Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

một số người có khiếm khuyết kéo dài hơn một năm thì vẫn ở trong diện của

DDA, cả khi họ sẽ được phục hồi hồn tồn. Còn Đạo luật về người khuyết

tật của Hoa Kỳ năm 1990 (ADA - Americans with Disabilities Act of 1990)

định nghĩa người khuyết tật là người có sự suy yếu về thể chất hay tinh thần

gây ảnh hưởng đáng kể đến một hay nhiều hoạt động quan trọng trong cuộc

sống. Cũng theo ADA những ví dụ cụ thể về khuyết tật bao gồm: khiếm

khuyết về vận động, thị giác, nói và nghe, chậm phát triển tinh thần, bệnh cảm

xúc và những khiếm khuyết cụ thể về học tập, bại não, động kinh, teo cơ, ung

thư, bệnh tim, tiểu đường, các bệnh lây và không lây nhưbệnh lao và bệnh

do HIV (có triệu chứng hoặc khơng có triệu chứng). Có sự thống nhất tương

đối về định nghĩa thế nào là khuyết tật của hai đạo luật này.

Khiếm thị: Là những người mắc vấn đề về thị lực, tình trạng thị lực

khác nhau ở mỗi người, từ lòa đến mù. Cho nên khiếm thị khơng phải người

đó bị mù hồn tồn, vẫn có bạn nhìn thấy được.

Khiếm thính: Là những người mắc vấn đề về thính giác, thường thì

chứng này ln đi kèm "câm - điếc". Người khiếm thính khơng phải là khơng

nghe thấy âm thanh, xin nói rõ, họ vẫn nghe được âm thanh, nhưng âm thanh

tiếng nói với cường độ nhỏ nên khơng thể nghe thấy. Họ vẫn nghe được tiếng

đánh trống. Bằng chứng là các trường khiếm thính như Hy vọng I sử dụng tín

hiệu trống như các trường phổ thơng bình thường.

Khuyết tật vận động: Là những người bị khuyết tật tay chân, khó khăn

trong việc đi đứng, làm việc như người bình thường.

Khuyết tật ngôn ngữ: Là những bạn bị mắc chứng nói ngọng, nói lắp.

Cần sự giúp đỡ và rèn luyện nhiều, hiện tại đang có dự án phát triển kỹ năng

sư phạm cho các giáo viên tiểu học để giúp đỡ cho các bạn này được tốt hơn

trong việc rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Các vấn đề dị tật khác các bạn hồn

tồn bình thường như mọi người, trừ một số trường hợp mắc nhiều chứng4I.2.

I.2.1.Lý thuyết vận dụng.

Thuyết nhu cầu của Abraham Masslow.

Abraham Masslow (1908-1970), Ông là nhà tâm lý học người Mỹ,

thuộc trường phái tâm lý học nhân văn. Ơng luon nhìn nhận con người theo

hướng nhân đạo, lý thuyết của ông được xếp vào trường phái nhân văn hiện

sinh: Lý thuyết về bậc thang nhu cầu đã làm minh chứng cho điều đó.

Ơng cho rằng: con người cần được đáp ứng 5 nhu cầu để phát triển và

tồn tại:-Nhu cầu thể chất, sinh lý là các nhu cầu về ăn ở nước uống và khơng khí…

Nhu cầu an toàn: là nhu cầu được sống an toàn, khỏe mạnh, để đảm bảo tồn

tại, họ cần có nhà để ở, để trú mưa… cần được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo-được tính mạng khơng bị đe dọa.

Nhu cầu tình cảm xã hội: là nhu cầu về nhóm xã hội của con người, cần được-quan tâm từ cộng đồng các thành viên trong xã hội

Nhu cầu về sự tôn trọng: sự bình đẳng thể hiện đó là sự lắng nghe cho dù đó

là trẻ con hay người lớn, người giàu hay người nghèo, lành lặn hay khuyết-tật…đêu được ghi nhận như một chính kiến của cá nhân

Nhu cầu được hồn thiện: đó là nhu cầu được đến trường, được nghiên cứu,

lao động sang tạo để phát triển toàn diện. Nhu cầu này được ông đưa lên nhu

cầu cuối cùng vì ơng cho rằng nhu cầu này chỉ được thực hiện khi 4 nhu cầu

trên được đáp ứng.

Nhu cầu là yếu tố tất yếu, cần thiết để đảm bảo cho sự tồn tại và phát

triển của cá nhânI.2.2.Thuyết trị liệu nhận thức.

