Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 3: Chuẩn bị đối với giảng dạy thực hành

Vấn đề 3: Chuẩn bị đối với giảng dạy thực hành

Tải bản đầy đủ - 0trang

(1) Thông qua việc giải quyết các môn học, bài học thực hành cơ bản mà

chương trình đào tạo đã quy định để hình thành các thao - động tác, chú trọng các thao

- động tác cơ bản, luyện tập để hình thành và phát triển KN nghề.

(2) Thơng qua việc giải quyết các môn học, bài học thực hành nâng cao đã quy

định trong chương trình đào tạo, HS được luyện tập để gia tăng số lượng và nâng mức

thành thạo của chúng trên cơ sở tiếp tục phát triển những KN nghề đã hình thành trong

quá trình DHTH cơ bản. Các KN có khả năng kết hợp linh hoạt với nhau để giải quyết

trọn vẹn một công việc của nghề.

3.2. Nhiệm vụ của sinh viên TTSP đối với chuẩn bị giảng dạy thực hành

3.2.1. Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy

Kết quả của bài giảng phụ thuộc rất nhiều vào công việc chuẩn bị của GV, sự

chuẩn bị tốt sẽ tạo ra mục đích rõ ràng và khơng khí thuận lợi cho việc giảng dạy.

Tương tự như phần dạy học lý thuyết đã đề cập, hồ sơ giảng dạy thực hành bao

gồm: lịch trình giảng dạy (có thể tham khảo theo mẫu lịch trình ở trên), giáo án theo

mẫu quy định, đề cương bài giảng, các loại sổ sách ghi chép mà nhà trường quy định.

* Đề cương bài giảng chi tiết

Biên soạn đề cương bài giảng chi tiết cho DHTH về cơ bản được thực hiện

tương tự như việc biên soạn đề cương bài giảng chi tiết đối với dạy học lý thuyết. Nét

đặc trưng trong đề cương cho DHTH là có thêm sự xuất hiện về kết quả gia công sư

phạm xoay quanh việc phát triển KN nghề cho HS tương ứng với mục tiêu và nội dung

tri thức của từng mỗi bài học đã xác định trong chương trình chi tiết mơn học thực

hành; trong mỗi bài đều thấy xuất hiện quy trình, yêu cầu về an toàn.

* Giới thiệu mẫu giáo án thực hành: Mẫu số 6, Ban hành kèm theo Quyết định

số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH.

Mục tiêu của giáo án thực hành có thể phân chia theo ba khía cạnh:

Mục tiêu dạy học về kiến thức

Mục tiêu về lĩnh vực kiến thức trong giáo án thực hành là những mục tiêu về

phạm trù tri thức, nhận thức và trí nhớ.

Ví dụ:

- Kể tên, liệt kê, mơ tả, phát biểu, tái hiện lại… quy trình nào đó;

- Giải thích, minh họa, nhận biết, phán đốn… về sơ đồ hay bản vẽ kỹ thuật nào

đó;113- Phân biệt, chỉ rõ, phương án xử lý, phát triển… về chi tiết hay linh kiện nào

đó;

- Xác định, phân biệt, so sánh, phân loại … về bộ phận hay cơ cấu nào đó;

- Tóm tắt, kết luận, phương án xử lý… về trạng thái hoạt động của động cơ nào

đó;

- Phán xử, quyết định, lựa chọn… về đối tượng nào đó.

Mục tiêu dạy học về KN

Mục tiêu về kỹ năng tâm vận động để giải quyết tình huống, cơng việc lao động

nào đó.

Ví dụ:

- Lặp lại được hành động lắp ráp nhờ quan sát, hướng dẫn trực tiếp về một

mạch điện nào đó theo sơ đồ;

- Thực hiện đúng trình tự thao - động tác của hành động đã được quan sát,

hướng dẫn trước đó để lắp ráp về đối tượng nào đó;

- Hành động hợp lý, khơng có động tác thừa, tự điều chình hành động với đối

tượng nào đó;

- Tự phân chia hành động thành các yếu tố hay thao - động tác đúng trình tự,

hợp lý với hồn cảnh nào đó;

- Chuyển tiếp linh hoạt các hành động, thao - động tác theo hướng tự động hóa.

Mục tiêu dạy học về thái độ

Mục tiêu về cảm xúc, tâm tư…, và quan điểm.

