách:

+ Đưa tranh ra hỏi lại về hình dáng, màu sắc.

+ Khi tham gia vào hoạt động còn một số cháu chưa chú ý.

* Kết quả điều tra.21

Có 8/9 cơ thường xuyên sử dụng tác phẩm văn học trong hoạt động

tạo hình, còn 01 cơ đã sử dụng nhưng còn ở mức độ hạn chế.

Với kết quả trên tôi đã đánh giá được phần nào đó khả năng nhận thức

của các cơ.

Qua phân tích ta thấy chứng tỏ rằng khả năng nhận biết về việc sử

dụng tác phẩm văn học trong hoạt động tạo hình là khác nhau ở các cô.

Để biết được khả năng của các cô về thực trạng này chúng tôi tiếp tục

quan sát và dự giờ tiết học của các cô ở độ tuổi mẫu giáo.

II – Những trò chơi sử dụng tác phẩm văn học trong hoạt động

tạo hình.

Với việc sử dụng tác phẩm văn học trong hoạt động tạo hình với tiết

học này tuỳ vào điều kiện thực tế của lớp học, chủ đề, chủ điểm để cơ giáo lên

các trò chơi nhằm củng cố lại kiến thức kỹ năng của trẻ được cô hướng dẫn.

Có rất nhiều trò chơi như dán tranh, ghép tranh, tơ tranh, vẽ tranh vẽ

tiếp chi tiếp còn thiếu trong tranh, nặn, xé, dán, … không những thế tôi còn

thấy các cơ cho trẻ học và làm quen với các hoạt động này ở ngoài tiết học,

trong hoạt động góc, hoạt động vui chơi ngồi trời, hoạt động chiều …

VD: Tô màu tranh.

Hoặc cầm phấn vẽ cây, hoa …

Và điều thú vị hơn là ở tất cả các cây ở sân trường, đồ dùng đồ chơi

trong lớp, ngoài trời đều có màu sắc đẹp, hấp dẫn lơi cuốn trẻ như thế trẻ vừa

được học, vừa được chơi, tiếp xúc, làm quen với các sự vật, hiện tượng ở thế

giới xung quanh trẻ một cách tự nhiên thảo mái, còn cô giáo chỉ là người

hướng dẫn, gợi mở trẻ giúp trẻ hồn thành nhiệm vụ.

Qua một thời gian chúng tơi được tiếp xúc với các cô, chúng tôi thấy

các cô giáo trong trường ln ln tìm kiếm học hỏi những phương pháp dạy22

mới tiếp cận với cách giáo dục mới để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của

trẻ.

Sau 8 tuần chúng tôi đã thu được kết quả của các cô giáo như sau:

Kết quả điều tra

SttHọ và tên giáo viênNămMức độ điều traGhi chúsi Thường xuyên Không thường xuyên

n

h

1Vũ Thị Bích Thuỷ1979x2Thịnh Thị Lan Hương1974x3Phạm Thị Thuý Nga1981x4Lâm Bích Đào1979x5Phạm Thị The1972x6Trần Thị Huệ1978x7Đinh Như Nguyệt1980x8Nguyễn Thị Thanh Phương1976x9Phạm Thị Nguyên1980xQua bảng điều tra trên chúng tôi thấy việc sử dụng tác phẩm văn học

trong hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo đã được các cơ sử dụng song vẫn

còn số ít cơ chưa sử dụng thường xuyên.

Như vậy trẻ mẫu giáo là thời kỳ trẻ phát triển rất nhanh về mọi mặt từ

xúc cảm – tình cảm. Thơng qua sự phân tích kết quả nghiên cứu trên cô trong

trường Mầm non chúng tôi thấy các cô đã sử dụng tác phẩm văn học trong

hoạt động tạo hình thường xun và lơi cuốn được trẻ tham gia thơng qua đồ

dùng trực quan chính từ lý do trên mà trẻ đã làm cho khả năng nhận thức biểu

hiện của trẻ về thế giới xung quanh thật các sự vật hiện tượng và các mối

quan hệ giữa chúng ngày càng sinh động hơn. Bên cạnh đó một yếu tố như23

trình độ văn hố, nghề nghiệp sự quan tâm của bố mẹ trẻ vững có nhiều ảnh

hưởng đến sự nhận thức của trẻ.

Thông qua đây chúng tôi nắm được những đặc điểm phát triển và biết

cách tác động thích hợp thì sẽ thúc đẩy quá trình phát triển tốt hơn ở trẻ. Qua

đó cơ giáo có các cách khắc phục những khó khăn mà trẻ thường gặp trong

khi cơ sử dụng tác phẩm văn học trong hoạt động tạo hình. Để làm được điều

đó giáo viên mầm non là người đóng vai trò quan trọng và như chúng ta đã

biết trẻ mẫi giáo là thời kỳ có khả năng tri giác và nhận biết khác nhau. Do đó

có một biện pháp tốt nhất là cho trẻ tiếp xúc với bài thơ, câu truyện có vần,

điều, hình ảnh sinh động gắn liền với thế giới xung quanh trẻ. Từ đó cần giúp

trẻ sử dụng các nguyên liệu để làm ra sản phẩm hoạt động tạo hình. Vì thế

chúng ta thật sự quan tâm tới trẻ thì trong mọi hoạt động học tập, vui chơi của

trẻ để trẻ phát triển tốt khi bước vào trường phổ thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×