Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên lý của sự hình thành hành vi

Nguyên lý của sự hình thành hành vi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên lý của sự

hình thành hành vi

 Di truyền/ gen

- Hành vi mang tính bản năng sinh học ( rất ít)

Ăn uống, ngủ, bài tiết, thở, tình dục, nghỉ ngơi,

cảm giác an tồn.

Tuy đây là các hành vi mang tính sinh học

nhưng cách thức thể hiện các hành vi này lại

khác nhau ở mỗi người. Sự khác nhau này có

thể xem như nó đã được học từ mơi trường.Ngun lý của sự

hình thành hành vi

 Tập nhiễm /được dạy hay học được

Gần như tất cả các hành vi của con người

có được là do tập nhiễm.

Vì thế nếu được học/ dạy lại thì có thể

hình thành hay thay đổi được hành vi. Tuy

nhiên với điều kiện MT phải thay đổi.Điều kiện hóa cổ điển

Được hình có được từ các phản xạ có điều

kiệnĐiều kiện hố tạo tác

Là hành vi được lặp đi lặp lại hoặc giảm dần hay bị dập

tắt là từ những hệ quả mà chính nó gây ra.Lần sau đau dầu sẽ lặp lại việc dùng thuốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên lý của sự hình thành hành vi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×