Ví dụ:

- Vui vẻ, hòa nhã…, bình tĩnh;

- Phòng ngừa, ngăn chặn mất an toàn trong lao động (cho người, thiết bị và môi

trường);

- Vẽ bản vẽ sạch sẽ;

- Có ý thức rèn luyện, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Ví dụ về chuẩn bị giáo án thực hành:114GIÁO ÁN THỰC HÀNH SỐ 1

GIÁO ÁN SỐ:..........................Thời gian thực hiện:.5 giờ

Bài học trước:.......................................................Thực hiện từ ngày..............đến ngày……………

TÊN BÀI: TIỆN TRỤC VÍT ME REN THANG

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này HS có khả năng:

- Về kiến thức: đọc và phân tích được bản vẽ, Phân tích và vận dụng được quy

trình cơng nghệ gia cơng được 1 trục vít me theo bản vẽ .

- Về kỹ năng : H tiện được hoàn chỉnh 1 chi tiết trục vít me ren thang theo

đúng bản vẽ đảm bảo về: kích thước, hình dáng hình học, chất lượng bề mặt gia công

theo yêu cầu của bản vẽ.

- Về thái độ: nghiêm túc trong giờ học, chấp hành đúng nội quy xưởng, đảm

bảo an toàn cho người và máy trong quá trình thực tập.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

Máy tiện 1M61, Thước cặp 1/20 , rưỡng kiểm tra ren, phơi liệu, dao cắt và

các thiết bị khác

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Hướng dẫn tập trung sau đó cho từng cá nhân luyện tập

I . ỔN ĐỊNH LỚP HỌC

- Sỹ số lớp :…/…

- Số học sinh vắng : ….

III . THỰC HIỆN BÀI HỌCTT NỘI DUNGThời gian: 1 phútHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

CỦA GIÁO VIÊNAB.

1.Dẫn nhập

Giíi thiƯu vỊ ứng Trình chiếu, giảng giải

dụng của kỹ thuật các hình ảnh ứng dụng

thuật tiện trục vit me kỹ thuật thuật tiện trục

vit me ren thang

ren thang

Hướng dẫn ban đầu

Giải thích và cho học - G thuyết trình giảng

sinh quán triệt mc gii hc sinh nhn115CA HC SINHTHI

GIAN

2Quan sát, lắng

nghe, t duy- Chú ý lắng nghe sự

thuyết trình của giáo42’

2’tiêu học tập23.

a.b.c.biết được mục tiêu và viên từ đó định hình

yêu cầu của bài học

ra cho mình vấn đề

cần phải lĩnh hội

Tìm hiểu đặc tính bài - G cho H qua sát bản vẽ - H quan sát hình vẽ,

thực hành :

chi tiết cần gia công sau trả lời câu hỏi của

- Bản vẽ chi tiết gia đó yêu cầu một học sinh giáo viên. Đồng thời

công

đứng lên đọc và phân chú ý lắng nghe sự

- Phơi liệu

tích bản vẽ. G đọc lại phân tích giảng giải

- Vật liệu gia công

bản vẽ 1 cách rõ ràng của giáo viên để

mạch lạc để cụ thể hơn hiểu rõ về đặc tính

yêu cầu của bài học . Từ của bài thực hành

bản vẽ dẫn đến việc

chọn phôi và vật liệu

Nghiên cứu quá trình

thực hiện.

Chuẩn bị

G giới thiệu các khâu H chú ý lắng nghe,

- Chuẩn bị phôi

chuẩn bị, khi đi vào mỗi nhớ lại kiến thức cũ

- Máy

khâu trong quá trình để trả lời câu hỏi của

-Dao

giáo viên gọi học sinh giáo viên

- Đồ gá

trả lời các kiến thức đã

- Dụng cụ kiểm tra

được học ở bài trước

Chế độ cắt

gọi học sinh trả lời các H chú ý lắng nghe,

- Chế độ cắt cho tiện kiến thức đã được học ở nhớ lại kiến thức cũ

trơn

bài trước như góc độ của để trả lời câu hỏi của

- Chế độ cắt cho tiện dao, cách chọn chế độ giáo viên

ren

cắt …

Tiến trình cơng nghệ G cho học sinh quan sát H quan sát hình vẽ,

gia cơng

bản vẽ và u cầu học suy nghĩ, phân tích

sinh suy nghĩ phân tích bản vẽ để đưa ra quy

đưa ra tiến trình cơng trình cơng nghệ của

nghệ để gia cơng chi tiết mình .

