Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ.

V. KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

lên các cơ quan và tổ chức yêu cầu giúp đỡ cho thân chủ của mình. Chính vì

vậy mà việc trợ giúp cho thân chủ đã không được tiến hành triệt để. Việc tiếp

cận với người khuyết tật chưa có nhiều kinh nghiệm vì lần này chỉ là người

khuyết tật vận động nên nếu như làm việc với các dạng khuyết tật như khiếm

thị hay khiếm thính, tăng động,… thì sẽ rất khó khăn cho tơi.

V.2.Kiến nghị

Là sinh viên, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp cận và giải

quyết các vấn đề mà đối tượng tiếp cận gặp phải, do đó kính mong ban chủ

nhiệm khoa giúp đỡ những thiếu sót của bản thân tơi, chỉ ra những hạn chế,

thiếu sót để tơi có thể khắc phục và rút kinh nghiệm.

Cũng mong muốn khoa và nhà trường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ tơi trong

việc tìm các nguồn hỗ trợ về vật chất và tinh thần để chúng tôi dễ dàng hơn

trong tiếp cận và giải quyết vấn đề gặp phải của thân chủ cũng như mong

muốn của thân chủ, đáp ứng được mục tiêu đặt ra của bản thân.19KẾT LUẬN

Mặc dù, điều kiện sống của xã hội có nhiều biến đổi mạnh mẽ, nhưng

người khuyết tật vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức để

hướng tới cuộc sống hòa nhập. Thay đổi cách nhìn cơng tác xã hội về khuyết

tật có ảnh hưởng và tác động tích cực đến các mơ hình thực hành cơng tác xã

hội đối với người khuyết tật. Hòa nhập, bình đẳng và trách nhiệm hướng tới

xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật là nhiệm vụ không chỉ của các cơ

quan đờn thể, các tổ chức xã hội mà còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Thay đổi cách nhìn nhận về người khuyết tật, nói khơng với kỳ thị và đảm

bảo cho họ được hòa nhập với cộng đồng, phá bỏ ranh giới cho người khuyết

tật. Cộng đồng xã hội cần quan tâm chung tay góp sức, hỗ trợ về vật chất lẫn

tinh thần, giúp họ vượt qua mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống. Hãy chúng

tay góp sức để cùng giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng vì một

xã hội cơng bằng, bình đẳng và văn minh.20MỤC LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×