Trị liệu nhận thức là một trường phái tư tưởng với chủ đề chính tập

trung xung quanh khái niệm tư duy. Sự tư duy của một cá nhân được định

hình bởi xã hội và hồn cảnh trực tiếp của người ấy. Tư duy quyết định cảm

xúc hành vi. Thông qua tư duy con người đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài

hạn cho hành động của mình trong cuộc sống. Điều này có nghĩa nếu như việc

thực hiện chức năng xã hội của một cá nhân bị khiếm khuyết thì có nghĩa là tư5duy của người đó khơng hồn hảo. Chính vì vậy hành vi của con người thay

đổi thì tư duy của con người cũng phải thay đổi theo.

Trong công tác xã hội, nếu như nhận thức là cách nhìn nhạn của một

người về một vấn đề nào đó theo hai chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì trị

liệu nhận thức là phương pháp tác động vào thân chủ làm thay đổi nhận thức

tiêu cực của họ. Phương thức này sử dụng kỹ thuật “chuyển cơ cấu tư duy”

trong hoạt động giúp đỡ thân chủ, kỹ thuật này gồm các yếu tố:

-Giúp thân chủ nhận thức được các suy nghĩ sai lầm, ảnh hưởng đến các chức-năng của thân chủ.

Xóa bỏ những suy nghĩ sai lầm mà thay vào đó là những tư duy xác thực và

các hành động có tính chất thích cực để tăng cường các hoạt động chức năng

của thân chủ.

Một số phương thức trị liệu nhận thức được kết hợp với phương thức

thay đổi hành vi để trị liệu các vấn đề tâm lý như bệnh trầm cảm, lo hãi thiếu

tự tin hoặc thiếu tự chủ.

Đối với thân chủ người khuyết tật vận động bị bạo lực gia đình, thân

chủ đang trong tình trạng nhận thức, suy nghĩ sai lầm và tiêu cực. Vì vậy, lúc

này nhân viên xã hội hướng dẫn thân chủ đến suy nghĩ tích cực. Từ việc tìm

hiểu và tiếp cận lý thuyết trị liệu nhận thức, nhân viên xã hội áp dụng lý

thuyết này để tìm hiểu hành vi, nhận thức hiện tại của thân chủ để từ đó thay

đổi nhận thwusc đi đến thay đổi hành vi, sớm xóa đi những chấn thương tâm

lý, khủng hoảng tinh thần mà thân chủ gặp phải.II.GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC HÀNH.

Trung tâm Vì Ngày Mai là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận có tư cách

pháp nhân thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Có tên đầy đủ là :

Trung tâm chăm sóc sức khỏe, dạy nghề và tổ chức sản xuất cho Thanh thiếu

niên khuyết tật Vì Ngày Mai. Gọi tắt là Trung tâm Vì Ngày Mai.

Trung tâm được thành lập và hoạt động từ năm 2002.

Mục tiêu6Cung cấp các kỹ năng sống, đem lại cơ hội việc làm và cuộc sống hòa

nhập, hạnh phúc cho thanh thiếu niên khuyết tật trên địa bàn Hà Nội và các

tỉnh phía Bắc,

Được Sở Lao động cơng nhận là Trung tâm có chức năng dạy nghề và

được phép cấp chứng chỉ đào tạo nghề.- Từ ngày thành lập đến nay Trung tâm

đã giúp được hơn 200 em khuyết tật ( các dạng tật) trưởng thành từ Trung tâm

có việc làm và cuộc sống ổn định hòa nhập cộng đồng.

Nguồn thu chủ yếu của Trung tâm là từ doanh thu gia công và bán các

sản phẩm thủ công.Tất cả các sản phẩm thủ công đều được làm cẩn thận bằng

tay và sử dụng các nguyên liệu thân thiện không gây ô nhiễm môi trường.

Bằng những sản phẩm của mình chúng tơi muốn chia sẻ sự phong phú

của nền văn hóa Việt nam thơng qua nét đẹp của nghề thủ công truyền thống .

Trong năm 2009 - 2010, Trung tâm tự hào được tổ chức Đông tây hội

ngộ (Mỹ ) và đài truyền hình VTV4 bình chọn là một trong 10 tổ chức có hoạt

động giúp đỡ Người khuyết tật tốt nhất ở Việt Nam.

Các hoạt động của trung tâm:

- Chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng

- Giáo dục phổ thơng xóa mù chữ.

- Đào tạo nghề

- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong môi trường làm việc an toàn

và thân thiện, đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho những cá nhân và cơ

hội nghề nghiệp cho Người khuyết tật .

- Tạo liên kết với các chuyên gia và tổ chức tuyển dụng người khuyết

tật và Các hoạt động xã hội khác ....

Kết quả: Mang lại cho các thành viên cơ hội việc làm hòa nhập tự ni

sống bản thân, sống có ích được xã hội công nhận " tàn nhưng không phế "

Một số hoạt động của trung tâm trong những năm qua:7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×