đó. Sau đó phân tích

nhận xét câu trả lời của

H và đưa ra tiến trình

cơng nghệ gia cơng đã

được lập sẵn và phân

tích cụ thể từng bước

của tiến trình cơng nghệ11610’84.Hướng dẫn các thao G làm mẫu

tác thực hiện

a Lần 1

Lần 1: thao tác chậm có

.

giải thích

b Lần 2

Lần 2: thao tác trung

bình

c . Lần 3

Lần 3: thao tác nhanh

5.

.6.CNhắc nhở những chú

ý cần thiết

- Những sai hỏng –

nguyên nhân và cách

khắc phục

- An tồn trong q

trình thực tập- Thuyết trình giảng giải

kết hợp với đàm thoại

cho học sinh biết được

các dạng sai hỏng

thường gặp – nguyên

nhân và cách khắc phục

như thế nào

- Nhắc nhở H chấp hành

nội quy trong quá trình

thực tập .

Giao nhiệm vụ và - Phân nhóm thực tập

phân cơng cơng việcHướngTiếp nhận tiến trình

cơng nghệ mà giáo

viên đưa ra, chú ý

lắng nghe, quan sát

thao tác của G

H chú ý lắng nghe,

vận dụng các kiến

thức cũ, để suy nghĩ

trả lời câu hỏi của G.

Ghi chép những nội

dung chính vào vở.5’- H lắng nghe sự

phân công của giáo

viên và chấp hành

nghiêm chỉnh sự

phân cơng đó2’dẫn225’thường xun

.Triển khai cơng việc

thực tập theo hướng

dẫn

Quan sát, theo dõi,

kiểm tra uốn nắn thực

hiện của H

Giúp đỡ học sinh

luyện tập nhất là học

sinh kém15’- G sẽ phân phát dụng cụ - H tiến hành thực

cắt, phôi liệu, dụng cụ tập theo đúng hướng

kiểm tra, máy móc

dẫn của G.

- G sẽ theo dõi chung

mọi hoạt động của H- Khi H có những thao

tác sai hoặc đang còn bỡ

ngỡ thì G kịp thời giúp

đỡ học sinh đó để chánh

sai phạm.

Thu thập thông tin - Thu thập thông tin cần117cần thiết chuẩn bị cho

hướng dẫn kết thúc.

Nghiệm thu công việc

thực tập.DEthiết tổng kết, đánh giá,

rút kinh nghiệm

- Sản phẩm mà H thực - Nộp sản phẩm.

hiện sẽ được G nghiệm

thu và có những đánh

giá cần thiết.Hướng dẫn kết thúc

- Đánh giá và công bố

kết quả học tập

- Rút kinh nghiệm về

luyện tập của H ,

nhiệm vụ ca sau27’- G kiểm tra sản phẩm - H chú ý lắng nghe

và cho điểm

nhận xét của G để

- Sau khi G theo dõi quá rút kinh nghiệm lần

trình học tập của H thì sẽ sau khơng vi phạm

có những nhận xét để

học sinh rút kinh

nghiệm vào những lần - Thu dọn dụng cụ,

thực tập tiếp theo

vật tư vệ sinh dụng

- Dọn vệ sinh nơi - G cho H dọn vệ sinh cụ, trang thiết bị,

thực tập

sạch sẽ sau mỗi ca thực phòng học cuối buổi

tập

Hướng dẫn tự rèn Lập quy trinh công nghệ gia cơng đai ốc cho

luyện

trục vít me này (có hình vẽ kèm theo)3’III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG BỘ MÔNNgày..........tháng ..........năm........

GIÁO VIÊN/GIẢNG VIÊN(Ký, họ và tên)(Ký, họ và tên)118ĐỀ CƯƠNG GIÁO ÁN THỰC HÀNH

GIÁO ÁN SỐ: 20

Bài 20 : TIỆN TRỤC VÍT ME REN THANG

1. Mục tiêu và yêu cầu học tập

a . Mục tiêu :

Sau khi học xong bài này HS có khả năng:

- Về kiến thức: đọc và phân tích được bản vẽ, Phân tích và vận dụng được

quy trình cơng nghệ gia cơng được 1 trục vít me theo bản vẽ .

- Về kỹ năng : H tiện được hoàn chỉnh 1 chi tiết trục vít me ren thang theo

đúng bản vẽ đảm bảo về: kích thước, hình dáng hình học, chất lượng bề mặt gia công

theo yêu cầu của bản vẽ.

- Về thái độ:

+ H có thái độ nghiêm túc trong giờ học.

+ Chấp hành đúng nội quy xưởng.

