Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long- Cơng ty nên có chính sách tín dụng thương mại một cách có hiệu quả, chính sách

tín dụng thương mại này một mặt phải kích thích được tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu

đồng thời vẫn đảm bảo cho công ty thu hồi nợ đúng hạn và tạo nên mối quan hệ mật thiết

với khách hàng.

- Công ty cần có nhiều hơn nữa các chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu, sản

phẩm đến đông đảo người tiêu dùng và khách hàng để tìm ra khách hàng tiềm năng mới.

- Với mục tiêu “TẬN TÂM – TẬN LỰC VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” trong

tương lai công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long sẽ trở thành cơng ty uy tín hàng đầu ở

đồng bằng sông Cửu Long về phân phối thuốc. Công ty đã không ngừng phấn đấu tiếp tục

phát triển thị trường kinh doanh góp phần thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe con người.

3.3.2 Giải pháp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

Phát huy tiềm năng sẵn có của cơng ty là vừa mở rộng quy mơ sản xuất nên có thể

tăng thêm năng suất làm việc của công nhân, kèm theo đó thì số sản phẩm gia cơng cũng

sẽ tăng.

Nắm bắt thông tin thị trường, đặc biệt là thông tin của ngành. Đồng thời nắm rõ giá

cả hàng hóa nguyên liệu, nhằm lập dự phòng ngun vật liệu tránh tình trạng tăng giá,

thiếu hụt nguyên liệu.

Nâng cao chất lượng, mẫu mã, thời gian giao hàng tạo được mối quan hệ giữa công

ty và khách hàng.

3.3.3 Giải pháp sử dụng hợp lý nguồn vốn

- Để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty tiến hành được liên tục,

thường xuyên và đạt hiệu quả cao trước hết Công ty phải đảm bảo thỏa mãn đầy đủ nhu

cầu về vốn kinh doanh. Đồng thời, việc sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có và huy động

tối đa nguồn vốn của Công ty vào hoạt động kinh doanh là rất cần thiết.

- Công ty nên xem xét và cơ cấu lại nguồn vốn theo dõi chi phí mua sản phẩm vì nó

ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận và nguồn vốn của Công ty.

SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 46Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long- Công ty cần theo dõi, quản lý tốt hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tránh

hư hao mất mát, dự trữ hợp lý, thường xuyên đánh giá hàng tồn kho và có biện pháp xử lý

kịp thời hàng ứ động nhằm giải phóng nhanh đồng vốn.

- Cơng ty nên xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch tài chính này phải sát

với hoạt động thực tế của công ty, đảm bảo cho công ty chủ động trong mọi hoạt động,

không bị động trong các hoạt động tài chính.

- Đồng thời cơng ty cũng cần quan tâm theo dõi các khoản phải thu của khách hàng,

cần có chính sách bán hàng và thu tiền phù hợp, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn cao

và quá lâu.

3.3.4 Giải pháp về chi phí

3.3.4.1 Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng của việc quản lý hoạt

động sản xuất kinh doanh. Giá vốn giảm thể hiện trình độ kiểm sốt chi phí hiệu quả của

quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Đứng trước sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường,

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng việc phấn đấu giảm thiểu giá vốn hàng bán là

yếu tố quan trọng đảm bảo tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Dựa vào tình hình giá vốn hàng bán sản phẩm thực tế tại Cơng ty, để giảm thiểu chi

phí này, Cơng ty cần có một số biện pháp cụ thể để giảm cả 3 khoản mục chi phí trong giá

thành sản phẩm:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

+ Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị phục vụ q trình sản xuất kinh doanh,

ứng dụng khoa học cơng nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị để máy móc hoạt động tốt khơng

làm gián đoạn trong việc sản xuất.

+ Cần giáo dục ý thức tiết kiệm và bảo quản NVL trong mỗi cơng nhân, đồng thời

khuyến khích các sáng kiến làm giảm tiêu hao NVL.

SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 47Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long- Chi phí nhân cơng trực tiếp: thời gian qua công ty áp dụng dây chuyền thiết bị hiện

đại vào sản xuất nên cơng ty đã có chính sách cắt giảm lao động hợp lý làm cho chi phí

NCTT giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, chi phí này là chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến giá

vốn của sản phẩm, do đó, để hạn chế tối đa chi phí này ta cần thực hiện :

+ Phân công lao động hợp lý hơn để tăng năng suất lao động, đảm bảo sản xuất của

công nhân được liên tục, làm cho số giờ công tiêu hao để sản xuất một đơn vị sản phẩm

giảm xuống.

+ Quan tâm đến chế độ tuyển dụng cơng nhân, lựa chọn người có tay nghề, sức khỏe

phù hợp, có phẩm chất đạo đức tốt, tự giác cao trong công việc.

+ Cần coi trọng công tác tổ chức tiền lương, có chế độ khen thưởng đối với những

cơng nhân làm việc tích cực. Phải thường xun quan tâm giúp đỡ đời sống của người lao

động để động viện tinh thần làm việc của họ.

+ Có chế độ tiền thưởng cho công nhân vào dịp lễ tết, để học phấn khởi, nhiệt tình

trong cơng việc.

- Chi phí sản xuất chung: chi phí cơng cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, chi phí dịch vụ

mua ngồi, chi phí khác bằng tiền,... cơng ty sử dụng dây chuyền máy móc hiện đại nên

việc tiêu hao điện năng phụ thuộc vào máy móc và sự hiểu biết của cơng nhân trong vận

hành máy móc. Do đó cần quan tâm bảo trì máy móc định kỳ và phân cơng lao động hợp

lý với cơng viêc, ngồi ra doanh nghiệp nên cắt giảm lượng điện tiêu hao ở phân xưởng

sản xuất bằng việc thắp sáng ở mức vừa đủ.

3.3.4.2 Giảm chi phí bán hàng

Hiện nay, giá xăng dầu đang biến động không ổn định, giá xăng dầu tăng kéo theo

chi phí thuê xe, vận chuyển tăng. Nếu có thể cơng ty nên mua xe vận chuyển có thể chủ

động về phương tiện vận chuyển, thời gian.SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 48Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long3.3.4.3 Giảm chi phí QLDN

Phát động tiết kiệm chi phí đến từng khâu, từng bộ phận bằng cách cơng ty lập dự

tốn chi phí ngắn hạn nhằm giúp cơng tác quản lý chi phí cụ thể hơn, bên cạnh đó, nên

theo dõi và kiểm tra định kì, hàng tháng và có chế độ thưởng phạt về vấn đề này.

Tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để có thể hưởng giá ưu đãi. Và có chính sách

về giá phù hợp, tạo sự tin tưởng, tín nhiệm đối với người tiêu dùng.

3.3.5 Đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động

- Thành lập kế hoạch đào tạo cũng như ngân sách cho đào tạo hàng năm phải rõ

ràng.

- Cần chuẩn bị trước kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

- Xây dựng qui chế đào tạo rõ ràng.

- Bên cạnh đó cần có chính sách đãi ngộ giữ chân người lao động có năng lực trong

tình hình các cơng ty đang cạnh tranh tìm kiếm nhân tài trong tình hình hiện nay.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cơng nhân, đặc biệt là cơng nhân nữ, tiếp tục duy

trì chế độ ăn giữa ca cho công nhân.

- Điều chỉnh lượng hợp lý, cân đối giữa trình độ, kinh nghiệm, năng lực và cần chú

trọng cao vào kết quả hình thành cơng việc tạo động lực để nhân viên làm việc tốt hơn.

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và hợp tác để nâng cao hiệu quả làm việc

và lòng trung thành của nhân viên đối với Công ty.SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 49Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh LongKẾT LUẬN



Qua Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dược

phẩm Vĩnh Long từ năm 2010 đến năm 2012, nhận thấy trong 3 năm vừa qua Ban lãnh

đạo cùng toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty đã rất cố gắng để mang lại lợi

nhuận cho Công ty trong giai đoạn nền kinh tế nước nhà gặp khơng ít những khó khăn và

thách thức, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chưa cao ở năm 2011 và năm 2012 so với năm 2010.

Dựa trên các số liệu mà bộ phận kế toán cung cấp, các nhà quản lý, điều hành, tiến

hành so sánh, phân tích kết quả đạt được nhằm làm rỏ chất lượng hoạt động kinh doanh

và các nguồn tiềm năng cần được khai thác của công ty, đồng thời tìm ra những mặt tích

cực để tiếp tục phát huy và những mặt hạn chế để tìm cách khắc phục. Từ đó, sẽ giúp cho

nhà quản lý đề ra các phương án để nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơng ty. Chính vì

vậy mà cơng tác kế tốn đóng vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của công

ty, khi mà vấn đề cạnh tranh giữa các cơng ty diễn ra có tính chất thường xun, phức tạp

mà mang tính khóc liệt trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay. Công ty cần có

chiến lược kinh doanh với những kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn, từng

thời kỳ hoạt động. Sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn lực của Công ty, điều này sẽ

mang lại lợi nhuận nhiều hơn, đạt kết quả cao hơn trong kinh doanh.SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 50Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh LongPHỤ LỤC