+ Đảm bảo an tồn cho người và máy trong q trình thực tập.

b. Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm và an toàn trong quá trình lao động

* Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm

Đảm bảo về kích thước, chất lượng bản vẽ, chắc diện ren theo yêu cầu bản vẽ

+ Chi tiét gia công đạt độ chính xác cấp 6 trở lên

+ Độ nhám Rz = 40 ÷ 20

* u cầu về an tồn lao động

Trong quá trình thực tập H phải chấp hành mọi nội quy xưởng thực tập và thực

hiện công việc theo đúng sự hướng dẫn của giáo viên để đảm bảo an tồn cho người

và máy

2. Đặc tính của bài thực hành

* Bản vẽ chi tiết gia công: ( đọc và phân tích bản vẽ )119SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH CƠNG NGHsơ đồ quy

t r ìTRC

nh công

nghệ

TIN

VTME

t iện t r ục vít meSnSd0.1B ớ c 1: Khoả mặt k hoan t âmBuớ c 5:Tiện t inh 24 x300, 18x10

và vá t mép 2x45SnSpBuớ c 2: Tr ở đầu k hỏa mặt khoan t âmB ớ c 7: Tiện t hô r en t hang TH24x6Sp

SdB c 3: TiƯn t h« 30x55 v à vá t mép 2x45 B ớ c 8: TiÖn t inh r en t hang Th24x63 . Nghiên cứu tiến trình thực hiện

a . Chuẩn bị :

- Chuẩn bị phôi: phôi thanh φ 32 *402 mm

Sd- Máy: 1M61

- Dao:B c 4: TiƯn t h« 25x350Đây là một chi tiết dạng trục kém cứng vững vì (L/D > 12). Có chiều dài tồn bộ

chi tiết là 400 mm, đường kính lớn nhất của trục là φ 30, đường kính nhỏ nhất của trục

là φ 18 . Trục có1 đầu là trụ trơn, 1 đầu có ren , ren ở đây là ren thang, góc profin của

ren là 300, đường kính đỉnh ren là φ 24, bước ren 6, độ nhám bề mặt sườn ren R z 20,

các bề mặt khác Rz 40, dung sai kích thước đường kính như hình vẽ.

- Phơi liệu: phơi thanh φ 32 * 402 mm120- Vật liệu: Thép CT45

+ Dao tiện trơn: gồm dao vai gắn mảnh hợp kim T15K6, Dao đầu cong

+ Dao tiện ren:

- Dao tiện thô: Dùng dao cắt rãnh hoặc sử dụng dao có góc profin bằng góc

profin của ren

γ =3÷ 5o

α=8÷ 12o

bd < b r

- Dao tiện tinh :

γ =0

α =8 ÷ 12o

bd < br

- Đồ gá : mũi tâm, tốc kẹp, các chìa vặn

- Dụng cụ kiểm tra: thước cặp 1/20, thước lá, dưỡng kiểm tra bước ren

b . Chế độ cắt :

* Chế độ cắt cho tiện trơn:

Tiện thơ: S = 0,4 ÷ 0,5 (mm /vg)

Tiện tinh: S = 0,13 ÷ 0,33 (mm/vg)

Số vòng quay trục chính : n =750 ÷ 1000 (v/ ph)

* Chế độ cho tiện ren:

- Chiều sâu cắt :

Tiện thô : t =0,4 ÷ 0,5 mm

Tiện tinh : t =0,13 ÷ 0,2 mm

- Lượng chạy dao : Sd bằng bước ren (P= 6)

- Số vòng quay trục chính : n =160 ÷ 180 (v/ph)

c . Quy trình cơng nghệ gia cơng :

d. Kiểm tra: trước – trong – sau q trình gia cơng

- Kiểm tra sơ bộ : (thước cặp , thước lá )

- Kiểm tra đạt đường kính : (thước cặp )

` - Kiểm tra ren : trong quá trình tiện sườn ren phải thường xuyên kiểm tra

ren bằng dưỡng đo ren

4. Hướng dẫn các thao tác thực hiện

5. Nhắc nhở các chú ý cần thiết

- Tư thế đứng làm sao cho thuận tiện nhất trong quá trình thực tập đồng thời đảm

bảo được về mặt an tồn trong q trình thực tập121- Dụng cụ làm để đúng nơi quy định sao cho trong quá trình thực tập được thuận

tiện, giảm bớt thời gian phụ , đồng thời đảm bảo độ chính sác của dụng cụ đo.