1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại dược

phẩm Vĩnh Long từ năm 2010 – 2012.SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 51Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Vĩnh Long

Địa chỉ: số 192/11 ấp Long Thuận A – xã Long Phước – huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh LongBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2010

ĐVT: Triệu đồngMã sốThuyết

minh1. Doanh thu bán hàng và CCDV01IV.082. Các khoản giảm trừ doanh thuChỉ tiêuNăm NayNăm trước3.8681.61702--3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV103.8681.6174. Giá vốn hàng bán112.7681.38185. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV201.100299.3526. Doanh thu hoạt động tài chính21--7. Chi phí tài chính22--- Trong đó: Chi phí lãi vay23--8. Chi phí quản lý kinh doanh24715178.8319. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD30384120.52110. Thu nhập khác31--11. Chi phí khác32--12. Lợi nhuận khác40--13. Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế50384120.52114. Chi phí thuế TNDN519615. Lợi nhuận sau thuế TNDN60288IV.09Lập, ngày 30 tháng 01 .năm 2011

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)Diệp Quốc ThịnhDiệp Thị Cẩm TúLê Văn ThànhCơng ty cổ phần thương mại dược phẩm Vĩnh LongSVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 52Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long

Địa chỉ: số 192/11 ấp Long Thuận A – xã Long Phước – huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh LongBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

ĐVT: Triệu đồng

sốThuyết

minh1. Doanh thu bán hàng và CCDV01IV.082. Các khoản giảm trừ doanh thuChỉ tiêuNăm NayNăm trước7.9203.86802--3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV107.9203.8684. Giá vốn hàng bán116.9672.7685. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV209531.1006. Doanh thu hoạt động tài chính21--7. Chi phí tài chính22--- Trong đó: Chi phí lãi vay23--8. Chi phí quản lý kinh doanh247617159. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD3019238410. Thu nhập khác31--11. Chi phí khác32--12. Lợi nhuận khác40--13. Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế5019238414. Chi phí thuế TNDN51489615. Lợi nhuận sau thuế TNDN60144288IV.09Lập, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Người lập biểuKế tốn trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)Diệp Quốc ThịnhDiệp Thị Cẩm TúLê Văn ThànhCông ty cổ phần thương mại dược phẩm Vĩnh Long

Địa chỉ: số 192/11 ấp Long Thuận A – xã Long Phước – huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh LongSVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 53Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh LongBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

ĐVT: Triệu đồngMã sốThuyết

minh1. Doanh thu bán hàng và CCDV01IV.082. Các khoản giảm trừ doanh thuChỉ tiêuNăm NayNăm trước17.2157.92002--3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV1017.2147.9204. Giá vốn hàng bán1114.9456.9675. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV202.2709536. Doanh thu hoạt động tài chính21--7. Chi phí tài chính22167-- Trong đó: Chi phí lãi vay23167-8. Chi phí quản lý kinh doanh241.8367619. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD3026519210. Thu nhập khác31--11. Chi phí khác32--12. Lợi nhuận khác40--13. Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế5026519214. Chi phí thuế TNDN51664815. Lợi nhuận sau thuế TNDN60199144IV.09Lập, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)Diệp Quốc ThịnhDiệp Thị Cẩm TúLê Văn ThànhTÀI LIỆU THAM KHẢO

SVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 54Lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP TM dược phẩm Vĩnh Long1. Nguyễn Tấn Bình (2004). Phân tích hoạt động doanh nghiệp, nhà xuất bản Thống

Kê.

2. Ngơ Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2000). Đọc, lập và phân tích báo cáo tài chính

trong cơng ty cổ phần, nhà xuất bản Tài Chính.

3. Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Trần Anh Hoa, Nguyễn Xn Hưng (2006). Kế

tốn tài chính, nhà xuất bản Tài Chính.

4. Nguyễn Hải Sản (2001). Quản trị tài chính, nhà xuất bản Thống Kê.

5. Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến (2007). Quản trị học, nhà xuất bản

Thống Kê.

6. Trang web của bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn

7. Trang web của bộ công thương: http://www.moit.gov.vnSVTH: Nguyễn Thị Trà MyTrang 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×