- Khi làm việc phải nghiêm túc không nô đùa, hoặc làm những việc khác không

liên qua đến quá trình thực tập .

- Khi làm phải thực hiện đầy đủ các bước mà giáo viên đã hướng dẫn .

- Chú ý chỉnh thước đo góc của bàn trượt dọc phụ về vị trí số 0 để đảm bảo bước

ren đúng khi tịnh tiến bàn trượt dọc phụ

6. Giao nhiệm vụ và phân công thực tập

- Phân thành 5 nhóm ( mỗi nhóm 3 người ), mỗi học sinh 1 chi tiết theo bản vẽ

Số nhóm / số máy

1/01

2/02

3/03

4/04

5/05Tên học sinha. Những sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục

- Ren không đạt bước ren do mài dao sai ,ta phải mài dao đúng góc độ

- Đường kính đỉnh ren sai do bước tiện trơn trước đó khơng đúng kích thước

- Ren bị đổ (nghiêng) trái hoặc phải do gá dao khơng vng góc với tâm chi tiết ,

ta phải gá dao vng góc với tâm chi tiết

- Ren khơng nhẵn bóng do mài dao chưa sắc , tốc độ cắt chưa hợp lý , chiều sâu

cắt lớn ta phải mài dao lại dao , xem lại chế độ cắt

- Ren mảnh: do góc độ của dao , mở rộng mạch

- Ren mảnh: do chiều sâu cắt quá lớn ta cần lưu ý chiều sâu cắt

- Bước ren sai: do chọn bước ren sai ta phải chọn bước ren cho đúng theo yêu cầu

bản vẽ

b. An tồn trong q trình thực tập

Phải trang bị bảo hộ lao động trong quá trình thực tập , chú ý trong quá trình thao

tác máy đặc biệt khi tiện ren ,khi đánh bóng ren . Phải đảm bảo an tồn cho người và

máy .

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN

- Triển khai công việc

- G phân phát các dụng cụ cắt, phôi liệu, dụng cụ kiểm tra, máy móc …122- Qua sát, theo dõi, kiểm tra, uốn nắn quá trình luyện tập của học sinh. GV sẽ

theo dõi chung mọi hoạt động của học sinh. Khi học sinh có những thao tác sai hoặc

đang còn bỡ ngỡ, GV kịp thời giúp đỡ học sinh đó.

- Giúp đỡ học sinh luyện tập nhất là học sinh yếu kém

- Thu thập thông tin cần thiết chuẩn bị cho hướng dẫn kết thúc

Qua những gì mà học sinh thực hiện G phải có tổng kết đánh giá về khả

năng của học sinh cũng như những sai phạm mà các học sinh mắc phải để rút kinh

nghiệm cho những ca sau

- Nghiệm thu công việc thực tập: Sản phẩm mà học sinh thực hiện sẽ được giáo

viên nghiệm thu và có những đánh giá, nhận xét cần thiết.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

- Nhận xét về ý thức luyện tập và đánh giá qui trình luyện tập, đặc biệt thực hiện

các thao động tác, cũng như việc sử dụng nguyên vật liệu gia công, đánh giá về sản

phẩm, công bố kết quả học tập.

Tên học sinhĐiểm- Rút kinh nghiệm về luyện tập của học sinh, giao nhiệm vụ cho buổi học sau

- Dọn vệ sinh nơi thực tập

Tên học sinhKhu vực dọnNgày..........tháng ..........năm........

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔNGIÁO VIÊN/GIẢNG VIÊN(Ký, họ và tên)(Ký, họ và tên)2.2. Chuẩn bị vật tư, phương tiện dạy học

Để thực hiện được một bài giảng, người GV phải chuẩn bị sẵn sàng các điều

kiện: chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị dạy học như máy móc, vật tư, vật liệu,

dụng cụ, bảng quy trình, phiếu công nghệ, clip mô phỏng về nội dung thực hành… và

cả vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu tại chỗ (nếu cần).

2.3. Giảng tập, rút kinh nghiệm và đánh giá giảng tập

Dạy học thực hành được diễn ra theo ca (thường kéo dài từ 3 đến 6 giờ) do đó

nhóm giảng tập chỉ nên giảng tập phần hướng dẫn mở đầu; ngoài ra tập trung thảo luận

thêm về trình tự thực hiện trong phần hướng dẫn thường xuyên và hướng dẫn kết thúc.

Có thể xác định những tình huống (mang tính chất giả định) sẽ có thể phát sinh trong123Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 3: Chuẩn bị đối với giảng dạy thực hành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×